Zápisky ze záříjové a říjnové cyklokomise

Nabité září mi neumožnilo předložit obvyklé zápisky z cyklokomise dříve, než uplynul celý měsíc. V dnešním článku tak najdete povídání hned o dvou jednáních cyklokomise (září a říjen). Nebudu moc rozlišovat, co se stalo na kterém jednání, řada věcí navíc měla za měsíc nějaký vývoj, tak to vezmu hezky podle témat.

vk_magistrat

Vnitřní mechanismy

Na komisi bude nově docházet za IPR Jan Zalabák, a členem komise se patrně stane Pavlína Pacáková, koordinátorka projektu Rekola.

Připravovaná aktualizace usnesení 0544 o podpoře cyklistické dopravy ze strany městských institucí se zpomaluje. Komplexní návrh musí totiž všechny dotčené instituce připomínkovat, a je dost možné, že se některé věci nebudou líbit už z toho principu, že jim pro fungující podporu jízdy na kole ukládají nové povinnosti.

Projektování všech věcí na TSK se naprosto zaseklo. V květnu byly přidělené 3 miliony Kč na projektovou přípravu. Jenže doputovaly na jiné oddělení. Tam na ně zapomněli (naštěstí, protože jinak by je nepochybně utratili). Jenže dostat je zpět trvá už pět měsíců. TSK tak svou neschopností opět dokázala zdržet zlepšování podmínek pro jízdu na kole o celé měsíce. Nemusíte ničemu aktivně bránit, stačí přehlížet, že se něco zvoře. Ředitel TSK Ladislav Pivec pak nad nějakými urgencemi cyklokomise klidně mávne rukou. A do převedení TSK na akciovku má jistotu, že mu jeho pověření zůstane. A to Petr Dolínek koncem července postavil své podřízené instituce, pokud jde o cyklodopravu, takříkajíc „do latě“. Evidentně to ale nestačilo.

Tudíž stojí například koncept řešení trasy A2 na Rašínově a Masarykově nábřeží, kde mělo být zajištěno alespoň elementární řešení bypassu náplavky, o to urgentnější, že správa náplavek si z tohoto cenného veřejného prostoru hodlá dělat stále větší byznys, uzavírek tak nepochybně bude stále přibývat.

RFD (odbor rozvoje a financování dopravy) odeslalo žádost na projektovou výzvu národního programu k životnímu prostředí, Praha bude připravovat velkou marketingovou akci na udržitelnou mobilitu. Vznikne portál na obecnou podporu udržitelné mobility (na cyklo, pěší, BESIP, bezbariérovost, MHD) a aplikace na kombinovaný vyhledávač trasy, pravděpodobně ve spolupráci s ČVUT.

Systém celoměstských cyklotras v Metropolitním plánu

Institut plánování a rozvoje vydává stanoviska k záměrům na území města. Problém je, že nepracuje v tom smyslu, že by hlídal, zda jsou někde vedeny cyklotrasy. Například u akce Kaufland Hloubětín, která přetíná hlavní městskou trasu. Zpracovatelé dokumentace nevěděli, že tam trasa má být, protože koukali „jen“ do územního plánu. A žádná ze zúčastněných institucí to v rámci připomínkování projektu investorovi nesdělila.

Vypadá to, že jediným řešením bude požadovat zapracování systému cyklotras do dopravního výkresu Metropolitního plánu. Zeptal jsem se proto, zda systém cyklotras bude součástí dopravního výkresu a dozvěděl se, že se to zatím takto konkrétně nezamýšlí. Tak jak se ti developeři mají dozvědět, že někde má být páteřní nebo hlavní cyklotrasa?

Kromě toho se zjišťuje, že podle platné koncepce rozvoje cyklistické dopravy do roku 2025 má být systém celoměstských cyklotras rozšířen o dalších 200-300 km. To by bylo žádoucí udělat v koordinaci s novým plánem. Nu, budeme se o to snažit.

Reporty o akcích TSK

S TSK jsme dohodli přípravu a zasílání pravidelných reportů o připravovaných akcích. Zatím přišly dva. Jednak dorazily dost pozdě (několik hodin před jednáním komise), jednak nebyly úplné. I tak je to ale pokrok.

Úpravy a problémy v terénu

Rýsuje se naděje na zprůjezdnění A1 v Holešovicích od ulice Varhulíkové až po Stromovku. Klidový průjezd podél řeky od Trojského mostu po Stromovku sice aktuálně zařízla šílená cesta pro rekonstrukci pražské čističky (to těch 5000 náklaďáků nemůžou nahradit dvě lodě?). Radnice Prahy 7 má na zprůjezdnění eminentní zájem, současně ale i máslo na hlavě. Byli to právě jejích úředníci, kteří vydali stanovení na výstavbu cesty a dopravní značení dokonale negující již fyzicky proznačenou páteřní cyklotrasu. Bude se hledat stavební řešení pro překonání vzniklého terénního stupně, do té doby je možná na místě otázka nějaké vhodné gerily :-) . Navazující úsek mezi mosty Trojským a Barikádníků (cementárna v místě bývalých starých Holešovic) má překvapivě větší naději na vyřešení, místo si vyhlédl developer, který se zřízením cyklotrasy počítá dokonce ještě dříve, než začne sám stavět plánované byty.

Co běží (a na to peníze jsou), je světelné vyznačení nebezpečných cyklopruhů červeně blikajícími LED svítidly. Samozřejmě půjde o Povltavskou, a dále o dva cyklopruhy u křižovatky Prašný most. Ledky jsou v kurzu, i když na Povltavské by si to zasloužilo spíš zbourat chodník, zrušit cyklopruh, lampy hodit na druhou stranu ulice a postavit znova a lépe plnohodnotnou stezku.

Křížení Povltavské je po zprovoznění Blanky zvláštní problém, propadlé stavební povolení bude snad obnoveno a vzniknou zde aspoň ta dlouho odkládaná nepřímá odbočení. Současně proběhne aktualizace zadávací karty.

Aby z Wenzigovy ulice a lávky přes Bělehradskou vznikla atraktivní trasa pro kola, bylo nutné vytvořit speciální zadávací kartu. Tak už je. Závěrem pracovního znění zadávací karty bylo, že má vzniknout nová vyhledávací studie. Pro ten účel jsem komisi nabídl svůj nedávný mockup cyklistického generelu Prahy 2, jehož vytvoření mi tehdy zabralo asi čtyři hodiny. Výsledkem bylo, že jsme se dohodli na vynechání tohoto kroku a TSK se rovnou požádá o realizaci :-)

RFD také předalo zadávací kartu na trasu A26 v Horních Počernicích – na drobné stavební úpravy související s vedením trasy EuroVelo.

Řešil se průšvih s rekonstrukcí stezky na Rohanském ostrově (psali jsme o něm zde). Dokonce hrozí, že to bude příklad pro realizaci dalších úseků. Stávající problém se dá řešit převedením celé trasy do správy TSK, pak to bude možné kontrolovat. Současným správcem je totiž OSI (Odbor strategických investic). KCD se shodla, že optimální výhledové řešení je vést po náspu místní trasu a faktickou A2 nechat na té dočasnou objížďce pod náspem a postupně ji prodloužit. To si ovšem žádá přehodnocení studie na dostavbu Rohanského ostrova a změnu konceptu cestní sítě. Výstupem zde bylo usnesení vyjadřující nesouhlas s takto zmršeným dělením jízdního pásu a směrem k předání stezky TSK (aby se to pak dalo třeba přestavět).

Nová výstavba v Menzelově ulici na Libeňském ostrově udělá z přilehlého úseku trasy A2 parkovací peklo. Bude nezbytné vyřešit především výjezd od lapidária. Prvotní návrh asi zrcadlo, k tomu nějaké zklidnění.

Komisí proletěly další problémové lokality, například zákaz průjezdu křižovatkou Malovanka (alternativa pro rychlé jezdce je kličkovat několik minut vedlejšími ulicemi a pak si vystát zelenou na tlačítko). Bude se řešit později.

Na křížení trasy A24 / A44 a ulice Národních Hrdinů v Dolních Počernicích došlo k závažné nehodě cyklisty. Kdo ten přejezd znáte, víte, že se tam jezdí rychle. Celé je to na náspu a neřešitelné bez stavebních úprav. Cyklokomise proto požádá TSK o řešení formou investiční akce.

Denní osvětlení pod Hlávkovým mostem na A2 bude zprovozněno v nejbližších dnech.

Praha 15 má hotovou projektovou dokumentaci na propojení A23 – Práčská, včetně lávky přes Botič. Lávka na Hostivařském náměstí má schody, tudíž nové přemostění cca 150 metrů západně bude prospěšné nejen cyklistům. Podpořili jsme jako akci na rok 2016.

Vyskytl se problém s letitou cykloobousměrkou v ulici Na Vrstvách. Místní si stěžují 1) na cyklisty využívající cyklopruh, čímž ohrožují tam procházející chodce, 2) na cyklisty využívající cyklopruh, čímž znemožňují jednomu místnímu parkovat na tomto cyklopruhu přímo před domem (a musí parkovat o 50 metrů níž). Cyklokomise tudíž doporučila vyřešit půl problému tím, že zřídí chodník. Těžko ale můžeme lidem nařídit, aby se chovali rozumně – zvlášť, pokud jde o parkování.

Jistě víte o „šikovném“ zjednosměrnění ulic v Podolí, zejména ulice Pod Klaudiánkou. Probíhá teď snaha o nápravu, třeba aspoň v horní části Sinkulovy. V ulici Pod Klaudiánkou je paradoxní, že policie vyžaduje protisměrný cyklopruh, který se tam nevejde. Přitom ještě před rokem byla ta ulice obousměrná pro auta. Postoj PČR je prostě neuvěřitelný. V oblasti se chystá také další etapa změn, která by už měla obsahovat cykloobusměrky. A proč už to není? Dokumentace se na Praze 4 nějak zašantročila, ale operativně jsme ji dopátrali ještě během jednání komise.

Je vtipné, že problémy s úředníky mají i Praha 4 a Praha 7, obě se zeleným radním s gescí dopravy, který na kole po městě jezdí (na Praze 4 je to dokonce starostu a člen cyklokomise Petr Štěpánek). Tohle vypadá, jako že jim to ti úředníci snad dělají naschvál.

Některé akce TSK se nejspíš opět nehýbou. Neprobrali jsme je všechny, snad to příště bude systematičtější.

Byla zahájena výstavba první etapy cyklostezky Netluky – Uhříněves – Kolovraty. Vzhledem k tomu, že dopravně nejdůležitější je etapa čtvrtá, jsme doporučili, ať jsou v příštím roce peníze na pokračování.

Řešil se také dotaz Davida Vrtišky na cykloopatření na magistrále. RFD odpovědělo poměrně chladně, a KCD jako celek neměla chuť zasahovat do toho, že by tam něco mělo vzniknout dříve, než Petr Dolínek dupne. Dovolím si v této věci malé votum separatum: Magistrála má na Praze 2 v každém směru šířku 10,5 metru, takže je možné zřídit cyklopruhy jak v okolí křižovatky Wenzigova, tak navazujících úsecích. Akorát by to někdo musel opravdu vydupat. Wenzigova je na zobousměrnění také stavebně připravena.

Sčítač v provozu na Podolské pro směr z centra byl nainstalován počátkem září, graf ale ukazuje, že se jej stále nepodařilo uvést do spolehlivého provozu.

Dopravní podnik

Korespondence s dopravním podnikem ohledně zlepšování podmínek pro přepravu kol probíhá již výrazně konstruktivněji. U lišt na schodištích je potřeba vytipovat stanici pro pilotní projekt. Zjistilo se, že to musí být stanice, kde to dává smysl, a kde současně ztvárnění detailů schodiště lišty umožní (různé kulaté rohy, zavěšené nástěnné dlaždice apod., jsou velkou komplikací). A konečně, nemůže to být vestibul, kde by trasa perón – ulice vedla přes eskalátory, protože, světe div se, DPP najednou zjišťuje, že přepravu kol na eskalátorech vlastně normy vůbec nedovolují. Tak doufám, že to třeba na Hlaváku (tamní výtah legalizován NEBUDE, to od DPP zaznělo zcela jasně) nedopadne tak, že časem sice přibudou lišty, ale s nimi i zákaz vzít kolo na souběžné eskalátory.

Fragment diskuse k normám neumožňujících přepravu kol na eskalátorech (a v některých výtazích) byl ostatně poměrně zábavný, protože vypadal zhruba takto:
– A proč by to nešlo?
– Norma to nedovoluje.
– A čí je to norma, kdo ji vydal?
– To je naše interní norma.

Lišty nicméně jdou asi nejlépe. U výtahů se situace zlepšuje jen pomalu, DPP vytipoval výtahy, kde je ještě povolení kol možné. U nových stanic metra na Áčku bude povolení dodáno dodatečně, ale pouze na Bořislavce. Na Veleslavíně je příliš velká frekvence s kufry a sídliště Petřiny používá výtah jako druhý vestibul, takže sorry. U aktuálně připravovaných bezbariérizací (Roztyly, Anděl) se již bude počítat s povolením přepravy kol, Můstek A ale nebude povolen, také pro předpokládanou vekou frekvenci. Podle DPP nicméně nebude možné ani v budoucnosti povolit přepravu kol tam, kde je delší rozměr kabiny menší než 2 metry. DPP u kola asi nějak nepředpokládá, že ho lze ve výtahu umístit také diagonálně.

Největší potíže jsou u samolepek navigujících cyklisty k těm dveřím soupravy, do kterých mají povolený vstup. DPP tvrdí, že životnost samolepek na podlaze by byla 3 měsíce a navrhuje samolepky na stěnu. alternativní návrh byl legalizovat kolo do všech dveří soupravy, což by sice bylo fajn, ale dovedete si asi představit tu odezvu. Tak jsme to jako námět raději sami odmítli. Jak tedy bude vypadat řešení u dveří, není zatím zřejmé.

Dotazovací průzkum 2015

Opakovaný průzkum TSK, který probíhal v letech 2008, 2010 a 2012 (více zde), se vloni „nějak neudělal,“ tak se realizuje s ročním zpožděním letos. Dotazník má nově za úkol zjistit také informace o motivacích Pražanů pokud jde o volbu dopravního prostředku, část otázek tak byla nahrazena jinými. Kontinuita u těch hlavních (frekvence jízdy na kole, pocit bezpečí, problémy, apod.) zůstává nicméně zachována.

Sabotuje TSK městské stojany?

Žádosti od městských částí byly vybrány na konci června. Některé MČ chtěly jeden stojan, Praha 14 chtěla 30 stojanů. Praha 4 chtěla tři stojany: konečně snad zmizí ten výsměch, co mají u úřadu na Budějovické. Požádalo se i o stojany, které nebyly z řady důvodů instalovány vloni. Výsledkem je žádost o realizaci celkem 793 stojanů pro městské části Praha 3, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 19, 20, 21, a dále pro Čakovice, Dolní Chabry, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Libuš, Lipenice, Lochkov, Nedvězí a Slivenec.

Sylva Švihelová za RFD apeluje na zájemce o městské stojany, aby žádali výhradně přes městskou část. Na individuální žádosti nemůže brát zřetel. Žádosti budou zpracovány do zakázky na příští rok.

Problém s městskými stojany je, že někoho napadlo „vylepšit“ něco, co funguje, a poté, co chcípla původní dodavatelská firma, byl jako výrobce vybrán někdo, kdo sice umí udělat stojany levněji, ale 1) ne z nerezu, ale z pozinku (takže do deseti let vyhnijou zevnitř) a 2) nedisponuje vhodnou formou, takže stojany budou vypadat, no… však uvidíte. Pozink je v rozporu s technickým zadáním stojanů, ale není jasné, zda bylo toto zadání součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení, protože tato se ztratila ještě dříve, než bylo výběrové řízení uzavřeno. Oživení a Piráti will like it.

Co se stane, je otázka. KCD se rozhodla zatáhnout za záchrannou brzdu a apeluje na to, aby se tohle výběrko stoplo, je ale možné, že se tím realizace stojanů opět výrazně zdrží. Skoro to vypadá, jakoby někteří lidé na TSK dělali opravdu všechno pro to, aby opětovnému rozjezdu podpory cyklodopravy zabránili za každou cenu. Protože tohle už víc než na korupci (vývar by byl minimální) vypadá na normální sabotáž.

Cyklistické mapy nově

Mapy pro ročník 2016 budou v novém formátu a designu. Půjde o soubor šesti až devíti map, měřítko se zvětší na 1:25 000, což už je skoro měřítko uličního plánu. Každá městská část bude celá aspoň na jedné z map, aby ji mohla distribuovat jako cyklomapu své části. K tomu zůstane ještě jedna mapa přehledná. Bude i upravené zobrazení značek a podkladová mapa, půjde se cestou k větší jednoduchosti. Cyklokoordinátoři městských částí byli požádáni o revizi obsahu a dodali změny. Do konce roku bude na aktualizaci obsahu a formy pracovat společně RFD, IPR a Auto*Mat.

Bikesharing

Je vypracovaná nová studie, bude se projednávat s městskými částmi. Zadavatelem je Dopravní podnik, zpracovatelem ČVUT. Následovat by mělo transparentní zadání. Na celé akci je zajímavé to, že návrh je prý poměrně kvalitní, ale příprava běží bez zapojení RFD (odbor rozvoje a financování dopravy). Nejprve odmítli vytvoření pracovní skupiny, pak nezapracovali připomínky od RFD. Takže až budou pražská bikesharingová kola vybavena protišlapnou brzdou na zadním a předním kole, bylo to proto, že si svůj text nenechali ani odborně zkorigovat. :-)

Samotný návrh obsahuje rozmístění stanic po cca 300 metrech, a to i na území Prahy 1. Tak je otázka, jak to dopadne po jejich připomínkování. Na otázku, zda se veřejnost zapojí do navrhování polohy stanic, jsem se dozvěděl, že poloha stanic je prý od ČVUT velmi promyšlená a zapojení veřejnosti se tudíž nepředpokládá.

Různé

Schválili jsme podporu nekomerčním cykloblešákům před Bajkazylem na náplavce.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další ze série: cyklokomise

Komentáře - uzamčeny

 1. Musim rict, ze praci cyklonadsencu obdivuju – ale nevim, jestli bych po jednanich s urednim simlem (ktery ocividne kupi prekazky „nejde to/nechce se mi / nikdy se to tak nedelalo“ ) neskoncil v blazinci s hlubokou depresi. Nebo se neobjevil na Nove ve zpravach (silenec zmasakroval sidlo TSK) ;)
  Ale v zasade drzim palce

 2. vlakno: to samozrejm umim, ale jen jsem velmi usporne vyjadril, ze by podle me clanky nemely pouzivat znacky, co nejsou vseobecne zname (v kontextu tohoto blogu bych bez vysvetleni uznal tak leda TSK a DPP a mozna IPR a HMP, ale RFD jsem teda fakt videl poprve), at googlit nemusi dvacet lidi.

 3. Ano, je to odbor rozvoje a financování dopravy. Dobrá připomínka, zapracoval jsem do článku. Přeci jen si občas neuvědomím, že většina lidí ty zkratky tak běžně nepoužívá.

 4. > DPP tvrdí, že životnost samolepek na podlaze by byla 3 měsíce a navrhuje samolepky na stěnu.

  Jak dlouho asi vydrží takové ty přerušované pásy, co jsou u kraje nástupiště?

 5. Tak debata o samolekpách byla přetlučena včerejší tiskovou konferencí, kde Dolínek ohlásil, že minimum budou první a poslední dveře v každém vagonu, takže samolepky přijdou na vozy. A nebo to půjde do každých dveří, takže samolepky nebudou vůbec.

 6. Vnitřní norma zakazuje kola na eskalátorech a co potom kočárky?

 7. Ohledně přepravy zavazadel na eskalátorech se (někteří technici DPP) odvolávají na ČSN, která to relativně nově zakazuje.
  Ale to by cestující zajímat nemělo, ti se řídí Smluvními přepravními podmínkami PID (veřejně dostupnými, na rozdíl od norem) , které např. popisují, jak se kočárek na eskalátorech přepravuje a o zákazu přepravy zavazadel (ani kol) na eskalátorech nic neříká.

 8. No je teda pravda, že občas si s kolem na těch dluhhých eskalátorech říkám, co by se stalo, kdyby se najednou prudce zastavil.

  Mimochodem, takovéhle normy jsou i důvodem, proč nové eskalátory jezdí pomalejí než staré? To taky do metra určitě přetahuje lidi z aut.

 9. Moc děkuji členům komise za jejich mravenčí práci.
  Jen pár poznámek.
  Problém dělícího pruhu A2 na Rohánském o. možná časem vyřeší noví obyvatelé toho domu, pokud bude suché léto jako letos tak okna domu budou za pár dnů úplně zaprášená, takže očekávám stížnosti na prašnost, která vyústí buď v zákaz cyklistů nebo vyasfaltování povrchu. Na druhou stranu to bude zatím jediný úsek A2 od karlína až do troje který bude osvětlený :o))

  K eskalátorům, pokud je kolo zakázáno přepravot na eskalátorech, tak je celkem dost stanic metra absolutně nepřístupných. Nebo to platí jen pro případy, kdy vedou souběžně schody? Zatím jsme tedy naštěstí nezanamenal žádné volání děžurnaje „vy s tím kolem okamžitě ven“

 10. K tomu podolí: dnes proběhne veřejné projednaní dopravního režimu v Podolí (jednosměrky)
  https://www.facebook.com/events/559794997528071/

  „Srdečně zveme obyvatele Podolí k veřejnému slyšení, které se bude týkat dopravního systému v Podolí, konkrétně k jednosměrkám. Setkání se zúčastní představitelé radnice MČ Praha 4 a dopravní odborníci.
  Veřejné projednání se bude konat 22. 2. 2016 od 18:00 do 19:00 v tělocvičně ZŠ Nedvědovo náměstí.
  Akce je pořádána v rámci místní Agendy 21.“

Další z rubriky

Cyklodepo v Praze prosperuje. Vedení města uvažuje o další lokaci :)

Pražské cyklodepo zhruba 64 dní po svém otevření hlásí výsledky. Za dva měsíce provozu odsud bylo..více

Londýňané si přejí snižování počtu aut v sousedstvích, ukázal průzkum :)

Londýňané chtějí opatření, která zvyšují bezpečnost dopravy a omezují počet aut ve městě. To ukázal..více

Cyklotrasa A202 protažena z Kunratic do Vestce :)

Na sklonku minulého roku došlo k proznačení místní cyklotrasy A202. Ta spojuje okrajovou městskou část..více

Modernizace stanice Opatov :)

08. 01. - Pavel Mašek - Zprávy
Dlouho trvající modernizace zastávky Opatov je téměř u konce, podívejme se, jak se změnila. Nové..více

Nový cyklopřejezd Blanická / Francouzská – Uruguayská 19

V rámci obnovy světelné signalizace na křižovatce ulic Blanická, Francouzská a Uruguayská na Praze 2..více

Úprava pražských náplavek 4

TSK Praha na podzim 2020 začala dokončovat předláždění pražských náplavek v chybějících úsecích. Konkrétně se..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru