Cyklistická etiketa – námět k diskusi

Pravidla silničního provozu porušuje kdekdo. Cyklisté jsou z toho ovšem často plošně obviňování a také spíš formální pravidla provozu poruší. Příčina je spíše jednak ve znění oněch pravidel, která cyklisty berou v potaz velmi nedostatečně, jednak infrastruktuře, která leckde činí legální chování absurdní, či sebeohrožujícím, v důsledku čehož jsou lidi dbající více na dodržování předpisů od jízdy na kole dále odrazováni. I tak zde ale máme řadu případů, kdy je nevhodný způsob jízdy na kole zbytečný, ať už k ní dochází z nevědomosti nebo pro malou míru ohledů.

Je proto na čase stanovit si hranice, které odliší praktickou a slušnou jízdu na kole od „prasení“ a chování, které poškozuje jméno jízdního kola jako dopravního prostředku vhodného pro město.

Upozornění 3.7.: Diskuse o cyklistické etiketě se přesouvá k následujícími článku s upravenou formulací pravidel.

Myšlenka „Desatera“

Na námět čtenáře tak vznikla myšlenka na cyklistické desatero. Nazveme jej desaterem cyklistické etikety: zde je verze, kterou dávám k diskusi. Cílem je vyladit tato doporučení tak, aby :

 1. byla přijatelná pro většinu těch, kdo po městě na kole jezdí,
 2. nesnižovala zbytečně praktičnost jízdy na kole,
 3. vytvořila jízdnímu kolu pozitivní kredit i u té části veřejnosti, která po Praze na kole často nejezdí.

Každý, kdo má zájem, se bude moct k těmto doporučením přihlásit. Doporučení jsme již částečně prodiskutovali s vybranými experty na cyklodopravu. V tuto vás vyzývám k co nejširší debatě o jejich znění. (Zejména o kontroverzních bodech č. 3, 5, 6.) Budete ochotni považovat takto formulovaná doporučení za správná a hodna dodržování? Pište do komentářů své názory a doporučení. Až bude text definitivní, chystáme jeho širokou prezentaci a publikaci tak, aby se dostal nejen k ostatním cyklistům, ale i k pražské veřejnosti jako celku.

Desatero etikety městského cyklisty

Verze 0.9

Preambule

Jízda na kole ve městě se řídí doporučeními na pomezí mezi silničními předpisy a běžnou slušností. Dodržováním níže uvedených doporučení se hlásím k zásadám cyklistické etikety v náročném městském prostředí, kde je nezbytné zlepšovat vzájemný vztah všech účastníků provozu.

1. Nevyjíždím bez zvonku a fungujících světel

Světla si beru, i když se chci vrátit za světla: člověk nikdy neví. Mám záložní blikačku na dojetí. Zvonek není zbytečný, pomáhá mi chovat se k chodcům čitelněji.

2. Chodce míjím ohleduplně, ať jsou kdekoliv

Chodce nesmím vylekat: před míjením zvolním, nevidí-li mne, zazvoním včas, aby o mě věděli, dokud jsem ještě daleko. Ještě opatrnější jsem na bruslaře, pejskaře, rodiče s kočárky a malé děti.

3. Nejezdím na červenou

I když se to někdy hodí a mám vyzkoušeno, že je to bezpečné. Ostatní to totiž nepochopí. Jízda na červenou štve všechny kolem bez ohledu na okolnosti.

4. Chovám se předvídatelně a ukazuji směr

Jezdím čitelně, tak, aby ostatní poznali, co chci udělat. Nemyškuji, neskáču do pruhu. Ukazuji odbočování, řazení v pruzích, a pokud možno i změnu pozice pruhu.

5. Jízda po chodníku je nežádoucí

Ale opravdu. Učím se v jízdě v provozu, cvičím se tom, kde všude po chodníku nejezdit, postupně opouštím klidnější úseky a jezdím stále víc normálně po ulici. Kde by má jízda byla pro chodce obtěžující, kolo vedu.

6. Neohrožuji sebe ani ostatní

Poruším-li předpisy, udělám vždy něco pro to, aby se to příště neopakovalo: najdu si legální trasu, změním způsob jízdy, nebo napíšu na městskou část, ať problémové místo předělají.

7. Předvídám chování ostatních

Vždy předpokládám, že mě ostatní nezaregistrovali, nebo neodhadli mou rychlost. Když někam nevidím, zpomalím. Je lepší stokrát zbytečně brzdit, než se jednou s někým srazit.

8. Naschvály neoplácím

Po naschválu se nemstím se jeho původci ani nikomu jinému. Ohrozil-li mne někdo z nevědomosti, mohu ho mírně a slušně poučit.

9. Usnadňuji cestu ostatním, pouštím chodce nebo auta

Učím se pouštět chodce na přechodu nebo odbočující auto. Nepřekážím nad míru, když to jde, nechám se předjet. Pro zdvořilost se nebojím zabrat pruh, slušnost k ostatním získá uznání i u řidičů.

10. Když mi někdo pomůže, poděkuju, zamávám mu, nebo se aspoň usměju

Za slušnost se mezi slušnými lidmi děkuje, a to i na ulici. Jezdím s úsměvem, šířím pozitivní náladu a dobré jméno jízdy na kole v městských ulicích.

Závěr

Držení se těchto doporučení je dobrovolné a nevynutitelné. Za doporučení (ve verzi 0.9) se staví:

 • Prahou na kole,
 • Auto*Mat
 • Kdo chcete, přihlaste se

Poznámky k jednotlivým doporučením

Pro další debatu doplňuji k některým doporučením zdůvodnění, případně informuji o názorech, které k jednotlivým doporučením přišly.

1. Nevyjíždím bez zvonku a fungujících světel

Doporučení je formulováno zejména s ohledem na častý výskyt cyklistů, co v létě nemají blikačky a pokud se někde zdrží, nemají jak svítit. S ohledem na stručnost byla vynechána možnost, že máte kolo se zabudovanými světly, potom je doporučení pochopitelně automaticky splněno.

Zvonek považuje dost lidí za nepotřebný, skutečně s ním zas tolik nepořídíte vůči autům, ale na méně frekventovaných smíšených stezkách je to požehnání. Když dáte pěším, co jsou k vám zády, vědět na 20-30 metrů, tak mají dost času uhnout beze spěchu — a pokud tak neučiní, vy máte dost času na to, začít brzdit.

2. Chodce míjím ohleduplně, ať jsou kdekoliv

Zde se úmyslně nedělá rozdíl mezi stezkou pro cyklisty, smíšenou stezkou a chodníkem. Jakkoliv jsou formální pravidla nastavená v každém případě jinak, způsob používání se většinou téměř neliší (výjimkou jsou zalidněné chodníky, k nim se ale zvlášť vztahuje jiné pravidlo). Z hlediska slušnosti je dopravní režim při míjení nepodstatný.

3. Nejezdím na červenou

Projíždění červené je chování, které je nejvíce „na tapetě,“ i když se ho dopouští jen menšina cyklistů (průzkum z Portlandu ukázal, že asi 6%). I když míra projíždění červené záleží na lokalitě a jsou místa, kde je semafor nastaven naprosto nesmyslně, i když jsou semafory, co nejsou schopné cyklistu detekovat, i když jsou fáze, kdy je to bezpečné, a dokonce i když v prvotní diskusi zazněly hlasy proti takhle přísné formulaci, rád bych se jí zde držel.

Jízda na červenou totiž má, na rozdíl od jiného nežádoucího chování, tu vlastnost, že rozběsní nejen ty, kterých se přímo dotýká, ale i všechny, kteří jsou jízdy na červenou svědky — a to včetně ostatních cyklistů. Na rozdíl (například) od jízdy po chodníku v pravidlu 5 se dá navíc bez projíždění červené v Praze na kole fungovat docela dobře.

4. Chovám se předvídatelně a ukazuji směr

Zde není asi další komentář zapotřebí.

5. Jízda po chodníku je nežádoucí

V předběžné debatě zazněly hlasy, že jízda po chodníku by v tomto bodě měla být striktně vyloučena. Je zde riziko, že už jen implicitní předpoklad, že cyklista podle těchto doporučení „může“ porušovat předpisy, vyloučí možnost propagovat tato pravidla ze strany městských institucí. Vzhledem ke stavu infrastruktury neumožňujícím leckde jiné bezpečné řešení, faktu, že většina cyklistů si zpočátku bez jízdy po chodníku do města vůbec netroufne, a skutečnosti, že i zkušených cyklistů, kteří by po chodníku nikdy nejezdili, existuje naprosté minimum, jsme se pokusili formulaci vyladit mírněji.

Doporučení chápe jízdu po chodníku vnímána jako věc, které se cyklista snaží maximálně vyhnout, ovšem tam, kde to dotyčný nezvládá, vede k sebezdokonalování spočívajícím ve zlepšování dovedností jízdy v provozu a omezování jízdy po chodníku víceméně jen na nevyhnutelné případy. Konečně je zde natvrdo doporučeno vedení kola tam, kde by jízda chodce obtěžovala, což považuji za naprosto dostačující.

6. Neohrožuji sebe ani ostatní

Toto doporučení pokračuje v intencích předchozího. Formulace implicitně předpokládá, že cyklista poruší předpisy (předpokládat něco jiného by byl vzhledem k podmínkám v Praze neúnosný alibismus), ovšem toto porušení by mělo být nějakým způsobem kompenzováno: zlepšením techniky jízdy, hledáním objížďky, nebo aktivní snahou o změnu místní úpravy v místě, kde zjevně není vše v pořádku. Lze o tom uvažovat jako o jisté formě „odpustků“, v tomto případě ovšem nikoliv finančních, ale ve formě kroku vedoucího k nápravě věci.

7. Předvídám chování ostatních

Za nežádoucí se zde považuje především preventivní „vyzvánění“ lidí nebo protijedoucích cyklistů, zvlášť, odbočuje-li cyklista někam za roh. Zvonek zde nenahrazuje brzdy.

8. Naschvály neoplácím

Větší komentář asi není třeba. Dostanete-li se do krizové situace, v níž vás někdo úmyslně ohrozí, a chcete si to s ním „rozdat,“ pak samozřejmě záleží jen na vás. Nemělo by to ale být za cenu použití kola jako zbraně nebo ohrožení viníka či jiných účastníků provozu. Troufáte-li si na slovní nebo fyzickou inzultaci, čiňte tak bezpečně! :-)

9. Usnadňuji cestu ostatním, pouštím chodce nebo auta

Je zjevné, že toto není rada pro začátečníky, a třeba pro pouštění chodce musíte mít naprostou kontrolu situace v pruhu za sebou. Jsou to věci, které se musejí nacvičovat přímo v provozu, a když to člověk neumí, nelze ho k tomu nutit. Ovšem, když se to naučíte, dokážete dvě téměř neuvěřitelné věci: Jednak svou přítomností budete zvyšovat kapacitu komunikací, jednak prokážete, že se považujete za integrální součást provozu a ne někoho, kdo „využívá“ jeho „slabá místa“. Že chápete provoz jako prostor, kde se všichni snaží dostat k cíli bez problémů, nejen vy.

Velmi ošemetné může být to „nepřekážení“, třeba v ulicích s velmi úzkými pruhy, nebo s tramvajovými kolejemi. Je to věc, která se obtížně učí, zda někoho pustit, vyžaduje často velmi dobrý odhad a někdy se tím skutečně můžete přímo ohrozit. Míru toho, kdy cyklista dá přednost setrvalejšímu zabrání pruhu, aby se do něj nemusel z krajnice obtížně vracet, či kdy se naopak schová do delší mezery mezi parkujícími vozidly, aby pustil třeba tramvaj, si musí každý určit podle svých schopností a dovedností.

10. Když mi někdo pomůže, poděkuju, zamávám mu, nebo se aspoň usměju

Větší komentář asi není třeba.

Bude široké rozšíření cyklistické etikety užitečné?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Dočasně zamčené diskuze

Z důvodu budoucích změn našeho webu je od 16. ledna 2021 z technických důvodů plošně vypnuta možnost komentování na stávajícím webu. Na sociálních sítích můžete komentovat i nadále. S komentáři se opět setkáte na nové verzi webu, která se intenzivně připravuje. Za vzniklé obtíže se omlouváme.

Komentáře - uzamčeny

 1. 98: Já to mám i v rámci Prahy do práce po rovině, takže jezdím na klasické městském kole s jedním „převodem“. Manželka jezdí do práce Pražským „terénem“, ale s MTB to bere jako příjemnou projížďku a náhradu šlapání na rotopedu ve fitcentru. Časově jí to vyjde nastejno, jako cesta MHD. Praha podle mě má potenciál stát se městem cyklistickým a auta vytlačit, protože auta obecně nemají v centrech měst co dělat – jsou nepřiměřeně velká, smradlavá a hlučná na to, že přivezou 1-2 osoby na místo určení…

 2. Buď vidět!
  Jeď předvídatelně
  Jeď s auty, jeď svižně a nepleť se na chodníku
  Nepočítej s předností v jízdě
  Nepodléhej stereotypu, nepolevuj v koncentraci!
  Když už na chodník musíš, tak rychlostí chůze
  Děti, senioři, neovládaní psi = ZPOMAL!
  Používej zvonek, neutlačuj druhé!
  Pokud jen trochu můžeš, nejezdi autem
  Nevlastni auto

Další z rubriky

Cyklistická novela jde do finále. Její iniciátor vyzývá k akci :)

Tento červen jsme psali o plánované změně zákonů ve prospěch cyklistů. Návrh cyklonovely prošel 20...více

První Lego s cyklopruhem 7

Lidé několikrát kritizovali modely dánské hračkářské firmy Lego kvůli absenci cykloopatření v setech, které zahrnující..více

Tipy na dárky pro městské cyklisty a cyklistky 1

Rádi byste na Vánoce potěšili ve svém okolí někoho, kdo se pohybuje (nebo by se..více

Francouzský štáb přivezl do Prahy cykloobousměrku 2

V centru Prahy, u Nové radnice se tento týden objevila nová cykloobousměrka. A to velmi..více

Seminář k cyklonovele ve Sněmovně :)

Ve středu 3. 9. 2020 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář „Aktuálně k cyklonovele,“ na kterém..více

9 důvodů, proč jet do školy na kole 18

Začíná nový školní rok a v ulicích měst se znovu objeví studenti škol, kteří se..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru