Zprávy z dubnové cyklokomise

Dubnové jednání cyklokomise proběhlo v úterý 7. dubna. Program byl nabitý, rozhýbávání stojatých vod dá práci. Lidé z odboru rozvoje a financování dopravy se snaží, jde to ale pomalu. A kostlivci ze skříní padají, zejména ze skříní Technické správy komunikací, kde se v posledních dvou letech zlepšování podmínek pro jízdu na kole mnohde rovnou sabotovalo.

Jinak mám zprávy špatné (Hybernská možná letos nebude) i dobré (městské části přinesly dost projektů na to, aby se naplnila letošní investiční kapitola). Na komisi jsme se zabývali rekonstrukcí Vršovické, náplavkovou akcí Lodě na vodě a řadou dalších záměrů. Čtěte dále, není toho málo.

Nastavování procesů

Snaha o nastavení procesů tak, aby cyklodoprava byla systematickou součástí rozvoje města, probíhá poněkud bolestně. Již schválená reorganizace magistrátu a TSK zdržuje přípravu konceptu, jak sladit kompetence různých existujících cyklo- institucí do funkčního celku. Stejně tak se opožďuje aktualizace usnesení 0544 z roku 2006 – původní koncept, schválený na předchozím jednání komise, je nutné přepracovat do ucelenější podoby.

Aspoň se povede nastavit systém zadávání projektů městských částí na TSK. Po formálním schválení ze strany cyklokomise pošle odbor na TSK výzvu k realizaci projektu. Skupiny BESIP i Praha Bezbariérová požadují po TSK už delší dobu pravidelný monitoring běžících akcí. Tak to nastavíme i u akcí cyklo.

TSK sabotující

Souběžně bude ale nutné dopátrat osud akcí, které byly v minulosti zahájeny na základě zadávacích karet, ale nebyly doposud realizovány. K tomu je ovšem třeba prohrabat se bahnem zadávacích karet hnijících na TSK. To se zatím snad povedlo u investičních akcí. Tabulka pro neinvestiční akce je rozsáhlejší a osud řady zadaných záležitostí na TSK prostě nejde dopátrat. Zodpovědní pracovníci nejsou schopní sdělit, v jaké fázi byla akce zastavena a proč. „Kooperace“ ze strany TSK je ve stylu „najděte si to v archivu“, a lidé zodpovědní na TSK za tyto akce, dlouhodobě nacházejí výmluvy, proč se na cyklokomisi nedostavit. Marně se tak snažíme dopátrat například osudu akce A24 Malešice – Jahodnice a řady dalších.

V jakém stavu přitom mohou být „zastavené“ investiční akce, ukazuje případ Povltavské, kde se vývoj povedlo dopátrat. Jedná se od dvě nepřímá levá odbočení z Povltavské do ulice Bulovka a U Českých loděnic, řešící dvojici skutečně kritických míst na trase A27. Obě odbočení jsou velmi nepříjemná a na křižovatce s ul. Bulovka dochází pravidelně k dopravním nehodám (v počtu asi 7 za rok). Situace se na daném místě ještě zhorší až se zde po zprovoznění Blanky zvýší provoz aut na dvojnásobek.

povltavska_2012-odboceni

Aby bylo jasné, jde o toto místo a tato dvě odbočení.


Zjistili jsme, že akce měla už od roku 2012 stavební povolení, ale nebyla zrealizována i přes to, že peníze v rozpočtu cyklo byly (ve velkém množství se převáděly na příští rok). Stavební povolení nebylo prodlouženo a v roce 2014 propadlo – tudíž je nezbytné začít s přípravou opět od začátku.

Skutečnost, že TSK nerealizovala stavbu s platným stavebním povolením (protože prý „nedostala pokyn“), považuji v jistém smyslu za sabotáž, kterou můžeme s klidným svědomím připsat otevřenému nepřátelství ředitele TSK Ladislava Pivce k cyklistické dopravě. Lze přitom očekávat, že jakmile se začnou rozjeté akce z minulosti probírat důkladněji, vypadne na nás takovýchhle sviňáren ještě podstatně více.

Hybernská nejspíš nebude

Roky odkládaný protisměrný chráněný cyklopruh v Hybernské se letos nejspíš opět nezrealizuje. Sice už je stanovení dopravního značení a všichni ho odsouhlasili, ale teď se přišlo na to, že se tam za rok nebo dva bude kopat a tudíž to prý nemá smysl značit na tak krátkou dobu. Vezměme si z toho poučení: Když něco prosazujete, tlačte to rychle, protože i krátké zdržení může vést k tomu, že se „pročekáte“ až k něčemu, co to zařízne na další roky. Zatímco když už tam něco v terénu je, musí se s tím počítat.

A druhá věc je, že to smysl má. Já bych protisměrný cyklopruh na jednu až dvě sezóny rozhodně namaloval. Mimochodem proto, že se to stejně napoprvé maluje v „dočasné“ barvě (tzv „vodovce“) znamená, že se to dá klidně namalovat ve vodovce, nechat tak rok nebo dva a potom, co se to překope, se to obnoví rovnou v plastu. To přece dává smysl, ne? Bohužel mě to nenapadlo říct přímo na komisi, tak jsem to teď doháněl korespondenčně.

Odbor informuje

Informace odboru rozvoje a financování dopravy (RFD): Při prezentaci na For Bikes se rozdalo 8 000 nových map. Mapy budou v nejbližší době k vyzvednutí na TSK v Řásnovce, IPR ve Vyšehradské, úřadech městských částí a v infocentrech magistrátu. Magistrát se také aktivně zapojí do kampaně Do práce na kole. V budovách magistrátu se bude zřizovat zázemí, které umožní zaměstnancům jak bezpečně parkovat, tak se i osprchovat.

vaclav-kriz-cyklomapy-prahy

Berte si cyklomapy a rozdejte je prosím i známým a kolegům!

Praha se zapojuje do evropského projektu SWITCH. Jeho výstupem bude velká informační kampaň pro veřejnost orientovaná na přechod k udržitelné dopravě, nastavená přímo pro potřeby Prahy.

Web Praha cyklistická bude během cca 14 dnů výrazně aktualizován. Možnosti jsou sice omezené daností stavu IT, obsahově bude ale výrazně zpřehledněn a vylepšen. Jsme zvědaví!

Připravované akce

Odbor RFD již dříve přislíbil, že se bude věnovat vyznačení dálkových tras přes území Prahy. První na řadě bude trasa Eurovelo 4 v úseku Horní Počernice – centrum. Trasa bude proznačena podle standardů EuroVelo po úsecích tras 0035, A26 a A2. Trasa byla prověřena a bylo identifikováno několik nebezpečných míst, které by v rámci proznačení měly být upraveny.

Na Národní třídu existuje na Praze 1 projekt na zobousměrnění pro IAD, což by obousměrnost pro kola řešilo taky. Realizací této akce by se dosáhlo legální obousměrné jízdy na kole po celém Staroměstském okruhu.

Na Vršovické se dolaďují poslední úpravy projektu rekonstrukce tramvajové trati mezi Peruckou a Kubánským náměstím, která proběhne v tomto roce. Na souvislý cyklopruh (natož na cokoliv lepšího) se bohužel těšit nemůžeme, od doby, kdy jsme o Vršovické psali, se ale projekt k lepšímu na řadě míst přece jen posunul. Nedostatky má ještě řazení v několika křižovatkách, ke kterým se KCD sejde s lidmi připravujícími světelné signalizace.

Připravovaná rekonstrukce Vinohradské má proběhnout zhruba za 2-3 roky. Institut plánování a rozvoje nyní připravuje projekt, probíhají debaty s veřejností, bude to nejspíš nejlépe prodiskutovaná akce v Praze vůbec. V řadě vzájemně si odporujících požadavků bude asi dost obtížné zajistit bezpečné řešení pro jízdu na kole. Domnívám se ale, že má-li Vinohradská dát příklad, jak by měla vypadat v Praze ulice zrekonstruovaná na úrovni 21. století, potom je řešení pro jízdu na kole oddělené od aut přinejmenším ve stoupání naprostou nezbytností.

V ulici Na Strži na Praze 4 došlo k nějaké přetlačované u zřízení cyklopruhů. Stále ještě se na úřadech vyskytují případy, které si systém celoměstských tras vykládají mylně tak, že tam, kde cyklotrasa není, se nemusí cykloopatření zřizovat. Čerstvá obměna koalice na radnici Prahy 4 překvapivě zajistila, že dopravu zde bude mít na starosti přímo Petr Štěpánek: stanovisko samosprávy v této věci bude tedy jasné.

Podněty z Prahy 5 z Cyklisté sobě, které zaslal někdy na podzim 2014 na TSK p. Horatius, a ke kterým se TSK vyjádřila formou nějakých návrhů na řešení, jsem nakonec dostal za úkol posoudit za KCD já sám (což je docela žertovné, ale aspoň jsem žádný z těch podnětů nezakládal :-) ). Něco půjde, něco je neprojednatelné. Výsledný dokument pošle RFD na TSK a oni se s tím poperou — v tomto případě to pojali docela vstřícně. (Dokument nezveřejňuji, počkejte si prosím na výslednou verzi.)

Sčítače a průzkumy

Městské vyhodnocení sčítačů za rok 2014 vyjde v ročence dopravy. Město eviduje meziroční nárůst 24 %, což je o 7 % více než náš výpočet, patrně proto, že mají jednodušší metodiku (neřeší zimu a výpadky). Došlo k obnově smyček na Podolském nábřeží, který už tedy po dlouhém výpadku opět měří. Nedošlo nicméně k doplnění smyčky do vozovky (alespoň pro směr z centra), kde už jezdí ve vozovce určitě více než 10 % lidí. Sčítač v Hlubočepích byl doplněn o druhý směr. Příští rok by bylo patrně možné opět některé sčítače přesunout, kandidátem je třeba Celetná, která by se mohla posunout do ulice Na Příkopě.

Vojtěch Hrabal (aka Hrabosh) nabídl metodickou pomoc při přípravě dalšího dopravního průzkumu, který v letech 2008 – 2012 zadávala TSK (v roce 2014 se na to vykašlali, nejspíš v důsledku nástupu p. Pivce na pozici ředitele TSK). Průzkum by se měl realizovat na podzim letošního roku, nebude oproti roku 2012 výrazně měněn. Výhledově by ale bylo dobré rozšířit tento průzkum i na postoje k jiným druhům dopravy.

Další kolo boje o náplavku

Opět se chystají Lodě na vodě, během kterých bude po čtyři všední dny (instalace a deinstalace akce) zcela uzavřena náplavka na Praze 2. A další akce se chystají, bez koncepčního dohledu se tam s tím letos roztrhne pytel. Cyklistům tak nezbude než jezdit vrchem po Rašínově nábřeží, kde ovšem směrem do centra poněkud není kudy legálně a bezpečně jet.

Došlo nicméně už k úpravě směrového značení trasy A2, která dělá objízdnou trasu z náplavky – systém páteřních cyklotras tak fakticky přišel o zásadní úsek v centru s tím, že nábřežní alternativa stojí a bude stát za starou bačkoru nejméně ještě deset let i tehdy, kdyby se s tím začalo něco dělat ihned (což se zatím neděje).

Na komisi bylo dohodnuto, že se udělá mustr na dostatečné dočasné značení zvýšeného výskytu cyklistů vrchem, které budou realizátoři akcí na náplavce nuceni realizovat. Současně se akce bude hlásit jako silniční uzavírka, aby se informace o zvýšeném provozu cyklistů na Rašínově nábřeží dostala do běžného dopravního zpravodajství.

Nakousnuté téma dodláždění zbývajících úseků náplavky bylo odloženo na dobu, kdy bude mít definitivního správce. Mírně se ale posouvá snaha Bajkazylu o zřízení Bikepointu na náplavce, a to vcelku očekávaným směrem: současná úřední správa náplavky nebude dělat nic. Nabízí pouze vyhradit plochu do pronájmu. Tudíž jsou nějaké složité možnosti, jak to financovat, aby tuto vzorovou veřejnou službu nemusel platit Bajkazyl.

Záměry městských částí

Na základě předchozí výzvy („postavíme všechno, co má smysl a stavební povolení“) procházejí cyklokomisí další záměry městských částí.

Praha 11 představila prodloužení stezky podél Košíkovského potoka, která by měla vytvořit alternativu frekventované komunikaci Mírového Hnutí a doplnit další část „okruhu“ kolem Jižního Města. Celá akce bude mít stavební povolení v řádu týdnů (Praha 11 nechala upravit dokumentaci jedné etapy, aby se vyhnuli kácení stromů). 812 metrů dlouhý záměr je dimenzován dost velkoryse (šířka 5 m, tedy i pro bruslaře, osvětlení), ale náklady půjdou vysoutěžit určitě mnohem níže než předpokládaných 9 mil. Kč.

cks_kosikovsky_potok

Praha 19 navrhuje poslední etapu cyklostezky Mladoboleslavská, která zajistí jednak napojení Kbel po zpevněné a bezpečné trase na metro Letňany, jednak připojí na (zatím jen chodníkové) propojení dále do centra. 400 metrů extravilánové smíšené stezky přijde na 1,7 mil. Kč.

cks_mladoboleslavsla-3

 

vaclav-kriz-stezka-mladoboleslavska-leden2014 (1)

vaclav-kriz-stezka-mladoboleslavska-leden2014 (2)

Místa, kudy stezka od Proseka do Kbel povede.

Praha 22 dlouhodobě připravovala stezku Netluky – Uhříněves – Kolovraty. Záměr v délce 3,4 km předpokládá celkové náklady kolem 19 mil. Kč. Velký smysl mají především etapy řešící křížení ul Přátelství v Uhříněvsi a prodloužení na Kolovraty.

cks_uhrineves-kolovraty

Je možné, že alespoň některých etap těchto záměrů bychom se mohli dočkat již koncem roku 2015.

Posledním představeným záměrem, který má ale dále k realizaci, je stezka v Ďáblicích u hvězdárny. Zajímavá je také informace, že Ďáblice společně s Čakovicemi chtějí udělat bezmotorovou cestu podél Mratinského potoka, čímž by vznikla alternativa strašlivé ulici Kostelecké. Tento záměr je ale teprve ve fázi vyhledávací studie.

Závěr

Jak vidno, cyklokomise, RFD a vůbec všichni kolem cyklodopravy v Praze mají práce až nad hlavu. Ale ono to půjde. Příští jednání komise proběhne zase za měsíc a do té doby budeme snad už zase vědět víc – především o tom, které záměry pohřbené v posledních dvou letech Technickou správou komunikací bude možné ještě vytáhnout z bezmotorového hrobu, případně reinkarnovat do realizovatelné podoby.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další ze série: cyklokomise

Komentáře - uzamčeny

 1. Na Pivce ze stran cyklolobby (to myslím v dobrém:-)) slyším samou hanu. Kdo nad ním drží ochranou ruku? Je také jenom pověřený, ředitel ROPIDu se přesoutěžil, řediltel IPRu taktéž, tak proč se nevypíše výběrové řízení na řdeitele TSK?

  Na Praze 4 má dopravu Alžběta Rejchrtová z trojkoalice za zelené, se z toho cyklo nějak vydělilo? I když očekávám, že to v praxi nebude mít vliv.

 2. Tomáš: Ona se chystá velká reorganizace (prakticky rozdělení) TSK, jejíž součástí by měla být i výběrko (výběrka?) na ředitele. I tak je to ale divné, že ředitel IPR „šel“ ještě před Vánoci, zatímco tohle se vleče….

  Petr Štěpánek to možná myslel politicky, jako že dopravu na P4 mají po změně koalice prostě oni jako 3k :-)

 3. No zatím jediná změna na P4 po volbách je umístění vertikální značky za křižovatkou Budějovické a Vokáčovy ve směru na Pankrác – je to trojúhelník s cyklistou, asi jako „pozor, zde můžete zabít cyklistu“. Myslím, že tam nebývala, ledaže jsem jí dva roky slepě míjel.

 4. Jedna poznámka k panu Pivcovi a Povltavské. Možná by situaci vyřešilo nechat ho, aby se tam několikrát na kole projel. Mám čest jezdit tam nyní na návštěvy do nemocnice se synem v cyklosedačce a zatím děkuji řidičům, že mě vždy nechali odbočit a nesmázli mě stěrači jako obtížný hmyz. Hrozím se chvíle, kdy tam potkám prvního „závodníka“. Prakticky celé centrum se mi daří prokličkovat nějak více či méně bezpečně, ale tady prostě není alternativa…

 5. Povltavskou jsem jel nedávno autem. Dodržoval jsem 50km/h (podle GPS, tedy cca 55 podle tachometru). Zezadu se velmi rychle přihnala skupina aut, problikávali mě a troubili, abych jel rychleji, jak je tam zvykem. Docela jsem se bál. Pomohl by zpomalovací retardér u přechodu u Bulovky a úsekový radar. A čtvrté rameno pro cyklisty u této křižovatky, aby se hlavní jen křížila.

 6. Vyštrachal jsem 14 let starý rozhovor s ním, když řediteloval ÚDI
  http://zpravy.idnes.cz/reditel-dopravniho-ustavu-nejlepsi-je-chodit-pesky-fhd-/domaci.aspx?c=A010307_134438_praha_ton
  http://zpravy.idnes.cz/odpovedi.aspx?t=PIVEC

  Tyhle lidi jsou jak pokažená gramofonová deska. Podle životopisu je to ekonom a buď prostě Prahu nikdy nepochopil (fakt, že většina AD směřuje radiálně do centra) anebo je spíš placen stavební lobby, aby jim zajistil byznys za stovky miliard na několik generací.

Další z rubriky

Cyklodepo v Praze prosperuje. Vedení města uvažuje o další lokaci :)

Pražské cyklodepo zhruba 64 dní po svém otevření hlásí výsledky. Za dva měsíce provozu odsud bylo..více

Londýňané si přejí snižování počtu aut v sousedstvích, ukázal průzkum :)

Londýňané chtějí opatření, která zvyšují bezpečnost dopravy a omezují počet aut ve městě. To ukázal..více

Cyklotrasa A202 protažena z Kunratic do Vestce :)

Na sklonku minulého roku došlo k proznačení místní cyklotrasy A202. Ta spojuje okrajovou městskou část..více

Modernizace stanice Opatov :)

08. 01. - Pavel Mašek - Zprávy
Dlouho trvající modernizace zastávky Opatov je téměř u konce, podívejme se, jak se změnila. Nové..více

Nový cyklopřejezd Blanická / Francouzská – Uruguayská 19

V rámci obnovy světelné signalizace na křižovatce ulic Blanická, Francouzská a Uruguayská na Praze 2..více

Úprava pražských náplavek 4

TSK Praha na podzim 2020 začala dokončovat předláždění pražských náplavek v chybějících úsecích. Konkrétně se..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru