Stručně ze záříjové cyklokomise

Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu se po prázdninách sešla v úterý 6.9. Praha obdržela nabídku národního cyklokoordinátora podepsat Uherskohradišťskou chartu. Pomalu se rozhýbává pozastavená akce stojany. Oddělení PR vysílá do komise skutečného zástupce, zatímco OMI (Odbor městského investora) komisi nadále ignoruje. Došlo k menší debatě o funkčnosti sdíleného a odděleného provozu cyklistů. A komise navrhuje dopracovat koncepci rozvoje cyklodopravy tak, aby obsahovala jasné roční cíle a rozpis potřebných financí: a dalo se tedy kontrolovat, zda je tato koncepce naplňována.

Hradišťská charta

Uherskohradišťská charta je dokumentem, kterým se města mohou dobrovolně přihlásit k podpoře cyklistické dopravy. Doposud jí podepsala zhruba dvacítka českých měst, včetně poloviny měst krajských. Podpisem charty se město zavazuje usilovat například o zvýšení podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce, odstraňování problémových míst, zkvalitnění podmínek pro parkování jízdních kol, zefektivnění propagace cyklistiky a dalším aktivitám vedoucím k rozvoji cyklistické dopravy a cykloturistiky. Hostem záříjové komise byl národní koordinátor Jaroslav Martínek, který u příležitosti toho, že chartu podepíše Praha 19 (Kbely), současně nabídl podpis Charty také přímo Praze.

V červnu jsem se na stránkách Prahou na kole zamýšlel nad tím, zda má smysl, aby Praha Hradišťskou chartu podepsala. Osobně jsem měl obavu, že podpis Prahy pod chartou za stávající úrovně podpory cyklistické dopravě v Praze by hodnotu jinak velmi kvalitního záměru značně devalvoval. Signatáře Charty jsem považoval za výběrový klub; přidá-li se do něj Praha, která s ohledem na své možnosti na rozvoj cyklistické dopravy v zásadě kašle, stane se závazek ostatních měst učiněný podpisem Charty víceméně směšným. Obdobnou obavu, jak se ukázalo, měla řada členů cyklokomise.

Martínek nicméně chvíli před komisí jednal s náměstkem pro dopravu Březinou. Na jednání komise pak vzdoroval pochybnostem a zaručil, že pražský podpis bude mít pozitivní efekt v každém případě a že z pozice národního cyklokoordinátora vnímá pražský podpis tak, že váhu Charty zvýší. Poté komise jednomyslným usnesením doporučila Radě hlavního města přihlásit se k Uherskohradišťské chartě.

Skutečně doufám, že to povede k dobrému. Charta není závazkem jen pro výkonné orgány města. Nyní je úkolem cyklokomise doporučit Radě taková opatření, která zajistí, aby podpora cyklistické dopravy v Praze nezůstala jen u formálního lití asfaltu na předměstské cyklostezky; toho se ostatně týkal poslední bod jednání.

Stojany budou?

Akce cyklostojany zastavená na počátku roku 2010 kvůli nepřidělení financí se velmi pomalu rozvíjí. Tímto dlužím náměstkovi primátora omluvu, rozhodně jsem nebyl přesvědčen, že tomu tak je, dokud jsem se to na jednání komise nedozvěděl od důvěryhodné osoby. Finance jsou určitě na cca 290 podkov, na které je podepsaná smlouva o dílo. Štos žádostí od městských částí na TSK není příliš vysoký, protože MČ po zjištění, že nejsou peníze, řadu svých žádostí odložily. Cyklokoordinátor nicméně nyní obešle městské části s opakovaným dotazem na zájemce o stojany.

A co byste měli dělat vy, chybí-li vám na důležitém místě městský stojan?

Nemá smysl psát na TSK ani cyklokomisi, v zásadě je potřeba oslovit a přesvědčit městskou část, aby o patřičný stojan zažádala. Napište na městskou část, že považujete za potřebné stojany tam, tam a tam, a že je vám známo, že město obnovuje tuto nabídku. (Viz náš návod „napište svým politikům„). Kopii pošlete na mail redakce Prahou na kole.

Jsou městské části, které mají žádosti rozpracované a připravují osadit stojany řadu veřejných prostranství (např. Praha 11). Jsou ale i městské části, které o potřebnosti stojanů nepřesvědčilo ani osobní jednání předsedkyně KCD vedené po stranické linii (která městská část to byla, si můžete domyslet, tady je nápověda). Přesto jim můžete zkusit napsat a případnou trapnou korespondenci nakonec přepošlete pro cyklokomisi, případně nám. Jde o to, aby se dotyčné městské části nemohly vymlouvat na to, že u nich stojany nikdo nechce.

Místní body

Cyklokomise se zabývala návrhem městských částí Praha-Kbely a Praha 14 na propojovací cyklotrasu, která by měla být zařazena do městského systému. Trasa ze Kbel k metru Rajská Zahrada jako taková je zcela v pořádku, projekt ovšem obsahuje pár šíleností, nad kterými Ing. Arch. Tomáš Cach při předběžných jednáních již opakovaně marně zelenal. Vzhledem k tomu, že bez posvěcení ÚRMu (Útvaru rozvoje města) si číslo městské trasy prostě přivlastnit nejde, jsme museli doporučení trasy k realizaci doplnit o dodatek vyhazující, že půjde o místní trasu.

Další místní bod se týkal návrhu na oddělení provozu pěších a cyklistů v ulici Burešově na ďáblickém sídlišti. Jedná se o bývalou obslužnou komunikaci, která byla převedena na smíšenou cyklostezku a v jednom místě vede kolem domu s pečovatelskou službou, což vede ke kolizím. Debata na téma „oddělený či smíšený prostor“ byla poměrně krátká; oddělené cyklostezky fungují v Praze (a zvlášť na Praze 8) jen tak, že z místa odradí pejskaře, rozhodně ale nemají vliv na to, po které straně kdo chodí nebo jezdí. Doporučení komise nakonec znělo převést komunikaci do režimu pěší zóna s povoleným provozem cyklistů.

Vzhledem k počtu bodů se nedostalo na řadu problémů, které před komisí kolovaly v cyklokomisním mailu. Zhoršování podmínek na cyklotrase A2 a další plíživé průšvihy, způsobené slábnoucí pozicí cyklodopravy v magistrátní mašinérii, byly odloženy. I když poslední bod jednání se jich vlastně nepřímo týkal.

Koncepce a Usnesení komise s doporučeními pro Radu

Pokud jde o fungování podpory cyklodopravy v Praze, tak sto dní komise uvedlo slušně do obrazu i její nové členy. Necelý rok platnosti koncepce rozvoje cyklistické dopravy prokázal, že tento dokument obsahuje sice přiměřené cíle, nicméně jejich naplňování rozhodně nezaručuje. Aby mohla být koncepce na podzim loňského roku na posledním jednání předchozí Rady „odvážně“ přijata, byly z ní vykleštěny skoro všechny rozpočtové a organizační požadavky. Výsledek je samozřejmě ten, že pak nelze ani pořádně kontrolovat, zda rozvoj cyklodopravy podle této koncepce probíhá.

Následná delší diskuse (do které se řada účastníků zapojila hlavně proto, aby zajistila její zkrácení ;-) ) vedla k přibližnému návrhu usnesení, který komise prohlasuje korespondenčně, a které bude obsahovat přibližně tyto body:

Komise doporučuje Radě:

 • Pověřit Útvar rozvoje města, aby dopracoval stávající koncepci rozvoje cyklodopravy tak, aby obsahovala také finanční a realizační rámec nutný k realizaci usnesení Rady z roku 2003 (to je ono známé bezzubé usnesení, podle kterého má město ve svých stavbách uvažovat cyklodopravu).
 • Na základě stávající koncepce zřídit oddělení pro cyklodopravu, (které by mělo „razítko“, tj. pro schválení všech městských staveb by bylo nezbytné jeho vyjádření)
 • Pro rok 2012 přidělit na podporu cyklodopravy finance ve výši 98 milionů Kč s tím, že pro další roky se již bude postupovat podle dopracované koncepce. (V pokročilé fázi úřední přípravy je takové množství staveb, že by bylo možno žádat i několikanásobně více, to ale není průchodné)

O přesném znění usnesení budu informovat poté, co se nám ho podaří zformulovat a schválit.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další ze série: cyklokomise

Komentáře - uzamčeny

 1. Zajímalo by mě víc o té trase Kbely – Rajská Zahrada. Jezdím to dost často, většinou mimo špičku po silnici, ale kdo ví, co se stane se silničkou mezi Hutěma a Satalicema po otevření Vysočanské radiály. Zajímalo by mě, v čem spočívá šílenost návrhu kbelské radnice. Návrh neznám.

 2. Projekt je trasovaný dobře, kolem letiště, přes Vysočanskou radiálu po biomostě a pak ulicí Za Černým Mostem (zobousměrnění). Trasa následně pokračuje po mostě přes trať a Poděbradskou a napojuje se na cyklostezku na tubusu metra mezi Rajskou Zahradou a ČM. V projektu téhle závěrečné části (od Jordánské k metru) je hromada problémů, neřeší se například, že od Slévačské se napojuje A26, dost divoké je křížení s Broumarskou a nad dopravním značením v obslužném parkovacím zálivu z Chlumecké za stanicí Rajská Zahrada zůstává rozum stát. Smutné je, že nějak nelze vyměnit projekční firmu, takže výsledek bude patrně takto tristní a jediným přínosem celé trasy bude cykloobousměrka v ulici Za Černým Mostem.

 3. Nějaké info kdy se začně stavět Malé Chuchle k Barrandovskému mostu ? Abych si v předstihu naplánoval objížďku :)

 4. U nás v Hradci Králové chtějí někteří obyvatelé a odpůrci cyklistiky zrušit
  pruh pro cyklisty v ulici Na Drahách.
  My ostatní bojujeme za to, aby se tento pruh zachoval a vybudoval další i v
  druhé protisměrné ulici!

  Městský úřad na svých stránkách připravil hlasování a bohužel odpůrci
  cyklistiky mobilizují síly a hlasují proti nám.
  Podpořte nás prosím svým hlasem a dejte hlas pro: „Vybudování stejného
  cyklopruhu i na druhé straně vozovky“
  http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/vyberte-variantu-reseni-pro-ul
  ici-na-drahach
  30.9. hlasování končí a pokud prohrajeme, mělo by dojít ke zrušení uvedeného
  cyklopruhu
  a raději ani nedomýšlím, jaký osud by stihnul další pruhy pro cyklisty.

  Rád bych poprosil o možnosti oslovit vaším prostřednictvím další cyklisty, kteří
  by nám mohli v tomto nerovném boji pomoci.

  s díky,

  Luděk Holoubek

 5. Ludek: To skutečně někdo myslí vážně, že se bude výsledku takového hlasování přikládat nějaká relevance?

Další z rubriky

Cyklodepo v Praze prosperuje. Vedení města uvažuje o další lokaci :)

Pražské cyklodepo zhruba 64 dní po svém otevření hlásí výsledky. Za dva měsíce provozu odsud bylo..více

Londýňané si přejí snižování počtu aut v sousedstvích, ukázal průzkum :)

Londýňané chtějí opatření, která zvyšují bezpečnost dopravy a omezují počet aut ve městě. To ukázal..více

Cyklotrasa A202 protažena z Kunratic do Vestce :)

Na sklonku minulého roku došlo k proznačení místní cyklotrasy A202. Ta spojuje okrajovou městskou část..více

Modernizace stanice Opatov :)

08. 01. - Pavel Mašek - Zprávy
Dlouho trvající modernizace zastávky Opatov je téměř u konce, podívejme se, jak se změnila. Nové..více

Nový cyklopřejezd Blanická / Francouzská – Uruguayská 19

V rámci obnovy světelné signalizace na křižovatce ulic Blanická, Francouzská a Uruguayská na Praze 2..více

Úprava pražských náplavek 4

TSK Praha na podzim 2020 začala dokončovat předláždění pražských náplavek v chybějících úsecích. Konkrétně se..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru