Cyklisté sobě na Výtoni

Výtoň je nejfrekventovanější cyklistickou křižovatkou v centru Prahy. Nejezdí se zde jen po náplavce, provoz v horní křižovatce s ulicí Svobodovou a napojením na železniční most je skoro stejně silný. Prostor tramvajových zastávek je ale úzkým hrdlem, které zhruba polovina cyklistů překonává po nevhodném úzkém chodníku. Cyklisté zde mají problémy řadit se do křižovatky v úzkých pruzích, nemají ani legální způsob, jak odbočit na náplavku směrem od Svobodovy ulice.

S iniciativou Cyklisté sobě jsme provedli v pondělí 2. května ráno krátký průzkum chování a v úterý 3. května odpoledne pak děkovali projíždějícím cyklistům, že jezdí po Praze na kole. Navíc jsme se ptali, co by bylo vhodné na Výtoni zlepšit. Mottem akce bylo ‚Děkujeme vám, že jezdíte na kole, a prosíme, zkuste to po silnici.‘ Lidé, kteří jeli, nebo vedli kolo na nábřežním chodníku, byli dotazováni, co jim brání jezdit přes křižovatku přímo ve vozovce a jaké úpravy by přivítali.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Děkujeme, ale prosíme: jestli na to máte, jeďte ve vozovce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jablíčko si většinou dost nespravedlivě vysloužili ti, které jsme zastavili na chodníku. Když ale padla červená, mohli jsme obdarovat i jezdce v provozu.


Výsledky průzkumu

Sledování cyklistů proběhlo v pondělí 2.5. mezi 8:35 a 9:05. Ze sledování raní špičky vyplynulo následující:

 • V ranní špičce projíždí po chodníku nad nábřežní zdí více než polovina cyklistů pohybujících se po nábřeží.
 • Extrémně úzký průjezd na chodníku vede drtivou většinu cyklistů k pomalé jízdě.
 • Využívají se pohyby jako je levé odbočení z nábřeží na náplavku přes přechod u ulice Na Hrobci. Někteří lidé křižovatku objíždějí až přes park a vyjíždějí právě u ulice Na Hrobci.
 • Úzké místo u vyústění náplavky je problém nejen pro cyklisty, ale také pro chodce (průchod s kočárkem, apod.).
 • Projížděli zde také cykloturisté, kteří sem byli patrně navedeni orientačním značením páteřní trasy A2 od Vyšehradského tunelu.
 • Řadící pruhy směrem z centra – pravý řadící pruh v úseku mezi výjezdem z náplavky a křižovatkou se Svobodovou je zpravidla volný – ať proto, že má signál volno, nebo proto, že vjezd do něj blokuje delší kolona v levém řadícím pruhu pro odbočení do Svobodovy.

Výsledky sčítání

Sčítalo se v pondělí ráno na profilu podél tramvajových zastávek. Sledovalo se, kolik lidí volí jízdu po chodníku. Rozlišovaly se čtyři možné průjezdy A-D podle obrázku:

pruzkum_prujezdy

Průjezd8:35 – 8:458:45 – 8:558:55 – 9:05celkemPoznámka
A1304
B2338
C10482256 % všech průjezdů
C – vedl0011
D1124z toho 2 pak odbočili přes přechod na náplavku
celkem14111439

Ve vozovce (hlavním dopravním prostoru) se zde tedy pohybovalo jen něco přes 30 % cyklistů, téměř 60 % se zde pohybovalo po chodníku.

Výsledky dotazování

Dotazování probíhalo v čase průzkumu na místě v úterý v 15:30 – 16:30. Proběhlo 7 rozhovorů, ne všechny vedly k zaznamenání postoje k jízdě po chodníku na Výtoni. Zjištěné postoje:

 • (pán ~50, elektrokolo) Nejezdím tu často. Potřeboval bych tu někde odbočit na Vyšehrad, ale nevím přesně kde, v provozu bych to nedal.
 • (pán ~40, jel v provozu) Když člověk jede ohleduplně, je jedno, jestli jede po silnici nebo chodníku.
 • (paní ~50) Bojím se jezdit v provozu, stává se mi, že když mě řidiči v úzkém pruhu chvíli nemohou předjet, tak mi potom sprostě nadávají.
 • (žena ~25) Jezdím vrchem, protože tu nedávno byla akce na náplavce a od té doby ji objíždím.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Průzkum byl v zásadě „bleskový“. Pravda, měli jsme těch otázek připravených více, nechtěli jsme ale lidi zdržovat.


Koncept možných úprav

Na základě předchozí analýzy navrhujeme opatření, která by omezila průjezd cyklistů po zúženém prostoru nábřežního chodníku při zastávkách Výtoň. Opatření usnadňují průjezd stávajícími koridory v hlavním dopravním prostoru nebo nabízejí možnost objetí celé křižovatky.

Ve směru do centra je možné při příjezdu od Svobodovy ulice projet podél tramvajové zastávky a následně nepřímo odbočit na náplavku přes přechod pro chodce při ulici Na Hrobci. Bylo by vhodné zajistit zde prostor pro vyčkávání cyklistů. Při průjezdu od železničního mostu a od náplavky je možné buď vést kolo, nebo využít pro klesání schodiště, bylo-li by doplněno lištami pro vedení kola.

Ve směru z centra je možné zúžený chodník objíždět pravým řadícím pruhem. Ten je možné využít pro průjezd cyklistů jak přímo, tak v odbočení Svobodovy, bude-li zajištěn bezpečný způsob řazení vlevo a návratu do přidruženého prostoru.

Předběžně připravuji návrh deseti menších opatření, jejichž realizace by podmínky na Výtoni do jisté míry zlepšila a považuji je za realizovatelné v horizontu jednoho roku:

vyton_3d_opatreni_10

1 Zřízení předsunutých stání pro cyklisty (V19) v signalizované křižovatce
Umožní řazení cyklistů přijíždějících z náplavky a odbočujících do Svobodovy komfortně volnějším pravým pruhem až do předsunutého stání.

2 Doplnění orientačního značení s doporučenými průjezdy křižovatkou
Tabule doporučí cyklistům jedoucím po chodníku alternativní průjezdy v místech, kde jsou povinni sesednout z kola.

3 Změna přechodu u ulice Na Hrobci na sdružený přechod a přejezd pro cyklisty
Cyklisté projíždějící od Svobodovy severně na legalizovaný nábřežní chodník nebo na náplavku mohou nepřímo odbočit s použitím sdruženého přechodu a přejezdu. Už se tak i jezdí. Hodilo by se doplnit vyčkávací prostor.

4 Výjezd z HDP do PP jižně od přechodu u tramvajových zastávek
Umožní průjezd křižovatkou v provozu těm, kdo se pak chtějí co nejdříve vrátit na cyklostezku. V současnosti se tak děje sporadicky v místech signalizovaných přechodů, v kolizi s čekajícími chodci – cyklisté spíš raději rovnou jedou po chodníku. Na místě je potřeba snížit obrubu a odstranit zábradlí.

5 Částečné omezení bariér na problémovém úseku chodníku
Asi by šlo zúžit sloupy doplněné historizující úpravou v místě, kde to extrémně zužuje chodník, posunout koš a přístřešek zastávky přisunout úplně na zábradlí. Tyto úpravy je žádoucí provést teprve poté, co budou realizována alespoň nějaká usnadnění jízdy v provozu, jinak hrozí zrychlení průjezdu nevhodným úsekem.

6 Zobousměrnění ulice Na Hrobci pro jízdní kola
Umožní příjezd cyklistů od Vyšehradu a Albertova mimo koridor ulice Svobodovy.

7 Prodloužení legálního průjezdu cyklistů od jihu až po severní přechod křižovatky se Svobodovou
Umožní legální jízdu na kole v návaznosti na opatření 4 a 8. Pro ty, kdo na chodníku přece jen budou zůstávat, se povinnost vést kolo zkrátí ze 130 m na 50 m.

8 Doplnění lišt pro vedení kola na schodišti ze západní strany křižovatky nábřeží a Svobodovy na náplavku
Usnadní přímé propojení železničního mostu a náplavky. Cyklisté, kteří už nesou kolo po schodech na železniční most, budou schopni použít i toto schodiště. Aby to mohlo soutěžit s atraktivitou průjezdu po chodníku, musí být alespoň vybaveno lištami.

9 Hladký pás dlažby na jižní rampě na náplavku
Stavební úprava, ale pomohla by výrazně usnadnit průjezd z legalizovaného chodníku severně od Výtoně směrem k Vyšehradu (a naopak) po náplavce namísto horem. To je zvlášť vhodné v případě částečného uzavření náplavky, které se děje spíš severně od Výtoně.

10 Legalizace jízdy po chodníku za celnicí a vjezd ze Svobodovy
Alternativní průjezd vyhýbající se celému prostoru zastávek, s návazností na přechod při ulici Na Hrobci směrem k náplavce.

Další postup

Návrhy již projednávám s členy cyklokomise, předložím je k projednání cyklokomisi a magistrátnímu odboru rozvoje a financování dopravy. Samozřejmě, Výtoň by si zasloužila dlouhodobé kvalitnější řešení. V tuto chvíli by ale i tyto drobné úpravy významně pomohly zmírnění konfliktů na této křižovatce významné pro automobilovou, hromadnou, pěší i cyklistickou dopravu.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další ze série: chování

Dočasně zamčené diskuze

Z důvodu budoucích změn našeho webu je od 16. ledna 2021 z technických důvodů plošně vypnuta možnost komentování na stávajícím webu. Na sociálních sítích můžete komentovat i nadále. S komentáři se opět setkáte na nové verzi webu, která se intenzivně připravuje. Za vzniklé obtíže se omlouváme.

Komentáře - uzamčeny

 1. Hezká analýza místa, kterým každý den večer jezdím po silnici z centra. (Škoda že jste tam už nebyli :) ) Mám pocit, že úprava č. 7 bude neprůchodná kvůli bezpečnosti lidí, co vylezou ze schodů z žel. mostu rovnou pod cyklistu… Každopádně cokoliv se alespoň částečně realizuje, bude skvělý posun – ať už „jen“ bod č.1 (proč už tam dávno není) / 2 (cykloturisti jsou v této oblasti opravdu chudáci, co se octnou někde, kam by normálně nejeli) / 3 / 6. Ona je také vtipná věc ta, že pokud cyklista přijede po žel. mostě a nezná to tam, tak opravdu vůbec, ale vůbec neví, kde navazuje jaká cyklostezka, nebo kudy se legálně dostat na náplavku atd.

 2. Add 1 předsunutá stání v křižovatce:
  příjezd k této křižovatce ve směru z centra je tak náročný, že ten kdo to dá v provozu už žádné předsunuté stání nepotřebuje. Nehledě k tomu, že dvojí řada aut před křižovatkou stojí tak na těsno, že se k tomu stání stejně asi nedostanete.

 3. Brahma: Kdepak, vpravo 99% času nestojí vůbec nikdo a zbytek času max 1-2 auta kolem kterých se dostat není problém. A to předsunuté stání tam je potřeba spíš jako ochrana chodců, aby cyklista nemusel stát na přechodu…

 4. Mně by se líbila šikmá nájezdová rampa na Železniční most z chodníku ve směru od Vyšehradu. Bylo by tam pro ní i dost místa a nemusela by se vláčet kola po schodech a zvládli by to i vozíčkáři, pro které je most nedostupný.

 5. parádní průzkum, analýza i s návrhy řešení! :-)
  Na Výtoni jsem celkem často a dovolím si poznámku. Už před nějakou dobou jsem tam přestal chodníky používat úplně, a to jsem spíš zážitkový cyklista, žádný sportovec! Např. když za Vyšehradskou skálou najedu do provozu, tak i na rekole jsem na Palačáku dřív, než ostatní, co se proplétají na chodníku, a s méně kolizními situacemi (přede mnou volno a za mnou auto vždycky jen jedno ;-)). Čili za mě piktogramy v provozu by mohly být, a klidně až k Národnímu divadlu, protože podobná situace nastává i u Mánesa a Žofína.

 6. Díky za podněty, mám reakce také od projektantů z KCD, tak snad budu mít do týdne rozumný koncept, který bude možné prověřit na rychlou realizaci.

 7. Bod 9 bych vybudoval i na ostatních nájezdech pravobřežní náplavky. Větší problém považuji, že Vnislavova není asfaltová po celé délce. Možná by mohlo se zřídit cykloodbočení z ul. Rašínova nábřeží přímo tam při jízdě do Vršovic.

 8. Také hlasuji pro předsunutá stání. Ve špičce často jedou auta rovně a doleva stojí fronta. Pak jedu s auty rovně a předřadím se před stojící – jenže když tam není kde zastavit, tak dobrzdím až na přechodu + brzdit prudce mezi rozjetými auty není moc bezpečné (ale kdo by čekal na chvostu kolony, když ani nemá jistotu, že na zelenou vůbec stihne projet s auty…)

 9. Souhlasím s Brahmou. Rozšíření chodníku podél železničního mostu s rampou do Vnislavovy by bylo super (i když v Praze asi spíš scifi).

 10. Vyton projizdim rano z centra smerem do Podoli. Od Palacaku jedu vrchem a u zminene krizovatky si najedu do praveho pruhu, ktery je vetsinou diky kolone volny. Predsunute stani mi tam prijde taky zbytecne, protoze bud je volno a projedu nebo jsem na cervene prvni. Jestli budu stat o metr dal uz je jedno. Kdyz tam uz stoji auto a jsem druhy nebo treti, tak se na to predsunute stani stejne nemam jak dostat. To same je na Staromestske smerem k PFUK. Spis by se tam (na Vytoni) hodilo zrcadlo pred sjezdem do vozovky, aby se clovek nemusel v rychlosti otacet.
  Jinak predsunute stani by se hodilo o kus dal na krizovatce Podolska/Podolske nabrezi. Tam je vetsinou vzdy misto, jak se kolonou dostat dolu az ke svetlum a mit sanci byt pred auty prvni by se pri odjezdu hodilo…

 11. Epo: Pro směr přímo to samozřejmě takový dopad nemá. Fígl funguje dobře pro odbočení do Svobodovy. Na Podolské vodárně by se to nesporně hodilo taky.

 12. Tak to předsunuté stání je bezpečnostní opatření pro cyklisty aby byli řidiči respektováni a nebyli v křižovatce sražení nějakým pravým či levým hákem, nebo je to místo pro volné zastavení po fíglu předjetí kolony prosmyknutím se kudykoliv skrz stojící auta? Co je primární a co je sekundární smysl?
  Ona ta auta totiž budou už v té křižovatce zase ty kolaře předjíždět. Občas mi přijde, že je mnohem bezpečnější stát před křižovatkou někde za 2. až 3. autem, abych jí projížděl už v řadě aut jejich rychlostí a ne sledovat, zda mne ten první a hlavně druhý rychlík dostatečně objede.
  No a nejlepší je stát vepředu před autem odbočujícím doprava a přitom jet rovně a sledovat jak se vzadu vzteká, že na zelenou šipku nemůže jet. Nebo se rovnou nechat zmáčknout nevybíravým předjetím a rovnou točením doprava.

 13. Brahma: jedno bez druhého není. :-)

  Při odbočení vlevo z pole position tam není problém nechat se předjet ještě v křižovatce (ověřeno), za křižovatkou je pruh dost široký, naopak je rozumné necpat se do tramvajových kolejí, a pak člověka v pohodě předjede celý ten buffer a zmizí v dáli.

  Chlívek v křižovatce s řazením přímo a vpravo a s dříve vyskakující šipkou vpravo v tomto místě není. (Je na křižovatce Michelská – Vyskočilova, ale tam je pruh dost široký na předjetí zprava, pokud si cyklista stoupne víc vlevo.)

Další z rubriky

Pražské nehody cyklistů 2020: noví cyklisté nezvýšili podíl zavinění :)

19. 02. - Zuzana Poláková - Analýzy
Loňský rok byl pro cyklistickou dopravu v Praze bezesporu výjimečný. Z důvodu pandemie koronaviru vzrostl..více

Rekord který nestačí. Nová pražská cykloinfrastruktura za rok 2020 :)

Ačkoliv rok 2020 může zpětně působit především negativně, jsou i odvětví, která v něm rostla..více

Sčítače cyklistů v Praze hlásí největší nárůst od roku 2011 17

Opakovaně se dozvídáme, že letošní sezóna přinesla enormní nárůst intenzity jízdy na kole v Praze...více

Co přinese Vršovická drážní promenáda? 5

Vršovická drážní promenáda. Cesta, stezka, čtyřkilometrový lineární park na místě opouštěné trati z Vršovic po..více

Takové ulice chce Berlín 15

Přes 21 tisíc lidí řeklo německému deníku TagesSpiegel, co jim na ulicích nahání strach –..více

Kodaňské křižovatky šetří místo 1

Cyklopruhy jsou užitečné, a to nejen pro cyklisty. Odstraňují některé kolizní situace. Řidičům dovolují, aby..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru