Jak na město I: První pomoc městu a cyklistům

Městský cyklista se (na rozdíl třeba od řidičů) nemůže spoléhat to, že když se na jeho trase vyskytne nějaký problém, orgány města jej ochotně a rychle vyřeší. Je spousta věcí, kde si můžeme pomoct sami — a někdy bohužel i musíme. Mnoho problémů vyřešíte jako jednotlivec vlastními silami — pokud víte, na koho se obrátit. A konečně jsou tu věci, se kterými se dá hnout jen velmi obtížně. Ve volném seriálu navazujícím na dosavadní sérii Jak do města se zaměříme na naše možnosti tvář města vylepšit.

V prvním dílu odpovím na otázku, co dělat se sklem či spadanými větvemi na cyklostezce, detekční smyčkou ignorující cyklisty nebo dočasně uzavřenou cyklostezkou kvůli akci, na které se vybírá vstupné.

Drobný nepořádek odstraníme sami

Rozbitá láhev od piva, překážející větev, ,,šikovně“ umístěná dopravní značka nebo reklamní tabule jsou obtěžující drobnosti, které můžeme bez potíží odstranit sami. Mysleme na to, že když na minutku zastavíme a problém odstraníme, ukrátíme a usnadníme tím cestu nejen sobě při zpáteční cestě, ale také desítkám dalších cyklistů, kteří stejným místem ten den projedou.

Střepy ve stopě se (pokud je nechceme sbírat) dají odkopat ke straně, kde už naše pláště tak neohrozí. Malé popadané větve se snadno posbírají a hodí na trávník. Vozíte-li nůž, můžete také rozšířit průjezdný profil. U dočasného dopravního značení, které často někdo nebezpečně zúží stezku nebo pojížděný chodník, obvykle stačí posunutí o pár decimetrů nebo mírné pootočení tak, aby se průjezd obnovil. Dbejme ale na to, aby značka i po posunutí pořád ukazovala správným směrem.

U reklamních tabulí zužujícím průjezdní profil cyklostezek si takové servítky brát nemusíme. Odklopení ke straně můžeme považovat za první napomenutí, od věci nemusí být asertivní pohovor s majitelem. V případě opakovaného umístění nebo dokonce přivazování tabule do profilu stezky je asi oprávněný i jemný vandalismus povalením do křoví (extrémem je i hození do Vltavy, jak v případě jisté konkrétní cedule na Hlávkově mostě doporučoval i bývalý radní pro životní prostředí Petr Štěpánek). Jedná se o zcela legitimní odstranění překážky provozu, která nemá v profilu stezky co dělat.

Kdo si troufáte, můžete se vlastními silami pustit i do drobných stavebních akcí. Vybudování výjezdu na obrubník nebo rampy přes tři schody je ovšem záležitostí ,,cityhackingu“ a budeme se mu věnovat někdy příště.


…A když už vás nějaké křovíčko opravdu štve, chce to vzít na něj pořádnou kudlu.

Na závady je tu systém

Větší závady na komunikacích nebo značení těžko spravíme – můžeme je ale velmi snadno nahlásit Technické správě komunikací (TSK), která je pak podle svých možností odstraní. Těžké větve či jiné problémy zcela zneprůjezdňující stezky jsou schopní odstranit velmi rychle, zásahy vyžadující stavební úpravu (opravy kanálů například) se zařadí do patřičného plánu oprav.

Stačí otevřít stránku http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad a problém podrobně specifikovat.

Systém funguje dobře na následující závady:

 • Stezky poškozené přírodními vlivy (spadané větve, zaplavení)
 • Poškozené nebo chybějící dopravní značky
 • Výtluky, poškozená dlažba (bohužel nikoliv dlažba mizerná po dokončení stavby)
 • Ulámaná zábradlí a jiná dopravní zařízení, rozbitá světla na semaforech apod.
 • Propadlé kanály a jiné pasti

Především tam, kde k odstranění problému stačí na místo poslat dva chlápky s multikárou, je potíž odstraněna během pár dnů. Do systému můžete hlásit i problémy, které považujete za poruchy — především u světelné signalizace; zde se ale s rychlou odezvou nedá příliš počítat, protože k odstranění problému je třeba součinnosti jiných technických služeb.

Zelený ombudsman není jen greenwashing

Tato městská služba vznikla v polovině minulého roku. Ti Pražané, kteří nahlížejí na kroky města se skepsí, jí považovali za klasickou ukázku předvolebního greenwashingu. Služba se ale zaběhla a na některé věci skutečně funguje; například na hlášení pravidelně vznikajícího bordelu ve smyčce rampy z cyklostezky Vítkov k Seifertově ulici. Na chodnících, které chodci používají málo (zato cyklisté často) se uklízí zřídka. Pro ohlášení rozkopaných košů nebo začínající černé skládky je zelený ombudsman přesně ten pravý cíl.

Kontaktní formulář najdete zde: http://www.cistapraha.cz/kontaktujte-nas

Systém hlášení není tak propracovaný jako u TSK a je více než jisté, že většina požadavků nakonec doputuje právě tam. Pokud si proto chcete zajistit, že se vaším podnětem někdo bude zabývat řekněme urgentněji, rozhodně není na škodu, použít paralelně oba kanály.

Boj se světelnou signalizací

Světelná signalizace funguje už skoro všude na indukční detekční smyčky, které ale cyklisty leckde neberou. Zvlášť ve večerních hodinách, kdy je provoz slabý, se tak cyklista může dostat do nepříjemné situace, kdy je uvězněn na červenou do doby, než jej vysvobodí některý jiný účastník provozu.

Kromě ,,správného“ najíždění na smyčky (tj. deset metrů před světly jeďte uprostřed pruhu a pokud vidíte rýhy, zastavte na nich), se dá citlivost smyčky nastavit. Problém doporučuji hlásit současně přes závady TSK a elektronickou podatelnu dopravní policie. Šance na to, že se citlivost smyčky za nějaký čas zvýší, je poměrně velká: většinu smyček lze učinit citlivou i na cyklisty a úprava nevyžaduje zásah do režimu křižovatky.

Je to zvláštní, ale další vlastnosti světelných křižovatek, které cyklista nebo chodec může oprávněně považovat za závadu, jsou — vzhledem k tomu, že jejich řešení může ovlivnit komfort motorových vozidel křižovatkou projíždějící — více záležitostí politickou než technickou. Pokud vás tedy na světlech trápí dlouhé červené, zelená jen na výzvu a na pár vteřin, nebo krátká vyklizovací doba neumožňující cyklistovi bezpečně opustit křižovatku, tažení vás nemine.


Chodci mají zelenou, cyklisté červenou; zrovna tady na Chodově se s tím bohužel nedá nic dělat (viz zde), jinde ale můžete mít štěstí.

Nebezpečná místa

Nebezpečná místa mají tu výhodu, že vám neutečou a tu nevýhodu, že sama nezmizí. Primární cíl k nahlašování je příslušný silniční správní úřad (tedy odbor dopravy magistrátu nebo příslušné městské části). Policie taková místa sleduje, ale neřeší. Tady ale už musíte počítat s tím, že ne všechna nebezpečná místa bude vůle upravit. Pravděpodobnost, že se budete muset pustit do tažení, je zde docela velká.

Akce na trase

Významné cyklistické trasy jsou často vedené po všelijakých účelových komunikacích, jejichž provozovatelé mohou dojít k závěru, že není problém, když trasu uzavřou kvůli nějaké akci, nebo budou za průjezd vybírat vstupné. A samozřejmě se neobtěžují s vyznačením použitelné objízdné trasy. Tradiční negativní zkušenosti jsou s akcí Lodě na vodě na náplavce, pravidelně to zkouší také vodácký kanál v Troji.


Lodě na vodě 2010 (foto Tomáš Prousek)

Zde všeobecně platí, že stanovený dopravní režim na vyznačených cyklotrasách neumožňuje trasu cyklistům uzavřít bez vyznačení objížďky. V případě náplavky je to ošetřené smlouvami, podobné to bude i u dalších úseků cyklotras. Pokud tedy narazíte na uzavírku kvůli jakékoliv sportovní, kulturní či komerční akci, nedisktujte s ochrankou, ale chtějte provozovatele, případně policii a průjezd si vynuťte. Pokud není vyznačená objížďka, máte na to právo. Potom ihned, jak to bude možné, kontaktujte pražského cyklistického koordinátora Pavla Poláka — buď na mailu cyklo@cityofprague.cz, nebo na telefonech 2 3600 2135 (sekretariát), popř. 605 287 269. On už je zkusí srovnat.

Plot na trase

Drsnější majitelé pozemků, kteří nevidí cyklisty rádi, použijí metodu zahrazení cyklotrasy plotem. Naposledy se neprůjezdnost cyklotrasy povedlo zajistit (a to velmi elegantně a téměř nenapadnutelně) novému majiteli letiště Letňany panu Mikuleckému na trase A44 z Letňan do Kbel. Pokud spatříte, že je trvale zneprůjezdněná vyznačená cyklotrasa, spojte se s cyklokomisí. Zjistíte-li (jako tomu bylo v letňanském případě), že KCD nemůže nařídit nikomu nic, připravte se na zvlášť obtížné a nejisté tažení.

Ještě složitější je situace na neznačených, tolerovaných průjezdech. Tažení za opětovné zprůchodnění takového místa si žádá slušné znalosti pozemkového a všelikého jiného práva. Je tak vyhrazené pouze vyvoleným a kladný výsledek bez dobré vůle majitele pozemku v podstatě nelze očekávat.

Nedostatky v mapách

Zjistíte-li nedostatky v cyklistické mapě na tomto webu, použijte buďto formulář pod mapou, nebo pište na mail redakce@prahounakole.cz . Tento rok bohužel nejsem schopný dodržet ani jinak běžnou týdenní lhůtu na updatování obsahu, mějte proto trochu trpělivosti.

Pokud jde o magistrátní mapu, pište na cyklo@cityofprague.cz (a to přesto, že s aktualizace dat je zde poněkud těžkopádnější – šťastnější městské stojany se v ní kupříkladu objevují s mnohaměsíčním zpožděním).

Tažení příště

Jakmile řešení problému, který vás trápí, znamená jakýkoliv zásah do IAD, VHD, soukromých pozemků, jakékoliv stavební úpravy, úpravy dopravního značení apod., musíte se přichystat na náročné úřední jednání na ne příliš přátelském území. Co nejplynulejší průjezd IAD především po páteřních komunikacích je stále primárním cílem všech orgánů starajících se o dopravu, od již zmíněné TSK, přes Policii ČR až po dopravní odbory městských částí i magistrátu. Úspěch je proto značně nejistý, v řadě případů jste předem bez šance.

Přesto mají tyhle snahy velký smysl. Tlak veřejnosti je důležitý, stokrát nic umořilo osla a každý podnět, žádost či návrh, kterým se dotčení musejí zabývat, funguje jako lobbing a posouvá kousek po kousku myšlení zodpovědných úředníků žádoucím směrem.

Tomu, jak účelně a s co největší šancí na úspěch požadovat úpravy na tváři města, které již mohou vzbudit odpor, se budeme věnovat za týden. Prozatím vám může být vzorem naše stránka https://prahounakole.cz/napiste-svym-politikum/.

Fotografie v článku jsou z archivu Tomáše Prouska a Vratislava Fillera.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

 1. Sám jsem si říkal že bych opravil navigační cedule pod Baranďákem. Holt sprejeři se tam vyřádili i na nich. Akorát nevím jestil to má smysl, se tam pak podepíše někdo jiný zase.

 2. Nojono, taky jsem už přemýšlel o pilce ocasce v báglu,
  možná mě 4 týdny rodiné dovolenou doženou i osamělé akci :-D

 3. To s tím vynucením průjezdu je zajímavé. Zrovna minulé úterý 22.6. odpoledne (mohl jsem tam být tak v 19 h) byla takto – bez vyznačení objízdné trasy uzavřena A2 okolo Rudolfina, kde se cosi konalo. Nabídl jsem ochrance, že kolo povedu, ale ani tak mě tam nepustili. Napadá mě tedy zda se vyznačení náhradní cesty týká i chodců??

 4. Díky. Přesně tohle jsem potřeboval. Hned jsem si jeden podnět zadal (dopravní značka hned proti zrcadlu, takže nemožňuje výhled do křižovatky).

 5. K dočasnému dopravnímu značení: Pokud se na cestě vyskytne dočasná dopravní značka a blokuje průjezd stezkou (nebo průchod chodníkem) je nutné si zapsat název firmy a jejich kontakt – MUSÍ být uveden na značce. TSK bohužel tyto závady neřeší – je tedy nutno řešit je s instalující firmou. Je dobré si problémovou značku i vyfotit.

Další z rubriky

Jedno světlo nestačí! 24

Podzim se přiblížil a dny se začaly opět citelně zkracovat. Jako každý rok přinášíme krátký..více

Jak objet zavřenou lávku na Chodově? 6

Od 1. 7. 2019 do konce prázdnin je uzavřena lávka přes D1 na trase A22..více

Deštivým jarem na kole 9

Letošní jaro přineslo pravidelné přeháňky a bouřky. Jak se s nečekanou vodou seshora i zespoda..více

První kilometry snáze s příručkou městského cyklisty 5

Teploty se již definitivně přehouply přes nulu, sdílená kola opět lemují zábradlí, cyklohashtagy na sociálních..více

Takto na kole ne! 59

Zlepšování vztahů v dopravním provozu se na Prahou na kole věnujeme dlouhodobě. Připravili jsme a..více

I vy můžete být poslem světla! 18

Ne, titulek článku není reklamou podezřelé náboženské sekty. Jedná se jen o upozornění na krátící..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru