Cyklogenerel Prahy 10 podle vás

Jak jsme nedávno psali, Praha 10 je městskou částí, která podporuje rozvoj cyklistické dopravy. V současnosti se připravuje generel cyklistické dopravy a tento dokument je otevřen k připomínkování veřejností. Bydlíte-li tedy na Praze 10, nebo jezdíte-li po Praze 10 na kole, jsou vaše komentáře očekávány.

Co je to generel cyklistické dopravy?

Generel cyklistické dopravy, zkráceně cyklogenerel, je koncepčním dokumentem městské části. Jedná se o podklad, ke kterému se přihlíží při rozhodování ohledně úprav uličního prostoru, slouží k definování postoje městské části. Generel není projektovou dokumentací. Neplatí, že se všechno, co v něm je, do roka zrealizuje. Vysvětlím to velmi zjednodušeně na třech příkladech:

Je-li v generelu ve stávajícím parku navrženo vedení cyklistů v chráněném koridoru, neznamená to, že se v roce 2015 půjde a vyasfaltuje cyklostezka. Znamená to, že se v rámci rekonstrukce parku, ke které někdy v budoucnu nejspíš dojde, bude přihlížet k tomu, že by zde měl být možný průjezd na kole, ať už formou promenády, kde je možné jet, nebo po nějaké nové cestě.

Je-li v generelu navržený obousměrný průjezd jízdních kol nějakou ulicí, znamená to pouze, že až se v té ulici bude něco měnit, bude se současně prověřovat, jaký způsob řešení jízdy kol v daném směru je nejvhodnější. Jiné požadavky (například na zachování počtu parkovacích míst) tím naprosto nejsou dotčeny.

Je-li v generelu uvedeno, že má být zohledněna jízda cyklistů v hlavním dopravním prostoru hlavní ulice, kterou má ve správě TSK, znamená to následující: V okamžiku, kdy začne TSK rekonstruovat křižovatku na této ulici, bude požadavkem městské části také řešení pro cyklisty podle generelu – například zřízení vyhrazených pruhů. Teprve při prověřování a projednávání se zjistí, zda se tam cyklopruhy dají umístit nebo ne.

Generel cyklistické dopravy tedy v zásadě vytváří vodítko pro to, aby při projednávání konkérntích úvah byly podmínky pro jízdu na kole na straně městské části definovány koncepčním, uceleným a jednotným způsobem. A aby, například, nebyly požadovány věci, které nejsou potřeba.

Komplexní návrh

Představovat si generel jako mapičku, kde kolu vyhradíme nějaké zadní dvorky, je dávno překonaný postup. Návrh Tomáše Cacha řeší jízdu na kole v kontextu všech veřejných prostorů (komunikací i veřejných prostranství), chápe jízdu na kole jako rozšíření nabídky možností pohybu po městě, a zohledňuje možnosti dopravních jezdců i dětí.

Děje se tak prolnutím tří základních konceptů: Integrace, chráněných tras a klidných nebo zklidněných oblastí.

Integrace cyklodopravy do dopravního prostoru znamená vytvoření bezpečných a důstojných podmínek pro jízdu na kole na hlavních komunikacích městské části tak, aby bylo plnohodnotně možné používat kolo jako dopravní prostředek.

Chráněné trasy jsou sítí pro volnočasovou či rekreační jízdu, zajišťující současně dostatečnou ochranu slabším jezdcům (a dětem), a to i při průjezdu vybranými ulicemi.

Klidné a zklidněné oblasti zajišťují plošnou prostupnost území, dosažitelnost integrované nebo chráněné sítě a dostupnost cílů plošně rozmístěných na území městské části.

Návrh generelu obsahuje i zásady pro zřizování parkovacích stání pro kola nebo přípravu na akceptaci veřejných půjčoven kol.

„Trojský kůň“ proti motoristům? Jen v paranoidních představách…

Od projednávání na Praze 3 jsou cyklogenerely (po dovedném překroucení [1]) prezentovány jako jakýsi trojský kůň, který ve sktutečnosti povede k „omezování individuální automobilové dopravy“ a „sníží kvalitu žití“. Celé to stojí na vodě [2], a musíme se na to dívat především jako na součást kampaně téhle partičky proti zónám 30.

V „citlivých“ oblastech parkování a zavádění zón 30 generel uvádí:

Zóny Tempo 30 jsou v rozsahu navrhovaném studií zcela v souladu s TP 218, nejnovějšími poznatky, vývojem ve vyspělých zemích i evropskými strategickými dokumenty, například usnesením Evropského parlamentu ze dne 27.11.2011 o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020.

(…) Obecně lze předpokládat, že rozsah parkování bude v případě realizace naprosté většiny navrhovaných opatření srovnatelný se současným stavem. K případnému úbytku počtu parkovacích míst může dojít zejména tam, kde ani v současnosti nejsou splněny legislativní a technické požadavky pro jejich existenci.

(…) V případě prověřování realizovatelnosti konkrétní zóny Tempo 30 bude nedílnou součástí veřejné projednání s dotčenými občany včetně zajištění dostatečného množství informací.

Jinými slovy, vynechání zón 30 z konceptu by bylo zpátečnické a bilanci legálních parkovacích míst zřizování cykloopatření podle zásad uvedených v generelu nezmění.

Připomínkujte do konce měsíce

Příprava generelu zatím znamenala dvě setkání s veřejností. Na druhém byl prezentován již poměrně ucelený koncept. V současnosti je otevřené připomínkování. Je rozhodně žádoucí, aby jestliže po Praze 10 na kole jezdíte, jste se ke konceptu generelu vyjádřili, zejména ve světle aktivit autofilů, které patrně vygenerují řadu kritických reakcí.

Koncept generelu cyklistické dopravy si můžete stáhnout zde.

Připomínky a náměty můžete posílat do 31. 7. 2014 koordinátorovi Danielovi Bernardovi na email danielb@praha10.cz .

Pro ty z vás, kdo po Praze 10 na kole jezdí, existují pro vyjádření určitě následující témata:

  • Vršovická ulice: je integrované řešení (cyklopruhy) ve výhledu vyhovující?
  • Dokážete vylepšit vedení místní chráněné trasy, nebo vám někde chybí?
  • Vyhovuje vám předpokládané rozmístění stojanů?
  • Máte oblast, kde chcete, aby se uličkách dalo jezdit na kole obousměrně?

A konečne, i pochvalné vyjádření je odezva. Vyhovuje vám koncept? Našli jste v generelu trasu, kterou byste využívali a chcete, aby v něm rozhodně byla? Napište to.

Závěr

Bez kvalitního generelu cyklistické dopravy (nebo dopravních generelů cyklodopravu zahrnujících) zůstane zlepšování podmínek pro místní jízdu na kole nesoustavným zápasem s velmi spornými výsledky.

K tomu, aby se lidé v Praze přestali bát na kole jezdit, je postup podle komplexních a kvalitních koncepčních dokumentů nezbytnou podmínkou. Pomozme tedy svým dopisem Praze 10, ať vytvoří dobrý cyklogenerel. Je to potřeba.


Poznámka 1

Web Cyklogenerel.cz obsahuje řadu polopravd a účelových zkreslení, doplněných delegitimizačními ataky.

Například argument, že si na Praze 10 cyklisté způsobují své nehody sami, vzniká na základě veřejného výstupu z policejní databáze, ve které nelze identifikovat srážky auta a kola zaviněné motoristou (míra zavinění u vzájemných srážek je ve skutečnosti přinejmenším vyrovnaná).

Uváděný podíl cyklistické dopravy (1 % ) se týká pouze cest do zaměstnání a není sezónní (podíl na cestách je v září 2 %).

Akce Nábřeží Žije nezpůsobily dopravní kolaps centra Prahy, na Malé Straně byl provoz jako ve všední den.

Příjmy Auto*Matu z veřejných prostředků jsou určeny na jiné projekty než na watchdog a podporu cyklodopravy, tyto činnosti jsou v současnosti placeny z příspěvků dobrovolných dárců nebo z nadačních fondů soukromých firem.

Že někdo (autor tohoto článku) nemá bydliště na Praze 10, je pro odborné konzultace ke generelu zcela irelevantní.

Což jsou jen ty manipulace, které se daly odhalit během zběžného projití webu.

Poznámka 2

Základní postoj kritiků cyklogenerelu je postaven na několika mylných předpokladech:

1) že je jízda na kole marginální záležitost a o zlepšování podmínek pro jízdu na kole není zájem – což je naprostý omyl, na kole po Praze jezdí třetina Pražanů a drtivá vetšina z nich by po odstranění překážek jezdila po Praze několikanásobně častěji.

2) že se „kvůli cyklistům“ zavádí omezování automobilové dopravy. To je ale systémově také nesmysl. Cykloobousměrky nejsou posle zahraničních zkušeností nebezpečné, protijedoucí se vidí a není problém si uhnout (zde). Cyklopruhy nesnižují kapacitu komunikací, protože kapacitu komunikací limitují křižovatky a cyklopruhy zpravidla vznikají rozdělením „zbytečného“ druhého pruhu na cyklopruh a parkování (v ulici V Olšinách tak vznikly desítky nových parkovacích míst).

3) že cyklogenerel je nástrojem, pomocí kterého se zavedou zóny 30, které dotyční zřejmě vidí jako totální zlo. Argumentuje se vymyšlenou problémovostí Karlína, který má ale problémy především v divokém parkování a nulovém řešení ze strany Policie ČR. V Praze je už celá řada zón 30 i obytných zón. K čemu slouží zóny 30 a že nejsou nějakým výmyslem cyklistů, je jasné zde. Ovšemže cyklogenerel může obsahovat návrhy na zřízení zóny 30 jako doprovodného opatření, dovolujícího například zřízení cykloobousměrky bez snižování počtu parkovacích míst.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

  1. Na Praze 10 třeba sídliště Solidarita (tam je místy dokonce 20), okolí radnice (Magnitogorská), Bohdalec. Viz výkres N03 v odkazovaném generelu.

  2. Ad Tomáš: Zón 30 je minimálně v Praze 10 už dnes docela dost (a nezdá se, že by to místní vnímali jako problém): Bohdalec, Slatiny, Sedmidomky, Solidarita, oblast okolo Magnitogorské, obytný soubor Práče…

Další z rubriky

Další soudní rozhodnutí ve prospěch cykloobousměrek v Karlíně 1

Obytné ulice pražské čtvrti Karlín na Praze 8 jsou od roku 2012 v režimu „zóny..více

Rekonstrukce křižovatky U Plynárny a Chodovská odstranila cyklistický „špunt“ 7

Na Bohdalci v Praze 10 došlo k rekonstrukci křižovatky ulic U Plynárny a Chodovská. Složitá..více

První pražské cyklodepo otevřeno. Má pokrýt třetinu všech zásilek v centru města. 17

18. 11. - redakce - Zprávy
Dnes bylo otevřeno první pražské cyklodepo a kurýři odtud začali zákazníkům rozvážet balíčky menších rozměrů..více

Nové cykloobousměrky na Šestce 8

Na Praze 6 byla v uplynulém roce realizována další řada cykloobousměrek, tedy jednosměrných ulic průjezdných..více

Zastupitelstvo hlavního města Prahy odmítlo časově neomezené buspruhy 15

Na čtvrtečním jednání zastupitelstva bylo dlouze debatováno opatření obecné povahy, kterým se rušilo časové omezení..více

Praha 10 bude mít cyklomagistrálu. Vznikne jako součást drážní promenády 13

Od roku 2018 probíhá výstavba nového železničního koridoru „Hostivař“, který napřímí koleje, zkrátí cestu a..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru