Strategický plán Prahy 14 a bezmotorová doprava

Václav Kříž

Na některých městských částech v Praze a v některých městech v ČR došlo po komunálních volbách v roce 2014 k posunu v myšlení o dopravě. Objevily se další městské části a města, která se nově zabývají bezmotorovou dopravou. Tento článek, který vznikl díky psaní mé bakalářské práce může pomoci hlavně politikům a úředníkům. Nejen rozvoj cyklistické dopravy lze totiž výrazně podpořit tím, když si městská část či město ujasní, čeho vlastně chce dosáhnout.

Samostatné akce (jako výstavba stezek tam, kde na ně zbylo místo), nestačí. Nejdůležitější teď na začátku, i v průběhu dalších let je co nejlépe včlenit bezmotorovou dopravu do ostatních záměrů (rekonstrukcí ulic, křižovatek, parků, železničních tratí, do výstavby domů atp). Nástroji, které výrazně pomohou (když se s nimi správně pracuje) je strategický plán a generel dopravy. Tyto materiály ve volebním období 2010-2014 zpracovala Praha 14.

Nejen o strategickém plánu mluví na následujícím záznamu debaty z Knihovny Václava Havla tehdejší i současný starosta Prahy 14 za TOP 09, Radek Vondra.

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14

V roce 2013 a 2014 vznikal pro Prahu 14 strategický plán. Řeší pět klíčových oblastí, ve kterých jsou stanoveny konkrétní cíle, kterých má být do roku 2025 dosaženo. Jednou z klíčových oblastí je doprava. V září 2014 byl strategický plán schválen hlasováním zastupitelstva Prahy 14. Díky plánu má Praha 14 lepší přehled o potřebných investicích v příštích letech, ví čeho a jakým způsobem chce dosáhnout. Smyslem plánu je také identifikace a následná realizace těch akcí, které jsou pro rozvoj v jednotlivých oblastech nezbytné. Strategický plán tedy tvoří základní přehled o programech a aktivitách prováděných úřadem Prahy 14 i jinými subjekty na území této městské části.

Současně byl připraven také akční plán, ve kterém jsou rozpracovány jednotlivé plánované aktivity na rok 2015 a 2016, pomocí kterých by měly být jednotlivé cíle postupně naplňovány. K akčnímu plánu byl sestaven také finanční rámec, který je nezbytnou součástí pro přípravu rozpočtů městské části v následujících letech. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument. Ve výčtu konkrétních aktivit může docházet při jeho aktualizaci k posunům (úpravám, doplněním, vypuštěním) a to v návaznosti na reálný vývoj situace v městské části nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.

Příprava strategického plánu byla podpořena z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem projektu bylo zavedení metod strategického plánování a řízení do praxe úřadu Prahy 14 a zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy této městské části.

Zahájení prací na plánu předcházelo zpracování analýzy aktuálního stavu všech oblastí, které souvisejí s fungováním Prahy 14 jako celku. Ze získaných výsledků se odvíjely možnosti dalšího sociálního, ekonomického a územního rozvoje ve vzájemných vazbách. Na zpracování strategického plánu se podíleli pracovníci úřadu, vedení radnice i zástupci odborné veřejnosti. K plánu měla možnost se vyjádřit i veřejnost, v průběhu deseti dní v září 2014 se se konalo na různých místech sedm veřejných projednání. Do plánu byly zapracovány připomínky zastupitelů a odborné i široké veřejnosti. Řada těchto připomínek vzešla právě z konaných veřejných projednání.

V souvislosti s tvorbou strategického plánu byly zpracovány dílčí analytické podklady mapující prostředí života v Praze 14. Jedním z podkladů byl generel dopravy řešící oblast silniční sítě, nehodovosti, hromadné dopravy osob, dopravy v klidu, cyklistické a pěší dopravy. Generel má analytickou a návrhovou část (1) (2) (3) (4).

Cyklistická doprava v Generelu dopravy městské části Praha 14

Hlavním cílem generelu v oblasti cyklistické dopravy je zajistit bezpečné a rychlé spojení na kole z Prahy 14 do centra a také do Horních Počernic. Jde o nejdůležitější radiální směr vedoucí hustě osídlenou oblasti, který sleduje trasu metra B.

Při vypracování generelu byly na základě územního plánu Prahy 14 zohledněny stávající i navrhované zdroje a cíle cest. Dle generelu je vzhledem k rozloze městské části jízdní kolo relevantním dopravním prostředkem pro všechny vztahy (5). V generelu je seznam opatření, která mají být realizována v rámci připravovaných rekonstrukcí ulic a křižovatek. Díky generelu Praha 14 ví, u jakých záměrů připravovaných jinými organizacemi, potřebuje včas vyjednávat. To posiluje vyjednávací pozici pro prosazení opatření z generelu. Posiluje to jak vyjednávací pozici odboru dopravy Prahy 14 vůči příspěvkovým organizacím hlavního města Prahy jako je Technická správa komunikací, tak vyjednávací pozici koordinátora bezmotorové dopravy na samotném odboru dopravy.

Část toho, co se od prosince 2014 povedlo v Hloubětíně:

hloubetin-trasa

Projedeme se po této trase nalezené ve vyhledávači.

vaclav-kriz-zelenecska-duben2014 (0)

Opravená část Zelenečské.

vaclav-kriz-zelenecska-duben2014 (1)

Cykloobousměrky při opravě ulic nevznikly. http://www.cyklistesobe.cz/threads/612

vaclav-kriz-stezka-od-nehvizdske-duben2014 (1)

Stezka vedoucí od Zelenečské do Kolbenovy.

vaclav-kriz-kolbenova-duben2014 (2)

Stezka podél Kolbenovy.

Odkazy

  1. Návrh Strategického plánu Prahy 14 je připraven. In: Http://praha14.zeleni.cz/ [online]. 2014 [cit. 2014-12-24]. Dostupné z: http://praha14.zeleni.cz/strategicky-plan/
  2. Strategický plán rozvoje – veřejné projednání. In: Http://www.praha14jinak.cz/ [online]. 2014 [cit. 2014-12-24]. Dostupné z: http://www.praha14jinak.cz/clanky/Strategicky-plan-rozvoje-verejne-projednani-18-9-2014-CERNY-MOST-I-Centralni-park-u-rybnicka-Aloisov-v-17-30-hod.html
  3. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE PRO OBDOBÍ 2015 AŽ 2025. In: Https://www.praha14.cz [online]. 2014 [cit. 2014-12-24]. Dostupné z: https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/strategicky-plan-rozvoje-pro-obdobi-2015-az-2025/
  4. Strategický plán schválen. In: Www.praha14.cz [online]. 2014 [cit. 2014-12-24]. Dostupné z: https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/strategicky-plan-rozvoje-schvalen/
  5. ROPEK, Jan. Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025: Generel dopravy – Analytická část. In: Praha14.cz [online]. 2014 [cit. 2014-12-24]. Dostupné z: http://old.praha14.cz/projekty/strateg_plan_riz/generel_dopravy_analyt_cast.pdf?PHPSESSID=mb85jc78rqclgrmso3qa0dhp27

Více o projektu Cyklisté sobě na webu www.cyklistesobe.cz


loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další z rubriky

Cyklotrasy na odpis 9

Cyklotrasy v Praze a okolí jen málokdy vedou souvisle po vlastní infrastruktuře, tedy po cyklostezce..více

Cyklopruhy ve Vrbenského 5

Ulice Vrbenského na Praze 7 získala ke konci roku 2019 nové cyklopruhy. Z velké části..více

Na temné straně síly? 21

Skutečně nejsem znalcem elektrokol. Jezdil jsem na nich vždy jen příležitostně, zejména tehdy, když jsem..více

Ochranné cyklopruhy na Mariánských hradbách 4

Nedávno dokončená několikatýdenní kompletní rekonstrukce vozovky v ulici Mariánské hradby přinesla významná zlepšení i pro..více

Skončeme závodění s auty 16

Určitě to znáte. Bezpečná jízda v hustém provozu vyžaduje manévry typu řazení mezi vozidla při..více

Florenc má nové přechody i cyklopruhy 8

02. 12. - Martin - Zprávy
Tento listopad došlo k rekonstrukci světelné křižovatky ulic Ke Štvanici a Křižíkova mezi autobusovým nádražím..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru