Zprávy z říjnové cyklokomise

Komise pro cyklistickou dopravu ve svém usnesení schválila materiál do Rady, navrhující způsob naplnění koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Praze. Je to důvod k jásotu, nebo záminka, která bude použita k likvidaci zbývajících pokusů pro cyklisty v rámci magistrátu ještě alespoň něco dělat? Obavy jsou na místě, nicméně nepodáním tohoto návrhu by cyklokomise popřela svůj současný smysl. Kromě toho se komise zabývala stojany (dokonce na Praze 4!), mapami, účastí na For Bikes a další běžnou agendou.

Kdybyste hledali oficiální zápis, tak web Praha cyklistická jede na portálu praha.eu, na kterém čerstvý zápis (a ani záříjový), v tuto chvíli nenajdete.

Z chaosu do webu

Počátek jednání naplnilo bouřlivé jednání o programu schůze. Úvodní spor bude mít zjevně ještě pokračování, nakonec předsedkyně přistoupila na kompromisní návrh probrat přednostně ty body, které spěchají a následně body programu, které do pléna navrhl už dříve Pavel Polák.

Prvním probraným bodem byl stav webu. Staré stránky, na kterých několik let pracoval Tomáš Prousek, jsou již vyřazeny, běží nový web, na který byla většina obsahu převedena.

Stojany budou!

V rozpočtu se před koncem roku našly peníze prozatím na 270 stojanů. Do konce roku by měly být postaveny stojany v následujících čtvrtích (číslo v závorce označuje počet „podkov“).

 • Uhříněves, Pitkovice, Hájek (76)
 • Přední Kopanina (6)
 • Lipenice (12)
 • Praha 6 (4)
 • Dubeč (26)
 • Nebušice (20)
 • Zbraslav (10)
 • Slivenec (33)
 • Praha 4 (55)
 • Praha 12 (28)

Skoro nejvíce stojanů instaluje překvapivě Praha 4 (doufám, že také k ZŠ Sdružení ;-) ). Městské stojany tak programově ignorují už pouze Praha 1, 3, 7, a některé vesnice na okraji města (třeba Praha 20).

Cyklomapy

Cyklomapy budou od příštího roku vydávány na jaře. Ročník 2012 by měl být k dispozici v březnu a vyjít v obvyklém nákladu 50 000 ks. Sběratelé tedy nemusejí zoufat, že letošní ročník nemají — dočkají se.

For Bikes

Host Pavel Hájek prezentoval komisi jarní cyklistický veletrh For Bikes, na kterém by Praha měla mít (jako každoročně) účast. Nadcházející ročník se bude nést ve jménu bezpečnosti jízdy na kole, kdo by si ovšem představoval, že to znamená řešení subtilních vztahů infrastruktury, pravidel silničního provozu a vzájemného chování motorových a bezmotorových účastníků provozu, bude asi zklamán. Z loga ročníku 2012 (které je tak děsivé, že ho na webu For bikes raději ještě nenajdete) je zřejmé, že bezpečnost cyklisty v ČR má začínat (a nejspíš i končit) tím, že si na hlavu nasadí přilbu.

Praha má ovšem potíže se záštitou, respektive s pořádající firmou. Je tak docela dobře možné, že For Bikes bude, ale bez městské prezentace. Na druhou stranu se patrně objeví velký seminář k bikesharingu, což by mohlo poněkud rozvlnit zdejší stojaté vody. Povozíme v březnu Svobodu na městském kole?

Trasy přes soukromé pozemky

Problém tras značených po cestách, které jsou v soukromém vlastnictví, případně zákresu takových tras do územního plánu, neměl v časové tísni dostatek prostoru a KCD se k němu bude ještě bezpochyby opakovaně vracet. Jestliže ale budeme požadovat právní čistotu pro všechny cyklostezky, dočkáme se bezpochyby trpkého poznání, že co není dovoleno volovi (cyklodopravě), je dovoleno bohovi (dopravě motorové). Množství soukromých pozemků, na kterých stojí dlouhá léta provozované silniční komunikace, je prý v Praze naprosto neuvěřitelné.

Usnesení pro odbor komunikace

Spolupráce s odborem komunikace (OKO) byla nastavena usnesením shrnujícím aktivity, které bude Odbor komunikace v rámci cyklistické agendy zajišťovat.

Usnesení pro Radu

Materiál, ve kterém komise pro cyklistickou dopravu doporučuje radě řadu konkrétních opatření na soustavnou podporu cyklistické dopravy v Praze, byl patrně tím nejdůležitějším, čím se zatím na koncepční úrovni KCD zabývala. Debata před schválením bodu byla nicméně velmi ostrá. Předsedkyně komise argumentovala velmi pravděpodobnou neprůchodností navrženého materiálu.

Ano, stejně jako předsedkyně se velmi obávám, že Radě bude cyklodoprava natolik ukradená, že její koncepční podporu v rámci magistrátu prostě nepřipustí. Protože takhle se v Praze nedělá nic. Jasná koncepce, která je pro všechny závazná a dá se snadno kontrolovat? Ani omylem! Na druhou stranu, BEZ existence koncepční podpory cyklistické dopravy, zůstává podoba toho, co se v Praze dělá, na úrovni před rokem 2003, s tím rozdílem, že požadavky na to, aby město něco pro cyklisty opravdu systematicky dělalo, jsou nyní s ohledem na počty cyklistů řádově vyšší.

Protože usnesení komise nyní teprve směřuje do Rady, nebudu jej zde uvádět celé. Zájemce odkazuji na zápis z jednání, který jsem si (vzhledem k jeho nepřítomnosti na webu magistrátním) dovolil umístit sem. Cituji jen vybrané části:

Komise RHMP pro cyklistickou dopravu doporučuje Radě hl. m. Prahy, aby pro další podporu rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky ve smyslu přijaté rámcové „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020“ (Usnesení RHMP č. 1776/2010) a dalších platných závazných strategií a usnesení RHMP a ZHMP přijala následující opatření přijetím usnesení na základě předloženého materiálu do rady, vypracovaném v tomto smyslu:

1. (…) orgán MHMP, případně městem zřizovaná organizace, dopracuje a rozvine přijatou rámcovou „Koncepci“ do fáze konkrétních kontrolovatelných etap budování cyklistické infrastruktury (…).

2. Rada hl. m. Prahy revokuje usnesení č. 0544/2003 a zajistí tak harmonickou a ekonomicky výhodnou integraci cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky u nových, opravovaných a upravovaných dopravních a ostatních staveb (…)

3. RHMP a ředitel MHMP navrhne a personálně zajistí vznik nové funkční struktury v organizaci MHMP, která bude vybavena takovou pravomocí, aby byla zajištěna účinná koordinace naplňování přijaté koncepce (…).

4. Na základě plánu investičních a neinvestičních akcí, který předloží Komise RHMP ve spolupráci s městskými investory Radě hl. m. Prahy vždy na konci září, budou naplánovány požadované a zdůvodněné prostředky z rozpočtu HMP z kapitoly 03- Doprava na každý následující rok;

5. RHMP bude minimálně 2x ročně požadovat souhrnnou informaci o účelném využívání prostředků z rozpočtu HMP užitých na rozvoj cyklistické dopravy (…)

6.RHMP bude (…) požadovat výroční zprávu komise vždy do konce března následujícího roku.

Materiál byl po delší debatě schválen poměrem 11 hlasů pro, 3 proti.

Závěr

Následující jednání komise je už v úterý 8.11. V té době už bude zřejmě známo, zda nám ten materiál Březina a spol. hodí na hlavu nebo jej schválí. Síla lidí, kteří rozvoj cyklodopravy požadují, je nicméně už značná, tak se možná od Rady dočkáme příjemného překvapení.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další ze série: cyklokomise

Komentáře - uzamčeny

 1. Na tu Prahu ctyri jsem zvedavej, ale u nich by to mohlo projít, protože to podle jejich logiky nebude omezovat auta kdyz to bude na chodniku.

 2. Aha, tak u Prahy 3 evidentně žádný progres (následující mail je z odboru dopravy ÚMČ Prahy 3 ze 17/7/2009):

  Dotazem u odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 3 jsme zjistily, že umístění cyklostojanů na území MČ Prahy 3 se plánuje, a to právě ve spolupráci s MHMP, avšak konkrétní termín zatím není znám. Váš dotaz by bylo vhodné směřovat přímo na komisi pro cyklistickou dopravu Rady hl. m. Prahy.

 3. Hele já protestuji proti některým vesnicím na okraji Prahy :)
  Jsem sice z Prahy 21 . ale ta má o třetinu míň obyvatel než Praha 20, která má cca 16,000 lidí a dáváš ji za příklad vesnice :)

 4. Honza: Ono to může ležet v té hromádce, co na ní letos ty peníze nevyzbyly. Praha 11 je na tom podobně.

  Újezďák: Já jsem zase z HoPo a právě proto jsem svůj rodný městys úmyslně pohanil a uvedl jako příklad vesnice na okraji Prahy. Je tam pořád slušná zbytková cyklodoprava díky pravoúhlé, relativně klidné a nezjednosměrkované uliční síti, ale městské stojany, to né. Vidláci.

 5. No já tamtudy jezdím jen když je víc světla a natahuju si cestu do centra, nestavím tak nevím :)
  Ale stejně se mi to nelíbí, jiné vesnice i menší než Újezd lesy mají ke stojanům docela slušný vztah… viz i tvůj seznam.

  Popravdě stejně si svoje dálkověmesstské kolo k tomu nepřivazuju, zatím jsem s ním pronikl všude dovnitř :)
  A po újezdě na nákupy jezdím se starým reflexem s myšlenkou kdy už mě ho sakra někdo ukradne a pořád nic :)

 6. Prosím vás,dovím se,zda se budou výhledově řekněme do 5 roků zabývat regulérní cyklostezkou na Strakonické?(Lihovar-Palackého most)Ta nynejší imitace cyklostezky je přímo otřesná,sloupy veřejného osvětlení uprostřed stezky,hrboly,díry,vyboulený asfalt,vyhýbání se chodcům apod.Nechápu to,Tato část Strakonické třídy od Lihovaru až k ragbyovému hřišti Tatry Smíchov je mimořádně široká,bez problémů aniž by se musela auta uskrovnit by se tam udělala samostatná cyklostezka a chodník vedle sebe a byl by pokoj od těch otravných sloupú veřejného osvětlení.

 7. Ivánek: Pokud vím, tak tam žádná cyklostezka ani není, podle zákonů po tom (pustém) chodníku cyklista ani nesmí a musí po silnici. Oficiální cyklotrasa vede o ulici vedle v Nádražní.

  Pokud vím, tak se počítá s cyklostezkou přes Císařskou louku s mostem. Tipoval bych si, že informaci kdy (a jestli vůbec) se bude realizovat neví za současné situace asi nikdo.

  Jinak je to krásná ukázka toho, jak tunely schovávají auta pod zem.

 8. Ivánek, PD: Přesně tak. Lávka z Císařské louky směrem cca ke budově Smíchovského nádraží měla být za peníze EU, ale za stávající roze…..sti se to z projektů naprosto vytratilo. Jestli se to bude příští rok zkoušet znova, nevím.

 9. lávka z Císařské louky?? Vždyt to rameno Vltavy tam není zrovna úzké, jezdí tam i větší lodě.. a navíc jednak by to byla zajíždka, druhak by byl z ostrova průjezd.. Raději bych tedy hlasoval pro lávku jinde přes něco mnohem odpornějšího než klidné zátiší Vltavy.. Na Strakonické a vůbec na Smíchově je přece jalového prostoru až až.
  btw: Ivánek – ragby hraje tatra přece na Podbělohorské, jestli se nepletu.

 10. Původně měla být lávka na špici ostrova, kde je to úzké: Neprošlo přes památkáře a Prahu 5 ve variantě „vysoká“ ani „zvedací“. Tohle byl druhý pokus, do té zadní části údajně velké lodě nezajíždějí, takže by to prý šlo (prodávám, jak jsem před víc než rokem koupil).

  Je ovšem příznačné, že v Praze je průchodnější uvažovat o lávce přes slepé rameno řeky za desítky mega, než o zcyklostezkování chodníku podél bývalé výpadovky, která už několik let leží uvnitř dokončené sekce městského okruhu.

 11. Josuk: och,s tím ragbyovým hřištěm máš pravdu.To je to hřiště nahoře za Klamovkou?Takže vedle té sportovní haly na Strakonické je jen pouze fotbalové hřiště?Tamní cedule Tatry Smíchov ve mne vždy vyvolá asociaci na ragbisty,ale pravda,pak jsem si vzpomněl,že tam býval zimní turnaj ve fotbale.Též jsem se nechal zmást početným zástupem cyklistů na Strakonické zejména o víkendech,tak nevím proč ji vnímám jako oficiální cyklostezku.Tudy je to snad bezpečnejší než na Nádražní mezi automobily,ne?k čemu lávka na Císařskou louku,kdo je zvědavý na objíždku?Spěchám-li do práce,je Strakonická nejlepší trasa,kdyby se tam vytvořila regulérní cyklostezka,má to přece ideální terén.jestli to nejde, je ještě další alternativa oproti Nádražní ulice je udělat průjezd Smíchovským nádražím od ulice ke Sklárně až na Knížecí,jestli je možné se s Českými dráhami na toto téma vůbec domlouvat…

 12. Josuk: och,s tím ragbyovým hřištěm máš pravdu.To je to hřiště nahoře za Klamovkou?Takže vedle té sportovní haly na Strakonické je jen pouze fotbalové hřiště?Tamní cedule Tatry Smíchov ve mne vždy vyvolá asociaci na ragbisty,ale pravda,pak jsem si vzpomněl,že tam býval zimní turnaj ve fotbale.Též jsem se nechal zmást početným zástupem cyklistů na Strakonické zejména o víkendech,tak nevím proč ji vnímám jako oficiální cyklostezku.Tudy je to snad bezpečnejší než na Nádražní mezi automobily,ne?k čemu lávka na Císařskou louku,kdo je zvědavý na objíždku?Spěchám-li do práce,je Strakonická nejlepší trasa,kdyby se tam vytvořila regulérní cyklostezka,má to přece ideální terén.jestli to nejde, je ještě další alternativa oproti Nádražní ulice je udělat průjezd Smíchovským nádražím od ulice ke Sklárně až na Knížecí,jestli je možné se s Českými dráhami na toto téma vůbec domlouvat…
  +1

Další z rubriky

Cyklodepo v Praze prosperuje. Vedení města uvažuje o další lokaci :)

Pražské cyklodepo zhruba 64 dní po svém otevření hlásí výsledky. Za dva měsíce provozu odsud bylo..více

Londýňané si přejí snižování počtu aut v sousedstvích, ukázal průzkum :)

Londýňané chtějí opatření, která zvyšují bezpečnost dopravy a omezují počet aut ve městě. To ukázal..více

Cyklotrasa A202 protažena z Kunratic do Vestce :)

Na sklonku minulého roku došlo k proznačení místní cyklotrasy A202. Ta spojuje okrajovou městskou část..více

Modernizace stanice Opatov :)

08. 01. - Pavel Mašek - Zprávy
Dlouho trvající modernizace zastávky Opatov je téměř u konce, podívejme se, jak se změnila. Nové..více

Nový cyklopřejezd Blanická / Francouzská – Uruguayská 19

V rámci obnovy světelné signalizace na křižovatce ulic Blanická, Francouzská a Uruguayská na Praze 2..více

Úprava pražských náplavek 4

TSK Praha na podzim 2020 začala dokončovat předláždění pražských náplavek v chybějících úsecích. Konkrétně se..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru