Magistrátní cyklomapa – září 2010

Cyklistická mapa Praha a okolí v měřítku 1:50 000 vydávaná pražským magistrátem se v září dočkala dalšího vydání. Mapa je k dispozici zdarma v informačním centru magistrátu na Mariánském náměstí a magistrát jí distribuuje i na úřady městských částí (případně přes nás, Prahou na kole získalo menší balík k distribuci). V letošním vydání došlo k několika změnám v provedení a nutno říct, že výrazně k lepšímu.

Výrazná změna značení tras skrývá také jeden háček…

Historický exkurz

Historie magistrátních map sahá řadu let nazpět, ještě do doby, kdy Planstudio vydávalo cykloturistickou mapu 1:50 000 ve vlastní režii. V roce 2006 se tato mapa stala základem pro první magistrátní městskou cyklomapu určenou k distribuci městskými organizacemi zdarma. V té době nebylo v Praze dohromady ani půl kilometru cyklopruhů – všechno, co mapa zachycovala, byly červené cyklotrasy (ještě v systému KČT a městských částí), modré cyklostezky (v celkovém rozsahu asi poloviny současného stavu) a zeleně (to byla oproti dosavadním tištěným cyklomapám Prahy novinka) doporučené nebo prověřované trasy, nabízející propojení fragmentovaných stezek a uctivě se vyhýbající centru.


Edice městských cyklomap 1:50 000 počínající ,,vzorem“ Planstudia z roku 2003 a konče letošní magistrátní mapou. (popořadě vydání 2003, 2006, 2008, 2009 a 2010)

Až do roku 2009 vypadala magistrátní cyklomapa prakticky stále stejně, jen do ní přibývaly nové stezky. Od roku 2008 se v mapě ukázaly také cylopruhy, o rok později piktokoridory a dokonce i sdružené pruhy pro MHD, taxi a cyklisty. To vše ale stejnou barvou jako segregované stezky, což sice na první pohled působilo impozantně, na druhou stranu tím mohlo cyklisty, vyžadující jízdu pokud možno odděleně od aut, uvádět do velmi nepříjemných situací. Mezitím, na jaře 2009, se tištěné podoby dočkala i „naše“ webová cyklomapa Prahou na kole, vydaná ovšem v měřítku 1:16 000 a pokrývající velmi podrobně pouze širší pražské centrum.


Náhled magistrátní mapy z roku 2009. Nevyhovující značkový klíč označuje stejnou čarou chodníkovou cyklostezku podél Argentinské a cyklopruhy na frekventovaném Rohanském nábřeží. Současně ale výrazně odděluje infrastrukturu a značené trasy od tras doporučených, s neřešeným průjezdem.

Značkový klíč v magistrátní mapě z roku 2009 tedy už výrazně nevyhovoval a mapa tak v letošním roce dostala pořádný facelift.

Cyklostezky jinak než cyklopruhy

Letošní edice tak nabízí veškeré značení ve velmi výrazné fialové, značené trasy zakresluje plnou čarou a doporučené trasy čarou přerušovanou. To, zda je v místě cyklostezka nebo jakékoliv řešení v provozu znázorňuje při pohledu z dálky poněkud nevýrazné barevné lemování. To je zelené pro cyklostezky a oranžové pro cyklopruhy, piktokoridory a pruhy s MHD.

Linie tras byly přeneseny z obvyklého ,,cykloturistického“ režimu kreslení podél značek cest přímo do os komunikací. To umožňuje rozlišit, zda je doporučená trasa vedená po silnici nebo podél (po stezce nebo chodníku).


Náhled letošní verze mapy. Veškerý obsah je nyní jasně fialový, charakter tras není na první pohled zrovna patrný.

Překlopení doporučených tras do fialové způsobilo, že mapa ve výsledku opticky velice zhoustla. Tím vzniká dojem kvalitního průjezdu v daleko hustší síti než vloni. Vzhledem k tomu, že infrastruktury od vydání loňské mapy zrovna nepřibylo, se jedná o celkem vtipný marketingový tah.

Negativní důsledek je ten, že se při pohledu na celou mapu ztrácejí oddělené cyklostezky, které (ať chceme nebo ne) tvoří jádro pražské cyklistické dopravní sítě a jsou stále to hlavní, co většinového cyklistu a cykloturistu v mapě bude vždy zajímat. Na pohled jsou méně výrazné než cyklopruhy a při vedení zelení se lemování ztrácí docela. Výraznost cyklopruhů odpovídá jejich významu, i když i ty mohly vystupovat z kresby poněkud více.

Nové trasy

Jak už jsem zmínil, nových značených nebo postavených tras v mapě oproti předchozímu roku mnoho není, což je ovšem jen odrazem letošní tristní situace ve výstavbě. Některé trasy vyznačené v mapě 2009 s předpokladem rychlé realizace v tomto roce (např. A23 v Michli nebo A25 tunelem pod Vítkovem) byly v letošní mapě dokonce vyznačeny opět pouze jako doporučené. Mapa je tak oproti velmi optimistické loňské edici realistická, pokud jde o připravovanou výstavbu a raději jí do mapy neznačí.

Přibyla řada doporučených tras. Jednak trasy cyklisty hojně používané, které ale v předchozí mapě chyběly (Jeremenkova). Řada takto cenných tras se objevila v centru (Myslíkova, U Nemocnice, Janáčkovo nábřeží). Druhou skupinou jsou pak propojky na nově vyznačené cyklopruhy, často použitelné, používané a inspirativní, někdy ale vedené poněkud násilně (Pokorného v Kyjích). Zde si myslím, by někdy méně mohlo být více a některé vyhrazené pruhy (především bus+cyklo) mohly klidně zůstat nenapojené. Několik tras přibylo spíš jako příprava na jejich vyznačení, ačkoliv dnes po nich průjezd doporučit rozhodně nelze (například Vinohradská nad Muzeem a za Želivského).


Tras v centru viditelně přibylo. Nyní není doporučené snad už jen to, co vážně nejde (například spojka Karlovo nám. – Palackého most).

Co zůstalo

Mapa i nadále používá měřítko 1:50 000, které je vhodné pro turistické mapy a cyklomapy v extravilánu, je ale obtížně použitelné pro jízdu do neznámé části města bez předchozího naplánování trasy na webu nebo s uličníkem. Málo podrobné měřítko naproti tomu umožňuje pokrýt plošně celou Prahu i s přilehlými obcemi, což je cenné zvlášť pro cykloturisty.

Stejná zůstala i zadní strana s výřezem centra a schématem městských tras v územním plánu.

Závěr

Magistrátní cyklomapa Prahy tak zůstává i nadále především průvodcem pro cykloturisty vyjíždějící směrem ven z hlavního města, poskytujícím současně základní informace o infrastruktuře a možnostech průjezdu ve městě samotném. Plní tak dobře svůj účel: být informačním materiálem mapujícím stav infrastruktury, poskytovaným veřejnosti zdarma, bez ambicí na podrobnost v širším centru.

Letošní facelift byl nezbytný vzhledem k už nevyhovujícímu zákresu cyklopruhů. Změna vizáže (konkrétně použití fialové barvy i na doporučené trasy) dokázala také odlákat pozornost od toho, že letos přibylo v Praze pro cyklisty opravdu jen málo.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

 1. Tunelem pod Vítkovem jako doporučená trasa? V době vydání mapy byl tunel důkladně zavřen betonovými bloky (a do Che Guerillovy akce bylo ještě hodně daleko), a dodnes z pohledu úřadů je. Co tím magistrát asi tak myslel – že by doporučoval ty betonové bloky přelézat?

 2. Štěpán: ta trasa je v tunelu přerušená, takže to není tak docela pravda.
  Jinak je ale zcela pochopitelné, že v té mapě jsou věci, které se pravděpodobně postaví až po jejím vydání (např. Hradčanská byla, myslím, otevřená až po uzávěrce). Ta mapa je cílená především na léto 2011.

 3. Promiň, ale tohle neberu.

  Předpokládám, že „trasa“ je spojnice nějakých míst. Pokud tedy není v tunelu, pak vede odněkud do… nikam? Co potom spojuje, pokud nevede tunelem?

  Já bych řekl, že v té mapě je myšlená i s tunelem (a tedy kecá), jen tam není nakreslená, aby místně neznalým cyklistům nedávala falešnou naději na neexistující křižovatku s trasou po Vítkovském hřebenu.

  Pokud je skutečně cílená na léto 2011, tak proč to tam není napsáno? I když zrovna u tunelu je to možná předčasný optimismus, soudě podle dosavadního (ne)otvírání.

  Dnes ráno po šlapky ve sněhu…

 4. Ale fuj!. Nikde jsem neřekl, že tvůrci mapy* mohou za to, že není otevřený tunel.

  Tvůrci mapy* mohou za to, že je v ní vyznačená doporučená trasa, která nikam nevede, a to doslova – nezbývá nez se po ní vrátit (na Tachovské náměstí nebo Krejcárek, záleží na straně příjezdu).

  Myslím, že nebyl takový problém tam buď:
  a) ty trosky trasy nekreslit
  nebo
  b) nakreslit jí celou (i s tunelem, děkuji Vratislavovi za postřeh analogie s nedalekým Žižkovským tunelem, to mi uniklo) a dopsat tam „bude otevřeno…(na svatého Dyndy)“.
  ____________________________
  *) kdo je vlastně „tvůrce mapy“? V tiráži je za cyklotrasy uveden jen „Magistrát hl. města Prahy“, takže ve výsledku zase bezejmenný úředník. Jenom pro pořádek bych se ho chtěl zeptat na jeho pohnutky, ale bohužel není koho.

 5. K dostupnosti mapy: Do Řásnovky na TSK se během dne nedostanu. Často jezdím kolem Anděla, chtěl jsem ji v buňce Prahy 5, kde se prezentují radnicí blíže lidem a občanům. Všem jsou asi blíž, jen o mapě neví nic a koukali na mě jak na vetřelce. O stojanech u buňky ani nemluvě. Naštěstí tam mají kvalitní zábradlí u rampy.
  Zaujala mě doporučená trasa od Národního divadla na náměstí Jana Palacha tedy po Smetanově nábřeží. Tam si téměř denně připadám jak vetřelec.
  Pikantní je, že úředník nás poslal do jednosměrky u Four Seasons obousměrně. Totéž ještě výrazněji v Praze 2 ulice Ke Karlovu, Kateřinská je jednosměrka a kudy zpět?
  A s tím marketingovým máš pravdu, při pohledu na tuto mapu je vnitřní Praha cyklistická, i když ve skutečnosti to tak není.
  Ten nebo ta dotyčná, co to vyznačoval(a) a rozhodoval(a) se ani nepodíval(a) do podrobnějších map, nehledě na to, že po Praze zřejmě na kole nejel(a).
  A tak jsem asi rád, že jí zatím nemám.

 6. Štěpán, Jirka. Trochu bych se autorů cyklistického obsahu zastal.

  V každé mapě jsou chyby (u map, které jsem dělal, mohu z hlavy vyjmenovat dlouhé seznamy nepřesností, které se přehlédly a přišlo se na ně až po tisku, nebo byly způsobené špatným odhadem budoucího vývoje).

  Ty tahanice s tunelem Starého Spojení se daly předvídat opravdu jen těžko. Sám jsem tady v minulosti už několikrát oznamoval, že tunel je otevřený – a kde nic, tu nic ;-) . Koneckonců, kromě tunelu tam ta trasa je…

  Průjezdy centrem jsou možná trochu moc optimistické, ale technicky vzato se používají (ND-Palacha v sezóně 800 lidí, co na tom, že ze 70% po chodníku). Pravda, těch jednosměrek je tam trochu víc, než by bylo zdrávo. Na druhou stranu, u těch „čárkovaných“ tras je v legendě napsáno „Doporučená nebo prověřovaná“ – to je pojistka, která znamená, že trasa v současnosti nemusí být legálně průjezdná. Holt optimismus.

Další z rubriky

Co chystají městské části: Praha 7 3

17. 06. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Přichází růžová sdílená elektrokola 7

13. 06. - Martin - Zprávy
Česká společnost pro sdílení jízdných kol Rekola představila 12. června 2019 dlouho očekávaná elektrokola. Ke klasickým..více

Co chystají městské části: Praha 4 43

06. 06. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Co chystají městské části: Praha 2 12

03. 06. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Co chystají městské části: Praha 20 (Horní Počernice) 25

27. 05. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Bike Kitchen Praha 2

Na pražské Štvanici u cyklostezky přes Hlávkův most postupně roste nová komunitní cyklodílna Bike Kitchen..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru