Pozitivní zprávy přicházejí ze severovýchodu

V severovýchodní oblasti Prahy tají ledy. I když je pravda, že některé místní městské části se velice snažily i dříve. Na podzim však podepsaly společné memorandum o podpoře bezmotorové dopravy, které zmiňuje kromě běžných pozitivních vyjádření i zcela konkrétní smělé vize. K tomuto dění se navíc přidávají další plánované novinky z Horních Počernic, které byly veřejně projednávány v lednu. Dohromady tyto zprávy tvoří poměrně kladně vyznívající obrázek možného budoucího vývoje v této oblasti Prahy.

Memorandum o podpoře bezmotorové dopravy

Starostové a starostky městských částí Praha 9 – Vysočany, Praha 14 – Kyje, Praha 18 – Letňany, Praha 19 – Kbely, Praha 20 – Horní Počernice, Praha – Dolní Počernice, Praha – Čakovice, Praha – Satalice a Praha – Vinoř na podzim podepsali společné memorandum o podpoře bezmotorové dopravy v této oblasti. Jak je z výčtu patrné, jedná se o poměrně rozsáhlé území na severovýchodě Prahy, rozkládající se přibližně mezi výpadovkami Liberecká a Českobrodská.

memorandum_severovychod

Přibližný náhled lokality dotčené memorandem.

Memorandum především formuluje zájem na postupném zkvalitňování pěšího a cyklistického propojení zdejších městských částí. Je třeba si uvědomit, že se nacházíme v okrajových částech Prahy, kde mají spojnice mezi zástavbou často spíše meziměstský charakter. Chodník tu rozhodně není samozřejmostí, a pohodlné bezmotorové spojení je tak často velmi limitované.

vk_cerny_most_polni_cesta

Klasika okrajových částí Prahy.

Dále je samozřejmě zmíněno i zlepšování prostupnosti území městských částí a budování napojení na Středočeský kraj. Konkrétně je pak zmiňována panevropská trasa EuroVelo 4, vedoucí z Francie na Ukrajinu, která by tímto územím měla procházet v linii páteřní městské trasy A26. Memorandum zakládá předsevzetí zajistit její vedení kvalitními a chráněnými cyklostezkami.

Na něj přímo navazuje další bod, zasazující se o co nejrychlejší zpracování studie proveditelnosti možného vedení tras A26 a A266, o nichž by mělo být rozhodnuto dost rychle na to, aby mohly být případně zakomponovány do řady významných lokálních dopravních projektů (optimalizace železniční tratě z Lysé nad Labem a zkapacitnění Kbelské). To dává jistou naději, že by se vedení těchto tras nemuselo řešit dodatečně, jak bývá bohužel pražskou tradicí.

Koncepce cyklistické dopravy v Horních Počernicích

Cyklistická rozvojová koncepce Horních Počernic nám dává další vodítka, co by se v oblasti mohlo odehrát. Při plánované optimalizaci trati z Lysé do Vysočan by mohlo dojít i na výstavbu souběžné chráněné stezky podél trati. Především by podél železničního mostu mohla stezka pohodlně překlenout Pražský okruh mezi Horními Počernicemi a Černým Mostem. Další ambiciózní plány na souvislé vedení podle trati ale možná trochu ohrožuje nový požadavek drah na přidání čtvrté koleje. V některých místech by tak uvažovaná stezka mohla mít prostorové problémy.

pocernice_trat

Vedení trati s vyznačením místa možného přemostění Pražského okruhu.

Ostatní plány pak vychází z celoměstské koncepce vedení cyklotras. Mělo by dojít k prodloužení značení cyklotrasy A26 z Černého Mostu až na hranici se Středočeským krajem. Bude jím tedy nahrazeno staré značení 0035. To samé se týká i pražské okružní trasy 8100, která bude podle nového sytému přečíslována na území Horních Počernic na A50. Stávající A257 bude v souladu s celoměstskou koncepcí přečíslována na A440.

Zcela nově by měla být proznačena trasa A258 vedoucí od nádraží v Horních Počernicích směrem k jihu. Jedinou zcela neřešenou trasou by v dané oblasti tak zůstala A264, plánovaná po rušné Náchodské. Jak praví koncept rozvoje cyklodopravy: „stávající dopravní přetížení tlumí možnosti jejího rozvoje a využívání.“

cyklotrasy_pocernice

Plánovaný celoměstský systém cyklotras v oblasti Horních Počernic.

Běchovice – Horní Počernice

V Běchovicích bude snad letos konečně realizována TSK  již mnoho let připravovaná a stále odkládaná akce propojení Běchovic a Horních Počernic pomocí smíšené stezky pro pěší a cyklisty, vedoucí podél východního okraje ulice Mladých Běchovic (souběh A259 a A440, býv. A257). Začínat bude na hranici katastru Horních Počernic v místě křížení A440 a A259 a končit bude u podjezdu pod železniční tratí 011 (Praha – Kolín). Tato 1433 metrů dlouhá stezka tak výrazně zkvalitní bezmotorové propojení obou městských částí, jež bylo dosud zcela nevyhovující.

A440_A259_bechovice

Otázkou zůstává, proč nebude realizován (v dokumentaci EIA byl ještě zahrnut) navazující úsek této stezky podél ulice Ve Žlíbku mezi hranicí katastru a ulicí Václava Špačka. Ten by umožnil dojet po chráněné trase až k doporučené cyklotrase vedené Božanovskou ulicí, A259 by tak byla kontinuálně vedena po chráněné/zklidněné trase a bylo by možné její další proznačení východním směrem. To by vedlo i ke zlepšení při jízdě do východní části Horních Počernic. Horní Počernice také podaly velmi dobrou námitku v rámci územního řízení na stavbu, tak uvidíme, co se promítne do finálního řešení stavby. Bohužel i přes určité výtky k projektu se mnoho podobně kvalitních akcí letos v Praze realizovat nebude.

cyklotrasy_pocernice

Trasování cyklostezky Horní Počernice – Běchovice z dokumentace pro územní řízení.

A co zbytek severovýchodu?

Samozřejmě Horní Počernice nejsou jedinou městskou částí, která by se v severovýchodním sektoru Prahy cyklodopravě aktivně věnovala. V nedávné době byla nově vyasfaltována asfaltovým recyklátem část cyklotrasy A44 navazující na ulici Panelová. Spojení Satalic a Kbel je tak snad o něco příjemnější. V blízké budoucnosti se pak dočkáme prodloužení cyklostezky podél Mladoboleslavské až po Beladovu. Chráněné spojení Kbel s Prosekem tak bude zase o hodně blíž.

panelova_A44

Úsek cyklostezky s novým povrchem.

Najdeme zde mnoho pozitivních příkladů. Kbely byly zmiňovány již mnohokrát, stejně tak Praha 14 se snaží. I mnohé další městské části v této oblasti. Někdo by mohl podotknout, že situaci mají díky přebytku volného prostoru značně ulehčenou. Domnívám se ale, že se spíše musí potýkat se zcela odlišnými problémy, než jaké potkáváme v centru města.

Odkazy

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

  1. Stezka podél trati má i severní variantu v chráněném koridoru podél Novopacké ulice (A266, A267 – https://mapy.cz/s/r4bN). Nevýhodou je, že stoupání 4,5 % se soustřeďuje do ulice Nad Klíčovem v kratším úseku (3,8 % při cestě ulicí Ke Klíčovu). Je to hodně nebo málo?

Další z rubriky

Co chystají městské části: Praha 7 3

17. 06. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Přichází růžová sdílená elektrokola 7

13. 06. - Martin - Zprávy
Česká společnost pro sdílení jízdných kol Rekola představila 12. června 2019 dlouho očekávaná elektrokola. Ke klasickým..více

Co chystají městské části: Praha 4 43

06. 06. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Co chystají městské části: Praha 2 12

03. 06. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Co chystají městské části: Praha 20 (Horní Počernice) 25

27. 05. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Bike Kitchen Praha 2

Na pražské Štvanici u cyklostezky přes Hlávkův most postupně roste nová komunitní cyklodílna Bike Kitchen..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru