Zprávy z lednové cyklokomise

Protože jsem se z lednové cyklokomise omlouval, bude zpravodajství tentokrát poněkud zprostředkovanější a kratší. Cyklokomise ukazuje, že i za podmínek Noskova osmimilionového paradigmatu se pokusí vydupat z daných možností maximum.

Ježto je seznam letošních realizací nechutně ubohý, bude nezbytné soustředit se více na začleňování cyklo do jiných dopravních staveb — o což se cyklokomise bude v nejbližší době snažit.

Cyklomapy budou

Propagace cyklistické dopravy bude pokračovat v poněkud omezené formě. Cyklomapy letos budou, a to na jaře; Oddělení MHMP pro styk s veřejností na ně dokázalo vydupat ze země peníze už vloni. Povede se také stánek na veletrhu For Bikes. Může se to zdát marginální, ale ani přítomnost místně příslušného kraje na největším pražském cyklo veletrhu zdaleka není samozřejmostí a musí se na ni pracně shánět prachy. Na co nezbylo, je publikace Praha cyklistická; její výtisky, které máme z dřívějších bohatých dob v Auto*Matu, se tak mohou stát žádaným zbožím :-) .

Jak si poradit s osmi miliony

Seznam akcí k realizaci na tento rok je kromobyčejně ubohý a zahrnuje převážně dodělávky z let minulých.

A1 – Barrandov, cyklostezka namísto oné často uzavírané silnice pod skalami. Můžeme mít výhrady k tomu, že se stávající rybářská pěšinka promění ve čtyřmetrovou bruslostrádu, na druhou stranu, spolehlivost spojení po levém břehu se tím výrazně zlepší. Akce je finančně kryta z operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (tedy nikoliv vlastní peníze, jak jsem se domníval).

Cyklotrasa Kačerov. Jedná se o proznačení cyklotrasy od metra Kačerov po Záběhlice, s úpravou podjezdu pod Chodovskou a úsekem cyklostezky pod sídlištěm Spořilov. A ano, je to další stavba, která se plánovala už v roce 2009, stavební povolení dostala v roce 2010 a slibována pak byla ještě na rok 2011, realizuje se tedy „jenom“ s tříletým zpožděním!

Cyklistická lávka Komořany. Tak přece. Pozemky už jsou a prostředky též. Zajištěním úspornosti realizace byl pověřen člen cyklokomise, Ing. arch. Šimko.

Křižovatka Dukelských hrdinů – nábř. Kpt. Jaroše se začne rekonstruovat v nejbližších týdnech, tramvajová trať musí být provozuschopná do dubna, kdy navazují opravy na Letenském náměstí. Definitivní podoba realizace je z 99,9% příznivá, nechvalme ale dne před večerem, výsledek uvidíme za měsíc a půl.

Na řadu let zámá problémová místa na frekventovaných trasách, která nejde řešit tak docela lacino, se ovšem nedostane. Zůstane tak známý chodníček na A1 u přístavu Radotín, kde se vloni oproti roku 2010 intenzita zdvojnásobila a kde ve špičce jezdí až 1500 cyklistů denně. Zůstane schodiště pod Čuprovou na A26, sice s možností objížďky (ale také zajížďky), kde jezdí ve špičkách 700 cyklistů. Zůstane neřešený Lihovar na A1, který jde legálně objet jen nechutnou Nádražní ulicí. A desítky dalších.

Hlídání časovaných bomb

Cyklistickou dopravu výrazně ovlivňují i rekonstrukce a úpravy, plánované v trasách městského systému. Cyklokomise tak bude s Technickou sprívou komunikací konzultovat úseky Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice. Jedna časovaná bomboa tiká také na severním předpolí Hlávkova mostu, kde je jistá šance alespoň na vytvoření úrovňového přechodu od KD Vltavská na západní chodník mostu. Ten by dokázal zkrátit stávající plácání se po zasmrádlých rampách mostu o více než půl kilometru.

Cyklogenerel

Generel cyklistické dopravy existuje prozatím v podobě sítě páteřních a hlavních tras navržené Útvarem rozvoje města, a navrhuje celkem 967 kilometrů páteřních a hlavních tras (A1-A999). Je to základní síť, podle které se v zásadě jede. Na příštím jednání komise si budeme více povídat o způsobu, jak generel skutečně realizovat.

Průzkum byl vyžádán

Na předchozí komisi prezentované výsledky sčítacích průzkumu zpracované TSK nebyly ani tak podrobné jako naše nijak detailní práce vyhotovená z veřejně přístupnách dat. TSK proto dostala za úkol vyhotovit podrobnější srovnání, které bude prezentováno také na veletrhu For Bike.

Podpora

Cyklokomise jednomyslně podpořiĺa projekt Davida Miklíka „Bajkeři pod mostem“. Vytvoření bikeparku pod mostem Pražského okruhu u Hostivic může být zajímavým způsobem, jak zlidštit jinak obtížně využitelný prostor pod dálničním viaduktem.

Druhým podpořeným záměrem je projekt „Jak zlepšit prostupnost měst pro cyklisty – vzorový audit“, zpracovaný sdružením Oživení, který by se (v případě schválení) měl realizovat na Praze 11. Pokud vše vyjde, získá městská část podklady umožňující výrazné zlepšení komfortu pro jízdu po čtvrti, především pro dětské cyklisty.

Za Noskem

„Reálná nula“ na přípravu staveb zavání tím, že se příští rok nepostaví prostě nic. Politická podpora je na dně, nějaké poukazování na efektivitu nebo dokonce možnost, že by si tím někdo mohl udělat dobré jméno, je, zdá se dosti marné. Cyklokomise mohla v téhle věci udělat maximálně to, že vyjádří své znepokojení dvojicí ustanovení:

Usnesení 9.3: Komise je znepokojena tím, že na rok 2012 nejsou rozpočtovány žádné finance na přípravu dalších akcí cyklistické infrastruktury, což ohrožuje rozvoj systému v roce 2013 a následujících letech.

Usnesení 9.5: Komise po dlouholetých zkušenostech konstatuje, že bez politické podpory budování cyklistické infrastruktury nelze zajistit ani plnění usnesení RHMP a ZHMP a žádá předsedkyni komise, aby projednala s náměstkem primátora Noskem, radním pro dopravu, podporu cyklistické dopravy.

Předsedkyně KCD tedy půjde za Nosekm a bude orodovat. Byl bych opravdu velmi rád, kdyby tam dosáhla toho, že Nosek svůj aktuální program podpory cyklo (dělejte si to, až tu nebudu) alespoň částečně přehodnotí.

Možná přijde i Heroudek

Stále se opakuje známá písnička, tedy že na nějaký systém městských tras se při přípravě čehokoliv kašle. Posledním případem je plánovaná úprava prostoru před ZŠ Lupáčova, kde má vést hlavní trasa, což navrhované projekty (tři, ze kterých měla veřejnost vybrat ten nejvhodnější) dokonale ignorovaly. KCD tedy posílá na Prahu 3 výzvu k přepracování, jak to bude platné, uvidíme.

A ježto tyhle věci skutečně nefungují a to v malém i velkém, bude jedním z bodů agendy příští cyklokomise základní požadavky na fungování systému řízení a kontroly zadání a realizace staveb. Přizván je tedy ředitel odboru dopravy, Jan Heroudek. A možná i přijde.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další ze série: cyklokomise

Komentáře - uzamčeny

 1. A1 – Barrandov. Proč? Dosavadní řešení silnice pod skalami (betonové koryto v exponovaných místech) považuji rozhodně za bezpečnější, než vést cyklostezku pod úrovní Strakonické. Aut, co se při nehodě prolétly vzduchem a přistály pod srázem na místě budoucí c.stezky, jsem už pár viděl. Další místo, čekající na průser?
  A rybáři budou taky nadšeni…

 2. http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/index.html
  koukám na program, 23.2.2012 bude 14.zasedání zastupitelstva… ten Petr Dolínek údajně navrhne doplnění programu o cyklodopravě?? http://www.facebook.com/note.php?note_id=220328984730704
  nebo tady: http://prazsky.cssd.cz/dokumenty/s1805/a10105.html

  ten Dolínek je tedy taky člen cyklokomise a místopředseda kontrolního výboru, a za předsedu kontrolního výboru na 13. zasedání navrhnul Březinu… hmm, což naštěstí neprošlo, resp. 25. se zdrželo..

  Jinak toho 23.2. se má snad taky řešit nemocnice Bulovka, kterou proteče ročně něco peněz… tak jsem zvědav, jak z konkurence cyklisti vyjdou… ;-)

  btw: dle stenozáznamu ze 13. zas. byl imho Vít Masare zbytečně útočný… vyhrožovat Svobodovi, že dopadne jak Bém.. nevím, nevím to moc sympatií nezíská… Ale je to složitý, materiálů je hodně, kdo se má pak v tý politice vyznat.. :-) a jednací řády jsou složitý..

  Máte to těžký!! ;-)

 3. útočnost nikomu nepomůže.
  Mě docela baví, když mě Vít Masare osloví ve smyslu, jestli bych nedal supliku na firmu o dotaci ve smyslu blížící se soutěže do prace na kole a napíše to tak nějak normálně, lidsky protože ví, že má podstatně větší šanci, než když bude pokřikovat ve jménu dobra a světlých zítřků…. a pak se dovím, že jednou zaposkakuje směrem k primátorovi Prahy a veškerá snaha je………

 4. Pro větší pohodlí čtenářů vkládám zmíněný projev:


  Vážený pane primátore, vážená Rado, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, dámy a pánové,

  finanční krize negativně dopadla na města a obce nejen v České republice, ale po celém světě. Rozčlenění kapitálových výdajů, které dnes hodláte schválit, je minimálně v kapitole doprava spíše než snahou zefektivnit vynakládání městských prostředků svědectvím o tom, co se stane, když radní opakují chyby svých předchůdců. Místo snahy zefektivnit práci využitím odborného know-how, které se opírá o nejmodernější trendy, pokračuje pražská doprava i letos v zajetých kolejích anachronismů a bezkoncepčnosti.
  V letošním rozpočtu, jako v těch předchozích od roku 2007, bez debat dominují investice do individuální automobilové dopravy. Ano, celý rozpočet a celá Praha jsou rukojmími tunelu Blanka.

  Ale pokud sám náměstek pro dopravu tvrdí, že tato stavba dopravní problémy Prahy nevyřeší, proč tedy úplně zapomínáme na to, jak dopravě pomoci jinak? Kde jsou menší, levnější, o to však efektivnější investice pro všechny? Proč se úplně zapomíná na jiné druhy dopravy?

  Do dostavby tunelu Blanka hodláte letos investovat 5,8 miliardy, ale na zvyšování kapacity parkovišť P+R není v rozpočtu ani koruna. Jak to, prosím, máme chápat? Přitom už nyní jejich kapacita měla být dle závazného Krajského programu snižování emisí třikrát vyšší než dnešních 3000 míst. Tato položka, resp. zodpovědní dojíždějící řidiči a Pražané, kteří by ji ocenili, by si zasloužila mnohem víc než vaše dnešní nic. I 100 milionů do rozvoje systému P+R by byla na rozdíl od řady jiných položek chytrá investice.

  Ani na zvýšení bezpečnosti v pěší a cyklistické dopravě, či na zjednodušení cestování v MHD přes vaše mediální proklamace v podstatě nezbývá. Rozpočet a dnes předložené jednotlivé investice neodráží realitu života v Praze.

  Nelze také nazvat jinak, než hazardováním se životy zhruba osmdesátiprocentní snížení dotace na rozvoj cyklistické infrastruktury. Tu přitom vloni využívalo o 50% více Pražanů, než o rok dřív a tento trend bude pokračovat.

  Hodláte investovat 230 milionů do neprioritních silnic pro auta, 300 milionů do dostavby koupaliště z 80. let a 226 milionů do koupaliště pro hrochy a slony v ZOO. Ochrany Pražanů před nadměrným hlukem si vedle toho ceníte pouhými 100 miliony korun a zklidňování dopravy, ať se jde koupat.

  Pane primátore, chápeme, že Praha musí šetřit. Máme však dojem, že namísto zvyšování efektivity investic se touto anachronickou dopravní politikou Praha sama žene do náručí dalších Blanek. A to, doufám, už nikdo ze zde přítomných nechce. Pokud netoužíte do pár let dopadnout jako exprimátor Bém, máme pro vás pro začátek 6 vysoce efektivních investičních opatření, která jsou dokonce levnější než cena samotných dvou absolutně neprioritních dopravních investic, které hodláte financovat – výkupů pozemků pro Radlickou radiálu a stavby části Jinočanské spojky.

  Když už jsem zmínil pana Béma, požádal bych vás, jestli nemá někdo z vás číslo na něj telefonní číslo. Stále nám díky své Blance dluží 50 hodin práce z prohrané sázky. To je vše, díky za pozornost.

 5. újezďák: Nějak bych potřeboval vysvětlení toho, co jsi napsal. V tom projevu není ani trochu „pokřikování ve jménu dobra a světlých zítřků“ a jazykovou konstrukci „zaposkakovat směrem k primátorovi“ neumím dešifrovat.

 6. btw: věřím, že jsem se nikoho nedotknul. Projev je to pěkný, lepší bych nenapsal, jen myslím, že někdy právě takové drobnosti, jako v předposledním odstavci, způsobí, že lidé přestávají okamžitě naslouchat. Jsou na to všichni citliví, i ti co to nedají najevo.

  Čili potřebuji-li na svou stranu někoho získat, těžko to půjde s náznakem vyhrůžky, byť v náznaku.. A veřejnost je na to háklivá obzvlášť,.. myslím.

 7. josuk: Chápu, že posla špatných zpráv má rád málokdo. Ale kdo to bude říkat, když všichni ostatní mlčí? Veřejnost se třeba nechala zmanipulovat k víře, že Blanka dopravě v Praze pomůže, ale co s tím? Tvářit se, jako že nic?

 8. 7. :-D njn, otázka jestli zmanipulovat a kým, když to vidím u nás v práci, jak se perou o parkovací karty… aby mohli svojí fábkou do práce… :-) (anebo TV metropol – Střihavka „nejvíc ho omezují zóny, protože nemá kde parkovat, Drábová – Praha je za hranicí kolapsu v dopravě…“) To imho nejsou ojedinělé názory, ani manipulace. Ty lidí si to fakt myslí, a získat se dají jedině slušností!!
  Poslové špatných zpráv, většinou akorát špatně končí..! ;-)

 9. josuk: Ti lidé si to myslí, protože je to běžný názor, bohužel ale v zásadním rozporu s realitou. Když se ta auta do města nevejdou, tak je tam prostě nejde nacpat. Jenže lidi si to nepřiznají, zvlášť když do nich magistrát 8 let tlačí, že auta v Blance nikde v centru nevyjedou… To je manipulace jako hrom.

 10. To Noskovo „dělejte si to, až tu nebudu“ je docela výzva, nedá se tomu nějak pomoct, aby se mu to splnilo? Čim skor ;-)

 11. tak jsem byl asi zbytečně útočný já :)
  Nechtělo se mi hledat stenozáznam a nechal jsem se unést josukovým komentářem kde bylo napsáno „vyhrožovat, že dopadne jako Bém“ .
  No poskakovat kvůli něčemu, před něčím nebo k někomu ve smyslu dělat problém vyhrožovat máme jako takovou rodinou frázi z větvě z jižních čech… tak nevím jestli je to příliš originelní…..

  Navíc Pavku Béma, oblibeného bubáka pro cyklismus jsem měl docela v oblibě.
  1. se za něj něco v Praze postavilo i pro nás
  2. z magistrátu jsem nikoho na kole nepotkával, krom něho….

  add veřejnost, dobré zítřky, prostě tak někdy nadšeneckou cyklopropagandu vnímám, asi to bude díky historické paměti.
  Ono je hezký, když někdy cyklopropagátoři říkají, že je v Praze až 360,000 nebo dokonce víc cyklistů a oznamují, že vědí, že by NÁM jezdili celoročně třeba hned, kdyby nebylo nějakých bububbubu v pražské dopravě..

  Při takových tvrzení mám pocit, že čtu Dfense v obráceném gardu…. tož tak

 12. VŘ, nevím na to nenarážím, někde jsem četl dokonce větší hasnumera, jen to hledám….

 13. Újezďák: Bém je strašně rozporuplnej. Na jednu stranu se za něj pro cyklisty postavilo nejvíc, co kdy předtím (a zatím i potom), na druhou stranu rozjel Blanku, která zatím vypadá na největší dopravní průšvih Prahy od Severojižní magistrály. (Blanka kupříkladu v podstatě ze svého pokračování ke Štěrboholské radiále dělá prakticky užitečnou stavbu – ve smyslu „alespoň trochu zachraňující prů..r“).

Další z rubriky

Cyklodepo v Praze prosperuje. Vedení města uvažuje o další lokaci :)

Pražské cyklodepo zhruba 64 dní po svém otevření hlásí výsledky. Za dva měsíce provozu odsud bylo..více

Londýňané si přejí snižování počtu aut v sousedstvích, ukázal průzkum :)

Londýňané chtějí opatření, která zvyšují bezpečnost dopravy a omezují počet aut ve městě. To ukázal..více

Cyklotrasa A202 protažena z Kunratic do Vestce :)

Na sklonku minulého roku došlo k proznačení místní cyklotrasy A202. Ta spojuje okrajovou městskou část..více

Modernizace stanice Opatov :)

08. 01. - Pavel Mašek - Zprávy
Dlouho trvající modernizace zastávky Opatov je téměř u konce, podívejme se, jak se změnila. Nové..více

Nový cyklopřejezd Blanická / Francouzská – Uruguayská 19

V rámci obnovy světelné signalizace na křižovatce ulic Blanická, Francouzská a Uruguayská na Praze 2..více

Úprava pražských náplavek 4

TSK Praha na podzim 2020 začala dokončovat předláždění pražských náplavek v chybějících úsecích. Konkrétně se..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru