Komise pro cyklistickou dopravu konečně jmenována

Dne 17.5.2011, přesně po 168 dnech ,,cyklistického bezvládí“, byla obnovena komise Rady hl. města Prahy pro cyklistickou dopravu. Předsedkyní komise byla jmenována místopředsedkyně Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelka za TOP 09, JUDr. Monika Krobová Hášová. Mezi členy komise jsou předseda téhož výboru ZHMP Mgr. Petr Bříza (ODS), člen Rady hlavního města Prahy pro oblast sociální politiky, bydlení a evropské fondy Petr Dolínek (ČSSD), dále pražský cyklokoordinátor, zástupci Odboru dopravy Magistrátu, Technické správy komunikací, Odboru městského investora, Útvaru rozvoje města, Dopravního podniku, Odboru komunikace, z mimoměstských organizací zástupce Evropské cyklistické federace, zástupce národního koordinátora cyklistické dopravy, nezávislí dopravní odborníci a v neposlední řadě také odborníci na městskou cyklistiku a zástupci veřejnosti včetně zastoupení Prahou na kole.

Složení komise

Oproti původní komisi pro cyklistickou dopravu je ve složení nové komise několik změn. Byla personálně oddělena funkce cyklokoordinátora a předsedy komise, přibyli zástupci několika odborů (především Komunikace). Zastoupení v komisi mají všechny politické strany, které jsou v zastupitelstvu.

Následující tabulka uvádí seznam členů komise s informací, zda se jedná o nového člena oproti předchozímu složení komise.

JménoZastupujeJiné funkceFunkce
JUDr. Monika Krobová HášováTOP 09členka ZHMP, místopředsedkyně Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví Zastupitelstva hlavního města PrahyPředsedkyně KCD, nová
Mgr. Petr BřízaODSpředseda výboru ZHMP pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictvínový
Petr DolínekČSSDčlen RHMP pro oblast sociální politiky, bydlení a evropské fondynový
Ing. Pavel PolákDOP MHMPcyklokoordinátorbýv. předseda komise
Petr IntrovičTSK MHMPdopravní odborníkzástupce TSK v býv. KCD
RNDr. Miroslav ProkešKSČM, Přátelé přírody ČRdopravní odborníkbýv. tajemník KCD
Jiří ZemanOMI MHMPkoordinátor investičních akcínový
Ing. Aleš SimandlDP HMP a.s.koordinátor investičních a údržbových dopravních akcínový, 1x jako host býv. KCD
Ing. Jakub ZajíčekÚRM HMPkoordinátor generelu a územního plánučlen býv. komise, pravidelně se omlouval
Tomáš ProusekROPIDdopravní odborníkčlen býv. KCD
Luděk SchreibOKO MHMPpropagace cyklistické dopravy a rekreacenový
Ing. Daniel MourekECF (Evropská cyklistické federace), Nadace Partnerstvíodborník na městskou cyklistikučlen býv. KCD
Ing. Vratislav FillerPrahou na koleodborník na městskou cyklistikunový, 23x jako host býv. KCD
Ing. arch. Tomáš Cachprojektant dopravních řešení, dopravní expertčlen býv. KCD
Ing. Květoslav Syrovýprojektant dopravních řešení, dopravní expertčlen býv. KCD
Ing. arch. Radim Šimkoprojektant dopravních řešení, dopravní expertnový
Ing. Václav Juppaprojektant dopravních řešení, dopravní expertnový, 1x jako host býv. KCD
Ing. Zbyněk SperátCentrum dopravního výzkumuzástupce koordinátora při MDnový, 3x jako host býv. KCD
Ing. Ladislav MalýDOP MHMPdopravní odborníkTajemník, člen býv. KCD

Použité zkratky:
KCD: Komise pro cyklistickou dopravu
DOP: Dopravní odbor
HMP: Hlavní město Praha
MHMP: Magistrát Hlavního města Prahy
OMI: Odbor městského investora
OKO: Odbor komunikace
RHMP: Rada Hlavního města Prahy
ROPID: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
TSK: Technická správa komunikací
ÚRM: Útvar rozvoje města
ZHMP: Zastupitelstvo Hlavního města Prahy

Co komisi čeká

Před novou cyklokomisí stojí náročné úkoly. Prvním z nich bude vypořádat se se situací v posledním půlroce, kdy se řešení pro cyklistickou dopravu implementovala (či spíše neimplementovala) poněkud živelně. To, jak silnou pozici si obnovená KCD v současné magistrátní mašinérii vybuduje, bude mít klíčový význam pro tempo změn podmínek pro cyklisty v Praze.

Komise bude muset vyřešit již existující rozpor mezi dlouhodobými cíli rozvoje cyklistické dopravy v Praze, plány na letošní rok a poněkud zatuhlou aktuální situací. Dokumenty, které tyto cíle stanovují a stávající realita jak financování cyklistické infrastruktury, tak spolupráce dotčených orgánů magistrátu totiž v mnoha bodech rozhodně nejsou v souladu.

Čím je komise vázána

Zásadními dokumenty, kterými je činnost komise pro cyklistickou dopravu vázána, jsou Koncepce cyklistické dopravy do roku 2020 a Krajský plán snižování emisí, závazná vyhláška HMP z roku 2010.

Krajský plán snižování emisí vymezuje funkci komise pro cyklistickou dopravu takto:

Rozvoji podmínek pro cyklistickou dopravu se systematicky věnuje Komise RHMP pro cyklistickou dopravu (…) Komise RHMP se průběžně věnuje postupu a řešení problémů při údržbě a výstavbě cyklistické infrastruktury v prostoru HMP v rámci plošné dopravní obsluhy území i na vybraných trasách, včetně sjednocení koncepce řešení a provádění těchto opatření.

Koncepce cyklistické dopravy předpokládá splnění řady cílů, jejichž prosazení bude bez nejmenších pochybností právě na bedrech nové komise pro cyklistickou dopravu. Jmenujme alespoň některé:

 • zvýšit přepravnost cestujících na kole v Praze na 5 – 7 % celkové přepravní kapacity v létě a na 2 – 3 % celkové přepravní kapacity v zimě. (splnění tohoto cíle vyžaduje zajistit každoroční 10-15% nárůst objemu cyklistické dopravy po dobu deseti následujících let – pozn. VF)
 • integrovat dopravní cyklistiku jako rovnoprávný a pro město výhodný druh dopravy do dopravního prostředí města a do všech „urbanisticko-komunikačních“ plánů, studií a projektů.
 • připravit a iniciovat takové změny zákonů, vyhlášek, norem a TP, které poskytnou cyklistům v Praze maximální uživatelské bezpečí a zvýší vlídnost dopravního prostředí města.
 • zadat vypracování strategie rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020
 • vypracovat a přijmout variantní harmonogram plánování a budování všech prvků cyklistické infrastruktury na období 2010 – 2015 a výhled do roku 2020

Splnění některých úkolů pak Krajský plán snižování emisí jako závazná vyhláška jednotlivým organizačním složkám města přímo nařizuje. Jedná se především o tyto úkoly:

 • Dobudovat systém cyklistických tras
 • Realizovat cyklotrasy v rámci výstavby a rekonstrukcí komunikací
 • Identifikovat a ošetřit místa s výrazným rizikem střetu cyklistů s automobily
 • Vytvořit systém bezpečných úložných míst pro jízdní kola
 • Zajišťovat informační podporu využívání jízdního kola i k „ne-rekreačním“ cestám

Cíle pro rok 2011

Konkrétní úkoly v roce 2011 jsou dány obsahem tiskové zprávy popisující jednak zásadní opatření pro cyklisty, které mají v tomto roce vzniknout, jednak poukazující na potřebu silnější pozice KCD v rámci magistrátu.

Náměstek Březina (…) poukázal na potřebu většího propojení Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu jako poradního orgánu rady s městskými i ostatními investory při plánování a projektování dopravních a souvisejících staveb v Praze.

Realizace připravované na rok 2011 jsme na základě výše zmíněné tiskové zprávy prezentovali v tomto článku. Nicméně už nyní je jasné, že příprava řady akcí je ve skluzu a pro část z nich není zajištěno dostatečné financování. Výsledkem tak může být, že se v letošním roce nepodaří zrealizovat ani polovinu slíbených cyklostezek nebo úseků cyklotras.

Jak se to bude dařit?

Zajistit, aby se dlouhodobé cíle a úkoly v rámci KCD a magistrátu začaly vůbec plnit, bude, vzhledem k víceméně nezměněné pozici Komise oproti předchozímu volebnímu období, bezpochyby velmi náročný úkol. Míra úspěchu bude silně korelována s tím, jak silný ,,tah na branku“ bude komise jako celek mít. Bude záležet na tom, nakolik se komise rozhodne pouze plout s proudem, zda se pokusí vyžadovat alespoň splnění slibů daných pro letošní rok, či zda se podaří připravit také mechanismy nezbytné pro splnění cílů a povinností vyplývajících z koncepce rozvoje cyklistické dopravy a krajského plánu snižování emisí.

Konečně, důležité také bude pozměnit současný obraz Prahy jako stavitele ,,nejdražších cyklostezek v ČR“. Domnívám se, že této pozice se ale Praha může zbavit jedině realizací většího počtu kvalitních a současně laciných řešení. Kvalitní opatření v hlavním dopravním prostoru by se tak mohla stát překvapivým ,,černým koněm“ této komise, samozřejmě za předpokladu, že bude taková strategie prohlášena za životaschopnou.

O tom, kam směřování komise pro cyklistickou dopravu povede, vás samozřejmě (nyní už jako její člen) budu pravidelně informovat formou tradičních zkrácených zpravodajských zápisů.

Odkazy

Koncepce cyklistické dopravy pro do roku 2020
Usnesení 1776 Rady HMP schvalující Koncepci rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020
Krajský plán snižování emisí – vyhláška HMP č. 16/2010 ze dne 16.11.2010
Kapitoly z Krajského plánu snižování emisí zabývající se cyklistickou a pěší dopravou
Tisková zpráva magistrátu k rozvoji cyklistické dopravy v roce 2010

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další ze série: cyklokomise

Komentáře - uzamčeny

 1. A nejake info k cykloreseni na Vytoni ? Kdy se zacne „stavet“ ? :)

Další z rubriky

Londýňané si přejí snižování počtu aut v sousedstvích, ukázal průzkum :)

Londýňané chtějí opatření, která zvyšují bezpečnost dopravy a omezují počet aut ve městě. To ukázal..více

Cyklotrasa A202 protažena z Kunratic do Vestce :)

Na sklonku minulého roku došlo k proznačení místní cyklotrasy A202. Ta spojuje okrajovou městskou část..více

Modernizace stanice Opatov :)

08. 01. - Pavel Mašek - Zprávy
Dlouho trvající modernizace zastávky Opatov je téměř u konce, podívejme se, jak se změnila. Nové..více

Nový cyklopřejezd Blanická / Francouzská – Uruguayská 19

V rámci obnovy světelné signalizace na křižovatce ulic Blanická, Francouzská a Uruguayská na Praze 2..více

Úprava pražských náplavek 4

TSK Praha na podzim 2020 začala dokončovat předláždění pražských náplavek v chybějících úsecích. Konkrétně se..více

Prodloužená cyklostezka podél ulice Červeňanského 7

Letos došlo k prodloužení cyklostezky podél ulice Červeňanského, nacházející se na sídlišti Velká Ohrada poblíž..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru