Zpráva z první obnovené cyklokomise

V úterý 17.2. se sešla Komise rady pro cyklistickou dopravu, v sestavě obměněné po podzimních volbách (více o složení komise zde).

Na setkání nás uvítal náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), členy komise jsou dále zastupitelé Petr Štěpánek (SZ) a Monika Krobová Hášová (nezařaz.). Jako stálý host byl přivítán Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Mandát od náměstka pro dopravu a hlavní úkoly komise

Mandát komise závisí ze značné části na podpoře „programového garanta,“ kterým je Petr Dolínek. Ten nás v zásadě požádal, abychom věci odpovídajícím způsobem rozeběhli. Rada je cyklistické dopravě vstřícně nakloněna a Technická správa komunikací si je vědoma toho, že je zde nyní na podpoře cyklodopravy podstatně větší zájem, než jak tomu bylo za Dolínkova předchůdce Jiřího Nouzy. Bude tudíž také potřeba zkontrolovat letošní investiční akce (zejména TSK) s ohledem na kvalitu řešení cyklo. Není to ovšem bianco šek, činnost komise bude po několik měsících vyhodnocena.

Vzhledem k tomu, že TSK dokázala v minulých letech úspěšně zastavit přípravu nových záměrů do té míry, že se letos nejspíš nepostaví nic nového (pěkně děkujeme, Ladislave Pivče!), byla komise pověřena nastartováním přípravy záměrů nových, obnovy těch starých, zkrátka dostat se do stavu, aby na rok 2016 byla připravenost proinvestovat zhruba trojnásobek aktuálně přidělené částky. Pro budoucnost je potřeba mít prioritní projekty, ale pokud se na něčem zaseknou, je lepší realizovat okamžitě další projekty v pořadí.

Většina lidí z cyklokomise se shoduje na tom, že letošní prostředky je žádoucí věnovat jednak do intenzivní přípravy projektů, jednak do realizací, které nejsou primárně investičními akcemi cyklo (například letošní rekonstrukce tramvajových tratí Vršovická), ale kde doplnění třeba i nevelké částky zajistí výrazně vyšší komfort pro kola i pěší. TSK to umí.

Bikesharingu se bude nadále věnovat především Monika Krobová Hášová. Během čtrnácti dnů také proběhne setkání s cyklokoordinátory městských částí, byli osloveni starostové, ať přijdou se svými plány, ty celoměstsky prospěšné budou mít podporu. Komise se bude scházet první úterý v měsíci, další setkání je tak vcelku vhodně již 3.3.

Aktivity bezmotorového oddělení

Referentka Oddělení rozvoje dopravy Sylva Švihelová představila komisi koncept akčního plánu oddělení pro tento rok. Aktivity jsou rozděleny do hlavních sfér činnosti zahrnující liniovou infrastrukturu, parkování, vnitřní zlepšení podpory cyklodopravy na magistrátě a propagaci.

Poznámka: V oddělení rozvoje dopravy existuje náplněmi práce definované „pododdělení“ zabývající se bezmotorovou dopravou, a to jak dopravou cyklistickou a pěší, tak odstraňováním bariérovosti. Celkem jsou zde na tyto aktivity přiděleny 3 nebo 4 úvazky.

V oblasti liniové infrastruktury se oddělení chce koncentrovat na páteřní trasy A1-A99, mezinárodní trasy EuroVelo (EV4 a EV7 se v Praze kříží) a Greenways. Koncept Oddělení předpokládá ponechat hlavní trasy (A101 – A999) na městských částech, což je dost diskutabilní. Jisté ale je, že oddělení si potřebuje nějaké priority stanovit, protože po několika letech zanedbávání se před ním hromadí hora známých problémových míst, starších konceptů zlepšení, návrhů na cykloobousměrky, balíčků opatření zaseklých v různých fázích projednávání na městských částech nebo TSK, o stovkách podnětů na stránkách Cyklisté sobě nemluvě. Prokousat se tím vším a pustit se do toho nejzásadnějšího bude vyžadovat čas a jasný výběr toho, co je potřeba nejvíce.

Oddělení má už připravenou analýzu problémů na východní větvi EV4 (A2 – A26 – Horní Počernice), tuto větev bude tedy nejspíš řešit jako první. Příznivé je i to, že ve svých nedokončených úsecích vede převážně přes cyklistické dopravě pozitivně nakloněné městské části Praha 14 a Praha 20.

V oblasti parkování má oddělení připravený koncept zajišťující rozběh kvalitního parkování u zásadních městských objektů (tento koncept bude upřesněn). Oddělení bylo také osloveno ze strany ČD na spolupráci s projektem ČD Bike, v rámci kterého chtějí vybavovat železniční stanice parkováním pro kola.

V rámci propagace bude i letos vytištěna aktualizace cyklomapy. Nad rámec toho připravuje Oddělení první várku osvětových materiálů propagujících cyklistickou dopravu a zaměřených na různé cílové skupiny. Na ForBikes tak bude prezentace města nepochybně bohatší než vloni, kdy byly jediným propagačním materiálem cyklomapy a sady běžeckých (!) reflexních pásek a blikaček.

Oddělení se bude snažit podpořit osvětové akce jako je Do práce na kole a Cyklozvonění. Na magistrátě samotném chtějí usnadnit situaci zaměstnancům (a zastupitelům) dojíždějícím na kole, bude se jednat o lepších zaměstnaneckých stojanech a zkvalitnění sprch. Magistrát se tak možná vůbec poprvé zapojí do DPNK i v pozici soutěžící firmy.

Probrané body

Téma revize a zpřesnění strategie cyklodopravy se odkládá na dobu, až bude zveřejněno programové prohlášení (má být už ve čtvrtek), v němž je zakotvena příprava strategických dokumentů udržitelné mobility, jichž by koncepce rozvoje cyklodopravy měla být nově integrální součástí.

Zadávací karty, jakožto základní dokument k zadávání akcí Technické správě komunikací, zůstanou patrně funkčním nástrojem i nadále. Nyní je především nutné probrat ty existující, vyřadit realizované a u ostatních se dopátrat, kde a proč byla jejich příprava zastavena, a zda je žádoucí přípravu akce obnovit, nebo kartu přepracovat s ohledem na morální zastaralost. Některé doposud nerealizované zadávací karty jsou totiž až 7 let staré.

Kontrola úkolů z minulého jednání komise ukázala novým členům KCD, že i v předchozí komisi bylo zadáno docela hodně práce, úkoly byly ale někdy splněny „s negativním výsledkem.“ Každopádně, podněty z práce minulé komise jsme nezahodili, ale tam, kde to má smysl, se s nimi bude dál pracovat.

Vzhledem k délce jednání byl zbytek původně plánovaného programu přesunut na příští jednání, které proběhne 3.3. Velkým tématem bude nepochybně nastavení efektivních procesů pro řešení „malých“ problémů, kterých jsou v Praze stovky a aktuálně jsou evidovány v řadě nesouvisejících databází od zaprášených tabulek TSK až po podněty v naší mapě nebo na webu Cyklisté sobě.

Podněty od veřejnosti

Program komise je v zásadě otevřený podnětům veřejnosti, berte ale prosím na vědomí, že by mělo jít skutečně o věci, které nelze řešit jiným způsobem (například obrácením se na městskou část). Cyklokomise má za sebou první jednání a před sebou spoustu práce s nastavováním procesů. Jednání komise jsou neveřejná, máte-li ale bod, můžete být přizváni.

Kontaktní osobou pro cyklokomisi je její tajemnice, Mhr. Sylva Švihelová ( Sylva.Svihelova@praha.eu ).

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další ze série: cyklokomise

Další z rubriky

Do celoměstského systému přibyly nadřazené cyklotrasy 8

Rada hlavního města Prahy schválila v úterý 26. 2. usnesením č. 261/2019 rozsáhlou aktualizaci celoměstského..více

Co přinese pražský bikesharing v roce 2019 14

21. 01. - Martin - Zprávy
Sdílení jízdních kol, neboli bikesharing, čeká v Praze na jaře 2019 další expanze. V roce..více

IPR: Nové vize pražských veřejných prostranství 4

18. 12. - Martin - Zprávy
Během uplynulého podzimu představil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) výsledky několika architektonických..více

Oprava cyklostezky na Rohanském ostrově bude dokončena v květnu 2019 7

V srpnu jsme informovali o začínající rekonstrukci cyklostezky na páteřní cyklotrase A2 na Rohanském ostrově...více

Praha spustila první veřejný sčítací totem 25

Praha v pondělí 17. září slavnostně spustila první veřejný sčítací totem. Totem je umístěn na..více

Hájek – Netluky: Byla potřebná stezka předražená? 8

V poli mezi Hájkem a Netluky v městské části Praha 22 vzniklo 400 metrů bezmotorové..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jaký je nejčastější typ dlažby na vašich cestách po Praze?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

  • DJ: Takto na kole ne!

    Lískoš: sorry jako, dát přednost je něco jiného než neomezit.

  • Lískoš: Takto na kole ne!

    Kolorád- nevím jestli jezdím dlouho, ale 20 let. Nepotrebuju aby nekdo ocenoval jak mam velkeho offroada, psal jsem to proto,…

  • Kolorád: Takto na kole ne!

    Josuk, MM: Je to tohle místo: https://dopice.sk/mHf Cyklista byl "dávno" v křižovatce, když ho Lískošova kamera zaznamenala,…

webdesign by 2046
↑ nahoru