Prahou na kole: naše činnost a rozpočet

Prahou na kole je v současnosti nezávislým projektem Auto*Matu. Hospodaření našeho portálu je věnována vždy stránka v rámci výroční zprávy spolku. Uvědomujeme si ale, že výroční zprávy čte jen málokdo. Neboť vás pod každým článkem prosíme o zaslání finančního příspěvku, domníváme se, že si zasloužíte informace o rozpočtu přímo zde a trochu detailněji okomentované než ve výroční zprávě celého Auto*Matu. Pojďme tedy tímto článkem založit novou tradici a představit naše hospodaření.

Hospodaření v roce 2015

pnk_vynosy_2015

Výnosy v roce 2015 činily 32 tisíc korun. Většinu tvořil převod z roku 2014: jednalo se o peníze vybrané v předešlém roce od příznivců a uživatelů na redesign mapy. Práce na redesignu se mírně opozdily a byly tak dokončeny až v roce 2015. Většina zbylých příjmů byla opět od individuálních dárců. Zajímavou novou položku činilo 1900 Kč z grantu Cyklisté Praze od hl. m. Prahy. Jednalo se o grant určený ke zlepšení fungování webu, který začal běžet na konci roku 2015 a jehož velká část byla čerpána až v roce 2016. Peníze byly určeny na korektury článků a na podporu nových autorů píšících články na redakcí zadaná témata.

pnk_naklady_2015

Jak již bylo řečeno, rok 2015 byl rokem redesignu mapy, proto byla na tento projekt vynaložena i velká část prostředků. Dalšími položkami pak byly režijní náklady, webhosting a peníze vynaložené na korektury a objednané články z grantu Cyklisté Praze od hl. m. Prahy.

Co to znamená nezávislý projekt Auto*Matu?

Nikdy jsme podrobně nepsali o tom, jak vlastně fungujeme, což máme nyní příležitost napravit. Web Prahou na kole byl založen v roce 2007 jako nezávislý s podporou několika iniciativ (Neoficiální cyklomapa Prahy, NaKole.cz a Auto*Mat). Změny ve složení původní redakce a aktivitách redaktorů postupně vedly k personálnímu propojení s watchdogovým týmem Auto*Matu. Skrze Auto*Mat získával web důležité know-how a potřebné informace o dění v Praze. Tak tomu bylo za šéfredaktorování Vratislava Fillera, který měl částečný úvazek v Auto*Matu a zároveň se ve volném čase věnoval webu Prahou na kole. Podobně tomu ale bylo i u některých dalších spolupracovníků. Finance byly v té době řešeny využitím internetové infrastruktury Auto*Matu (poskytl prostor na serveru a platil doménu) a práce běžely na dobrovolné bázi. Vztah redakce Prahou na kole a Auto*Matu řešila neformální dohoda deklarující respektování aktivit Prahou na kole ze strany Auto*Matu.

S růstem aktivit však začalo být toto uspořádání obtížně udržitelné. Redakce potřebovala upřesnit roli webu také vůči aktivitám Auto*Matu. Cílem bylo udržení maximální možné nezávislosti na postojích Auto*Matu. Web Prahou na kole je tematicky zaměřen na cyklodopravu a snahou bylo rovněž zachování volnosti v komentování kroků Auto*Matu. Zároveň se web Prahou na kole snaží být názorově šířeji zaměřený a otevřený i autorům a čtenářům, kteří s jinými aktivitami Auto*Matu nemusí být v souladu. Podpora Auto*Matu pro zdárné fungování webu byla nicméně esenciální. Registrace Prahou na kole jako zcela samostatného subjektu se ukázala jako administrativně náročná vzhledem k tehdy minimálnímu rozpočtu.

V rámci zachování transparentnosti bylo rozhodnuto, že budeme získávat vlastní příjmy nezávislé na dalších projektech Auto*Matu, a bude vyjasněno vzájemné vnitřní fungování. Vznikl tak neformální rozpočet Prahou na kole v rámci účetnictví Auto*Matu, v jehož rámci začal náš web přispívat na náklady spojené s webhostingem a doménou a rovněž na režijní náklady (kanceláře, účetnictví, apod.). K tomu všemu slouží naše příjmy ze sponzoringu, reklamních článků a fundraisingu. Navíc vlastní fundraising umožnil financovat náročnější práce na redesignu a úpravách mapy.

Vnitřní autonomie Prahou na kole také dává našim dárcům jistotu, že přispívají přímo na konkrétní činnost a že jejich finance nejsou využity na jiné aktivity Auto*Matu. První dary z roku 2013 a 2014 sloužily především k redesignu mapy a jejímu přizpůsobení pro zobrazení na mobilních telefonech, které jsme minulý rok rozběhli.

Celou tuto změnu fungování pak symbolicky uzavřela změna na pozici šéfredaktora – po Vratislavu Fillerovi tuto pozici převzal v roce 2014 Jiří Motýl, který není angažován ve vnitřním týmu Auto*Matu a nepodílí se ani na žádných jiných aktivitách, čímž se povedlo web personálně oddělit od zbylých aktivit spolku.

Dobrovolnictví a aktivita čtenářů

Velká většina webu funguje na dobrovolnické a komunitní bázi. Prostě nás ta práce často baví a děláme ji rádi. Velká část článků vzniká zcela bez nároku na honorář, pozice šéfredaktora je dobrovolnická, web funguje díky obří aktivitě čtenářů, kteří nám hlásí uzavírky, novinky a zasílají fotografie.

Redakční tým je v podstatě dobrovolnický. Ročně vychází zhruba 130–160 článků. Grant Cyklisté Praze v roce 2016 jednorázově přispěje na vydání 29 na témata, která by jinak vnitřní redakční tým nebyl schopen zajistit.

Stejně tak i větší grafické úpravy mapy, webu a zajištění IT funguje za velmi přátelské sazby. Drobné průběžné práce a různá zlepšení jsou tvořena naším IT týmem opět dobrovolnicky.
Samotnou kategorií je pak aktualizace obsahu mapy. Zde funguje vlastní tým dobrovolníků, kteří aktualizují mapové body s fotkami. Mapový podklad je pak prací celosvětové komunity editorů OpenStreetMap.

Jednoduše řečeno, bez komunity lidí, ochotných pro Prahou na kole odvádět velmi solidní práci, protože je to prostě baví nebo protože prostě chtějí, by tento web nebyl tam, kde je. Stejně tak by ale neexistoval ani bez příspěvků od individuálních dárců. S provozem jsou spojeny náklady a větší práce na rozvoji webu potřebujeme přeci jen zaplatit. Proto bych chtěl v rámci tohoto článku poděkovat všem, kteří nám pomáhají. Ať již jste členy redakce nebo nám píšete o aktuálních uzavírkách a dění v Praze nebo jste se nám rozhodli přispívat na provoz a rozvoj. Děkuji vám všem!

Rok 2016 a výhled do budoucna

Rok 2016 je v rámci Prahou na kole trochu jiný díky právě běžícímu grantu Cyklisté Praze od hl. m. Prahy. Díky němu jsme byli schopni vydat a vytisknout nové informační letáky, přilákali jsme k nám na nová témata nové autory a zároveň máme korektorku opravující naše hlavní články. I po skončení grantu se budeme snažit korektury udržet, neb to obsahu jednoznačně prospívá.

Do budoucna máme další plány, které si ovšem vyžádají větší personální zajištění, a proto na ně v současnosti šetříme. Jedná se například o technická vylepšení naší mapy a rovněž diskutujeme nad možnostmi redesignu celého webu. To je ale budoucnost o něco vzdálenější.

O celém rozpočtu na rok 2016, výhledu na rok 2017 a připravovaných větších projektech zase příště v této nové občasné sérii. Po Novém roce pravděpodobně nastane ideální termín na další pokračování.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další z rubriky

Praktické trasy v cyklomapě Prahou na kole 13

Cyklomapa Prahou na kole nabízí v Praze řadu praktických průjezdů po neznačených trasách. V srpnu..více

Ohlédnutí za jarem s cyklistickými mapathony 7

Letos na jaře proběhly další tři cyklistické mapathony. Nutno podotknout, že účast postupně slibně rostla...více

Hospodaření Prahou na kole v roce 2018 1

Již několikátým rokem představujeme podrobně naše hospodaření z loňského roku. Chceme o hospodaření našeho webu..více

Cyklistický mapathon pro začátečníky 1

Další setkání nad cyklistickými mapami se blíží. Cyklistický mapathon je naplánován na 25. června v..více

Informační leták pro městské cyklisty a cyklistky 1

Po dvou a půl letech vydáváme aktualizovanou verzi našeho letáku pro nováčky v sedle. Leták..více

Novinky v mapě a další mapathon 14

Cyklistická mapa Prahou na kole letos oslaví 14. narozeniny. Historie mapy je již docela dlouhá,..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru