Generel cyklistické dopravy Prahy 5 zčásti v mapě Prahou na kole

Ukázka zákresu generelu v mapě Prahou na kole Generel cyklistické dopravy, který si nechala vypracovat Praha 5, byl veřejnosti představen 6. května, kdy na radnici proběhla jeho prezentace. Sám jsem se okrajově na jeho přípravě podílel a považuji jej za velmi zajímavý dokument. Jeho tvůrci odvedli dobrou práci, když projeli vytipované trasy a navrhli skutečný systém, který v budoucnu může umožnit i v tak členité městské části, jako je Praha 5, poskytnout přijatelné podmínky pro cyklistickou dopravu.

Ba co víc: Generel prokázal, že už nyní je průjezdných tras na Praze 5 daleko víc, než bych jako ,,hledač“ těchto tras sám předpokládal!

Proto jsem rád přijal možnost zpřístupnit část informací z generelu cyklistické dopravy Prahy 5 přímo v mapě Prahou na kole. Oficiální webová prezentace generelu se připravuje, takže vlastně generel představujeme na internetu poprvé, i když jen v omezené podobě.

O co jde?

Generel cyklistické dopravy si radnice zadávají, aby zjistily, jaké nabízí jejich čtvrť možnosti řešení cyklistické dopravy. Snahou je navrhnout optimální systém tras. Generel jednak stabilizuje trasy už existující, a také navrhuje trasy, které mohou vzniknout v budoucnosti — po nezbytných stavebních úpravách.

Generel může mít mnoho podob — od jednoduché mapy až po složitý soubor, který řeší dopravu komplexně včetně zatížení, stání, rozvoje obce apod. Generel se může, ale nemusí, stát součástí územního plánu: vše závisí na příslušné městské části. Pokud jej zastupitelstvo jako součást územního plánu schválí, stává se závazným.

Na Praze 5

Schéma řešení generelu Generel cyklistické dopravy Prahy 5 obsahuje několik částí. Začíná zhodnocením zdrojů a cílů generujících dopravu a stanovením koridorů pro cyklistickou dopravu, cyklisty dělí na rekreační a dopravní. Generel doplňují pomocné dokumenty, jako druhy možných budovaných stezek nebo vyznačení rozvojových oblastí s předpokladem rozsáhlejší výstavby.

Hlavní částí generelu je návrh tras. Trasy jsou rozděleny podle důležitosti a je vyhodnoceno, nakolik jsou dnes vyhovující. Více než dvě třetiny tras vyhovují už dnes — jen nejsou dobře propojené.

Co jsme přidali do mapy?

V naší mapě nyní na území Prahy 5 najdete řadu nových tras převzatých právě z generelu. Pro vaší orientaci jsou označeny červeným písmenem G. Označili jsme jak trasy, které byly do mapy přidány, tak všechny trasy, které jsou součástí generelu a byly v mapě už dříve.

Ukázka mapy se zákresem tras z genereluUkázka mapy se zakreslenými trasami z generelu.

Bohužel jsme do mapy nemohli přenést celý generel. V mnoha úsecích trasy zatím neexistují, nebo vedou příliš frekventovanými ulicemi. I tak jsou některé vyznačené trasy (třeba v Jinonické nebo Podbělohorské ulici) na hranici použitelnosti. Ale je to znamení – toto jsou ulice, kde by měla vzniknout cyklistická opatření, protože to jinudy moc nejde.

Stane se generel realitou?

Je ovšem také otázka, zda a nakolik se trasy navržené v generelu k realizaci stanou skutečností. Úseky v zatížených ulicích typu Plzeňské si žádají kompromisní a přitom použitelné řešení, které nebude snadné ani navrhnout, natož pak zrealizovat. V nově rozvíjených oblastech je pak třeba hlídat, aby se na generel prostě nezapomnělo. To vše si žádá od radnice prokázat dostatečnou vůli přijmout generel jako materiál, kterým se skutečně má cenu řídit při veškerém rozhodování o velkých stavebních akcích na území městské části.

Bylo by totiž velmi nepříjemné, kdyby se generel stal jen úlitbou, ke které se v reálu nepřihlíží, hezkým obrázkem s čarami na mapě – a tedy pouhým cárem papíru.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další z rubriky

Patočkova: ochranné cyklopruhy u střešovické vozovny 7

Na rozhraní ulic Patočkova a Milady Horákové u zastávek tramvají Vozovna Střešovice vznikly na konci..více

Cyklomagistrála na Hlávkově mostě? Zatím jen apel na řidiče 31

Zhruba třicet lidí se ve čtvrtek 26. září účastnilo happeningu „Otevíračka cyklomagistrály“ pořádaného kolektivem Bike..více

Cyklostojany ve vozovce 1

Cyklostojany umisťované ve vozovce. V jiných městech a zemích běžná praxe, v Praze po dlouhou..více

Adam Scheinherr: Pokud cyklodopravě prostor nezačneme dávat, tak na kole jezdit nikdy nebudeme 70

Po celé jaro jsme vám přinášeli ankety o plánech jednotlivých městských částí v oblasti cyklistické..více

Co chystají městské části: Praha 19 (Kbely) 12

22. 07. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Co chystají městské části: Praha 7 3

17. 06. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru