Hradišťská charta bez Prahy. Zatím?

Možná vám neunikla informace, že v ČR existuje pozice národního cyklokoordínátora, kterým je agilní Jaroslav Martínek. Náplní jeho práce je naplňování Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, vládního dokumentu schváleného roku 2004. Co je ale nové, je takzvaná Uherskohradišťská charta: Dobrovolné prohlášení měst zavazujících se k podpoře cyklistické dopravy. U příležitosti letošní cyklokonference jí podepsalo (nebo se chystá podepsat) prvních patnáct měst, včetně šesti krajských. Podpis Prahy nebo některé její městské části na dokumentu chybí. Zatím nebo navždycky?

Cyklokonference a Central MeetBike

Skutečně efektivní podpora cyklistické dopravy se v zemích Visegrádu rozbíhá poněkud zvolna. Drážďany nebo Berlín pak vypadají, pokud jde o cyklistickou dopravu, tak trochu jinak, než třeba Praha nebo Varšava. I ta nejcyklističtější česká města (jako jsou třeba Pardubice) zaostávají za svými západoevropskými protějšky, přestože mají stejný nebo i vyšší potenciál. To je jeden z dlouhodobých problémů, který se národní cyklokoordinátor snaží řešit.

Na letošní cyklokonferenci zaznělo několik úvah pojmenovávajících konkrétně příčiny naší, ryze české, zaostalosti v cyklodopravě – i několik dílčích řešení: Pořád ještě neumíme cyklodopravu podporovat účinně a účelně (rozuměj: neumíme to levně), neumíme dělat kampaně (projekt Do práce na kole realizuje neziskovka Auto*Mat) a máme limity v legislativě neumožňující cyklistům jízdu po městě přiměřeně zpohodlnit (na řešení pracuje expertní komise při Ministerstvu dopravy, bude to ale běh na dlouhou trať).

Vhodným postupem je také snaha učit se od pokročilejšího zahraničí. ČR se proto zapojuje do středoevropského projektu Central MeetBike (CMB). V něm mohou města z bývalé východní Evropy přebírat zkušenosti především z nedalekého Německa, a to jak prostřednictvím studia zahraničních zkušeností, tak formou expertních rad a doporučení šitých na míru konkrétním městům.

Cyklokonference je národní setkání lidí zabývajících se cyklistickou dopravou a koná se každé dva roky. Letos se konalo v Uherském Hradišti, jednom ze dvou měst zapojených přímo do CMB (tím druhým jsou Pardubice). Třemi opěrnými body cyklokonference bylo jednak představení CMB, dále uvedení národního cykloturistického projektu Česko jede, a konečně (byť časově proběhlo hned první den) představení Uherskohradišťské charty a slavnostní podepsání této charty zástupci více než desítky měst, deklarujících tímto zájem o rozvoj cyklistické dopravy.


Národní cyklokoordinátor Jaroslav Martínek (všechny fotografie cyklostrategie.cz)
 

Uherskohradišťská charta

Pro pochopení, jaký význam má přihlášení se k Uherskohradišťské chartě pro jednotlivá města, přinášíme její zkrácené znění (plné znění najdete zde):

Uherskohradišťská charta

(…) U příležitosti Cyklokonference 2011 v Uherském Hradišti se níže podepsaná města zavazují, že budou vědomě usilovat o:

a) Zvýšení podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce.
b) Odstraňování míst a úseků s vysokým rizikem dopravních nehod cyklistů.
c) Odstraňování bariér cyklistické dopravy.
d) Zkvalitnění podmínek pro parkování jízdních kol.
e) Realizaci a podporu projektů, které povedou k širšímu využití jízdního kola při dojíždění do školy a do práce.
f) Zefektivnění propagace cyklistiky jak vůči domácím obyvatelů, tak návštěvníkům.
g) Rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím aktivit a opatření, která vedou ke zdokonalení a rozšíření cykloturistiky.

Pro dosažení určených cílů město ustanoví cyklistického koordinátora (nebo též cyklokoordinátora), který bude mít silný politický mandát a jehož pracovní náplní bude mimo jiné a) koordinace interní městské pracovní skupiny „Cyklistická doprava“, b) plnění zřetelně definovaných úkolů, stanovených na základě rozhodnutí Rady města nebo Zastupitelstva města, c) Příprava podkladů pro Radu města a Zastupitelstvo města, d) spolupráce s pracovním týmem národního cyklokoordinátora.

Signatáři této charty také vyzývají autority na všech úrovních České republiky, aby silně podporovaly cyklistickou dopravu a začlenily ji do všech oblastí politiky (zdraví, územní plánování, městská správa/vedení města, ekonomika, mobilita a doprava, školství, volný čas, sport, turistika), v souladu s platnými strategickými dokumenty, především Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy.

Přihlášení

K Chartě se přihlásilo, nebo se v nejbližší bucoucnosti míní přihlásit, celkem patnáct měst, konkrétně: Uherské Hradiště, Pardubice, Hradec Králové, Otrokovice, Kadaň, Opava, Liberec, Uničov, České Budějovice, Zlín, Přerov, Napajedla, Olomouc, Děčín, Jihlava.

Kromě toho vyjádřila podporu chartě (v souladu s jejím posledním odstavcem) svým podpisem do zvláštní sekce také řada jednotlivců a zástupců jiných skupin a organizací, a to včetně redakce Prahou na kole.

Platnost a efekt

Říká se, že kde se toho mnoho nedělá, je dobré podepsat memorandum nebo chartu, a pravda, v ČR máme dlouhou zkušenost s různými takovými dohodami, které pak vydržely nejdéle do nejbližších voleb.

Závazky vyplývající z Hradišťské charty nejsou měřitelné čísly, jako je tomu například u podobného evropského dokumentu, Bruselské charty z roku 2009. Ta vyžaduje zvýšit podíl cyklistické dopravy u signatářů na 15% v roce 2020 a snížit nehodovost cyklistů o 50%, nicméně tuto chartu v ČR nepodepsalo jediné město (v okolí se k ní připojila např. Budapešť nebo Krakov).

Aby Hradišťskou chartu nepotkal osud pouhé proklamace, prohlašuje Jaroslav Martínek, že o podpis by měla usilovat jen ta města, která hodlají cyklistickou dopravu podporovat reálnými činy, a ne si jen honit mediální triko podpisem tohoto dokumentu. Cyklokoordinátor současně apeluje na cyklistickou veřejnost, aby Chartu ve městech, které jí podepsaly, používala jako nástroj k vynucení slibů v materiálu obsažených, politikům její podpis připomínala a vyžadovala na nich realizaci konkrétních opatření.


Starosta města Uherské Hradiště, Květoslav Tichavský, podepisuje Uherskohradišťskou chartu. V pozadí současný ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Gustav Slamečka a další čestní hosté. Mezi fotografy několik známých tváří (Jitka Vrtalová), tvořících součást nově vzniklého týmu národního cyklokoordinátora.
 

Praha je středem začarovaného kruhu

Chartu podepsala města ze všech koutů republiky, s výjimkou čtyř krajů ležících na západě a ve středu Čech. Jako by okruh do sta kilometrů od Prahy byl nějaký začarovaný. Praha je současně město i kraj, může tedy chartu podepsat jako celek. Současně se k ní bezpochyby může přihlásit kterákoliv městská část. Má to ale smysl?

Ačkoliv má Praha cyklokoordinátora i dlouhodobou strategii rozvoje cyklistické dopravy, o připojení k Chartě zřejmě v tuto chvíli neuvažuje. Na místě je i otázka, zda je to vůbec vhodné. S ohledem na klopotný způsob, jakým zde zlepšování podmínek pro cyklodopravu probíhá, a praktickou nepřítomnost politické podpory cyklokoordinátora z nejvyšších míst, by případný podpis Charty v současnosti hodnotu Charty v zásadě devalvoval. Možná za rok, pokud Praha chytne druhý dech a naváže na vcelku úspěšné období rozvoje v létech 2008-9.

Větší naději mají zjevně městské části. Informace o zájmu ze strany několika významných MČ na jihu Prahy zní vcelku příznivě. Sídlištní a okrajové městské části mohou cyklodopravu rozvíjet vcelku bezbolestně, což současně znamená, že přihlášení k Chartě pro ně není žádným krvavým závazkem vzbuzujícím kontroverze obvyklé pro městské části v širším centru. Význam takového přihlášení by proto tkvěl nejspíš ve zvýšení tlaku na podporu cyklistické dopravy jak vůči magistrátu, tak směrem k sousedícím městským částem, které doposud cyklistická doprava nezajímá, nebo se jejímu rozvoji skrytě brání.

Nuže, dejme jim čas.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další z rubriky

Další soudní rozhodnutí ve prospěch cykloobousměrek v Karlíně 1

Obytné ulice pražské čtvrti Karlín na Praze 8 jsou od roku 2012 v režimu „zóny..více

Rekonstrukce křižovatky U Plynárny a Chodovská odstranila cyklistický „špunt“ 7

Na Bohdalci v Praze 10 došlo k rekonstrukci křižovatky ulic U Plynárny a Chodovská. Složitá..více

První pražské cyklodepo otevřeno. Má pokrýt třetinu všech zásilek v centru města. 17

18. 11. - redakce - Zprávy
Dnes bylo otevřeno první pražské cyklodepo a kurýři odtud začali zákazníkům rozvážet balíčky menších rozměrů..více

Nové cykloobousměrky na Šestce 8

Na Praze 6 byla v uplynulém roce realizována další řada cykloobousměrek, tedy jednosměrných ulic průjezdných..více

Zastupitelstvo hlavního města Prahy odmítlo časově neomezené buspruhy 15

Na čtvrtečním jednání zastupitelstva bylo dlouze debatováno opatření obecné povahy, kterým se rušilo časové omezení..více

Náprava cyklopruhů v Ocelkově ulici 3

Ladně se vinoucí ulice Ocelkova spojující východ a západ Černého Mostu má ochranné cyklopruhy. Získala..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru