Nové cykloobousměrky na Ořechovce

Praha 6 zřídila dvě nové cykloobousměrky, které zpříjemní jízdu vilovou čtvrtí Ořechovka. Nově je pro cyklisty obousměrně průjezdná ulice Slunná a zároveň i rameno ulice Na Ořechovce vedoucí do ulice V Průhledu. K zobousměrnění velkou měrou přispěli lokální aktivní občané sdružení pod hlavičkou Cyklisté sobě, obě cykloobousměrky mají ale trochu jinou historii, byť byly realizovány souběžně.

Na Ořechovce (pohled k ulici V Průhledu).

Na Ořechovce

Prodloužení ulice Na Ořechovce vedoucí kolem ambasády Turecka do ulice V Průhledu je příjemnou lokální spojkou vedoucí po hraně svahu v rovince. Jedná se především o lokálně významné nejkratší spojení obou ulic, navíc obcházející zbytečná převýšení případných objížděk. Z celoměstského hlediska se spojení nejeví jako zásadní, ale například obyvatelům ulice U Podchodu jednoznačně zpříjemní jízdu směrem do centra, jako ostatně každému, kdo by z ulice V Průhledu potřeboval projet do oblasti centrální Ořechovky. Jedná se tak o příklad, jak lze i ve zvlněné krajině šikovným nastavením infrastruktury vliv kopců pro mnohé minimalizovat.

Užitečná spojka po vrstevnici

Cykloobousměrka si prošla od prvních nesmělých návrhů Cyklistů sobě Praha 6 delším vývojem. Poprvé možnost zobousměrnění pro cyklisty navrhl městské části v roce 2013 Petr Dlouhý, následně pak v roce 2015 v balíku dalších cykloopatření představil tento návrh váš autor článku ve spolupráci se Zdeňkem Žižkou (nezávislý za TOP09) na dopravní komisi Prahy 6. Slibně se vyvíjející návrh bylo nutné kvůli užší vozovce doplnit o sčítání intenzit provozu. Jeden z aktivních cyklistů sobě zde tak provedl odpoledne 9. listopadu 2016 krátké třicetiminutové sčítání, kdy zjistil průjezd pouhých sedmi vozidel, což se ukázalo jako nejdůležitější počin pro posunutí cykloobousměrky k realizaci. Na základě zjištěných nízkých intenzit mohla být cykloobousměrka letos definitivně zřízena.

Váš autor se domnívá, že by se cykloobousměrka při podobných intenzitách provozu obešla bez protisměrného vyhrazeného cyklopruhu, podobně jako tomu je u Barrandovské. V případě zvýšené opatrnosti by bylo možné doplnit chráněný vjezd a výjezd, případně jeden cyklopiktogram v zatáčce. Orgány na Praze 6 jsou však jiného názoru a je zde silná preference veškeré cykloobousměrky realizovat formou vyhrazených protisměrných cyklopruhů, stejně jako se tomu stalo v tomto případě.

Slunná

Cykloobousměrka Slunná nabývá o poznání vyššího významu a je podstatná z celoměstského hlediska. Jedná se o průjezd na historické cyklotrase 201, dle cyklogenerelu by tudy měla být v budoucnu trasována páteřní cyklotrasa A32 a s cyklotrasou zde počítá i současný územní plán. Ulice byla po dlouhou dobu obousměrně průjezdná pro veškerou dopravu, změna ale přišla v roce 2017, kdy městská část realizovala zónu 30 a nový systém jednosměrek na Ořechovce s cílem vytěsnění tranzitní dopravy mimo oblast vilové čtvrti.

Cyklobousměrka Slunná.

Bohužel zde nově navržená jednosměrka nezachovávala obousměrný průjezd cyklistů. Lokální skupina cyklisté sobě si tohoto faktu v připravovaném projektu zklidnění Ořechovky všimla a její zástupce Václav Římal se jal aktivně jednat s městskou částí. Nakonec došlo ke gentlemanské dohodě, kdy městská část přislíbila, že cykloobousměrku dodatečně doplní a místní aktivní občané-cyklisté se zase rozhodli, že projekt nebudou připomínkovat formálně, čímž nepřidělají úředníkům práci s vypořádáváním připomínky a případně nezdrží realizaci celého dopravního zklidnění Ořechovky.

Zjednosměrněný úsek Slunné.

Cykloobousměrka je realizována formou protisměrného cyklopruhu s opravdu komfortním bezpečnostním odstupem od zaparkovaných aut. Zde jsou intenzity dopravy vyšší a navíc se jedná o prudké stoupání, vyšší stupeň segregace formou vyhrazeného cyklopruhu tu tak má větší smysl než v klidném rameni ulice Na Ořechovce. Při obhlídce na vjezdu do cykloobousměrky stále parkovala auta, která si tu zvykla parkovat po zjednosměrnění ulice. Dala se ale bez problému objet.

Dodatková tabulka „mimo ‚symbol kola'“ by byla mezinárodně srozumitelnější.

Závěrečný komentář

Obě realizace ukazují, že lze s pozice občana při konstruktivním postupu docílit zlepšení pro cyklistickou dopravu, včetně realizace cykloobousměrek. Zároveň je patrné, že je třeba být vytrvalý. I u tak klidné ulice, jakou je rameno ulice Na Ořechovce, uběhlo čtyři a půl roku mezi prvnotním podnětem a samotnou realizací.

Negativně lze vnímat, že originální projekt zklidnění Ořechovky nezachovával obousměrný cykloprůjezd cyklistů ani v místech (ulice Slunná), kudy městský cyklogenerel plánuje vedení páteřní cyklotrasy A32 a cyklotrasu zde potvrzuje dokonce i aktuálně platný územní plán. To naznačuje, že ani celoměstské instrumenty bez aktivní kontroly občanů nezaručují, že se podmínky pro cyklistickou dopravu nebudou zhoršovat.

Oblast Ořechovky by si po realizaci zklidnění zasloužila cykloobousměrek ještě více, bohužel to ale nebylo součástí samotného projektu zóny 30 a patrně se ani neozval žádný občan, který by tyto cykloobousměrky požadoval. Například legální výjezd z oblasti směrem do ulice Střešovická je nyní značně ztížen, v podstatě je realizovatelný pouze krkolomným esíčekem přes ulice Lomená a Západní. Autor tohoto komentáře se ale zdráhá jakékoliv další cykloobousměrky v oblasti městské části navrhovat. Jednak se cítí, že ho v mezidobí přijetí novinářské pozice šéfredaktora Prahou na kole uvrhla v podobných iniciativách do střetu zájmů a je tak správnější, když se do komunikace s radnicí pouštějí jiní občané Prahy 6, především se ale zdá být téměř jisté, že by případné další cykloobousměrky byly opět provedeny formou protisměrného cyklopruhu.

Vyhrazený cyklopruh je v klidných ulicích Ořechovky naprosto zbytečné řešení, které by akorát nepřiměřeně zasáhlo do parkovacích zvyklostí místních obyvatel. Ti jsou zvyklí volně parkovat po obou stranách ulice. Dodatkové tabulky pod značku určující jednosměrnost by v mnoha případech pro zřízení obousměrného průjezdu cyklistů naprosto bohatě stačily.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Další ze série: realizace

Dočasně zamčené diskuze

Z důvodu budoucích změn našeho webu je od 16. ledna 2021 z technických důvodů plošně vypnuta možnost komentování na stávajícím webu. Na sociálních sítích můžete komentovat i nadále. S komentáři se opět setkáte na nové verzi webu, která se intenzivně připravuje. Za vzniklé obtíže se omlouváme.

Komentáře - uzamčeny

 1. To sčítání za účelem zřízení cykloobousměrky jsem prováděl (je to mimochodem už 2 roky) také v:
  – ulici U šesté baterie, viz https://www.cyklistesobe.cz/threads/971
  – v Cukrovarnické (úsek mezi Pod Vyhlídkou a V Průhledu)
  Obě měly být ve stejném balíku jako ten úsek ulice Na Ořechovce. Ví někdo, zda tam ta obousměrky budou? Obě jsou celkem po vrstevnici, tedy mají spíše smysl, narozdíl od Slunné (což je dost krpál nahoru).

 2. Obávám se, že jsou teď počty jiné: od doby otevření Blanky a objíždění zacpaných hlavních tahů se tu – postupně – těžce navýšil provoz, po zavedení zóny 30 se akorát přeskupil.

  Což ovšem neznamená, že by tam ty obousměrky neměly být.

 3. Co se týče výjezdu z Ořechovky do Střešovické, měly by být realizovány i cykloobousměrky ve Špálově, což by situaci podstatně vylepšilo. Jenže je to komplikované právě kvůli průjezdní motorové dopravě a směrnost ulic v oblasti se možná ještě bude měnit (detaily aktuálního stavu dopravního zatížení neznám), tak to zatím pro cyklisty hotové není. Což na jednu stranu chápu, na druhou to považuji za výmluvu. Uvítal bych totiž, pokud by se se změnou dopravního režimu vždy učinila i související opatření pro jízdu na kole, a to současně. Zrovna v té Slunné mezistav trval rok, což je fakt dost.

  mroz: Neřekl bych, že je ta obousměrka ve Slunné zbytečná. Používám ji pro průjezd Dejvice–Břevnov, čímž se vyhnu výživné křižovatce Pevnostní s Patočkovou; myslím, že je výhodná i pro spojení Dejvice–Petřiny. O 6. baterii a Cukrovarnické nic nevím. Ale aspoň ten nový průjezd na Ořechovce je slušnou alternativou současnému trasování 201.

 4. Vím, že to nikoho moc neutěší, ale jsou horší městské části, než Praha 6. A „překvapivě“ se jedná o Prahu 4 (se zeleným cyklostarostou!), která za poslední 4 roky pokazila cyklistům několik šikovných (nebo jediných použitelných) průjezdů prostým zjednosměrněním.

  Konkrétně:
  Sinkulova, zjednosměrněno 2014/5, náprava až obecným zobousměrněním se ZPS od 7/2018
  Na Klikovce, zjednosměrněno 2014/5, náprava až se ZPS od 7/2018,
  Pod Klaudiánkou, zjednosměrněno 2014/5, náprava až obecným zobousměrněním až na podzim 2017
  Michelského mlýna, A23 proznačena 2011, pak zjednosměrněno bez cyklistů cca 2015 až podzim 2017 po opakovaných urgencích
  K Sídlišti + V Rovinách, zjednosměrněno cca 2014-2015, náprava „již“ chystána, stav před zjednosměrněním:
  Na Staré Vinici, (A224), od podzimu 2017
  Jankovská, do června 2018

  Stále věřím, že k nápravě dojde a nové zářezy nepřibudou (bohužel čerstvá Jankovská mi to nepotvrzuje…). Stále spoléhám zejména na dobrou duši pracující na příslušném silničním správním úřadu ;o)

Další z rubriky

Top 5 cykloopatření roku 2020 26

V roce 2020 Praha investovala historicky nejvíce do nových cyklostezek a zřídila cyklopruhy v mnoha..více

Nejkontroverznější cykloopatření roku 2020 18

Rok 2020 s sebou nepřinesl jen cyklistická opatření, na které veřejnost čekala desítky let, či..více

Nové přejezdy a cyklopruhy na Türkově 22

Dvojice křižovatek na sjezdu z D1 do Türkovy ulice na Praze 11 se ke konci..více

Náprava cyklopruhů v Ocelkově ulici 3

Ladně se vinoucí ulice Ocelkova spojující východ a západ Černého Mostu má ochranné cyklopruhy. Získala..více

Oprava Barrandovského mostu: Cyklisto veď kolo 12

Rekonstrukce Barrandovského mostu se nedotkne jen řidičů. Na páteřní cyklotrase A2 pod Barrandovským mostem začnou..více

Nikdo neučený z chodníku nespadl 45

Letošní sezóna je z hlediska cyklistické dopravy výjimečná. Jarní boom městské cyklistiky způsobený hledáním proticovidové..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru