Developer a cyklisté: depozitář UPM

V nové sérii nazvané „Developer a cyklisté“ se podrobněji podíváme na příklady, jak je cyklistická doprava zakomponována do soukromých i veřejných lokálních stavebních projektů.

Je nově vzniklá zástavba napojena pohodlně na přilehlou cyklostezku? Jak se řeší v nových kancelářských budovách parkování bicyklů? A je stezka vedoucí napříč novým souborem bytových domů pouhou marketingovou vějičkou, nebo bude k užitku i někomu jinému než jen tamním dětem na odrážedlech? A dbal developer na zakomponování městských cyklotras z cyklogenerelu? Na to vše se čas od času podíváme v této občasné sérii.


V minulosti jsme se v podobném duchu již věnovali bytovému komplexu Metropole Zličín. V dnešním prvním oficiálním článku této série se zaměříme na stavbu veřejnou – Centrální depozitář Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (depozitář UPM). Jedná se o stavbu za 315 milionů korun z programu ministerstva kultury Péče o národní kulturní poklad, která byla na jaře 2016 otevřena na pražských Stodůlkách – na sídlišti Velká Ohrada v ulici Červeňanského.

Depozitář UPM

Depozitář již dříve prošel kritikou ArchVadera, nás ale zajímá něco mnohem konkrétnějšího – doprovodná cyklistická infrastruktura. Společně s depozitářem UPM totiž vznikla na přilehlém chodníku podél ulice Červeňanského krátká cyklostezka – v úseku dlouhém zhruba 100 metrů.

Jedná se o krátký s ničím nepropojený výstřelek projektanta depozitáře, nebo jde o součást širší pražské cyklistické koncepce?

Plán městské části

Absence jakékoliv plánované celoměstské cyklotrasy v daném místě nás zprvu vedla k domněnce, že na tento úsek nikdy v budoucnu navázáno nebude. Po nelehkém pátrání jsme ale zjistili, že projektant depozitáře v tomto případě doplnil cyklostezku na základě požadavku městské části Praha 13. Ta připravuje rekonstrukci celého západního chodníku podél ulice Červeňanského, který by měl být opraven ve stejném stylu, jako získal po požadavku Prahy 13 i nový úsek podél depozitáře UPM.

Stezka by měla v budoucnu pokračovat ve stejném stylu dále.

Rekonstruovaný chodník je v budoucnu uvažován pro oddělený provoz pěších a cyklistů. Dva protisměrné jízdní pásy pro cyklisty mají mít šířku minimálně 2 metry, dva pruhy pro pěší mají mít šířku minimálně 1,5 metru a mezi prostorem pro cyklisty a pro pěší má být bezpečnostní prostor – odstup šířky 0,5 metru. V tomto prostoru bude umístěn hmatný pás pro nevidomé se šířkou 0,3 metru. Šířka nového chodníku bude celkem 4 metry.

Zhodnocení stezky

Rekonstruovaný chodník s dělenou stezkou pro pěší a cyklisty tak v budoucnu vytvoří cyklostezku podél celého západního okraje sídliště Velká Ohrada. Přilehlá ulice Červeňanského v současnosti není extrémně frekventovaná, sice po ní jezdí autobusy MHD, ale bývá přehledná a pro cyklisty vcelku dobře sjízdná.

Do budoucna se ale podél ulice plánuje vznik nových parkovacích stání, což může tamní dopravní situaci značně znepřehlednit. Lepší řešení cyklistické dopravy v ulici je tedy rozhodně na místě. Městská část tu (namísto integrace cyklistů do provozu) zvolila variantu chráněné chodníkové stezky. Ta ale obvykle bývá mnohem náročnější na kvalitní vyřešení návazností. Chodníková stezka si navíc v daném místě připisuje i zbytečné stoupání. Přesto ale tato volba nemusí být v sídlištní zástavbě nutně krok vedle.

Zatímco silnice vede výhodným zářezem, cyklisté na stezce podél západního chodníku jsou nuceni jet do zbytečného kopce. Stezka navíc bizarně kopíruje kruhovou masu budovy a na křížení s vjezdem do areálu cyklista ztrácí přednost. 100 metrů dlouhý úsek a problémů tu není málo.

Nevýhodou plánované stezky je, že se bude vyskytovat až západně za komunikací Červeňanského, velká část lidí jedoucích ze sídliště k metru by tak musela pro příjezd na stezku přejíždět tuto silnici. Přičemž ale lávka k metru Lužiny ústí na východní straně téže ulice, blíže k sídlišti. Cesta k metru s využitím stezky a lávky by si tak vyžádala dvojitý přesmyk přes ulici. Zároveň je ale na západní straně Červeňanského u křížení s Jeremiášovou postaven supermarket Lidl. Ten je sice častým cílem cest, zároveň ale společně s autobusovou zastávkou brání jakémukoliv jednoduchému a pohodlnému napojení plánované stezky k přechodu přes Jeremiášovu, kudy se také dá alternativně dojet k metru.

Lidl Velká Ohrada. Cíl cest, ale i prokletí napojení budoucí stezky.

Doporučení

Stezka samotná tak rozhodně není špatným nápadem, i když z celoměstského pohledu je vcelku bezvýznamná a bude sloužit hlavně lokální dopravě ze sídliště k supermarketu a k metru. Je také otázkou, kdy bude dokončena, protože rekonstrukce chodníku podél Červeňanského se již několik let oddaluje. Pokud má ale být stezka v budoucnu skutečně funkční a nemá být jen na okrasu, tak nesmí zůstat jen u ní. Jak již jsme zmínili na začátku, podobné chodníkové stezky musí být co nejlépe napojeny na své okolí.

Přechod s přístupem do sídliště. Půjde tudy projet?

Stezka tak po dokončení musí být co nejlépe napojena na sídliště Velká Ohrada – nejen pomocí stávajících křižovatek, ale i sdružením mezikřižovatkových přechodů pro chodce s přejezdy pro cyklisty a povolením jízdy cyklistů na příslušných stezkách vedoucích od ulice Červeňanského dále do sídliště.

Křižovatka s Jeremiášovou. Cyklisté tudy nyní jezdí nelegálně jak po lávce, tak po přechodu k Lidlu. Vyřeší se spolu se stezkou i legální a pohodlné překonání této oblasti?

Popisovaná oblast (podklad: Geoportalpraha.cz)

Zásadní je ale především kvalitní vyřešení křižovatky s Tlumačovskou a Jánského, respektive také s Jeremiášovou. Tato oblast je zásadní jak pro napojení supermarketu na sídliště, tak pro přístup ze sídliště k metru. Potřebné by zde bylo především povolení jízdy cyklistů přes lávku nad Jeremiášovou k metru Lužiny. Jedná se o prostor, který je z místního dopravního hlediska naprosto stěžejní.

Na lávce nad Jeremiášovou.

To vše by šlo vyřešit legalizací tamních pěších stezek kolem lávky a doplnění několika příčných vazeb přes Červeňanského k již plánované cyklostezce. Tím by se vyřešil jak chráněný přístup k metru, tak napojení budoucí cyklostezky a Lidlu na sídliště Velká Ohrada.

Závěr

Pokud se spolu se zbudováním stezky podaří vyřešit kvalitně návaznosti na všechny křižovatky a dále na sídliště Velká Ohrada, pokud bude legalizován a komfortně vyřešen navazující přístup k metru Lužiny, pak dostane tato pro-cyklistická investice smysl.

Pokud se ale jen postaví stezka a jedinou další doprovodnou investicí bude stavba parkovacích míst v Červeňanského, tak bude veškerý užitek minimální. V takovém případě stezka sice zlegalizuje jízdu těm, kteří po tomto chodníku již dnes beztak jezdí, ale nikoho dalšího nemá šanci oslovit. Sice lepší než nic a stát to příliš nebude, protože chodník by se stejně musel opravit, ale jásot to rozhodně nevzbudí.

Každopádně lze projektanta a městskou část v tomto případě ocenit za spolupráci. Stezka je součástí širšího celku (realizace vzešla z požadavku městské části) a nemělo by se tak jednat o pouhé marketingové torzo bez užitku, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud tedy městská část dokáže stezku dotáhnout do skutečně funkční podoby. Případné selhání v této oblasti ale jde za Prahou 13, nikoliv za projektantem depozitáře UPM. Projektant ale přesto mohl lépe dbát na některé detaily, jako je ztráta přednosti na křížení se vjezdem do areálu.

Co si ale pochvalu na straně projektantů a provozovatelů depozitáře nezaslouží, jsou cyklistické stojany u depozitáře UPM. U nové veřejné stavby bychom očekávali vyprojektování kvalitního cyklistického stání, nikoliv dodatečné zakoupení několika drátolamů:

Depozitář UPM by se mohl inspirovat třeba u sousedního Lidlu, jak se dají kvalitně řešit stojanová stání:

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

 1. Takže to máme nevyřešené napojení, ztrátu přednosti, kopeček navíc a ukončení na panelovém chodníku bez jakéhokoli dopravního značení.

  Jste si jisti, že se jedná o cyklostezku a nikoli o součást plánu, jak cyklisty z Prahy dostat? (na silnici od teď budou vytrubováni „vedle máš cyklostezku debile“ a na chodníku budou blokováni chodci)

 2. Opravdu mě chytá štítná žláza když vidím stojany bez střechy v místech, kde by o pár metrů dál mohly být zastřešený.
  AŤ žije SMART PRAG – vše jen zadraho a zbytečně sepsané na papíře a potřebný veřejný reálný užitek, absolutní nula.

 3. ja bych nevysiloval. nez dojde k ‚planovane‘ rekonstrukci navazujici ulice, bude z tohoto 100m useku sotolina ;)

Další z rubriky

Top 5 cykloopatření roku 2020 26

V roce 2020 Praha investovala historicky nejvíce do nových cyklostezek a zřídila cyklopruhy v mnoha..více

Nejkontroverznější cykloopatření roku 2020 18

Rok 2020 s sebou nepřinesl jen cyklistická opatření, na které veřejnost čekala desítky let, či..více

Nové přejezdy a cyklopruhy na Türkově 22

Dvojice křižovatek na sjezdu z D1 do Türkovy ulice na Praze 11 se ke konci..více

Náprava cyklopruhů v Ocelkově ulici 3

Ladně se vinoucí ulice Ocelkova spojující východ a západ Černého Mostu má ochranné cyklopruhy. Získala..více

Oprava Barrandovského mostu: Cyklisto veď kolo 12

Rekonstrukce Barrandovského mostu se nedotkne jen řidičů. Na páteřní cyklotrase A2 pod Barrandovským mostem začnou..více

Nikdo neučený z chodníku nespadl 45

Letošní sezóna je z hlediska cyklistické dopravy výjimečná. Jarní boom městské cyklistiky způsobený hledáním proticovidové..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru