Kačerov – Spořilov: Podrobnosti o cyklostezce

Trasa Kačerov – Spořilov je realizací, u jejíhož zrodu stála celá skupina špatných sudiček. Projekt starý řadu let, lokalizace na Praze 4, souběh s nepříliš frekventovanou komunikací. Tomu, jak cyklostezka funguje, se věnuje stručný, přehledový článek. Zde najdete techničtěji zaměřené podrobnosti.

Podíváme-li se na vzniklou stezku blíže, zjistíme, že vznikl na pražské poměry celkem ucházející kus chráněné infrastruktury. Ovšem na místě, kde asi mělo vzniknout něco trochu jiného.

Významná spojnice

Úpravy chodníků vytvořily úsek cyklostezky A41 mezi metrem Kačerov a dolním koncem sídliště Spořilov, trasu vpravdě strategickou. Vede zde nejnižší sedlo mezi Kunratickým potokem a Botičem, využívané plánovanou páteřní trasou A42 (Libuš – Kačerov – Záběhlice – Libeň – Kobylisy), i trasa nejmenšího ztraceného spádu na páteřce A41 z centra přes Pankrác na Jižní Město. Zejména podjezd Jižní Spojky navíc propojuje další významné směry (vloni vyznačená A223 do Vršovic, klidné průjezdy na Roztyly a Chodovec). Zkrátka zde vzniká docela významný cyklodopravní uzel, čemuž odpovídá i rostoucí průjezd. Zatímco před dvěma lety jsem tam na jiného cyklistu narazil jednou za uherský rok, nyní jsou už dny, kdy na tom půlkilometru u vjezdu do depa Kačerov nikoho nepotkám, naprosto výjimečné.

Dopravní souvislosti - směry využívající nový úsek.

Samotná nově vyznačená trasa je dlouhá dva kilometry a skládá se ze tří, charakterem odlišných částí.

Realizovaný úsek cyklotrasy A41. Kliknutím otevřete v mapě (stezka je zatím zakreslená jen z části, ale jsou vloženy fotografie).

První (ve směru od Kačerova) je zcyklostezkovaný chodník podél Michelské ulice, od metra Kačerov po ulici Na Nivách. Zde není žádný problém. Je otázka, proč nebyl v rámci této akce povolena jízda cyklistů po celém chodníku Michelské od trasy A22 u Labutě. Nová trasa by se tak dobře napojila na současnou síť páteřních tras. Přes vestibul metra Kačerov by bylo nutné smířit se s vedením kola, úpravy by tak potřebovala jen zastávka Michelský les. Když ale byly v rámci této akce řešeny už tři zastávky, tak proč ne čtvrtá (zvlášť, když za ní vede ulice U Michelského lesa, bypass by tak byl podstatně jednodušší).

Zastávka Michelský les - Po následujícím chodníku dojedete od trasy A22 až ke Kačerovu.

Začátek cyklostezky u metra Kačerov. Levná legalizace.

Druhý úsek, pár stovek metrů klidnou ulicí Na Nivách, je zcela bezproblémový. Nekolik metrů před vyústěním uličky na hlavní ulici Podle Kačerova pak začíná třetí část trasy, chodníková cyklostezka v délce více než 1600 metrů. U autobusové zastávky V Zápolí se zde napojuje trasa A223 z Vršovic a Nuslí, stezka pak doprovází ulici Sliačskou, za podjezdem Jižní Spojky se přesmykne z jižního chodníku hlavní ulice na severní. Po něm pokračuje do dolní části Roztylského náměstí a podchodem Spořilovské ústí do ulice Na Chodovci, kde končí. Po jmenovaných ulicích projede v pracovní den 6-9000 vozidel. Právě tento třetí úsek stezky vzbuzuje jisté pochybnosti.

Konec ulice Na Nivách a začátek chodníkové cyklostezky.

Chodníková stezka

Stezka vznikala podle dávného projektu, což je zřetelné na škále použitých opatření. Nenajdeme zde sdružený přechod a přejezd (2011), ani podélné hmatné pásy, které se začaly prosazovat kolem roku 2008, a samozřejmě ani metr cyklopruhu či piktokoridoru. Projekt tedy musel být projednán někdy v cyklostezkovém dávnověku a pouze řadu let čekal na peníze.

Rozhodující slovo o podobě stezky měl silniční úřad Prahy 4. Přístup Prahy 4 k integračním opatřením je všeobecně známý. Výsledkem je tedy chodníková cyklostezka i přesto, že souběžné ulice jsou dvoupruhové, velmi široké, bez parkujících aut, projede po nich slabých 6 – 9000 aut denně a píše se rok 2012.

Pro srovnání, Budějovická či Jeremenkova ulice, které Praha 4 vyřešila způsobem „než cyklopruhy, to raději nic,“ mají denní průjezd asi dvojnásobný. Podobný provoz je na Vršovické nebo Záběhlické ulici, které jsou cyklopruhy vybavené.

Stezka ve směru od Krče začíná na jižním chodníku, končí na severním. Projektant měl zájem minimalizovat počet křížení s odbočnými komunikacemi, umístění přesmyku na úrovni Trenčínské je nejvhodnější možné. Počítal jsem odbočky a tažení po severu až k vyústění trasy A223 by v pražských podmínkách lepe nevyšlo.

Co se nepovedlo

Zcyklostezkované chodníky ve mně vždycky vytvářejí dojem zvýšeného nebezpečí. Hlava jezdce míjí těsně sloupy v profilu, značky umístěné vtipně ve vnitřním oblouku odbočení, či větve stromů sklánějících se tak nízko, že na městském kole hrozí vypíchnutí oka. Mám na nich intenzivnější pocit, že potřebuji přilbu, než na komunikaci vedle. A v noci aby se člověk pro jistotu ploužil desítkou. Nová stezka je přesně taková.

Stezka nemá oddělené jednotlivé směry vodorovnou přerušovanou čarou, což považuji za docela významný nedostatek. Cylista si naprosto není jistý šířkou svého směru, a v místech, kde je chodník poměrně úzký (což je skoro všude), nemá možnost podle toho korigovat svou rychlost. To vede k potížím při vzájemném míjení cyklistů i setkávání s chodci.

S paní jsem si popovídal o účelnosti celého řešení, takže o mě při pořizování snímku věděla. Poznáte, že cyklostezka vede po chodníku, po kterém jde?

Zvlášť objezd zastávky V Zápolí je ve smeru od Kačerova poměrně nepřehledný. Zábradlí i na straně k trávníku úzký koridor za zastávkou dále zužuje a míjení protijedoucích cyklistů činí ještě méně bezpečným. Nepřítomnost vodorovné čáry také způsobuje, že chodci nevnímají dostatečně změnu režimu chodníku a nejsou vedeni k chůzi při kraji stezky, což by opět zajistilo bezpečnější míjení. Také v plochách u vyčkávacích prostorů cyklisty nic nevede, přejezdy navíc zpravidla nejsou v ose stezky, takže se vůbec nebudu divit, jestli se tam v dohledné době někdo čelně srazí.

Bypass zastávky V Zápolí. Přehledný? Bezpečný? Ne, a proto ho ještě zúžíme zábradlíčkem.

Naopak příliš mnoho se zdá být svislých značek, cyklostezka je před každým přejezdem ukončena, což je ale s ohledem na technické podmínky i logiku věci zbytečné plýtvání plechy. Další plechy si žádá střídání režimu oddělené a smíšené stezky, v řadě případů zbytečné. Zvlášť absurdní případ nastal u autobusové zastávky Depo Kačerov, která přiléhá k přechodu a přejezdu pro cyklisty. Segregovaná stezka zde mohla klidně vést až k přejezdu.

Segregovaný přejezd, deset metrů smíšené, třicet metrů segregace a opět smíšená stezka.

Souvislé řešení s oddělením cyklistů a pěších od přejezdu po konec zastávky tam umím domalovat i já.

A také z druhé strany. Šest metrů, které vyzbyly na chodník v podjezdu, si o oddělenou stezku přímo říká. Nekoupíme nějaký Balakryl? :-)

Celé přesunutí zastávky u depa Kačerov z pod mostu Jižní Spojky působí mimochodem velmi megalomansky. Chápu, že na záliv, zastávku a stezku za ní potřebujete tak sedm šířkových metrů, které v tom podjezdu prostě nejsou. Ve výsledku ale vznikly dvě autobusové zastávky v odstupu snad dvě stě metrů a podstatné části sídliště nad podjezdem se prodloužila pěší cesta. A když už zbylo na chodníku pod podjezdem Jižní Spojky šest metrů, nechápu, proč nebyla stezka v celém úseku zpoza zastávky Depo Kačerov vyřešená jako segregovaná.

Na řadě míst silně snižuje bezpečnost umístění sloupů značek do vnitřních oblouků. Vzniká tím dost nebezpečný slalom mezi sloupky a zábradlíčky. Jak jsem psal výše, po pár průjezdech po této stezce mám dojem, že projektanti úmyslně rozmístili sloupky dopravního značení tak, abych si o ně jednou tu hlavu prostě musel rozbít. Holt tak budeme mít konečně v Praze svůj Jarošov, dlouho jsme si o něj koledovali.

Chyběl nám Jarošov? Máme ho mít, pro jistotu i s šikanou. 8 z 10 značek začátků a konců cyklostezky zde vůbec nemusely být.

Chybějící napojení

Jak je v Praze obvyklé, po vyklizení cyklistů z provozu se už moc neřeší, jak dotyční napojí například na vedlejší ulice odbočující z hlavní na protějším „břehu“. Přímo z cyklostezky se nedostanete na přístupové komunikace k domům při ulici Podle Kačerova, do ulic Mezipolí, V Zápolí, hlavní ulice Severní XI, pěti ulic v severozápadním sektoru starého Spořilova a tří ulic v jeho severovýchodním sektoru. Celkem patnáct odbočení. Zvlášť případy ulic V Zápolí a Severní XI znamenají poměrně významná cyklistická odbočení.

Chtěli jste jet do ulice odbočující z hlavní vpravo? Smůla.

Odbočit do ulice v Zápolí znamená buďto sjet z cyklostezky na silnici o 100-150 metrů dříve (co na to PČR? ), nebo se do odbočení vrhat skokem přes obrubník ve vnitřním oblouku nepřehledné zatáčky. Zrovna tady bych i pochopil umístění zábradlí, aby to nebylo možné, normativ byl ale patrně vyčerpán umístěným zbytečného zábradlíčka za nedalekou zastávkou.

Pokračovat do ulice V Zápolí přímo z cyklostezky raději nezkoušejte.

Odbočení do Severní XI je naproti tomu celkem přehledné, i když také ve vnitřním oblouku. Pro zčitelnění celé křižovatky by se hodilo stabilizovat vjezd na cyklostezku v relaci Severní XI – Roztylské náměstí, který se bude nejspíš přirozeně používat. Kdo jezdí směr Kačerov, nebude se přesouvat na čtyřicet metrů protilehlého stezkochodníku, ale spíš si odbočí s provozem a na stezku (pokud vůbec) najede až u Trenčínské.

Odbočení ke Spořilovu od Kačerova je vcelku zbytečné provádět ze stezky, když jste o třicet metrů níž mohli zůstat na silnici.

Ve směru od Záběhlic můžete použít přechod pro chodce, nebo (směrem na Záběhlice) prostě projet křižovatkou přímo na stezku. Než někoho napadne dát to zábradlí sem, kde je to přehledné.

Divný přesmyk

Provedení přesmyku u Trenčínské je prostě divné. Proč nebylo pro překřížení použito existující křižovatky Trenčínské a protilehlého vjezdu do garáží? Dokonce i prosté ukončení stezky od východu před Trenčínskou a od západu před vjezdem do garáží alibistickou metodou „poraď si sám,“ by snad dávalo větší smysl než realizované tancování po ostrůvcích. Záhadné je i zúžení profilu stezky těsně před odbočením na přejezd. Zjevně následek nevykoupení pozemku, výsledek je ale děsný. Kde jsou nějaké poloměry zatáčení nebo dokonce čitelnost situace pro projíždějící auta? Přesmyk Sliačské volá na všechny strany, že mohl být vyřešený nejméně třemi jinými způsoby, a i kdyby řešen nebyl, bylo by to pořád skoro lepší.

Mimochodem, kdyby projekt cyklostezky řešil toto místo komplexněji, mohl také vzniknout chyběcící východní chodník Sliačské tam, kde je teď vyšlapaná pěšina.

Sliačskou ulici musíte překřížit těsně před Trenčínskou. Když chcete jet směrem na Roztyly, hupsněte tu do vozovky.

Obligátní sesednutí

Na Roztylském náměstí je stezka přerušena světelnou křižovatkou. Přechod je „pojištěný“ příkazem k vedení kola. Je tu aspoň stavební příprava na světelnou signalizaci, která se do rozpočtu nevešla. Celý průjezd Roztylským náměstím, kolem telefonní budky, schránek a nepřehlednou zelení, má ale do bezpečné stezky hodně daleko.

Stezka vede skrz křoví kolem poštovních schránek...

...rovnou ke značce, bez které se v Praze neobejde žádná "pořádná" cyklostezka. Vlevo od přechodu si všimněte snížených obrub. Časem zde může vzniknout přejezd.

Drobným místem k vzteku je přerušení stezky na vjezdu do garáží při ulici Podle Kačerova. Jasný kandidát na vyvýšený přejezd s předností cyklistů byl ovšem řešen naprosto předpotopním způsobem.

My vám na to přerušení víte co...

Nebezpečí pro chodce

Velmi nebezpečně působí, pustíte-li to po stezce dolů v ulici Podle Kačerova směrem z centra. Chodník je obrostlý stromy a ve dvou místech s kontejnery ve vnitřním oblouku, za které není vidět. Tenhle úsek doporučuji projet každému, kdo chctěl cyklostezku v Jeremenkově, aby se na místě přesvědčil, jaká by to tam byla blbost.

Veselo bude, až se v tomhle místě potká skupinka chodců a cyklista jedoucí 35 km/h...

Na stezce se vyskytuje ještě několik nepřehledných míst, například vjezd do podchodu pod Spořilovskou.

Copak asi čeká za rohem?

Funguje to tedy?

Jak už bylo napsáno v přehledovém článku, přes ty všechny zde popsané hrůzy to jako nízkoprahová infrastruktura funguje docela slušně. Stezka je až na pár marginálií souvislá, realizace se vyhnula vyloženému obtěžování infrastrukturou, které by odradilo všechny skupiny cyklistů. Stezka je navržena na pomalejší jízdu s vozíkem či dětmi. Takto důležité místo si v každém případě zaslouží infrastrukturu co nejvíce nízkoprahovou a to vzniklá stezka splnuje. V osvícenější budoucnosti bude bezpochyby možné doplnit ulice cyklopruhy a spokojeni budou všichni.

Ono to leckde vážně není v mezích možností tak špatné...

Přesto jsem přesvědčen, že i dnes mělo smysl cyklopruhy začít a chodníkovou stezkou se vůbec neobtěžovat. Důvodů je celá řada:

 • Bez potřeby řešit stavebně hned tři autobusové zastávky by byly cyklopruhy výrazě levnější a zbylo by tak na jiné realizace.
 • Rozdíl v atraktivite chodníkové stezky a cyklopruhů na tak málo frekventované ulici je už dost malý. Cyklopruhy by se zde mohly stát cvičným polygonem pro začátečníky, ukazující jednoznačně jejich výhody (přímost, přednost, atd.)
 • Cyklostezka, která vede podle tak málo frekventované komunikace, lidi přímo nabádá, aby i jinde jezdili po chodníku. („Vidíte, i podél hlavní ulice posledního řádu musí být pro vaši bezpečnost cyklostezka!“)
 • Ti, kteří by se nepustili na cyklopruhy ani na takto klidné komunikaci, pak stejně buďto jezdí zásadně po chodnících, nebo mají takový strach z provozu, že by v pražských podmínkách kolo i nadále využívali jen rekreačně a zřídka.
 • Na řešeném úseku je jen jedna světelná křižovatka, cyklopruhy by tedy byly také kvalitně souvislé.
 • Kostrbaté řešení různých odbočení dává jasně najevo, že jízda v provozu by byla pro všechny čitelnější a tudíž i bezpečnější.
 • Cyklostezka je z velké čísti v klesání, a na mnoha místech je příliš úzká či nepřehledná pro jízdu snadno dosažitelnou rychlostí přes 30 km/h
 • Zvlášť v okolí zastávek je přece jen pěší frekvence na stezce dost velká. Malá šířka a snadno dosažitelná velká rychlost jízdy cyklistů povede k řadě situací hraničících s kolizí. Je dokonce pravděpodobné, že toto řešení cyklostezky sníží reálnou bezpečnost v koridoru.
 • Řešení je tak bezohledné vůči chodcům, že je poštve proti cyklistům a zvýší tak ještě více zvolna narůstající napětí.

5000 aut za den. Skutečně jsme tu měli chodníkovou stezku zapotřebí?

Závěr

Cyklostezka mezi ulicí Na Nivách a Na Chodovci je tak paradoxem, ukazujícím opět, že Praha začala ve zlepšování podmínek pro cyklisty zaostávat. Kdyby tato stezka vznikla v roce 2006, bezvýhradně ji pochválím. Stavět chodníkovou cyklostezku podél ulice, kde je padásátka a projede po ní denně méně než deset tisíc aut, je prostě anachronismus.

Konec stezky v ulici Na Chodovci. Stezka odbočuje do podjezdu Spořilovské vlevo: jednoho z míst, kde to mělo smysl.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další ze série: A41 Kačerovská

Dočasně zamčené diskuze

Z důvodu budoucích změn našeho webu je od 16. ledna 2021 z technických důvodů plošně vypnuta možnost komentování na stávajícím webu. Na sociálních sítích můžete komentovat i nadále. S komentáři se opět setkáte na nové verzi webu, která se intenzivně připravuje. Za vzniklé obtíže se omlouváme.

Komentáře - uzamčeny

 1. Fakt je, že dělící čára by asi chodcům dala víc najevo, že si mají dávat pozor. Takhle si tam někdy vykračují, kde je napadne. :-)

  Ale taky mám pocit, že i když jedu po stezkách, kde dělící čára je, stejně lidé nevědí, po které straně mají chodit. Sám bych to možná také nevěděl. :-) Jako cyklista jedu samozřejmě vpravo, inlinisti to většinou také dodržují – ale chodci – mají se chovat, jako by to byla silnice a jít vlevo (z jejich pohledu), aby dobře viděli na protijedoucí vozidla (cyklisty)? Nebo mají jít raději vpravo, aby všichni, co se pohybují stejným směrem, byly ve stejném pruhu? Je toto někde kodifikované?

  Jinak každopádně díky za analýzu. Na některé věci se pak člověk dívá trochu komplexněji. :-)

  Jo a ještě na první přečtení jsem objevil pár překlepů (aspoń, tří autobusové…). A několikrát je psáno „Silačská“ ulice – ale dle asi dvou map a i dle cedule, co je přímo v ní, je to Sliačská.

 2. MT: díky za připomínky, pak že se u člověka skrytá dyslexie jednou neprojeví :-) (Jednou jsem ten název přečetl špatně a od té doby už se to se mnou veze.) Opraveno.

  S chodci na cyklostezce je to poněkud složité. V zákoně o provozu na pozemních komunikacích to není uvedeno, na smíšené cyklostezce chodec nesmí ohrozit cyklistu (a naopak). Vodící čára by pomohla:
  1) Bude trvale připomínat, že je to cyklostezka (při ulici Podle Kačerova jsou jen svislé zmačky a žádné piktogramy na chodníku, třeba je tam ale ještě domalují).
  2) Ať se díky přítomnosti čáry bude chodec držet při kterékoliv straně, nebude mít takovou tendenci jít prostředkem, což je pro bezpoečné předjetí při šířce stezky 3 metry a méně to nejhorší, co se může stát.

  Místem jsem projížděl už několikrát, jednou jsme se potkali s protijedoucím cyklistou přímo za zastávkou V Zápolí a měli jsme co dělat, abychom se tam vešli – ne kvůli rychlosti, ale kvůli nejostotě, jak jede ten proti – je to v oblouku a navíc matoucí tím větvením do zastávky. Vodící čáry by velmi pomohly, jinak to tam jednou někdo narve buď do zábradlí, nebo do lidí na zastávce.

 3. Asi by to s tím pruhem opravdu bylo lepší. Aspoň že namalování pruhu by asi nemělo být nic tak náročného. A kdo ví – není třeba možné, že to celé ještě není úplně hotové a že tam pruhy ještě v brzké době domalují?

  Přeci takovýto kus cyklistické infrastruktury, s tím by se Praha určitě pochlubila – a já zatím nikde v médiích nic nezaznamenal. Tak třeba opravdu čekají, až tam ještě domalují ty pruhy (až naprší a uschne :-)…

 4. Na Praze 4 a cyklopruhy a ještě ktomu vedle cyklostezky? To těžko :-)

 5. Já myslel dělící pruh. :-) Takové to bílé přerušované uprostřed… Měl jsem to lépe napsat. :-)

 6. … smíšené stezky nejsou pro cyklistu povinný. Je to tak, ne? Zákaz vjezdu po silnici tam zatím není…. Sliačská je totiž sedlo, nejnižší bod někde u vchodu do Depa, na každou stranu se vyplatí to rozjet, což se po nové stezce nedá.. :-( odbočit v rychlosti na stezku se taky nedá. Tak co. Co bychom my nevděční exoti taky chtěli, že ano? ;-) Sice nerad, ale dál tam budu omezovat automobilisty. Ovšem to omezování chodců beru jako docela vážnou věc.. hlavně v té severozápadní I. Přitom spořilov obecně je pro cyklistu průjezdný bohatou sítí klidných uliček, v podstatě i po hlavních tazích (není provoz), tak proč tohle na jediném chodníku, kde se chodí..? :-O
  Čili: je to určitě dobrý, je to pokrok, výborný to bude pro děti, pro mě když pojedu v noci z hospody (to bych ale zvlád po chodníku i neoznačeným.. ;-)), ale pro dopravu občanů na kole spěchajících do práce…? Ale jooo, výborný!! :-D Díky Praho 4!! (btw: dá se proti tomu něco udělat propříště??)

  Btw2 – na Spořilově bych potřeboval spíš vyřešit, když jedu po Chodovské směrem z Bohdalce – jak se tam napojují kamiony z Jižní spojky a nemám skákací (horský) kolo – obrubníky vysoký, vedení kola po přechodu je vysloveně nebezpečný, pak je chodník oddělený od vozovky svodidlem …?? To mě vadí na Spořilově.

 7. josuk: Co s těmi obrubami? Předstírat, že tam jezdíš na vozíku ze Spořilova do Kauflandu na Bohdalci a převléknout to na pěší požadavek přes http://chodcisobe.cz . Podobně jsou na tom třeba o kus výš obruby na křižovatce Türkova – Senohrabská. Jednou jsem to tam zkusil s vozíkem místo Türkovou ve stoupání v provozu, na výjezdu z přechodu (kolo jsem vedl) mi vozík s 16″ koly odmítl vyskočit na obrubník a řidiči odbočující tam do zelené mí jezdili půl metru za dítětem. Dovedu si představit, jak to tam vypadá, když tam nějaký zoufalec strká kočárek.

 8. 7. Vráťo, to je určitě dobrý důvod s tím Kauflandem.. :-) ale možná napíšu popravdě, že se obtížně dostávám na Spořilovskou střelnici s plným vozíkem zbraní.. ;-)

 9. Jak to chápu, stezka je a stačí jí domalovat? Yehuda Moon by to takhle nenechal, tak co trochu punku a v noci jí dokončit?

 10. Tato „stavba“ přesně zapadá do mé obvyklé cesty do práce (Zahradní Město – Kačerov, cca 2x týdně). Z pozice dopravního cyklisty musím souhlasit s panem Vratislavem: téměř nepoužitelné. Na stezce jsem jel jen cca 100 metrů podjezdem Spořilovské, super, že je to nyní legální. Pak již jen po ulici – v Severozápadní I na Roztylské nám.: od použití stezky mě odradily 2 maminy s děcky na stezce. Jediný užitečný úsek (z mého pohledu) – stoupání od Roztylského nám. ke Sliačské je znehodnocen tím nepřehledným křovím a šířkou. Dál už je pro normálního doporavního cyklistu stezka nepoužitelná: křížení komunikace, nepřehledná místa, které vedou k hlavní vadě: nemožnosti se pořádně rozjet z kopce, abych za mostem snáz vyjel do kopce.

  Z pozice starostlivého taťky s prckem ve vozíku bych tomu dal známku 2, ale jen proto, že je to pro mě tranzitní úsek, ve kterém nechci nikam odbočovat.

  Ještě to večer zhodnotím opačným směrem.

Další z rubriky

Cyklointegrace na křižovatce Střelničná – Ďáblická :)

Na podzim minulého roku proběhla obnova světelné křižovatky Střelničná–Ďáblická na sídlišti Ďáblice. Do projektu byly..více

Rekonstrukce cyklostezky na Rohanském ostrově (opět) zahájena :)

Po dlouhém čekání se rozbíhá rekonstrukce stezky na Rohanském ostrově, po které vede páteřní cyklotrasa..více

Brno spouští veřejnou půjčovnu nákladních kol :)

V Brně funguje od 15. února letošního roku půjčovna nákladních elektrokol. Jednotlivec či firma si..více

Nová lávka přes Bělehradskou zpřístupní Vinohrady cyklodopravě :)

Praha postaví lávku přes Bělehradskou ulici a propojí tak ulice Wenzigova a U Zvonařky na..více

Slovensko dá z fondu obnovy 2,5 miliardy na cyklodopravu :)

Státy Evropské unie nyní plánují vlastní Národní plány obnovy, které rozhodnou, kam půjdou evropské peníze..více

Rekola doplňují flotilu sdílenými kluzáky :)

Vzhledem k rekordní sněhové nadílce přišel bikesharing Rekola s dalším prostředkem sdílené mikromobility. Jsou jím..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru