Odřízne okruh východ města?

Praha je v polovině výstavby tunelu Blanka, která tak na sebe strhává značnou část veřejnosti znepokojené masivní výstavbou rychlostních komunikací přes obytné čtvrti. Dostavbu Blanky přitom už nikdo nezastaví; možná se docílí drobných úprav na povrchu. Temné vody se ale vaří jinde: V plném proudu je příprava východní sekce městského okruhu od Pelc-Tyrolky po Štěrboholskou radiálu. Způsob přípravy naznačuje, že tato stavba se postaví, i kdyby na chleba nebylo; a postaví se nejspíš tak, jak teď vypadá v existující studii.

Kdo chcete vědět, co se magistrát chystá na východě městského centra postavit, nahlédněte například na tyto stránky, nebo na web Auto-Matu.

Záměr nedávno obdržel kladný posudek v procesu sledování vlivu na životní prostředí (EIA). Posudek podmiňuje výstavbu záměru například předchozím zahájením přípravy vnějšího okruhu či zavedení mýta, „detaily“, jako jsou podmínky pro cyklisty na konkrétních křižovatkách se ale příliš nezabývá.

Studie, která se pravděpodobně přímo „překopíruje“ do podkladů pro územní rozhodnutí i stavební povolení, je nyní připravená tak, že vytváří řadu nových bariér pro cyklistickou dopravu. Připravují se extravilánové stavby pouze pro motorovou dopravu, vhodné někam mezi pole kilometry od nejbližší zástavby, ale rozhodně ne do urbanizované krajiny širšího centra Prahy. Dálniční křižovatky jsou navržené jako ,,vředy“, řešené primárně pro automobilovou dopravu, do kterých se jakoby stydlivě a dodatečně vkládají nějaké chodníčky a schodišťátka.

Střední okruh v Hradci Králové vede skrz obytnou čtvrť.

Pokud by se to postavilo tak, jak to zatím vypadá, vznikne pro cyklisty na hranicích městského centra celá řada hrůz, jaké známe třeba z Vltavské (a ta je ještě dobrá, protože má aspoň nějaké chodníky). Konkrétní nedostatky z hlediska bezmotorové dopravy a urbanismu identifikovala komise pro cyklistickou dopravu a projekt z tohoto hlediska připomínkuje.

Tady jsou:S laskavým svolením autora (kliknutím zvětšíte). Křižovatky označené písmeny (A-F) potřebují naprosté knocepční přepracování s ohledem na charakter urbanistického zásahu, bezmotorovou dopravu a městotvornost.
 1. Zůstává zachován nevhodný průchod s dvojitým ztraceným spádem a prodloužením trasy na západní straně křižovatky s ulicí V Holešovičkách.
 2. Bezmotorové napojení od cyklotrasy A2 k MFF UK je možné jen pro pěší, ne pro cyklisty.
 3. Cyklotrasa A2 podél Povltavské ulice má šířku neodpovídající frekvenci cyklistů a pěších.
 4. Průchod (a průjezd páteřní cyklotrasy) od Vltavy do ulice Bulovka je řešený 40 metrů dlouhým podchodem zakončeným schodištěm.
 5. Je zrušen chodník podél Povltavské ulice od ulice Bulovka k ulici Na Košince.
 6. Napojení areálu Na Košince je pouze z městského okruhu a chodníků
 7. Řešení zavádí dopravu i do doposud klidných ulic Bulovka a Střížkovská.Křižovatka expanduje do doposud plošně průchodného prostoru náměstí Na Stráži.
 8. Řešení odřezává ulici Davídkovu pro pěší od Vychovatelny a tramvajových zastávek Bulovka.
 9. Řešení zhoršuje průjezd Zenklovou ulicí pro cyklisty.
 10. Není jasné řešení cyklodopravy v ulicích Zenklově a Vosmíkových.
 11. Není řešena integrace cyklistické dopravy v okružní křižovatce U Kříže.
 12. Průjezd páteřní cyklotrasy A26 pod okruhem je řešen prodloužením stávajícího, úzkého podchodu.
 13. Řešení likviduje východozápadní průchod z ulice Na Žertvách na nám. Na Balabence, čímž likviduje dosavadní nejkratší pěší cestu ze sídliště k metru Palmovka.
 14. Není řešeno vedení cyklotrasy v severojižním směru (trasa je v konceptu územního plánu)
 15. Podjezd pod železniční tratí na Kolín má průchod pro pěší jen při západní straně.
 16. Průjezd cyklistů mezi Balabenkou a Vysočanským náměstím je zcela znemožněn.
 17. Nebylo prověřeno, zda lze tunely pod Spojovací ulicí řešit nad sebou, aby nebyly třeba demolice.
 18. Pro cyklisty nevhodné napojení rampy z ulice Spojovací na Balkáně
 19. Nesmyslně umístěná lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Spojovací.
 20. Neřešená cyklodoprava na křižovatce Jarov
 21. Řešení má vadnou koncepci celého prostoru, především pro přerušení přímého propojení Českobrodské extravilánovým, prostorově náročným řešením.
 22. Není řešeno napojení cyklistické dopravy na budoucí významnou městskou osu – Jarovskou spojku.
 23. Prostor Malešického náměstí je vhodné řešit i s ohledem na významná cyklistická propojení A24 a A43
 24. Cyklotrasa A43 mezi Malešickým nám. a Černokosteleckou by měla mít charakter chráněného koridoru, nemůže vést ulicí Podle Trati.
 25. Mizí vazba cyklodopravy likvidované Dřevčické ulice a propojení na Černokosteleckou.
 26. Na křižovatce Úvalská x V Olšinách prostorově nemožné vedení cyklodopravy přesmykem z ulice Ondřejovské do V Olšinách.
 27. Demolice dvou domů v ul. V Olšinách kvůli jednomu řadícímu pruhu.
 28. Přes 6 km dlouhá městská osa ulice V Olšinách je zakončena stavbou pouze pro automobilovou dopravu, která zcela přetíná přímou logickou vazbu k plánovanému terminálu veřejné dopravy nadregionálního významu a severojižní chráněné páteřní cyklotrase.
 29. Pro bezmotorovou dopravu je třeba řešit i obě přemostění na MO jižně od MÚK v Olšinách.
 30. Cyklotrasa A43 mezi MÚK V Olšinách a MÚK V Rybníčkách má mít charakter chráněného koridoru a propojovat osídlení, dopravní terminál a plochy zeleně co nejvíce přímo.
 31. Už bylo zanedbáno bezmotorové přemostění železniční trati na jižní straně MÚK V Rybníčkách (Štěrboholská radiála).

Davídkova ulice z Bulovky, na kole ani pěšky se do ní v budoucnu nemáte dostat. Fotogalerii problémových míst najdete zde.

Co s tím?

Do 14. října lze v rámci řízení EIA podat písemnou námitku na Ministerstvo životního prostředí (návod zde). V pondělí 17 října pak proběhne veřejné projednání celé stavby. Tam se můžete na cokoliv zeptat a cokoliv požadovat. Bude to velká show a současně poslední možnost, kdy se ke stavbě může vyjádřit i člověk, který v místě záměru nevlastní pozemky a stavba jej tedy zasáhne „jen“ tím, že mu navždy zničí používaný průjezd nebo průchod.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

 1. tak třeba ta „hrozná komunistická“ magistrála má podchody (např. na pankráci) každých cca 200-300m, z toho prudké schody jsou jen 1x. A to pankrác taky býval periferie…
  Tohle asi bude mnohem „lepší“… :(

 2. Přiznám se, že na tomhle článku vidím dvě vady.

  První vadou je, že je už 11/10 a podávat písemnou námitku do 14/10 mě přijde poněkud jako pozdě bycha honění ..
  Než bych si to celé projel abych to viděl na vlastní oči a udělal si názor tak bude změna času :(

  Pak mě přijde u některých míst, která znám , že se jedná o pláč nad něčím co tam nikdy nebylo a asi nikdy ani nebude.

  Nazvat původní výpadovku městskou osou :) nezamaskuje to, že to po léta letoucí byla a je hlavní ulice pro úprk Pražanů z města směr východ a pro vprk mimopražanů v protisměru.
  Přiznám se kajícně, že některá slova jsem si dokonce musel progooglovat, extravilánový hmm :D a přiznám se, že v kontextu s místem mu vůbec nerozumím ani po překladu :( lesy pastviny pole louky atd ?).

  Děkuji za link na video o okruhu, připadal jsem si ,při pohledu na to co stejně v Praze mělo už dávno být, jako někde v Linci nebo ještě lépe řečeno jako na extravilánu u Dunaje ve Vídni :)
  Hrozně podobné řešení těm rakouským.

 3. Josuk : jinak severojižní magistrála po Pankráci nevede :D
  Plánovalo se to jako Pankrácká radiála a nakonec z toho byla Chodovská radiála
  Severojižní je spojkou mezi Chodovskou a Proseckou :)

 4. To, že neznáš běžné urbanistické pojmy intravilán a extravilán automaticky neznamená, že jsou v článku špatně použity. Stavba navržená pro extravilán (dálnice, silnice) se mj. vyznačuje tím, že se u ní příliš nepočítá s křížením s místními vazbami, na rozdíl od ulice (intravilán), která právě z toho důvodu má přechody pro chodce, křižovatky apod.

  Co je špatného na pojmu městská osa pro komunikaci, která ve většině své délky má tramvajový pás, jeden průjezdní pruh, cyklopruh a parkovací pás a vede obytnou zástavbou? A promiň, ale zrovna ulice V Olšinách opravdu žádnou výpadovkou není, ve srovnání třeba s Průběžnou je tam provoz výrazně nižší. Většina Pražanů totiž prchá spíš po Jižní spojce nebo Švehlově.

 5. (3) pardon, tak můj omyl, ale my děti z pankráce jsme vždycky měli zakázaný přebíhat „magistrálu“. (než tam byl plot) ;)

 6. > Václav Řehák
  myslím, že újezďák narážel spíš na Českobrodskou, Černokosteleckou, Proseckou nebo V Holešovičkách – tam nikdy žádná architektonickourbanisticky úžasná městská osa není a nebude – jsou to dopravní výpadovky.

  Ještě mne v těch obrázcích zaujal termín „asociální podchod“. Dovede ho někdo přeložit do srozumitelné češttiny?

 7. Štěpán: Jediné místo v článku, kde je použito toto spojení je „městská osa ulice V Olšinách“, takže proto jsem mluvil o ní.

  Jak je myšlen „asociální podchod“ nevím, ale představím si při něm třeba ty tmavé motanice u Vltavské.

 8. já bych ulici v Olšinách nezavrhoval jako výpadovku :|)
  Sloužila tak léta protože jižní spojka do vybudování štěrboholské radiály byla k ničemu a olšinama se objíždělo aby se nemuselo až na černokosteleckou a nebo se pak křižovalo přes údolí dutých hlav na českobrodskou.
  Provoz tam byl vždycky velkej takže jestli je míněno městskou osou místo s provozem tak pak s tím souhlasím…

 9. Tak to já si pročetl i obrázky, a tam je „městskou osou“ každá větší ulice.

  Pokud „asociální“ = „nespolečenský“ nebo „protispolečenský“ (předpona a- jako anti-), pak to s údržbou a úklidem (které jsou problémem u Vltavské) nemá nic společného. Dokonce by se dalo říct, že podchody u Vltavské jsou sociální, protože hostují společenství bezdomovců.

 10. Ještě k tomu asociálnu :)
  Asociálno může být v berlínském metru, nebo na čisťoučkých a osvětlených německých nádražích, kde poslední dobou ukopou člověka každou chvíli ( přitom je to chválená přátelská metropole a stát ), na dětském hřišti kde chodí lidi pochlastat a šlehnout si nebo třeba i v moderní a architektonicky bohaté čtvrti kam se chodí gangy večer poprat protože tam nikdo nebydlí.
  Takže obecně to spíš záleží na ostraze .
  Někde může být metropole tak přátelská, že tam ozbrojený člověk s pistolí v ruce může pobíhat několik minut po vládní čtvrti a policisté si ho všimnou až když prohledávájí záznamy několik dní po výbuchu. Jsou to přitom ti samí policisté, kteří nemohou nosit zbraň a kolega v přilbě a s pistolí v ruce jim nepřijde divnej.

  Asociálno může dokonce být i ve švédském vězení, kde nedávno dvě genderově dosazené dozorkyně převáděly ve věznici násilníka a vraha, který jednu z nich ukopal k smrti a druhou která se ho snažila pacifikovat přitom odzbrojil a obuch použil k doražení oběti.
  Ve švédském vězní bylo zjevně sociálno a rovnoprávno přes moc… :( já vím moc to nesouvisí ale vlastně jo,

  Prostě všeobecná averze k policii a k utrácení peněz za bezpečnost leckde vede k tomu, že je úplně jedno jestli jdete tunely špíny pod Vltavskou nebo jestli do vás kope násilník na hypermoderní stanici metra plné lidí , protože jste se snažil zahnat kapsářky…

 11. Myslím, že se tu poněkud odbíhá od tématu. Potíž s vydáním článku 12. je v tom, že jsem to prostě dřív nestíhal. Nicméně do víkendu je dost času na to si to zajít na magistrát podívat se na to ve velkém, projet si oblast (nezapomeňte, že tam je 40 let stavební uzávěra a podle toho to tam hodnoťte). V pondělí se pak na veřejném projednání můžete vyjádřit v tom smyslu, že praktickým cyklistům podchody s bezďákama a schodištěma nevadí, protože budou jezdit po té rychlostní komunkaci, kterou Praha potřebuje za každou cenu a proto se oni rádi obětují ;-)

 12. Tak těch deset korun za dopis jsem obětoval a námitku do EIA s použitím vzoru auto-matu poslal. Přenášet dvakrát denně kolo po lávce mezi A2 a Matfyzem V Holešovičkách mě vůbec neláká. Ne že bych si dělal nějaké iluze. Mají vlastně soudruzi z ministerstva vůbec povinnost mi písemně odpovědět?

 13. Pro namitkare, presne jmeno odboru je „Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence“ a pro namitkare datovkare, da se poslat i datovou schrankou na „9gsaax4“.

  Cela ta sranda bude stat rozpocet Prahy miminalne 20 miliard, tak neni duvod, proc by nemohla byt k cyklistum a pesakum trosku vstricnejsi nez v soucasne podobe.

 14. dovolím si připodotknout, že u velké skupiny jsou „pumpičkáři“ a tzv. „socky“ velmi neoblíbení (viz dfens apod). Čili bych apeloval na argumentaci (dle Toma Bowdena – v článku zde nedávno) ve smyslu svobody pro všechny plátce daní, co se svobodně rozhodnou k pohybu pěšky nebo na kole. A konzervativní oděv je samozřejmě výhodou. ;)

 15. jkjk … „námitkáři“ to je pěkné :), jenže já nejsem atumatický „protestčík“
  Bez znalosti věci nenámitkuji a ten článek nestačí. Prostě si to za těch pár dní neprojedu a neuvidím tak k tomu nebudu protestovat.
  Je to ode mě hnusné.
  Je to samozřejmě výmluva a mohl bych být “ proti každé srandě“, ale zkušenost v téhle zemi mě naučila, že i schválený projekt stejně bude napadán po celá léta a po jeho uvedení do provozu o mnoho let a mnoho miliard navíc se zjistí, že minimálně část námitek byla prostě jen účelovým protestčíkovstvím a výsledný produkt není tak hrozný jak se zdálo býti dle prohlášení soudících se protestčíků. Jako příklad uvedu Smíchovské tunely, které podle mě zachránily Smíchov a Malou Stranu od totální devastace auty. Jenže se veselo soudilo, čekalo a o dlouhá léte odsouvalo a tím se dala munice do ruky stavitelům, kteří si do toho naházeli spoustu peněz navíc.
  ¨
  Někdy mám podezření, že stavitelům čehokoliv v dopravě vlastně vyhovuje, že se stále stejné skupiny se stále stejnými právniky bijí za práva tu silnici postavit dráž a později.
  Vím jako cyklista bych měl poskakovat blahem, že okruh bude někdy po roce 2025, dálnice se stále vedou Prahou, Hradcem Králové a menšími městy a obcemi, protože o poslední dva kilometry, metry nebo decimetry se bude nutno soudit ještě 10 let. Lidi směr Dráždany by mohli vyprávět jak jsou happy že ta sranda ještě nestojí a jak jsou vděčni profíkům protestčíkům, které klidně v souladu s logikou věci mohou platit lidi od kterých by jsme to navenek nečekali.
  Asi se stejnou logikou jakou rakouští, němečtí plynaři a uhlaři podpodrují protijadernou aktivitu v česku.

  Ps : abych v nesouladu s tématem pobavil tak Spiegel 15/9 psal článek jak rakouská podnikatelská skupina kupuje český jaderný proud, fedruje s ním dvě přečerpávací elektrárny a pak prodává již zelenou energii s pěknou plusovou marží do Němec má na to dokonce reklm. klip kde se alpy zrcadlí na hladině jezera:)

 16. Nikdo tě nenutí protestovat. Kdybys opravdu informace chtěl, nemusel jsi čekat na tenhle článek. Kdyby sis ale přiznal, že je ti aktivismus z principu proti srsti a věříš, že to úřady navrhly k tvé spokojenosti, bylo by to upřímější.

  Podařená záchrana Smíchova před auty je nejlépe vidět v ulicích Plzeňská, Duškova, Radlická, Kartouzká, Ostrovského a dalších.

  A zbytek tvého příspěvku jsou tvé ideologické pocity pro něž já mám jiné vysvětlení (dálnice na Hradec je hlavně spor dvou velkých podnikatelských skupin o umístění sjezdů s ohledem na jejich pozemky; potřebnost Pražské okruhu zpochybňuje málokdo, jenže místo něj se investuje do Blanky I a II; D8 je ukázkový příklad, jak to dopadá, když se politici rozhodnou prosadit svoji vizi hrubou silou bez ohledu na zákony), ale hlavně to sem nepatří, tak prosím nerozmělňuj téma.

 17. Taky to tak neberu, že musím, ty informace jsem popravdě nechtěl :) zatím jsem se na kole dostal všude kam potřebuju …
  Jen jsem téma naředil tím, že na tuhle všechny české dálnice při průjezdu sever jih, východ západ pořád čeká Praha jako špunt. Těžko se izolovat, to by jsme mohli rovnou postavit zátaray na rozvadově a dalších dálničních přechodech.
  Můj pocit trpkosti nad silniční dopravou v ČR pochází z toho, že v současné době se proti českým silnicím bojuje stejně jako v Německu nebo v Rakousku s tím rozdílem, že němci a rakušané po nás požadují stejnou průjezdnost jakou mají doma po 50 letém nerušeném budování…..

  To je celé

 18. Nevím co je to aktivismus, ale určitě to není to, zabývat se věcmi, které přesahujou mojí osobu. Já se taky dostanu všude, nejsem aktivista, ale nemyslím, že to úředníci jen tak sami od sebe správně vymysleli.
  Obecně neúčast a pasivita nejen ve volbách je myslím to hlavní co u nás vadí demokracii a prospívá korupci. Koupit si deset hlasů není problém, ani sto, ale koupit sto tisíc, milion, to už by bylo neřešitelné.
  btw: jak někdo např. začne: „Nikdy jsem nebyl v žádné straně…“ mám chuť jen říct – „tak drž h…!“ (ústa) – to bylo plus za komunistů, ale ne dnes. ;)

 19. No kdyby se kolem „Smíchovských tunelů“ neprotestovalo, tak by žádný nebyly .. vedlo by to vrchem, po rozšířený kanalizovaný Radlický až do kolejiště Smíchova a pak vybouranou Zatlankou místo těch činžáků. Zato by na nájezdu do Strahovskýho nebyla ta blbá zatáčka ;-)
  A místo Teska by tam někde odbočoval čtyřpruh na Kampu, kde by se jako 2×2 pruhy vešel akorát pod oblouky Kameňáku, aby měli souzi rychlej příjezd do Strakovky.

  Jinak neprostupnost okruhu je cca stejná jak u Jižní Spojky, kde je to v Braníku cca jedna díra na kilometr, od branický pumpy do podzámčí kilometr a půl. Furt se jede stejně ve stylu šedesátých let. Ale třeba tam jednou pude v Povltavský pro cyklisty pověsit nad břeh Vltavy ocelová lávka, pár set melounů se jistě najde.

 20. This is mandess ! No, this is Praha !

  Česká a hlavně ta Pražská mentalita je ta, že hlavně se o nic nestarat. Většině pražáků tahle výstavba vyhovuje. Že tu je pár lidí (včetně mě) který tohle šílenství považují za zhovadilost skoro nic nezmění.

  Bojuji dál a samozřejmě přeji co nejvíce sil.
  Problém není v přiblbých politicích typu Březina a spol ale hlavně v zabedněnosti českého národa (a opět hlavně toho Pražského :)
  Okruh nepovažuji za až tak špatný nápad ale co považuji za zhovadilé je jeho realizace.

  Bůh s námi

Další z rubriky

Cykloboxy na Praze 10 skončily 18

Příběh cykloboxů pro individuální uschování kol v desáté městské části se po dvou letech provozu..více

Patočkova: ochranné cyklopruhy u střešovické vozovny 10

Na rozhraní ulic Patočkova a Milady Horákové u zastávek tramvají Vozovna Střešovice vznikly na konci..více

Cyklomagistrála na Hlávkově mostě? Zatím jen apel na řidiče 31

Zhruba třicet lidí se ve čtvrtek 26. září účastnilo happeningu „Otevíračka cyklomagistrály“ pořádaného kolektivem Bike..více

Cyklostojany ve vozovce 2

Cyklostojany umisťované ve vozovce. V jiných městech a zemích běžná praxe, v Praze po dlouhou..více

Adam Scheinherr: Pokud cyklodopravě prostor nezačneme dávat, tak na kole jezdit nikdy nebudeme 70

Po celé jaro jsme vám přinášeli ankety o plánech jednotlivých městských částí v oblasti cyklistické..více

Co chystají městské části: Praha 19 (Kbely) 12

22. 07. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru