Zchátralé mosty na pražských cyklotrasách

Špatný stav mostů a lávek hýbe v poslední době Prahou. A jak ukázal pád lávky v Troji, netýká se jen velkých pražských přemostění. Podle seznamu mostů ve velmi špatném stavu (článek Českého rozhlasu zde) se lze domnívat, že případné uzavření či následné opravy dopadnou tíživě na některé cesty užívané cyklisty. V dnešním článku proto projdeme všechny lávky a mosty z citovaného článku a podíváme se na ně z hlediska cyklistické dopravy. A protože každá změna je i příležitostí k nápravě, je vhodné zauvažovat, jak na mostech, které vyžadují přestavbu, zlepšit podmínky pro jízdu na kole.

A13: Lávky železničního mostu

Jak známo, již jsou zavřené. Byť pouze pěší, v roce 2010 na nich byl denní průjezd v sezóně přes 400 cyklistů. Koridorem má vést páteřní trasa A13. Dřívější snahy o legalizaci ztroskotaly na malé šířce lávky. Rekonstrukce se bohužel provádí v dosavadních rozměrech. Daleko větším problémem než současná uzavírka je tak skutečnost, že ani po opravě nebudou lávky pro jízdu na kole legální.

13: Palackého most

Edit 3.2.: Odstavec nesprávně týká mostu Legií, na kterém se připravuje posun tramvajových kolejí. Oprava Palackého mostu by byla spíše příležitostí k tomu vyloučit z něj zcela automobilovou dopravu.

A26: Cyklistická lávka přes ul. Poděbradskou v Hloubětíně

Lávka na trase A26 je podstatnou součástí této cyklotrasy. V případě nutné opravy by byly zasaženy zejména relace z Vysočan dále na jih (Hrdlořezy). Směrem na Hloubětín se nyní dá (díky gerilovému sjezdu) odbočit už před lávkou a křižovatku s Kbelskou překonat po přechodech – chodníky k nim jsou legalizovány. Problém je pokračování do Nademlejnské, kde v současnosti chybí přechod i přejezd. V případě opravy lávky by tedy bylo žádoucí zřídit přes Poděbradskou pod lávkou sdružený přechod a přejezd, řízený světelnou signalizací.

A31: Severní předmostí Hlávkova mostu

Přemostění nábřeží Kapitána Jaroše v mimoúrovňové křižovatce Vltavská. Tento prostor si žádá celkové přepracování. Celá mimoúrovňová křižovatka je neměstská a domnívám se, že by měla být odstraněna (resp. uvedena do stavu podobného situaci před výstavbou magistrály). Nedojde-li k tomu, pak je třeba zřídit alespoň úrovňové přechody a přejezdy z Hlávkova mostu do zástavby.

A254: Libeňský most

Po Libeňském mostě vede trasa A254 a pro cyklisty má alternativu až na mostech Barikádníků a Hlávkově, případně přívozem Hol-Ka. Vše jsou to značné zajížďky, trasa A2 do Karlína navíc není v zimě použitelná. V případě několikaleté opravy mostu by bylo žádoucí zřídit provizorium použitelné současně pro tramvajovou i bezmotorovou dopravu. Nový most pak potřebuje profil, který nezúží stávající chodníky a umožní zřídit plnohodnotné cyklostezky.

A50: Libošovická (Bystrá) 

Most leží mezi Horními Počernicemi a Satalicemi na okružní trase A50. Vzhledem k požadované demolici je na místě doplnění o chodníky a dále rozšíření na parametry dovolující zřízení cyklopruhů nebo vyvýšených cyklopásů.

Další zajímavé mosty

Karlův most. Jízda na kole je na Karlově mostě zakázána kvůli velké pěší frekvenci. Dojde-li ale na opravu vynucující si uzavření, očekávejme davy turistů na mostech Mánesově a Legií.

Podjezd Wilsonova. 7,5 m dlouhý a 13,7 m široký most se nepodařilo identifikovat, může jít buď o jeden z podjezdů přístupové komunikace jižně od haly Hlavního nádraží, nebo o podjezd tramvajové trati do Seifertovy. Ve druhém případě by bylo velmi vhodné podjezd rozšířit o chodník a cyklostezku.

A44? Národních Hrdinů. Není zcela jisté, o který most jde. Most přes Rokytku, přes který vede trasa A44, byl opravován v roce 2017.

A266: Kolbenova. Most se nepovedlo jednoznačně identifikovat, patrně jde o přemostění bývalé vlečky ČKD, v jejímž koridoru má vést účelová komunikace a také cyklotrasa A43.

U Michelského lesa. Mostek přes Kunratický potok na uvedené ulici je z roku 1902, kdy ležel na staré Budějovické silnici. Trasa A22 přes něj naštěstí přímo nevede, dlouhodobější uzavírka by ale znamenala nějaká provizoria v okolí prostoru zastávky a přejezdu přes Vídeňskou. Možná by z provizoria mohl vzniknout objezd zastávky pro stezku směrem na Kačerov.

Třebonice, Slivenec nad H 1. Most se nepodařilo identifikovat, půjde asi o některý z mostů přes Pražský okruh. Všechny tyto mosty nabízejí cyklisticky poptávaná propojení. Bylo by je v případě přestavby tudíž vhodné rozšířit na parametry dovolující zřízení cyklopruhů nebo vyvýšených cyklopásů.

Kosořská (Na Višňovce). V případě rekonstrukce mostu se nejspíš poměrně živý provoz přesune z Kosořské do staré Slivenecké, což ji pro jízdu na kole dost zneatraktivní. Snad do té doby bude aspoň legální jízda po tramvajové estakádě.

Naskové (Cibulka). Most na hlavní ulici stoupající od Plzeňské na Cibulku a dále do Jinonic, na výhledové trase A132. Nejedná se o zásadní trasu, ale případná rekonstrukce pošle veškerou cílovou dopravu přes Šmukýřku, která se pro jízdu na kole používá.

Ostatní

Pěší zóna u metra Nové Butovice. Nejsem si zcela jistý, kterého průjezdu se to týká. Každopádně, pro dálkový průjezd dnes vyhovuje spojnice Tichonova – Petržílkova, v budoucnu pak bude mít větší dopad na spojení do Jinonic výstavba Radlické radiály.

Opatovská, u Záře. Lávky přes ulici Opatovskou slouží převážně pěší dopravě a ve všech případech je v blízkosti souběžný přechod pro chodce.

Lávka Slatiny (u prodejny). Jakkoliv je potěšující, že tyto tři traverzy se shnilými prkny jsou v evidenci TSK, naštěstí nejsou součástí žádné významnější trasy. Ostatně je otázka, jak se změní cyklistické průjezdy Slatinami jako celek, už na ně probíhá rozsáhlá developerská příprava – studii prezentovali přibližně před půl rokem.

V Pevnosti. Na Vyšehrad kola nesmějí (narozdíl od taxíků).

U Břetislavky. Most (z r. 1964, dlouhý 6,8 m a široký 12,3 m) se mi nepodařilo identifikovat.

Ledecká, Statenický. Mostky přes Litovický potok jde objet o blok vedle Přílepskou.

Lávka Dlabačov. Nástupní lávka z nepoužívané tramvajové smyčky ke Strahovskému stadionu.

U Ořecha. Most přes Pražský okruh, přes který vede historicky trasa 0013. Vzhledem k provozu není trasa už dnes příliš použitelná, obejití mostu bude možné přes Jinočany po stezce podél ulice Poncarovy, nebo mostem Na Zadní kopanině.

Jeremiášova-Ke hřbitovu. Přemostění na slepé ulici Líšnické, která je cyklisty prakticky nevyužívaná.

Závěr

Rekonstrukce či přestavba čeká v následujících letech několik mostů významných i pro cyklistickou dopravu (Železniční, Libeňský, Hlávkův, Palackého, ale také řada mostů v okrajových částech Prahy, zejména mosty přes dálnice postavené v 80. letech minulého století). Vzhledem k tomu, že tyto akce nejsou primárními investicemi do cyklistické dopravy, bude pro jejich výslednou kvalitu zásadní koordinace a vnější kontrola. Tyto mosty se zkrátka musí pohlídat i z hlediska řešení cyklistické dopravy.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře - uzamčeny

 1. K lávkám železničního mostu: myslím, že větší problém než šířka byla normově nedostatečná výška zábradlí (jistě památkově chráněného).

 2. Vzpomínám, jak už před lety o vnitřním dluhu pražské infrastruktury psal na PNK Vráťa. Byl to takový věští hlas :o) o://

  Ale radiály, tunely a okruhy jedou vesele dál, každé číslo Šestky zdůrazňuje jejich nutnost – i když jsou to jednotliví radní P6, samozřejmě, kteří na to nemají až zas tak velký vliv. Zejména Eva Smutná (TOP09) je často smutná z toho, že P6 není protkaná radiálami.

  Říkám, ač už se mi někdo opakovaně snažil vysvětlit, že blanky a radiály _rozhodně_ na špatný vliv zbývající infrastruktury nemají…

 3. Jinak u té Břetislavky by to mohl být můstek přes Šárecký potok, před křižovatkou u hospody.

  Ten Karlův most by myslím mohl být průjezdný např do 10 hod., i když z hlediska cyklodopravy je to asi bezvýznamné, a když se mi tudy chce jet, neubyde mě, když to převedu pěšky a pořádně se pokoukám po sochách. Ale svádí to…

 4. „Ale radiály, tunely a okruhy jedou vesele dál … “ … už zase. Proboha které???

  Jo, jasně, Blanka … a? A nic.

  Aby i pro jednodušší bylo jasno, můžeme se tady sáhodlouze bavit o (ne)přínosu Blanky, ale i pokud bychom se shodli na tom, že B byla úplně na dvě věci, tak dávat ji souvislosti nedostatečnou údržbou dopravní infrastruktury je hodně mimo.

 5. MM
  to je určitá mantra, nedávno v Újezdu nad lesy hodili do schránek takový nenápadný magistrátní letáček o obchvatu Úval, Újezdu nad lesy a Běchovic, tedy o silnici, která byla v plánech už před 25 lety s tím že bude do roku 2005 hotová…. pěkné obrázky i sliby plus jedna informace navíc, že někdo počkal na poslední den tříleté vyjadřovací lhůty a hodil do toho zase vidle….
  Takže poslední termín je, že někdy kolem roku 2021, když do toho zase někdo nehodí vidle, by se mohlo kopnout do země…a snad v roce 2024 to bude …..

  Takže nic nejede vesele dál, ani radiály ani tunely, jediné co jede dál je to, že malá ale velmi hlučná část obyvatelstva dokáže , samozřejmě i k radosti firem které to rády postaví později a dráž ( což mě vede k úvaze , že třeba Děti země určitě nemohou mít problém sehnat od betonářů prašule na činnost) zastavit, zdržet nebo megazdražit většinu páteřních výstavby a pak poukazovat na to, že ty malé části které zastavit nedokázaly nejsou bez zbytku “ vidíte k ničemu a stály fůry peněz“.

  A protože nejsme v Holandsku, Dánsku, Rakousku, Německu nebo ve Francii, kde si takové ucelené a funkční sítě postavili už dávno, tak mají i možnost hlásat, že takové věci se tam v městech a okolí už “ momentálně skoro nestaví“…

  No a k té údržbě to je celé jasné, vždyť i údržba mostů, která momentálně omezí uživatele ( viz třeba železniční most) bývá hlučně napadána. Praha posledních pár let, díky nesmyslné politice paní Krnáčové a dalších “ ještě víc osvícených politiků“ má neskutečně přebytkový rozpočet, který ovšem utrácí na nesmysly a propagandu o chytrém městu, městu tak chytrém že ani mosty nepotřebuje ….

 6. újezďák: Tak ona bude asi i zjednodušením taková ta mantra, že nějaké spolky mohou za zdržování, protože asi kdyby byla přiměřeně nastavená legislativa a úředníci pracovali kvalitně a svá rozhodnutí řádně zdůvodňovali, tak mám pocit, že něco nepůjde blokovat donekonečna. Nebo je chyba i na straně soudů, že věc schazují kvůli zanedbatelným formalistickým pochybením? Případně, že soudí pomalu?

  Nevím, žádnou analýzu tohoto stavu a třeba srovnání s jinými zeměmi jsem nedělal, nehledal a ani jsem si nic takového nečetl… sna jen, že stavební řízení je tu extrémně dlouhé..

  Já osobně nic neblokuji, ale už jsem také něco v životě připomínkoval: https://prahounakole.cz/2016/08/tramvaj-na-dedinu-probehle-pripominkovani/
  Cyklotrasa tam má být snad podle všech různých koncepčních dokumentů včetně platného územního plánu. Jasně, to neznamená, že se tam musí postavit, zároveň by bylo ale vhodné s ní počítat v projektu, když už je v územním plánu a všech těch koncepcích a ne tam prdnout parkovací dům a křižovatku s tramvajovou tratí a cyklo neřešit.
  Po zveřejnění článku mě kontaktoval jeden člověk z IPRu s tím, že mám samozřejmě pravdu, ale že bohužel s participací veřejnosti začali pozdě a moje připomínky již nezvládnou doplnit, protože je tlak na to postavit to co nejrychleji a věc je v takovém stupni přípravy, že na toto není prostor.
  Tak se tak z pohledu této osobní zkušenosti ptám… asi bych do toho mohl také házet vidle, připomínkovat to, napadat to soudně a odvolávat se na ty koncepce a územní plán… a jistě to i notně zdržet, třeba víc, než kdyby někdo řekl, nojo, to jsme zvrzali s tou cyklodopravou, tak to tam doplníme. Ale tady se hraje takový vabank, že tyhle „drobnosti“ a „nedokonalosti“ nikdo řešit nebude a holt se to nějak proválcuje. Ale pak stačí někdo, koho podobný přístup dostatečně naštve, aby tomu věnoval mrtě času a dělal vše proti.

  Ale aby bylo jasno: neplánuji do této stavby nějak víc šťourat.

  Ani tímto textem nevylučuji, že mohou existovat skupiny, co něco blokují a připomínkují, protože na tom mají i nějaký finanční zájem. Co já vím.
  Zase bych ale neříkal, že někdo nemá právo si o něčem něco myslet, podávat připomínky, kritizovat. To asi stavbu nezastaví, pokud by vše bylo v pořádku.

 7. újezďák: Dopravní stavby se prosazují „na sílu“. Za to, že třeba EIA na Blanku 2 je přizpůsobená tomu, aby to vyšlo, nevládky nemůžou. Tehdy jsme se nesoudili, dneska, po pěti letech zkušeností s tím, jak to chodí, bych se soudil. Ať si obhájí, že to posuzováním vlivu na životní prostředí férově projde.

  A pokud jde o cyklo? To, co popsal Jirka, je špička ledovce, většina sporů se vede mimo oči veřejnosti. A dost často se stává, že se něco řadu let nerealizuje prostě proto, že tam chce magistrát i městská část něco docela jiného, a čeká se, kdo koho po volbách přetlačí.

 8. Kdyby Praha byla v západní Evropě, tak by jsme dnes měli hotový okruh( okruhy) podobného ražení jako v Amsterodamu, nebo Kodani… pochybuji, že TO TAM VŠECHNO PROSADILI NA SÍLU :) Na druhou stranu by pravděpodobně naše hromadná doprava byla na tamní úrovni a aut by tu jezdilo o něco víc a o to o hodně dřív…
  Na další stranu jsem nikdy neřekl, že nikdo nemá právo podávat námitky, jen se mi nelíbí taktika je podávat poslední den několikaletých připomínkových dob.

  A proto říkám, že tuším jak to dopadne u nás a jsem si zatraceně jistý, že místních se bude proti angažovat naprostá menšina , ale co, stejně nám to nepomůže, protože naši krtci , naši hraboši, naše žáby a naši ptáci na zahradách mají menší práva než krtci, hraboši a ostatní tvorstvo na současných řepkových polích kudy by průtah měl jít , no a posuzovat to bude nějaký samozvaný spolek…

 9. Jako kdybych tady slyšel nějaké názvuky na štvavou vysílačku našich posledních dvou prezidentů… Samozvanci a ztroskotanci… Už jen ekoteristé chybí…

  Jinak pokud jde PO, je jeho SZ část navržena z velké části v místech, kde není řepka ani omylem – vltavský kaňon, archeologické lokality, řetězec přírodních památek…

 10. Újezďák: Můžeš mi poslat odkaz na tu vaši újezdskou story? By mě zajímalo, v jakém procesu má veřejnost na vyjádření tři roky, ještě jsem se s něčím takovým nesetkal. Zpravidla je to 30, maximálně 60 dnů, což mimochodem na nějaké rozklíčování průšvihů v obsáhlejší dokumentaci sotva stačí, zvlášť když nejprve pár týdnů z úřadů páčíte všechny přílohy…

 11. JM … u té Dědiny je to podle mne tak, že místní tu TT fest nechtěli. A nějak se je nakonec podařilo nalámat, že ji tedy skousnou. Sáhnout to tohoto velmi křehkého konsensu si teď nikdo netroufne .. jedno proč a nač.

  Jinak se tu můžeme dlouze bavit kdo a za co může, ale jisté je to, že za rozpadající se silniční síť v Praze fakt nemohou žádné nově budované stavby.

  Jinak jen pro ilustraci, vidět fungl nový zpomalovací práh (ne takový ten přišroubovaný prefabrikát) na ulici, která vyloženě mele z posledního a dírám se člověk nevyhýbá, ale jen se snaží vybrat ty nejméně vražedné, je opravdu něco.

 12. no a až teď jsem se koukl na právníka žaloby a je to, jaké překvapení, starý známý pracující pro Děti země mgr Pavel Černý z Brna, z původně z Ekologického právního servisu, který si změnil značku na Frank Bold :)

  Nu a když si člověk prohlídne prostřednictvím strýčka gůgla spojení těchto jmen, tak najde zpožděné dopravní stavby doslova z celé republiky :)

 13. Újezďák: Jo tahle žaloba. Ta je ale primárně proti trasování SOKP kolem Běchovic a Černého mostu. Tam s místníma taky pěkně vyběhli. Ono to asi nebylo tak, že nějaký pan Černý tři roky čekal, až budou mít ZÚR na kahánku, a pak do ní jen tak z plezíru hodí vidle. Daleko spíš bych to viděl na tři roky marných jednání, kdy potom byla žaloba poslední možností něčeho dosáhnout.

 14. Újezďák: A vzhledem k tomu, jaké prasárny se do dopravních staveb schovávají, se není čemu divit, že se to žaluje a zdržuje. Ať si to stát a ŘSD laskavě vyjedná a postupuje v souladu se zákonem. Vydírat obyvatele tím, že když to nebude nelegálně a podle blbého projektu, tak se to zdrží a budou za to moct ekoteroristi, je odporné svinstvo, které prochází právě proto, že si to ŘSD a spol dovoluje takhle u nás dělat.

 15. Újezďák: A ještě jedna věc. Frank Bold se vyvinul ze služby, která je potřebná. Jsou kauzy, kde místní potřebují proti velkým profíkům kvalitní – a placené – právní zastoupení. Kdyby se velké dopravní stavby projednávaly způsobem, který nebude vyžadovat, aby se prakticky každá z nich soudně napadala, tak tu na ekologické kauzy specializovaná advokátní kancelář nejspíš vůbec nevznikne. Frank Bolda si tak proti sobě vlastně vypěstovalo ŘSD a jemu podobní :-)

 16. Popravdě řečeno, mě a Dětem Újezda :) je celkem šumák koho si kdo vypěstoval, já jen vidím, že když u nás chci na kole přejet hlavní silnici na Kolín stále vedoucí skrz obec, tak to prakticky není možné a to zažívám zhruba 20 let. A o “ poslední možnosti žalobní “ si taky myslím svoje.

  Jedno každé prohlášení starostů obcí “ se kterými vybíhají“ co pamatuji, teď budu přísně lokální tedy Úval, Újezdu, Koloděj a Běchovic je plné “ doufání, že se jednou té dopravy zbavíme.

  Já se už naděje vzdal, protože Frank Bold to dotáhne až do stavu, kdy se toho snad dožijí moje vnoučata…. mým dětem už to bude p.d platný.

  Ono si totiž hodně lidí postavilo nedávno domy přímo na hraně průtahu mezi Kolodějemi a Újezdem a v těchto domech „práce potřební“ Frankové Boldové těch 5-6 protestujících najdou stejně jako v případě zde uvedené žaloby.

  Jak funguje zákon v této zemi mi nemusíš vykládat, jako paradox uvedu třeba to, že občan Úval se soudil o protihlukovou zeď, nechtěl ji , to je zvláštní co ? :) a to zdrželo stavbu koridoru železnice minimálně o dvě pětiletky, soud trval asi 12 let …
  Mimochodem jeho právník se jmenoval Kunžvart :)
  Také poměrně známý bojovník , kterého si stát vypěstoval :)
  Nu a dokázal zpomalit stavbu železnice , co víc si jako ekolog mohl přát.

 17. Újezďák: Jo, zato když se něco postaví, tak se to pak může provozovat libovolně dlouho načerno, to je taky férovka. Mimochodem, Frank Bold teď shodil pražskou emisní vyhlášku, protože je příliš vágní a nevymáhatelná, a sloužila by jako pláštík pro business as usual. Dobrá práce.

 18. MM: Tipl bych že Blanku, kterou se už dva roky jezdí, plánuje se Blanka 2 a suchdolská část okruhu jaksi úplně zapadla.

 19. VF- vauvau , takže Frank Bold vlastně pouze strhl “ dze guise z vyjetých kolejí ?“ (aby jsme se drželi té světovosti zapojením anglických slovíček :) .

  Jinými slovy, je lepší „podle práva“ držet auta pěkně mezi domy a u škol , než dělat nějaké protiprávní kroky, že ? Najmě když jsou ty protiprávní věci způsobené pořádnou a promyšlenou ovšem “ plně právní“ zdržovačkou….

  Nu taky si pamatuji, jak se na tomto serveru vyzývalo k „gerilovým úpravám“ veřejného prostoru, aby jsme se dočkali lepších zítřků…. ještě že na to pak neskočili lidi od frankboldů a neudělali nějakou špatnou práci, tím že by požadovali ty guerilové nájezdy a sjezdy zaházet a osázet zelení…. bylo by to přece právní a šlo by o černé stavby a tak by to bylo fajn¨…

  No nic a to že pan Kunžvart léta brzdil hlavní železniční koridor podle práva si taky odsouhlasíme.

  Úžasný, nakonec se dokonce shodneme na tom, že nejlepší bude nemít žádnou emistní vyhlášku , funkční okruh města , obchvat Újezda nad lesy a fuknční železnici… taková je doba, než mít černé stavby je lepší nechat auta jezdit středem obce po staré silnici a nechat lidi v tom čem jsou… osobně bych někoho od franků boldů posadil v újezdě nad lesy před místní školu l a nechal ho hodinu denně vysvětlovat lidem, proč je tak potřebné nasypat písek do obchvatu této obce, která to klidně ještě 10 let vydrží, vlastně nebo 20 když vymyslí další obezličku …. myslím že by se dozvěděl spoustu zajímavých věcí :)

 20. Újezďák: Takže stavět a provozovat dálnice ilegálně a přispívat tím k nárůstu dopravy, která vám pak čím dál víc zadělává i ten Újezd je OK, jsem rád, že jsme si to vyjasnili. Mimochodem, kolem Horních Počernic, odkud jsem, jsou tři dálnice kolem dokola, ale provoz na Náchodské je stejně na zabití. Tak kde ti soudruzi udělali chybu?

  Emisní vyhláška, která je jen na to, aby se splnil zákon že má být emisní vyhláška, je stejně na nic jako když žádná emisní vyhláška není. Efekt naprosto stejný. Takže je správné, když se u soudu shodí a udělá se to znovu a lépe.

  Spoustu zajímavých věcí se dozvíš i od těch, kdo ti Újezdem projíždějí, jakmile jim poradíš, že mají o půl kilometru vedle železniční trať. Jestli nechcete mít v Újezdě tolik aut, začněte tím, že je tam nepustíte.

 21. Aha, tak to jsme se nakonec dostali k zajímavé věci: jezdit po chodníku je ošklivé, protože je to proti dopravním předpisům, ale stavět ilegálně velké dopravní stavby je úplně v pořádku, když to _některým_ připadne odůvodnitelné.

  Obávám se, že s tímhle přístupem bychom velice rychle skončili ve velice nebezpečných vodách – ne že bychom k tomu neměli nakročeno.

  Hranice mezi právním státem a bezprávím je zdá se tenká, ale její překročení myslím pocítí každý dost tvrdě.

 22. K té Blance, a nejen k ní … tam je to tak to je tak napůl … a hlavní problém je totiž nesmysl, když řádné provozování jedné, zcela dokončené stavby, je podmíněno dokončením stavby jiné, jejíž výstavba je v gesci zcela jiného subjektu.

 23. MM: Proč je to nesmysl? Bavíme se o situaci, kdy je stavba, která způsobí ještě nesnesitelnější automobilový provoz, podmíněna stavbou, která ho zase o něco sníží (snad).

  Možná by tedy bylo rozumnější, kdyby to bylo podmíněno přímo tím snížením buď automobilového provozu nebo ještě lépe nějakého indikátoru typu koncentrace jedů v ovzduší. Jenže tehdy byly jiné možnosti snižování automobilového provozu (mýto, prostý zákaz vjezdu…) naprosté sci-fi a i dnes je to zdá se neprůchodné, takže to asi nikomu nestálo za to řešit.

 24. To první tvrzení je mimo, i když je zde velmi oblíbené … protože Blanka je dílčí stavba celku. Takže sama nic nesnesitelnější nedělá, jen to dopravní zatížení přesune. Jsou samozřejmě oblasti, kterým Blanka silně nepomohla, stejně jako oblasti u kterých je tomu zcela naopak. Stejně to udělaly před ní tunely … Letenský, Strahovský, Mrázovka. Stavbu Letenského nepamatuji ani já:-), ale jak to vypadalo před S+M si pamatuji zatraceně dobře.

  Průchodné je ledacos, včetně administrativní regulace, ale je potřeba si otevřeně přiznat, že všechna ta města, jež se nám dávají za vzor, mají vybudovanou podstatně lepší nadřazenou dopravní infrastrukturu … vnitřní a vnější okruh … než má Praha. Takže si z nich vezměme příklad a nejdřív mějme tu, a PAK regulujme.

 25. MM: když se nebude dělat regulace souběžně se stavbou jednotlivých částí celku, tak budou po dokončení tak velké intenzity, že se to neureguluje. A myslím, že na to hraje hodně lidí odmítajících regulaci automobilové dopravy z populistických nebo ideologických důvodů.

 26. VF, ano velmi správné potvrzení toho co jsem říkal, to je přesně ta cca půl kilometru vzdálená železniční trať, jejíž lepší průjezdnost( kapacitu) 12 let blokoval ekoprávník pan Kunžvart se svým jediným klientem…. to je přesně ten bod, kde jsi udeřil hřebík na hlavičku a tak díky za potvrzení.
  Nu a až se bude chtít stavět koridor rychlostní železnice(
  aby na té staré trase bylo víc místa pro příměstskou) podél toho obchvatu Újezda, který zatím neexituje i díky frank boldům, tak je jasný, že opět objeví někdo podobný panu Kunžvartovy nebo panu Černému z Brna a opět do toho hodí písek, to je úplně jasné “ my jsme si je vypěstovali“ tak je máme :)

  No a k Počernicím, to je prostě obec, kterou se mi, když zcela mimořádně ráno nebo podvečer jedu autem do/z Prahy ( čemuž dávám tak 5-6 přeprav za rok většinou z rodině logistických důvodů typu nemoc, přeprava nemohoucích členů rodiny) prostě vyplatí přes Klánovice objet i polovinu obce Ujezd nad lesy a Běchovice ..
  Proti tomu co se děje na silnici od Kolína do Prahy je silnice od Poděbrad do Prahy nádherně průjezdá právě skrz Počernice… asi to bude tím, že motoristé přifrčí na Černý most , tvými slovy “ po třech dálnicích“ a Počernicemi jezdí jen místní a neštastníci z Újezda, Běchovic, Koloděj KTEŘÍ ŽÁDNÉ TŘI DÁLNICE JAKO POČERNICE NEMAJÍ :)

  Lei tak jsme dočkali, už celkem klasického, překroucení , jezdit po chodníku snad není gerillová úprava veřejného prostoru, i když no,vlastně , hm do budování světlých zítřků se toho vejde :)
  Pro jistotu, měl jsem na mysli třeba vytvoření nájezdů na cyklostezky, nebo občasné oznámení( zde tuším mistrem vláknem) že se někam půjde sundat značka , značení nebo že se někde něco domaluje…
  Přiznám se, že proti tomu celkem nic nemám, když to dává v prostoru alespoň takový smysl, jako je vyvedení dopravy na obchvat :)

  Ale chápu, že to nemuselo někomu, díky svatému zápalu, dojít :)

 27. MM:

  > Takže sama nic nesnesitelnější nedělá, jen to dopravní zatížení přesune.

  Promiň, nezdá se mi, že by všechna ta auta, co jedou tunely, zmizela odněkud z povrchu. Dopravní indukce nic? Nějaký náhodný zdroj k tomu.

  > Průchodné je ledacos, včetně administrativní regulace

  To se mi taky moc nezdá – už jenom kvůli tomu, že mi administrativní regulace přijde tak zjevná, že kdyby to šlo, tak už by to někdo implementoval (nebo by se to alespoň řešilo…)

  > Takže si z nich vezměme příklad a nejdřív mějme tu, a PAK regulujme.

  Vida, já to vidím přesně naopak. Prioritně chci mít nejedovaté ovzduší, vyřešené zásobování atd. a až PAK můžeme přemýšlet co dalšího můžeme stavět abychom mohli povolit více aut.

 28. Újezďák: Trochu nefér srovnávat drobnou „občanskou neposlušnost“ typu guerilových úprav, snadno vratných a jednoduše postihnutelných v rámci osobní odpovědnosti jednotlivce s postupem institucí a firem tlačících různými i nevybíravými prostředky, například zrovna viditelně onou dehonestací odpůrců svůj zájem bez důkladného projednání a dohody k nevratným a zásadním zásahům. Nota bene často nedotaženým tak, aby samostatně fungovaly a nebyly jen zavazujícím zakrojením do salámu.Už z hlediska „společenské nebezpečnosti činu“, abych citoval dávná slova svého kamaráda právníka, je to nesrovnatelné.
  V prvním případě jde celkem o prd a není třeba to nafukovat. Naopak ve druhém se hraje někdy o doživotní újmu a křivdu. Byť třeba jednotlivců nebo skupinek. A soudní cesta je poslední naděje. Jinak je to trochu jako Frankovo řešení problému v Tenkrát na západě. Snad že se dnes tolik nestřílí? Ale taky nepříjde žádný Harmonika, aby srovnal účet.

 29. Újezďák: Ještě mne zaujalo, cituji:
  „Nu taky si pamatuji, jak se na tomto serveru vyzývalo k „gerilovým úpravám“ veřejného prostoru, aby jsme se dočkali lepších zítřků….“
  Ptám se, to vážně v tomto kontextu někdo použil termín „lepší zítřek“ nebo ho vkládáte účelově Vy, abyste ocejchoval tehdejšího autora jako „budovatele lepších zítřků“, všichi víme, koho tím myslet a všichni si třikrát odplivněme? Najděte mi tu citaci. Pokud ji nenajdete, budu si o Vás muset myslet, že jste manipulátor nebo že aspoň zbytečně osočujete. Pokud ji najdete, rád se omluvím z čeho jsem Vás podezříval a věřte, že to myslím upřímně.
  Rád Vaše příspěvky čtu, pokud se držíte faktů a napíšete něco podnětného, třeba i proto, abych hledal protiargumenty. Ale fauly bych nerad.

 30. Újezďák: Jo, průjezdná možná je, ale příjemná pro fungování obce rozhodně ne. Ten rozdíl je tam v tom, že se kolona pohybuje padesát a ne dvacet, smrdí tam tak jako tak – a tři dálnice k tomu.

  Koridor rychlostní železnice se má stavět jinde. A vůbec, proč se nestaví? Za to asi aktivisti težko můžou.

 31. No vida, u nás si o tom pohybu můžeme jen nechat zdát…. pro příjemné fungování obcí Újezd nad lesy a Běchovice je pohybující se kolona krokem norma…
  A že kolona jedoucí 50 smrdí podstatně míň než kolona cukající chůzí je asi jen můj dojem :)
  Ono se stačí svést autobusem : ) někdy… oficiální jízdní čas 20 minut na cca 11 km jízdy, skutečnost 40-45 minut …. a to nemluvím o tom, že ten čas pamatuji 15-16 minut v jízdním řádu….

  Pokud si pamatuji, tak kolem toho koridoru běžel nějaký soud, jak dopadl a kdo ho vedl nevím, ale koridor měl odbočit za běchovicemi do prostoru mezi Újezdem a Kolodějemi a mazat dál +- směr kolín…. pokud je to zrušeno, tak mě to nevadí, nepotřebuju jezdit do Brna vlakem z Hlavního kam pojedu hodinu z Újezda , za desítky minut :)

 32. Hele, já jsem jen obyčejnej pitomej ajťák. Může mi někdo z vás chytřejších vysvětlit, jak se daří, že všechny ty žaloby proti tak prospěšným věcem jako městské okruhy a dálniční koridory tak často uspějí a někdo musí něco předělat?
  a. Žaloby totiž mají pravdu.
  b. Zákony jsou nesmyslné.
  c. Soudy soudí špatně.
  d. Neziskovky postupují nefér, ale nedá se jim do dokázat.

  Nebo ještě jinak, jde tu o spiknutí elit nebo o systémovou neschopnost jednotlivcl?

 33. Martin P,

  1.můžu reagovat až když jsou příspěvky vidět :)

  2. „lepší zítřky“ jsou dle mého o dost mírnější než fráze “ světlé zítřky“,které jsi asi měl na mysli , ovšem i světlé zítřky se zde vyskytly a to určitě přesně v tom mínění, jaké si myslíš:) :)

  Autor byl Vratislav a světlé zítřky použil zde :)

  https://prahounakole.cz/2014/03/mestsky-bikesharing-v-praze-svetle-zitrky-nebo-cesta-do-pekel/

  K drobné občanské neposlušnosti mám respekt, k drobným protizákonným krokům ho moc nemám, pokud mohou vést k tomu, že se pak cyklista octne v právním vakuu… naopak podporuji spíš normální vyřešení …. i proto jsem (nejenom tady) třeba inicioval výměnu značky v Uhříněvsi, kde drobný občanský přestupek typu průjezd po značené cyklotrase se značkou zákaz vjezdu všech vozidel, v případě havárie cyklisty mohl vést k problémům pro cyklistu…

  Ono se to tu opakuje každý rok , většinou na jaře se zde vydá článek typu “ neprasím““ nepraste“ ve kterém se popisuje, jak by jsme se měli chovat v provozu a to i vzhledem k tomu, že určitým způsobem pořád reprezentujeme“:) cyklistiku…

  No a skoro pokaždé se pak v diskusi dozvíme, že slušný cyklista na červenou sice nejezdí, ale cyklista, který chce být konkurenceschopný jiným dopravám a “ pořádně se rozhlédne“ to udělat může, hlavně v situacích kdy to vyhodnotí jako bezpečné a myslí si, že tím nikoho neohrozí :)…. prostě aby byl konkurenceschopný buduje “ lepší zítřky za cenu údajně malého a pohcopitelného přestupku“. V lepším případě pak napíše, že někde se na červenou jezdit smí :) , ale už nenapíše že pak s tím “ tam někde tak nějak počítají“ a tak to nedělá problém :)

 34. Újezďák:
  1) Tak nějak nerozumím právnímu rozdílu mezi občanskou neposlušností a drobným protizákonným krokem. Mám totiž za to, že obojí drobné porušení platných právních předpisů (např. stavební zákon u cykloguerilly, nebo zákon o provozu na PK u porušování předpisů cyklistou).
  2) Nemyslím, že upozorňovat cyklisty že nemají jezdit jako vepř je od věci. Zejména když to dělá web, zaměřený na cyklisty. Kdo jiný by to měl dělat?
  3) Ano, o spoustě míst se zde říká že by to chtělo upravit režim SSZ a že by to chtělo jiné úpravy. A ne jedno z nich se pak přes Cyklisty sobě dostane až na MHMP, nebo radnice MČ. V čem se to liší od Vaší chválihodné aktivity, vedoucí k legalizaci jízdy cyklistů na cyklotrase? V tom, že si o tom lidé nejdřív popovídají?

 35. Jenda … „Promiň, nezdá se mi, že by všechna ta auta, co jedou tunely, zmizela odněkud z povrchu. Dopravní indukce nic?“ … z povrchu zmizela tam, kde je tunel, a samozřejmě že ne všechna, ono holt pár lidí jede „nad“ ten tunel. Indukce nic, protože podle údajů TSK z ročenek se fakt nějaký doom nekoná. Ale klidně můžete zkusit lidem zejména ze sedmičky vysvětlit, jak je Blanka na dvě věci. A PO je to samé … takový most na Zbraslavi a pak Břežanské údolí .. tam to bylo před „okruhem“ přece tak pěkný. :-)

  A tady se nestaví, aby se mohlo povolit … abstrahuji od nesmyslnosti toho výrazu … víc aut. A ani o to moc lidí nestojí, i když si tady skoro každý myslí opak. Tady by se mělo stavět aby ta auta, která už dnes jezdí, neucpávala Prahu poskakováním v kolonách. Tady se vždy se slzou v oku vzpomíná na to, jak to bylo dřív bájo. Blbý je, že vzpomínají většinou ti, kteří tehdy byli na houbách a neposkakovali ve 125 v zarvané Korunovační (rekord jsem měl půl hoďky od Kaštanů k Vltavě, v létě a na stojáka) a neposkakovali ze Strahova až k Tanku … tam to občas bývalo i na dýl.

 36. MM: „Indukce nic, protože podle údajů TSK z ročenek se fakt nějaký doom nekoná.“

  Jednak jsem odkazoval na statistiku, že se po Blance celkově po Praze najede víc vozokilometrů, jednak znám přímo ve svém osobním okolí několik lidí, kteří díky Blance začali jezdit autem (v relacích, kde to před tím bylo autem zacpané a MHD byla rychlejší).

  „Ale klidně můžete zkusit lidem zejména ze sedmičky vysvětlit, jak je Blanka na dvě věci.“

  OK, rozdělíme si to, vy to zase půjdete vysvětlit lidem z okolí V Holešovičkách, Kulaťáku, Trojské a Patočkovy. :-)

  „aby se mohlo povolit … abstrahuji od nesmyslnosti toho výrazu“

  V čem je to nesmyslné? Chápu, že na takovou otázku nemusí být možné snadno odpovědět, tak pokud by to nešlo, můžete mi zkusit třeba nastínit rozdíl od hnědouhelných elektráren, těžby uranu vháněním kyseliny do podzemí nebo provozu jaderných reaktorů bez stínění – to všechno vnímám jako věci, které nám ničí životní prostředí, a podle mě by měla existovat nějaká autorita (stát), která bude posuzovat, jestli je to ještě únosné, a podle toho povolovat/zakazovat. U toho se snad shodneme.

  „A tady se nestaví, aby se mohlo povolit … abstrahuji od nesmyslnosti toho výrazu … víc aut.“

  Ano, to bohužel vskutku ne – protože aktuálně jsou povolená auta ad libitum – a dopady jsou vidět…

  „Tady by se mělo stavět aby ta auta, která už dnes jezdí, neucpávala Prahu poskakováním v kolonách.“

  To je jenom část pravdy – ty kolony jednak v první řadě neměly vůbec vzniknout ani se současnou infrastrukturou, jednak toto zprůjezdnění řeší pouze částečně emise a vůbec ty další problémy.

  „Blbý je, že vzpomínají většinou ti, kteří tehdy byli na houbách a neposkakovali ve 125 v zarvané Korunovační“

  Dtto. Normální je mít město bez kolon. Že tehdy i teď regulační mechanismy selhávají je jasné, další blanky (opět bez regulačních mechanismů) to ale neobhajuje.

 37. „Normální je mít město bez kolon.“ … víte o nějakém městě srovnatelné velikosti se srovnatelnou úrovní dopravní infrastruktury, kde by ty kolony nebyly?

  BTW … okolo Kulaťáku to vysvětlit mohu a pohoda. Samotná Blanka nikomu nevadí. A mám to doslova z první ruky:-).

 38. MM … trošku smůlou pro některé naivní představy o tom, jak to v Praze je nejhorší může být to , že nedávno opět vyšel čerstvý a světem uznávaný index “ zakolonování měst“ .

  Index je vyčíslený v hodinách, které řidič stráví v koloně

  Inrix 2017 Global Traffic index říká, že :
  Praha je na tom +-úplně stejně jako Kodaň (24 hodin), o dost lépe než Amsterodam( 30 hodin) a výrazně lépe než třeba Vídeň (40 hodin), abych tedy vytáhl města, která jsou i zde často dávána za příklad toho, jak to tam mají chytře uspořádané:)

 39. ten Inrix index ale nezohledňuje něco jako „výkon“ města. V Praze při vší úctě a srovnání „chcíp pes“ a přesto (!) má čas v kolonách poměrně dlouhý.. Na druhou stranu delší doba v kolonách může indukovat změny infrastruktury – a řada měst si prekolapsem a „vynuceným“ posunem k cyklo prostě prošla před časem..

 40. JOSUK výkon města ? :)
  Čeho se to týká ? :)
  Co je to za všeobjímající pojem?
  Jak to zastavuje kolony ?
  A jak si ty “ prekolapsy“ v městech, kde údajně mají proti Praze vše skvěle pořešeno, můžeme vysvětlit ? :)

 41. díky za pobídku, ale na „diplomku“ tu přece není místo.. ;-)
  „výkon“ města: pro ekonoma-matematika je to asi počitatelné jako HDP na hlavu či na metr čtvereční, ekonom pokročilejší zahrne i hodnoty jako kvalita života, možnosti vzdělání, uplatnění, psychické zdraví obyvatel, s tím souvisí např. porodnost.. atd. atd. ;-)
  A když jen srovnám Prahu třeba Linzem (28 hodin), Innsbruckem.. (21 h) což jsou placky plné taky (!) cyklistů..jen se děsím toho, jak musí být „výkon“ Prahy ve skutečnosti malý!!

 42. Josuk, no protože Praha je dle Eurostatu produkcí na hlavu 6. (nejproduktivnější) region v EU a Vídeň je až 16. nu a a žádný holadský region není nad Prahou :) tak musí ten výkon pražský HDP být opravdu malý :)

  Ještě pro zajímavost Bratislava je 5. !

  Jasný důkaz, že v Praze a Bratislavě ještě pořád existuje nějaký průmysl ::) což samozřejmě pro vzduch není vlastně tak dobré…..

  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7962764/1-30032017-AP-EN.pdf/4e9c09e5-c743-41a5-afc8-eb4aa89913f6

 43. njn ale právě že HDP je číslo tak pro ekonomy – amatéry, jako jsme my dva. Je to přece složitější, HDP neříká nic o bohatství místa a je ovlivněn i tím, že tu má řada firem sídlo..
  Podle mě musí být města jako Graz, Innsbruck nebo Linz už na první pohled efektivnější a výkonnější než Praha, už podle toho, kolik se tam též pohybuje cyklistů. Je fakt, že asi nám v Praze hodně pomáhá MHD, ale ani ta není v rakouských městech špatná, jen možná dotace MHD nezatěžuje městský rozpočet tolik, jako v Praze… ??
  Zkrátka stav v Praze není dobrý a nelze argumentovat vytrženými čísly … slovy klasika: „I only believe in statistics that I doctored myself“.. ;-)

 44. Josuk už nevím co chceš vlastně říci ?
  Tak buď se v místě nic neděje, nebo děje ale rozhodně o tom nehovoří jen počty cyklistů :)

  Navíc se nejedná o nějaké pražské statistiky, které si Praha dělá sama, takže ta věta na konec nemá žádný smysl…. takže zopakuji tezi.

  Prahá má větší HDP na hlavu a kratší kolony aut a v těchto parametrech je na tom lépe než Kodaň ( stejné kolony ale nižší HDP), Vídeň ( delší kolony a nižší HDP) a Amsterodam ( delší kolony a nižší HDP). Rozdíl v počtech cyklistů v tom zjevně nehraje roli.

  V MHD dle žebříčku, který si Praha nesestavila sama pro jistotu :
  je Praha na pátém místě na světe a opět lepší než Vídeň nebo Amsterodam či Kodaň :)
  https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/sustainable-cities-mobility-index-2017/comparing-cities/?tf=tab-overall&sf=all&r=all&c=all

  v kvalitě života je za Vídní, ale před Amsterodamem i Kodaní :)
  https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/sustainable-cities-index-2016/comparing-cities/?tf=tab-overall&sf=all&r=all&c=all

  Které statistiky mám ještě zdoktorovat ? :)

 45. Ten inrix index je pouze jedno číslo, takže opět neříká všechno. Curych je podle něj téměř nejucpanější město v Evropě, ale jak známo, kolony se tam netvoří ve městě, ale zásadně mimo zástavbu na světelných závorách. Index taky neříká neříká, kolika lidí se kolony týkají, tedy modal share.
  Bylo by třeba zajímavé srovnání, jaký vliv má automobilová doprava na zpoždění povrchové veřejné dopravy. A kolik města investují do silniční infrastruktury, kolik do MHD, cyklo… jaké mají životní prostředí ve městě, jaké jsou tam rekreační možnosti, kvalita života atd.

Další z rubriky

Dál od kraje vozovky 26

Zákon číslo 361/2000 Sb. v paragrafu  §57 (2) přikazuje cyklistům jízdu při pravém okraji vozovky...více

Nepovinná infrastruktura 25

Zákon přikazuje cyklistům používat zřízenou infrastrukturu. Na první pohled racionální postoj má ovšem v některých..více

Elektrokoloběžky mají v Německu zelenou 4

Od června letošního roku začalo v Německu platit nové vládní nařízení stanovující pravidla provozu lehkých..více

Nové cyklotrasy na Praze 14: A240 Kyje – Jahodnice 11

Jak jsem psal v minulém článku, nová cyklistická infrastruktura v Praze nejsou jen cyklostezky na..více

Nové cyklotrasy na Praze 14: A262 Kbelská – Hutě 10

Nová cyklistická infrastruktura v Praze, to není jen investiční výstavba cyklostezek na zelené louce, rozsáhlé..více

O cyklopruzích poprvé: kolik zaberou místa? 9

O potřebnosti cyklopruhů pochybují mnozí. Na potřebnost cyklopruhů na hlavních ulicích se náměstka pro dopravu..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru