Kolem přístavu v Radotíně lépe

Je vždy potěšující být poslem dobrých zpráv: a to i v tomto případě, kdy bylo, takřka jako blesk z čistého nebe, do značné míry vyřešeno jedno z nejnebezpečnějších míst na pražských páteřních cyklotrasách: úsek trasy A1 (a EuroVelo 4) podél areálu přístavu Radotín. V naší mapě problémových míst k řešení jsme tak mohli změnit značku pro tohle místo z červené „Zadávací karta KCD“ na zelenou „Vyřešený problém“.

Areál radotínského přístavu byl posledním velkým přerušením jinak po cyklostezkách a klidných cestách vedené páteřní trasy A1 mezi Lihovarem a Radotínem. Zde vedla trasa asi čtyři sta metrů po frekventované ulici Výpadové s rychlostním limitem 80 km/h. Množství cyklistů, kteří zde projíždějí, je přitom značné, a to především o víkendech, kdy dosahuje až tisíce cyklistů za den. Převážně rekreační využití zde také znamená vyšší nároky na pocit bezpečí.

Stav do léta 2013: Výpadová ulice, 80 km/h, 14 000 aut denně. Dobrou chuť. (foto VF)


Dosavadní dopravní řešení naprosto neodpovídalo standardům bezpečnosti (rychlost 80 km/h a intenzita IAD přes 14 000 vozidel ve všední den – viz zde). Zásady návrhu komunikací pro cyklisty by zde doporučily buď oddělenou cyklostezku, nebo (při nepřítomnosti infrastruktury) omezení rychlosti na cca 40 km/h. Tomu odpovídá i nizozemská zásada bezpečných rychlostí zakotvená v principech udržitelné bezpečnosti. Podle ní je pro komunikace s prostorově neodděleným provozem cyklistů mimo obec bezpečnou rychlostí 40 km/h (60 km/h při lowcost řešení).

Obecné zásady pro návrh cyklistické infrastruktury doporučují při intenzitách a rychlostech vyskytujících se na Výpadové oddělenou cyklostezku, cyklopruh je na hranici použitelnosti.


Nové řešení: Cyklochodník a cyklopruh

Díky fotografiím Martina Schindlera se můžeme podívat na novou podobu problémového úseku. Před úpravou byl podél silnice úzký chodník, který méně zdatní cyklisté intuitivně používali. Nové řešení legalizuje průjezd cyklistů po chodníku směrem z centra a pro směr do centra instaluje cyklopruh. Přitom došlo k posunutí dělící čáry uprostřed vozovky a na obou koncových úsecích bylo vyřešené napojení cyklistů ve všech potřebných směrech. Dále byly doplněny piktogramy cyklistů na pojížděném kusu parkoviště na „pražské“ straně přístavu.

Chodník je pro cyklisty průjezdný jen směrem z centra.

Uprostřed úseku je cyklopruh oddělený od hlavních pruhů silnice přerušovanou čárou.

Na nový úsek navazuje přes parkoviště stezka podél vody. Alternativa podél silnice má ale lepší povrch.


Řešení obou koncových bodů ukazuje, že není snadné navrhnout přesmyk tak, aby byl srozumitelný a komfortní. Na radotínské straně přístavu hodnotím pozitivně použití horizontálních značek „dej přednost v jízdě“. S podobným značením (tam v podobě stopčáry složené z trojúhelníčků) se setkáme v Nizozemsku na každém rohu, kde to šetří „lesy“ dopravních značek — stejně jako tady.

Co už je méně logické, je nepohodlně ostré zabočení. Že jej cyklisté nebudou většinou používat, jsem tak trochu předpokládal, a tak jsem se v sobotu ráno vydal přímo na místo a provedl hodinové sčítání. Výsledek byl jednoznačný: podle záměru projektanta odbočil jen každý pátý cyklista jedoucí směrem do centra.

Prostor zde zjevně mohl být využit mnohem úsporněji, koneckonců i s ohledem na časté využívání pro IAD zaslepeného vjezdu na stezku parkujícími auty rybářů, čemuž instalované lehké sloupky časem nesjpíš stejně nezabrání.

Pěkné trojúhelníčky na asfaltu, méně pěkné pravé odbočení -- v "protisměru" jede 80% lidí.


Přesmyk na „lahovické“ straně areálu je řešen logičtěji, cyklisté jsou navedeni na příčný pás křížící výjezd z areálu, na kterém mají cyklisté přednost. Jak je vidět z fotografií, toto vodorovné značení sice zakrátko prakticky zmizí, prostor je naštěstí obecně přehledný a tak to snad nebude zásadní problém.

Zleva od parkoviště, z cyklochodníku od mostu na Zbraslav, obojí se schází na nově legalizovaném cyklochodníku.

Detail odbočení z cyklopruhu pro směr do centra. Přímo pokračujete na most, pokud ale chcete po stezce, vyplatí se přesunout do přidruženého prostoru už zde.


Stačí to?

Jak ukázalo schémátko výše, řešit v tomto místě průjezd cyklistů formou vyhrazeného pruhu, je s ohledem na rychlost a intenzity stále na hranici únosnosti. Samozřejmě, nový stav je mnohokrát lepší než to, co zde bylo předtím, stejně ale hlodá červíček pochybnosti: nebylo možné ještě nějaké jiné řešení?

Při krátkém sobotním sčítání jsem samozřejmě zjišťoval i to, kolik lidí směrem do centra pojede po cyklopruhu, a kolik najede na chodník. Výsledek byl 3:2 ve prospěch cyklopruhu, což mě docela příjemně překvapilo. Jestli ale dvě pětiny lidí cyklopruh neláká ani ve zbursu novém provedení, tak pořád není situace optimální.

Zadávací karta z roku 2008 doporučuje jako základní řešení obousměrnou stezku pro chodce a cyklisty (C9), a ve variantě zúžení pruhů a omezení rychlosti. Z dávných jednání cyklokomise si vzpomínám na důvody, proč bylo základní řešení odmítnuto – stávající chodník by bylo nutné rozšířit asi o metr směrem na pozemek radotínského přístavu a přeložit plot, což majitel odmítl. Prověřovalo se i rozšíření směrem do vozovky, z toho ale vylezla přeložka celé silnice s náklady, které si ani nedovedete představit. Projekt byl tedy nakonec přepracován na podobu s cyklopruhem.

Osobně se domnívám, že směr ve vozovce mohl řešen nějakým více oddělujícím způsobem. Koneckonců, sloupků bylo na trase už pár použito, tak by neměl být problém přidat nějaké další… Hezké by bylo oddělit to aspoň jako cykloobousměrku v Pelléově. Dovedu si sice představit obvyklé výhrady ohledně čištění, ale vězte, že ani cyklopruh neprochází „samočištěním“, stačí se projet po Rohanském nábřeží.

Pocit bezpečí by zvedla místo jedné přerušované čáry dvojitá plná zvětšující boční odstup a sem tam nějaký sloupek. (foto Pekas)


Alternativou je použití fyzických oddělovačů při zachování režimu cyklopruhu – ty zatím nebyly v Praze nikde experimentálně použity, i když se o nich uvažovalo. Výhoda tohoto řešení je zřejmá: Oddělovače tam bude možné umístit i teď.

Cyklopruh s fyzickými oddělovači umožňujícími nouzové pojíždění by zde mohl být minimálním a aplikovatleným zlepšením. (foto archiv KCD)


Na Výpadové tak zůstala osmdesátka a řešení směru do centra tak trochu připomíná námi dávno kritizovanou Povltavskou. Jestliže napoprvé používají cyklopruh tři pětiny uživatelů, pak v budoucnu lze počítat jednak s tím, že se zažije, jednak s tím, že bude stále méně zřetelný: a tyhle dva trendy půjdou proti sobě. Mám velkou obavu, že až cyklopruh vybledne, bude užíván spíše sporadicky a pro většinu cyklistů bude sloužit jen jako „buffer“ vedoucí auta poněkud dále od jimi používaného chodníku.

Závěr

U přístavu Radotín došlo nepochybně k obrovskému zlepšení, zejména pro směr z centra, kdy už není třeba odbočovat dvakrát vlevo na rušné komunikaci nebo naskakovat na obrubníček nelegálního chodníku. Řešení pro směr do centra má své mouchy, nicméně je zcela použitelné. Bude zajímavé sledovat, jak se časem změní podíl cyklistů, kteří cyklopruh používají. Ustálí-li se tento podíl na čtyřech pětinách, stáhnu zpět své obavy, že nejde o nejvhodnější řešení.

Na závěr si dovolím jeden bonbónek: Dozvěděl jsem se, jak je možné, že něco, co bylo po léta vyprojektované, ale zablokované, najednou vzniklo tak snadno, rychle a nečekaně: Inu, údajně se tam před pár týdny projel na kole na výlet jeden nejmenovaný vysoce postavený činitel TSK…

Příloha – výsledky sčítání

Sčítáno v sobotu 3.8.2013, v čase 9:15-10:15, na radotínském konci nového úseku.

Cyklistů z centra   55  
– do centra cyklopruh (přes „dej přednost“)   5
– do centra cyklopruh (přes „protisměrku“)   11
– do centra chodník (přes „protisměrku“)   11
– do centra chodník (přes „dej přednost“)   0
– do centra celkem   27
– celkem   82
– do centra přes „dej přednost“   19%
– do centra cyklopruh celkem   59%

Jiný provoz:
– MP na koních 2 os. dc.,
– inline dc. jeden, po chodníku.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další ze série: realizace

Dočasně zamčené diskuze

Z důvodu budoucích změn našeho webu je od 16. ledna 2021 z technických důvodů plošně vypnuta možnost komentování na stávajícím webu. Na sociálních sítích můžete komentovat i nadále. S komentáři se opět setkáte na nové verzi webu, která se intenzivně připravuje. Za vzniklé obtíže se omlouváme.

Komentáře - uzamčeny

 1. No sláva, jen by mne zajímalo, zda tam zůstala směrem do centra ta 80 km/h nebo ne.

 2. V pátek jsem na tohle narazil ve směru do centra, protože podél vody tímto směrem jezdím jen zřídka. Nejdřív jsem se lekl značek a sloupků, pak cyklisty ve směru z centra, který mi dával přednost, teprve pak jsem pochopil, jak to bylo myšleno. Sjezd z cyklopruhu jsem ale vůbec neviděl a pokračoval ve vozovce až k následujícímu nájezdu.

  3/5 bych se vůbec nedivil, pravděpodobně jezdí po paměti a nevšimli si včas (nebo nepochopili), jak to použít. Časem se to snad zlepší, až si to lidé zažijí.

 3. No mně to z těch fotek přijde na pochopení dost šílený, pravděpodobně i na ten „levostrannej“ provoz. Docela bych se tam bál nějakýho karambolu, kterej může snadno zasáhnout i do „osmdesátkový“ vozovky. Když se to neupraví stavebně, tak se to kýblema s barvou moc rozumně dohnat nedá.

 4. Neuvěřitelný. Sice je to trochu hlavolam, ale jinak je to malý zázrak.

  Tohle místo jsem po střetu s jiným cyklistou (vyjel zpoza plotu na konci chodníku směr Praha) raději objížděl přes Lipence, podjezdy a Lahovický most. Nehoda zpočátku vypadala hrozivě, ale nakonec to dopadlo dobře. Jenomže i když jsem o tom později přemýšlel, nešlo tomu účinně zabránit. Tak jsem kapituloval a víc jak rok jsem to objížděl.

  Je to tam trochu jako na dopravním hřišti, ale snad si to sedne a bude to fungovat. Byl to velký vřed na téhle jinak velmi pěkné trase.

 5. Názorná ukázka neschopnosti použít ani odpovídající značení místní dopravní úpravy. Použití značky C7a v souvislosti s vyfotografovanou doplňkovou tabulkou je ve vzrušivě pikantním rozporu s §53 odst. 2) Silničního zákona… Kocourkov. Hlavně, že řešíme, jaké rychlostní omezení je v pruhu pro motorová vozidla (který aspoň není blbě označen).

 6. K rychlostem – v oblasti této úpravy je i od Radotína vyznačena 50km/h začíná 100 m před začátkem pruhu a nelze přehlédnout.
  Konečně si zde připadám bezpečněji, k většímu pocitu bezpečí by asi přispělo použití fyzických oddělovačů….

 7. Jel jsem tudy vlastně vůbec poprvé ve čtvrtek a byl jsem příjemně překvapen, že existuje souvislá cyklotrasa od Černošic na Smíchov. V úseku kolem Výpadové jsem neměl problém – ač to tam neznám, projel jsem směrem do centra bez nějakého zdržování a hledání cesty krásně plynule. Dokonce dle plánů projektantů. Jen ten kolmý nájezd na Výpadovou mi připadal takový trochu pitomý.

 8. Kolmý nájezd člověku přijde vždycky pitomý, ale donutí ho jet pomalu a případně se podívat i doleva ;-) což je asi i důvod, proč je třeba na křižovatce R35 u Opatovic pro auta.

 9. ty příšerné balvany tam byly http://imageshack.us/a/img407/2348/y3r1.jpg nebo jsou tam kvůli autům nově?
  Řešení je to určitě dobré, ale chtělo by malinko doladit. Registroval jsem tam 6 cyklistů do centra a poměr: z toho 4 v protisměru a jen 2 tím pravým úhlem a to ještě možná kvůli tomu, že jsem tam motal. Podle mého by to chtělo výrazně zdůraznit na vozovce oba směry, vést je třeba výrazně barevně a překřížit na přehlednějším místě. Hlavně otupit ten pravý úhel. Protože tím, jak si to směrem do centra zkracují v protisměru připadá mi to nebezpečné kvůli srážce s cyklisty co přijedou směrem z centra po chodníku – přes tu hranu plotu skoro není vidět. A navíc, v tom nejkoliznějším místě je to jako na potvoru průjezdné (mezi sloupky a balvany) pro parkující a následně odtud couvající auta.
  Říkám pěkný, snaha určitě byla, ale doladit by to chtělo!

 10. [6] Jiří: ano, 50 ve směru od Radotína tam byla ještě v době, kdy nebyl vyznačen cyklopruh. Po přečtení článku jsem ale získal dojem, že tam teď dali 80 do obou směrů, doopravdy to tak je?

 11. díval jsem se na to v pondělí 5/8 večer, nebyl jsem si jistý zda si to dobře pamatuji, jen jsem tu padesátku od Radotína nevyfotil.

Další z rubriky

Cyklostezka na Rohanském ostrově získá asfalt. Rekonstrukce zamrzla na 2,5 roku :)

Pravobřežní cyklotrasa A2, vedoucí po cyklostezce na Rohanském ostrově a spojující Karlín a Libeň, získá..více

Cyklodepo v Praze prosperuje. Vedení města uvažuje o další lokaci :)

Pražské cyklodepo zhruba 64 dní po svém otevření hlásí výsledky. Za dva měsíce provozu odsud bylo..více

Londýňané si přejí snižování počtu aut v sousedstvích, ukázal průzkum :)

Londýňané chtějí opatření, která zvyšují bezpečnost dopravy a omezují počet aut ve městě. To ukázal..více

Cyklotrasa A202 protažena z Kunratic do Vestce :)

Na sklonku minulého roku došlo k proznačení místní cyklotrasy A202. Ta spojuje okrajovou městskou část..více

Modernizace stanice Opatov :)

08. 01. - Pavel Mašek - Zprávy
Dlouho trvající modernizace zastávky Opatov je téměř u konce, podívejme se, jak se změnila. Nové..více

Nový cyklopřejezd Blanická / Francouzská – Uruguayská 19

V rámci obnovy světelné signalizace na křižovatce ulic Blanická, Francouzská a Uruguayská na Praze 2..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru