Pozitivní zprávy přicházejí ze severovýchodu

V severovýchodní oblasti Prahy tají ledy. I když je pravda, že některé místní městské části se velice snažily i dříve. Na podzim však podepsaly společné memorandum o podpoře bezmotorové dopravy, které zmiňuje kromě běžných pozitivních vyjádření i zcela konkrétní smělé vize. K tomuto dění se navíc přidávají další plánované novinky z Horních Počernic, které byly veřejně projednávány v lednu. Dohromady tyto zprávy tvoří poměrně kladně vyznívající obrázek možného budoucího vývoje v této oblasti Prahy.

Memorandum o podpoře bezmotorové dopravy

Starostové a starostky městských částí Praha 9 – Vysočany, Praha 14 – Kyje, Praha 18 – Letňany, Praha 19 – Kbely, Praha 20 – Horní Počernice, Praha – Dolní Počernice, Praha – Čakovice, Praha – Satalice a Praha – Vinoř na podzim podepsali společné memorandum o podpoře bezmotorové dopravy v této oblasti. Jak je z výčtu patrné, jedná se o poměrně rozsáhlé území na severovýchodě Prahy, rozkládající se přibližně mezi výpadovkami Liberecká a Českobrodská.

memorandum_severovychod

Přibližný náhled lokality dotčené memorandem.

Memorandum především formuluje zájem na postupném zkvalitňování pěšího a cyklistického propojení zdejších městských částí. Je třeba si uvědomit, že se nacházíme v okrajových částech Prahy, kde mají spojnice mezi zástavbou často spíše meziměstský charakter. Chodník tu rozhodně není samozřejmostí, a pohodlné bezmotorové spojení je tak často velmi limitované.

vk_cerny_most_polni_cesta

Klasika okrajových částí Prahy.

Dále je samozřejmě zmíněno i zlepšování prostupnosti území městských částí a budování napojení na Středočeský kraj. Konkrétně je pak zmiňována panevropská trasa EuroVelo 4, vedoucí z Francie na Ukrajinu, která by tímto územím měla procházet v linii páteřní městské trasy A26. Memorandum zakládá předsevzetí zajistit její vedení kvalitními a chráněnými cyklostezkami.

Na něj přímo navazuje další bod, zasazující se o co nejrychlejší zpracování studie proveditelnosti možného vedení tras A26 a A266, o nichž by mělo být rozhodnuto dost rychle na to, aby mohly být případně zakomponovány do řady významných lokálních dopravních projektů (optimalizace železniční tratě z Lysé nad Labem a zkapacitnění Kbelské). To dává jistou naději, že by se vedení těchto tras nemuselo řešit dodatečně, jak bývá bohužel pražskou tradicí.

Koncepce cyklistické dopravy v Horních Počernicích

Cyklistická rozvojová koncepce Horních Počernic nám dává další vodítka, co by se v oblasti mohlo odehrát. Při plánované optimalizaci trati z Lysé do Vysočan by mohlo dojít i na výstavbu souběžné chráněné stezky podél trati. Především by podél železničního mostu mohla stezka pohodlně překlenout Pražský okruh mezi Horními Počernicemi a Černým Mostem. Další ambiciózní plány na souvislé vedení podle trati ale možná trochu ohrožuje nový požadavek drah na přidání čtvrté koleje. V některých místech by tak uvažovaná stezka mohla mít prostorové problémy.

pocernice_trat

Vedení trati s vyznačením místa možného přemostění Pražského okruhu.

Ostatní plány pak vychází z celoměstské koncepce vedení cyklotras. Mělo by dojít k prodloužení značení cyklotrasy A26 z Černého Mostu až na hranici se Středočeským krajem. Bude jím tedy nahrazeno staré značení 0035. To samé se týká i pražské okružní trasy 8100, která bude podle nového sytému přečíslována na území Horních Počernic na A50. Stávající A257 bude v souladu s celoměstskou koncepcí přečíslována na A440.

Zcela nově by měla být proznačena trasa A258 vedoucí od nádraží v Horních Počernicích směrem k jihu. Jedinou zcela neřešenou trasou by v dané oblasti tak zůstala A264, plánovaná po rušné Náchodské. Jak praví koncept rozvoje cyklodopravy: „stávající dopravní přetížení tlumí možnosti jejího rozvoje a využívání.“

cyklotrasy_pocernice

Plánovaný celoměstský systém cyklotras v oblasti Horních Počernic.

Běchovice – Horní Počernice

V Běchovicích bude snad letos konečně realizována TSK  již mnoho let připravovaná a stále odkládaná akce propojení Běchovic a Horních Počernic pomocí smíšené stezky pro pěší a cyklisty, vedoucí podél východního okraje ulice Mladých Běchovic (souběh A259 a A440, býv. A257). Začínat bude na hranici katastru Horních Počernic v místě křížení A440 a A259 a končit bude u podjezdu pod železniční tratí 011 (Praha – Kolín). Tato 1433 metrů dlouhá stezka tak výrazně zkvalitní bezmotorové propojení obou městských částí, jež bylo dosud zcela nevyhovující.

A440_A259_bechovice

Otázkou zůstává, proč nebude realizován (v dokumentaci EIA byl ještě zahrnut) navazující úsek této stezky podél ulice Ve Žlíbku mezi hranicí katastru a ulicí Václava Špačka. Ten by umožnil dojet po chráněné trase až k doporučené cyklotrase vedené Božanovskou ulicí, A259 by tak byla kontinuálně vedena po chráněné/zklidněné trase a bylo by možné její další proznačení východním směrem. To by vedlo i ke zlepšení při jízdě do východní části Horních Počernic. Horní Počernice také podaly velmi dobrou námitku v rámci územního řízení na stavbu, tak uvidíme, co se promítne do finálního řešení stavby. Bohužel i přes určité výtky k projektu se mnoho podobně kvalitních akcí letos v Praze realizovat nebude.

cyklotrasy_pocernice

Trasování cyklostezky Horní Počernice – Běchovice z dokumentace pro územní řízení.

A co zbytek severovýchodu?

Samozřejmě Horní Počernice nejsou jedinou městskou částí, která by se v severovýchodním sektoru Prahy cyklodopravě aktivně věnovala. V nedávné době byla nově vyasfaltována asfaltovým recyklátem část cyklotrasy A44 navazující na ulici Panelová. Spojení Satalic a Kbel je tak snad o něco příjemnější. V blízké budoucnosti se pak dočkáme prodloužení cyklostezky podél Mladoboleslavské až po Beladovu. Chráněné spojení Kbel s Prosekem tak bude zase o hodně blíž.

panelova_A44

Úsek cyklostezky s novým povrchem.

Najdeme zde mnoho pozitivních příkladů. Kbely byly zmiňovány již mnohokrát, stejně tak Praha 14 se snaží. I mnohé další městské části v této oblasti. Někdo by mohl podotknout, že situaci mají díky přebytku volného prostoru značně ulehčenou. Domnívám se ale, že se spíše musí potýkat se zcela odlišnými problémy, než jaké potkáváme v centru města.

Odkazy

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

  1. Stezka podél trati má i severní variantu v chráněném koridoru podél Novopacké ulice (A266, A267 – https://mapy.cz/s/r4bN). Nevýhodou je, že stoupání 4,5 % se soustřeďuje do ulice Nad Klíčovem v kratším úseku (3,8 % při cestě ulicí Ke Klíčovu). Je to hodně nebo málo?

Další z rubriky

Cyklopruhy ve Vrbenského 5

Ulice Vrbenského na Praze 7 získala ke konci roku 2019 nové cyklopruhy. Z velké části..více

Florenc má nové přechody i cyklopruhy 8

02. 12. - Martin - Zprávy
Tento listopad došlo k rekonstrukci světelné křižovatky ulic Ke Štvanici a Křižíkova mezi autobusovým nádražím..více

Smíchov má přes kilometr nových cyklopruhů. Kdy přibudou další? 16

25. 11. - Martin - Zprávy
Praha 5 získala v listopadu 2019 nové ochranné pruhy pro cyklisty. Přibližně 1300 metrů jich..více

Cykloboxy na Praze 10 skončily 18

Příběh cykloboxů pro individuální uschování kol v desáté městské části se po dvou letech provozu..více

Patočkova: ochranné cyklopruhy u střešovické vozovny 10

Na rozhraní ulic Patočkova a Milady Horákové u zastávek tramvají Vozovna Střešovice vznikly na konci..více

Cyklomagistrála na Hlávkově mostě? Zatím jen apel na řidiče 31

Zhruba třicet lidí se ve čtvrtek 26. září účastnilo happeningu „Otevíračka cyklomagistrály“ pořádaného kolektivem Bike..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

  • LukášM: Cyklotrasy na odpis

    Nepřijemné jsou kostky na Staroměstské nálavce od Čechova mostu k Rudolfinu a následně je vždy, když tam jedu, zaparkované auto…

  • mirek: Cyklotrasy na odpis

    A23 u Botiče v Záběhlicích - opakovaně zahrazována a přerušována na řadě míst, např. v ulici Nad Meandry…

  • Zbyněk: Cyklotrasy na odpis

    VF: Dodám, že Vltavanů byla takto neprůjezdná půl roku. Dále se k náplavce dají zařadit i mnohé "víkendové" rovinaté…

webdesign by 2046
↑ nahoru