Bude Husitská střelou do oka?

Husitská a dolní Koněvova budou rekonstruovány. Se studií, kterou si pro ten účel nechala vyhotovit Praha 3, se můžete seznámit na stránkách Rekonstrukce Husitská-Koněvova. V tomto článku se na navrhovanou podobu ulice podíváme z hlediska bezpečnosti cyklistické dopravy.

Význam koridoru z hlediska cyklistické dopravy

Husitská ulice je pro cyklodopravu nenahraditelná nástupní trasa na Žižkov. Je to jediná ulice vedoucí na Ohradu s mírným stoupáním. Vítkovská stezka není pro Husitskou ulici náhradou a není s ní ani v souběhu. Cyklostezka A25 vede sice v podobném koridoru, ale s ulicí Husitskou je od centra až po Tachovské náměstí zcela bez kontaktu a pro dopravní obsluhu Husitské ulice je prakticky nepoužitelná. Ano, i po vybudování plánovaných napojení na stezku na úrovni Jeronýmovy a Prokopovy nebude stezka jako náhrada Husitské použitelná. Kdo by kvůli pár stovkám metrů nejprve vyjel na kopec a pak z něj zase sjížděl? Případně dokonce scházel po schodech? Od Lukášovy ulice dál pak stezka vede tunelem na druhou stranu kopce a nemá tedy s obsluhou ulic Žižkova nic společného.

Od Tachovského náměstí výše vede Koněvovou ulicí hlavní trasa celoměstského systému A240. Dle usnesení HMP 55/2016 zde musí být realizována cykloopatření umožňující bezpečnou jízdu všem skupinám cyklistů.

Současný stav

Tachovské náměstí dělí rekonstruovaný úsek na dvě části. Dolní, Husitská ulice, je široký kolem 17 metrů. V tomto úseku není značena celoměstská cyklotrasa. Dolní profil (17 m) vypadá zhruba následovně:

husitsk-stav

Za ilustrační obrázky v článku děkuji aplikaci Streetmix.net; všechny obrázky jsou orientované východním směrem, stoupání je tedy vpravo.

Profil je ve skutečnosti o něco chaotičtější, s místními zúženími či rozšířeními chodníků a parkováním zčásti nebo zcela na chodníku po různých stranách podle toho, jak kolísá vozovka.

Horní úsek, ulice Koněvova, je široká mezi 19 a 20 metry a v generelu cyklotras je jím vedena hlavní městská trasa. Profil pro IAD je 1+1 pruh, obě vyústění mají na konci dvojpruhové řazení. Řadící pruh je také pro odbočení vpravo na světelné křižovatce s Prokopovou. Podle ročenky TSK projede dolním úsekem za den přes 24 tisíc vozidel, horním úsekem přes dvacet tisíc. Vzhledem k rozsahu okolní zástavby je zřejmé, že výraznou část objemu dopravy zde tvoří tranzit (cesty s počátkem i cílem mimo dolní Žižkov). Ulicí projede denně také několik set spojů veřejné dopravy a blíže neurčený počet autobusů dálkových.

Návrh dle studie

Řešení se od současného stavu vlastně zásadně neliší. Základní šířka jízdního pruhu bude 3,25 m a to i podél parkujících vozidel (viz obrázek). Hlavní rozdíl spočívá ve stabilizaci parkování po obou stranách vozovky a úpravě směrového vedení vozovky tak, aby šířka chodníků v celé délce pokud možno neklesla pod 3 metry.

husitsk-koncept

Situace pro jízdu na kole se tedy nikterak nezmění. Jediná bezpečná pozice pro cyklistu bude ve stoupání i v klesání uprostřed pruhu. V klesání to není takový problém, ve stoupání je to horší. Kdo bude chtít stoupajícího cyklistu předjet, bude muset vybočit do protisměru. Vyzkoušet si to můžete již dnes. Záhy zjistíte, že se zabráním pruhu cyklistou se tady prostě nepočítá. To vám dá najevo nejpozději druhé auto, které vás bude předjíždět.

Problém to nebude jen pro cyklisty. Budou-li se projíždějící cyklisté chovat s ohledem na svou bezpečnost tak, že zaberou pruh, nemusí to někteří řidiči vydržet s nervy a mohou se pokoušet o nebezpečné předjížděcí manévry v krátkých protisměrných mezerách, nebo se rovnou pokusí cyklistu přitlačit k okraji jízdního pruhu. Výsledkem bude nicméně pravděpodobněji to, že většina cyklistů ve vozovce nebude jezdit vůbec. V případě nutnosti rovnou zvolí jízdu po chodníku, bez ohledu na chodce. To je z hlediska bezpečnosti také nežádoucí.

Navrhované řešení je také v rozporu s platným usnesením Rady HMP 55/2016. Podle něj se opatření pro bezpečnou jízdu na kole zřizují na všech komunikacích, které mají pro jízdu na kole dopravní význam, nebo jej zřízením cykloopatření mohou získat.

Optimální a „méně optimální“ návrhy

Z hlediska bezpečnosti cyklistické dopravy by vzhledem k intenzitám IAD byl jediným správným řešením ve stoupání i v klesání vyhrazený cyklopás oddělený výškově, či obrubou, a vedený za parkujícími vozidly. V řazení je možné sdílet provoz kol a odbočování vpravo, pás také může procházet zastávkovými zálivy. Vzhledem k šířce uličního profilu by takové řešení znamenalo zrušení parkovacích stání minimálně na jedné straně vozovky. Nebudu široce zdůvodňovat, zda je to na hlavní třídě možné (domnívám se, že obecně ano, protože dlouhodobě parkovat se nemusí zrovna na hlavní ulici a pro obsluhu obchodů stačí stání podstatně méně). Podstatné je, že bezpečnost jízdy na kole je zde v přímém konfliktu se zachováním počtu parkovacích míst, který je nicméně pro radnici prioritou.

husitska_moznosti_cyklo_1rada_parkovani

Různé možnosti řešení profilu v dolní části ulice v případě ponechání jedné řady parkujících vozidel. Řešení „A“ je pro jízdu na kole velmi komfortní, řešení „B“ je kvalitní. Řešení „C“ je použitelné a nabízí stejnou šířku chodníků jako aktuální studie. Řešení „D“ již v klesání neumožňuje bezpečné míjení cyklisty osobními vozidly, s ohledem na klesání je ale stále ještě únosné a nabízí širší chodníky než aktuální studie.


I v případě zachování parkovacích míst na obou stranách vozovky by se ale dal udělat alespoň dílčí kompromis: v klesání ponechat pruh 3,25 metru (dolů se na kole vždycky nějak dostanete), a ve stoupání umožnit bezpečné předjíždění cyklistů zřízením klasického cyklopruhu. To by ale při zachování obou řad parkování znamenalo ubrat na chodnících cca 80 cm oproti návrhu ve studii. V horní části by nicméně bylo možné zachovat chodníky široké více než 3 metry.

Ani takové řešení ale, zdá se, nepřipadá v úvahu, protože poloha obrub už je dána a výsledkem bude poslední obrázek v následující sadě:

husitska_moznosti_cyklo_2rady_parkovani

Různé možnosti řešení profilu se zachováním obou řad parkujících vozidel. Řešení „E“ je stále ještě únosné řešení (odpovídá „D“, ale s dvojím parkováním. V Koněvově by znamenalo chodníky šířky 3,5 metru). Řešení „F“ je ještě nouzově únosné. Poslední obrázek („G“) zakresluje nevhodnou situaci, která nastane v případě realizace projektu tak, jak je – s cyklisty, kteří skončí na chodníku.


Nouzové řešení v případě realizace studie

V případě realizace konceptu ze studie se toho tedy moc vykouzlit nedá. Přesto se lze o něco pokoušet, výsledek bude ale velmi smutný. Jako možné minimum lze i po rekonstrukci ulice v navržené podobě realizovat toto:

1. Legalizace jízdy po chodníku ve stoupání od Ponce po Rokycanovu (přinejmenším). Chodník je sice úzký, ale je to řešení nezbytné v situaci, která nastane.

2. Pravý odbočovací pruh před Trocnovskou vést v co největší délce jako bus+taxi+cyklo a řaďák zkrátit na naprosté minimum.

3. Zřízení nástupní trasy na Vítkovskou cyklostezku od divadla Ponec.

4. Zobousměrnění přilehlých ulic:

 • Orebitská (v celé délce) a Kostnické nám. (od Orebitské po Jeronýmovu)
 • Jeronýmova (od Dalimilovy po Husitskou)
 • Štítného (od Kostnického nám. po Chlumovu)
 • Chlumova (v úseku Prokopova – Koněvova)
 • Lukášova (v úseku Roháčova – Koněvova)
 • Blahoslavova (v úseku Roháčova – Sabinova, popř. až po Jeseniovu)
 • Domažlická (v úseku Koněvova – Žerotínova, popř. až po Jeseniovu)
 • Hájkova (v úseku Žerotínova – Koněvova, popř. až od Jeseniovy)
 • Zelenky-Hajského (v úseku Biskupcova – Jeseniova).

Třeba by z toho vyšlo aspoň něco.

Společně s doplněním plánovaných schodišť od Vítkovské stezky to bude lepší než nic. Pod vítkovskou strání ale asi musí mít veškerá cykloopatření alespoň jedno oko vystřelené.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

 1. Já pořád nechápu, kdo za to vlastně může. MČ? TSK? HMP? Jak tohle může být v roce 2016 možné:-(.

  Jinak jsem tam teď jel nahoru a auta jsem občas blokoval, ale přišlo mi, že tam bylo dost místa, kde mě předjet – ale doprava proti nebyla moc silná. Optimální to samozřejmě neni.

 2. Podle mne vedení cyklistů za parkujícími auty je nebezpečné a pro cyklisty, chodce i řidiče a spolucestující nekomfortní. Představ si, že někdo má otevřené dveře auta a vykládá děti a nějaký náklad. Tak pruh pro cyklisty zablokuje. Taky vystupující z auta doprava nejsou zvyklí se dívat za sebe. Koukám, že je tam vpravo od aut půl metru od aut odstup, ale myslím, že to je málo. Taky když někdo bude přecházet cestu, tak vleze přímo mezi auty na cyklopruh.

 3. Pavelm: závisí na frekvenci IAD, charakteru parkování, frekvenci cyklo, pěší, atd. A podstatné je, že vedení cyklistů za parkujícími auty je pro jízdu na kole natolik atraktivní, že případná zhoršení bezpečnosti (pokud se to neudělá jo blbě) pokryje safety in numbers.

 4. Pavelm: Vedení cyklistů za auty je nejbezpečnější tehdy, když se použije jako protisměrný pruh v jednosměrce. Je vidět do parkujících aut, zda jsou obsazená (a naopak posádka auta vidí přijíždějícího cyklistu). Podmínkou je vhodné řešení křižovatek. Tak je možno asi považovat za nejbezpečnější variantu cyklopruhu ve vozovce. Zde to, bohužel, není tento případ. K vystupování pasažéřů – spolujezdce má statisticky cca. 1/3 aut, řidiče však všechna, takže ani ve stejnosměrném provedení to se zábory cyklopruhu vystupujícími spolujezdci nemusí být tak horké. Samozřejmě lepší než nulová varianta :o)

 5. klasika. primarnim ucelem prazskych ulic neni dopravni obsluha ani pohyb pesich. je to transit a parkovani. je fuk kolik se udela tunelu, okruhu nebo magistral, kolik se postavi P+R nebo kolik pater pod zem maji parkoviste v obchodnich a administrativnich centrech. lidi sou zvykli jezdit a parkovat, jako kdyz aut ve meste bylo 1% dnesniho stavu a NIC je neprimeje zvyky menit.
  ze cyklistum rovnou nezakazou pohyb po meste .. na chodniky nesmi, na silnici prekazi a delat pro ne cykloopatreni je cyklofasismus berouci pohodli ridicum v kolonach.

  houpaci kone sice odkejvou usneseni HMP 55/2016, na druhou stranu samozrejme vedi ze diky soucinnosti IPR, MC a TSK se stejne nic nebude realizovat.

 6. Cyklopruh za auty. Něco podobného bylo navrženo v Liberci, ale auditor bezpečnosti to nedoporučil. Parkování ale bylo až k cyklopruhu. S tím půl metru k dobru to je ale o hodně bezpečnější. Většina lidí to bude vnímat možná pozitivně protože se bojí jedoucích aut a ne aut stojících. Na jednu stranu budeme doporučovat cyklistům jet metr a půl od parkujících aut a na druhou je budeme do toho prostoru nahánět? Na jedné straně obrubník a na druhé těsně před cyklistou otevřené dveře. Také může být problém s údržbou. Klasický cyklopruh se uklidí alespoň při úklidu cesty, ale tady za auty se myslím bude hromadit bordel.

 7. Nechápu proč se tady vůbec uvažuje o cyklopruhu za parkujícími auty, pokud se jedná o kompletní přestavbu ulice. Pokud se dá hýbat s obrubníky(v článku se sice píše, že obruby jsou dané), tak je nesmysl navrhovat cyklopruh ve stylu Na Příkopě nebo Hybernské, který má spoustu nevýhod(údržba, není kam uhnout). Pokud chce IPR širší chodníky, tak ať přidá ještě 0,5m, aby se tam vešla smíšená, nebo dělená cyklostezka.

  Je tady nějaká možnost, nebo to normy neumožnují? Smíšené/dělené stezky jsou přeci v Praze i na užsích místech, tak proč to není možné tady? Stejný případ je ta Bělehradská, to vypadá, že nad tím nikdo neuvažoval, nebo to bylo hned shozeno ze stolu? Zajímá mě důvod.

  Jak by mohl cyklista jdoucí do kopce po chodníku někoho ohrožovat? Stačilo by místo na silnici namalovat piktogramy na chodník. Pokud by to bylo častější řešení, tak by si chodci zvykli nechat 1m ze 3m chodníku volný a nemuseli by uskakovat.

  Jinak jsem zastánce jízdy v provozu, ale tudy jsem jel snad jednou. Objíždím to Seifertovou, menší provoz bez autobusu. Možná IPR počítá, že auta nebudou za pár desítek let in a kol bude víc než aut a co pak s těmi prázdnými silnicemi.
  Pokud je tedy takový cíl, tak to ale bez nějakého mezikroku nepůjde.

 8. K pár bodům z diskuze:

  Pruhy před a za zaparkovanými auty: obojí má své pro a proti a v zásadě platí vše, co tu bylo řečeno. I pruh za auty lze al udělat bezpečně, musí tam být ale dostatečný buffer, odstraněná parkovací místa před křižovatkou, apod. Těch 0,5 m je spíš takový nejminimálnější odstup.

  S údržbou a nezkušenými spolujezdci: je to pravda a byl to i jeden z argumentů Vráti Fillera, když na tomto webu před nějakými osmi lety obhajoval cyklopruhy na Vršovické před auty.

  Na druhou stranu pociťované bezpečí za auty je pro nezanedbatelnou skupinu lidí vyšší.

  Ta údržba by samozřejmě musela přijít, ale nezahazoval bych kvalitní řešení jen proto, že by to TSK/MČ nebyla schopna uklízet. To je spíš věc k řešení, než argument proti. (tedy teoreticky, žijeme v reálném světě, přiznávám).

  Samozřejmě ten pruh za auty může být i vyvýšený, ať již na úroveň chodníku, nebo na nějaký střed mezi vozovkou a chodníkem, nemusí to být jen na úrovni vozovky.

  Pruh přímo na chodníku nebývá zabíraný chodci, pokud je tam určitá frekvence cyklistů, jinak to úplně tak nefunguje, že by to někdo extra dodržoval.

  Ve stoupání lze alternativně povolit jízdu na chodníku, ale je to takové „pražské“ minimální ne/řešení.

  Osobně jsem spíše pro pruhy za auty, pokud splní základní bezpečnostní parametry, ale to je v Praze zatím téměř nedosažitelné.

  Preferuji je, protože fungují a jsou pro lidi atraktivní. Vše je ale nakonec skryto v detailu. Třeba v Budapešti na Andrassy Út nakonec radši pruhy za auty zrušili a vybudovali klasické pruhy před. Když prostudujete historický streetview, tak si i lehko dovedete představit proč. Ty pruhy za auty měly naprosto bídné parametry a byly nebezpečné.

  https://goo.gl/maps/GbAfuZogUkx

  V Praze zatím ale ani současné cyklopruhy nejsou pořádně dokončené, aby byly skutečně fajn, skrz ty křižovatky nejsou protažené, tak těžko si představovat, jak by náhle začaly vznikat kvalitní chráněné stezky za auty.

 9. Stezka za parkujícími auty nejspíše povede dokonale dveřní zónou těch aut. Při současná české módě zadních zatmavených skel není do aut vidět, zda tam někdo sedí či nikoliv. Spolujezdci se do zrcátka nebo dozadu při otevírání dveří nikdy nepodívají. Dokonce ani tehdy, když v jednosměrce při parkování vlevo vystupují přímo do ulice a jsou na to upozorněni. Dokud se to důkladně nezažije, aby se uplatnila safety in numbers, tak to bude vysloveně nebezpečný experiment produkující zraněné cyklisty. Jen to populisticky nadbíhá strachu některých cyklistů z jedoucích aut ale vyvolává to jiné nebezpečí, které se jim zatajuje.
  Zeptejte se nějakého stomatochirurga jak často ošetřuje rozbité obličeje cyklistů z jízdy po bezpečných autoparkovišťích.
  Pokud ta stezka nebude komfortně od těch aut odsazená, což v českých městských poměrech bude málokde, tak je to nebezpečný nesmysl.

 10. Napadá mě něco na způsob tohohle s obousměrným provozem kol podél jižního chodníku za zaparkovanými auty. Jistě, tohle řešení činí odbočení vpravo při jízdě dolů obtížné, ale na té severní straně ulice stejně není kam jet. Ještě by se musely nějak inteligentně vyřešit konce takové realizace, tj. Ponec a Tachovské nám.
  Výhody bych ale viděl v tom, že: 1) stojící auta jsou míjena protijedoucími cyklisty a ne těmi, co jedou souběžně – lépe tedy na sebe vidí; 2) cyklisté jedoucí proti sobě se navzájem snáze vyhnou a stačila by menší šířka cyklopásu pro každý směr, než kdyby byly odděleně (jestli je to v normách, netuším – teda spíš tuším, že to takhle asi fungovat nebude).

 11. Pokud je neprůchodné udělat dva normální cyklopruhy po levé straně parkujících aut směrem do vozovky na obou stranách vozovky a odstatečně širokých, aby se nejezdilo natvrdo dveřní zónou, tak prosaďte jen jeden stoupací cyklopruh a ve sjezdu piktokoridory. Je lepší méně komfortní dobré a logické řešení, než zdánlivě komfortní nesmysl. Takových nedodělaných a nesmyslných pseudořešení máme po Praze spoustu a jsou spíš pro zlost, než k užitku.

 12. Brahma: v zásadě tak nějak vývoj přirozeně plyne a třeba když štěstí dá, tak bude ve stoupání širší pruh a pikťák.

 13. Chráněný cyklopruh (oddělený od provozu parkujícími auty nebo jinak) má dost podstatnou výhodu, a sice že na něm auta nemůžou zastavit. Kromě toho je vhodný pro úplně všechny potenciální uživatele kol ve městě. Udržovat se dá dobře, pokud to není nějaké nouzové řešení typu Příkopy, kde není ani žádný buffer (ale buďme za to rádi). Vlastně už to ale není (vyhrazený) pruh, ale spíš separátní cyklostezka, která může u křižovatek přecházet v pruh.
  Např. Kodaň http://b.3cdn.net/bikes/6ffdd30bb4a11bbebe_bqm6i2def.jpg

 14. Je pravda, že jsem na Vršovické dřív cyklopruhy obhajoval. Dneska si ale myslím, že by se tam chráněná opatření kombinovaná s vyhrazenými pruhy v křižovatkách hodila víc (jiná věc je, že by se muselo v mnoha úsecích přesadit sítě a stromořadí, takže to je možné udělat jen při opravdu velké a drahé akci a ne v návaznosti na opravu tramvajové trati, se kterou měla TSK potíže zkoordinovat i přechody).

  Pokud jde o Husitskou, tak obousměrnou stezku bych tam vlastně viděl spíš nerad kvůli tomu klesání. No a k parkování zůstanou chodníky pod 2,5 metru, což je dost diskomfort (i když dneska jsem se prošel po nizozemském Delftu, začínám chápat, jak to tam všechno vecpou – a lidem z IPRu by se to asi kvůli kvalitě chodníků zrovna nelíbilo ;-) )

 15. Řekl bych, že to je hledání problémů, kde nejsou. Tranzit tam pro kola perfektně zajišťuje vítkovská cyklostezka, do Karlína a na Florenc se pak ze Žižkova jezdí karlínským tunelem, a ne Trocnovskou. Tahle navrhovaná náročná a nákladná opatření by tedy sloužila v podstatě výhradně cyklistům, kteří mají start či cíl v úseku Trocnovská – Tachovské. Což je 370 metrů. A dokonce kvůli tomu zužovat chodníky? Je to úplně zbytečné. Husitská a Koněvka jsou navíc bez problémů sjízdné, to vyhýbání tam není žádné drama.

 16. „Tranzit tam pro kola perfektně zajišťuje vítkovská cyklostezka“
  lol. jasne.
  a na ohradu a prazacku stejne nikdo nepotrebuje a kdyz jo, tak muze klidne po silnici. nebo pres krejcarek. nebo rovnou pres vysocany…
  achjo. pristup „ja tam nejezdim tak tam nikdo nejezdi“

 17. Hukan: Jezdím tam stále, jsem místní. Bydlím u náměstí Barikád. Vím tedy z praxe naprosto přesně, jak to v místě funguje. A vy? Nezdá se mi, že to tam až tak znáte – například na Pražačku se jezdí přes Vítkov. Totálně bez aut.

 18. neasi vubec to tam neznam, v praze sem pet minut a prijel sem na traktooru…
  ale jet od bulhara na ohradu _pres vitkov_ ? po exzeleznicni vitkovske stezce ke karlinskymu tunelu, dobry .. a dal? vydupat to az k pamatniku abych se vyhnul autum? jako sport asi zajimavy, jako denni dojizdeni picovina

 19. Hukan: Pokud je problém, že na kole se v Praze občas jezdí do kopce, pak doporučuji přesedlat na motocykl. Nicméně pozoruju u některých aktivisticky založených cyklistů jistou nenasytnost: stížnosti na to, že to na dlažbě drncá, protože tam chybí speciální hladké pásy (přitom stačí mít na to vhodné kolo, stejně jako do kopce výrazně pomůže tohleto… jak se to… jo, přehazovačka). Anebo tenhle návrh na radikální úpravy Koněvky tam, kde to podle mého názoru není vzhledem k luxusní paralelní cyklostezce vůbec třeba. Ale chtěl jsem jen napsat svůj názor, respektuju ten Váš a nebudu se hádat.

 20. co z toho kdyz ta „luxusni paralelni cyklostezka“ konci nekde v uplne riti?

  jezdit do kopce mi nevadi, kdyz to neni naprosto zbytecny plytvani. chapu ze vy borecci mate z jizdy na kole blbej pocit pokud pri tom 4x nevyjedete na petrin, ale sklon Husitske/Konevovy vyhovuje me predstave jizdy do kopce po Praze radove lip. bohuzel tim aktualne zdrzuju auta, riskuju sejmuti dverma z parkovaci ‚lajny‘ nebo superpospichajici dodavkou.
  ale ze bych to v zajmu bezpecnosti chtel brat pres mont everest nebo pres kyje, takovej tydyt zas nejsem :) to necham boreckum z fitcenter na jejich koleckach za stovosumdesat tisic ;)

 21. Tak ono asi až tak nejde o návštěvníky tohoto webu, většina je vycepovaná z provozu a prostě to Husitskou/Koněvkou vyjede bez problémů, lae jde o zatraktivnění cyklodopravy i pro ty, co zatím nejezdí. Těm se prostě podmínky musí zlepšovat, jinak nezačnou jezdit, přeci jen to chce docela značný morál.

 22. Tak nějak – je třeba to vidět očima lidí, kteří po kolu pokukují, ale v Praze na něj nesednou kvůli infrastruktuře a touží po kvalitě opatření Vídně apod. A jezdí třeba i každý víkend z Prahy na kole ven. A třeba zrovna bydlí v 370 m dlouhém úseku Trocnovská – Tachovské. My tady mezi sebou si klidně můžeme říci, že jakékoliv špatné úpravy jsou k ničemu a ani ty dobré vlastně nepotřebujeme. Ono se i po té magistrále dá jet dobře, minulý týden jsem si to na popud „emotivního blogu“ :) schválně po obědě zkusil když jsem jel z Pankráce do centra… Normálně bych si radši dal pár kopečků navíc, koneckonců nejezdím na kole jenom kvůli tomu, abych se někam dopravil, že ano :)

 23. „náročná a nákladná opatření“? Která to jsou, ty čáry na asfaltu?
  Trocnovská – Tachovské je 720 m, ne 370 (i to by bylo hodně, je tam spousta obchodů a několik kolmých ulic).
  Jasně, jezděte si na kole po zrušené železnici bez napojení na zástavbu a ulice ve městě nechte autům, tohle je v Praze oficiální politika i s těmi všelijakými usneseními, že každá rekonstrukce ulice musí umožnit bezpečný pohyb na kole. Leda cáry papíru. Bezpečnost cyklistů je v Praze v prioritách totálně dole.

 24. Bohumil Špaček: Já se především nechci zpotit, a k tomu mi přehazovačka pomáhá jen částečně.

 25. Je potřeba uvažovat v rámci reálných možností. Pokud existuje omezený prostor pro cyklo-lobby, přimlouval bych se za to, zacílít na vrchní část úseku (Koněvova) kde je o něco menší provoz a trochu víc místa. Obětovat Husitskou, která se přecijen dá objet pro starém spojení až k tunelu do Karlína. Nájezd na staré spojení z centra by taky zasluhoval zlepšení.

 26. Martin: To je dobrý postřeh a bylo by to platné v situaci, kdy by MČ nějaký kompromis zajímal. Bohužel, třímetrový rozdíl v šířce mezi Husitskou a Koněvovou je pod rozlišovací schopností těch, kteří o finálním řešení skutečně rozhodují.

  (a Husitská jde objet jenom jako celek, pro místní relace je nějaké bezpečné řešení nezbytné tak jako tak…)

 27. Respektive, jestli to někdo na MČ chcete ještě zkusit táhnout aspoň k tomu kompromisu, tak za paní Vítkovskou klidně zajděte. Já už jsem svou munici vystřílel.

 28. no asi nemame na vybranou, nez brat to primarne v provozu…
  nerikejte mi, ze pri trose snahy, do kopce a pri vytizenosti tehle ulice nedokazemr udrzet permanentne stojici kolonu aut od bulharu az na ohradu ;) … a neprostupnost samotneho bulharu by bylo male bezvyznamne plus :)
  proste, jak to neni kalamita, tak se tim nikdo nezaobira…

 29. Jezdím tunelem a ne přes Bulhara. Stejně tak Husitskou jsem ochoten objet po cyklostezce, ale chtělo by to zlepšení. Vítkovská železniční končí nikde a dál je to docela hrůza. Cyklostezka na Pražačku je zase pěkný krpál, který pro častější jízdu opravdu není moc vhodný. Určitě by pomohlo propojení obou vítkovských cyklostezek spojkou s nižším spádem.

Další z rubriky

O cyklopruzích poprvé: kolik zaberou místa? 1

O potřebnosti cyklopruhů pochybují mnozí. Na potřebnost cyklopruhů na hlavních ulicích se náměstka pro dopravu..více

Největší legalizace v Praze: předpolí Nuselského mostu 11

Na jižním předpolí Nuselského mostu došlo k dlouho očekávané legalizaci jízdy na kole z cyklostezek..více

Cyklisté v normě ČSN 73 6110 6

České státní normy se zdají být tajemným světem ukrytým před očima běžných smrtelníků. Mnohé nejsou..více

Nehody s účastí cyklistů v roce 2018 15

Rok 2018 přinesl cyklistům dle policejních statistik nepříjemnou skutečnost: výrazně zvýšený počet nehod s účastí..více

Chaos podruhé: Šlapací výčep 18

Na podzim jsme v prvním příspěvku ze série článků „Chaos“ analyzovali jedno z hojně diskutovaných..více

Práva a povinnosti chodců a cyklistů na přechodech a přejezdech 22

Nedávno se rozhořelo další kolo debaty o právech a povinnostech chodců na přechodech a cyklistů..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru