Co chystají městské části: Praha 14 (Černý Most a okolí)

Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje cyklistické dopravy v začínajícím volebním období. Obdržené odpovědi budeme průběžně uveřejňovat. Za Prahu 14 odpověděl první místostarosta městské části, Petr Hukal (bezp.).

Redakce PNK (Red.): Pokud vím, tak vaše městská část byla při zlepšování podmínek cyklistické dopravy v minulých volebních obdobích dost aktivní, zadala a realizovala řadu akcí. Jak budete řešit koncepční rozvoj cyklodopravy v tomto volebním období?

Petr Hukal (PH): Městská část plánuje aktualizaci současného Generelu dopravy, který samostatně řeší i oblast cyklodopravy. Klíčovým dokumentem je pro nás cyklogenerel hlavního města Prahy, který definuje základní skelet cyklotras v našem území a to jak stávajících, tak i výhledových.

Dále se snažíme dodržovat, aby každé dopravní opatření, od prosté úpravy dopravního značení až po stavební zásah, prošlo vždy oponenturou na oblast bezmotorové dopravy.

Red.: Jsou nějaká cykloopatření, která připravovala ještě předchozí radnice a v jejichž přípravě nyní pokračujete? Zrušili nebo odložili jste některé připravované akce?

PH: Snažíme se kontinuálně navázat na rozpracované akce, ale připravujeme i další. Klíčovou stavbou celoměstského významu je bezpochyby Severovýchodní cyklomagistrála, která má ambici propojit území čtrnáctky s Prahou 9, 18, 19, 20 a Satalicemi. Aktuálně připravujeme jako městská část dokumentaci pro územní rozhodnutí pro etapy 6.1 (most přes Kbelskou – Budovatelská a 6.2 (Budovatelská – hranice s Prahou 20. V tomto roce se dočkáme i realizace etapy 6.3., která zlepší současné propojení Hloubětína a Satalic v okolí Vysočanské radiály s ukončením v nově vznikajícím lesoparku Arborka.

Rádi bychom se kvalitativně posunuli i v případě cyklotrasy A25 a nabídli alternativu vedení podél Rokytky v úseku Čelakovická – Morušová a dále k budoucímu biotopovému koupališti u Kyjského rybníka. V příštím roce dokončíme rekonstrukci ulice Za Rokytkou a mostu do ulice Hodějovské, který je aktuálně v havarijním stavu. Vše je na zmíněné páteřní trase A25.

Red.: Jaká jiná zlepšení pro jízdu na kole na území městské části tedy připravujete na toto volební období? Chystáte nové cykloobousměrky, legalizace průjezdů nebo cyklostezky? Kdy dojde na jejich realizaci?

PH: Kromě výše uvedených akcí bych rád zmínil novou cyklostezku mezi Nedokončenou a Průmyslovou ulicí, kterou připravujeme ve spolupráci s TSK a nebo novou stezku podél Českobrodské v současné izolační zeleni. Oba úseky jsou součástí významných radiálních cyklostezek. Určitě budeme pokračovat v dalším prověřování a realizaci cykloobusměrek.

Red.: V Broumarské ulici vznikly vloni ochranné cyklopruhy, stejné opatření na Ocelkově se ale dle komentáře našeho redaktora tak nezdařilo. Plánujete nějakým  způsobem upravovat cyklopruhy na Ocelkově ulici?

PH: Na základě iniciativy MČ Praha 14 dochází k přepracování stávajícího projektu dopravního značení v Ocelkově ulici, které odstraní předchozí neduhy a nabídne cyklistům více prostoru. Realizaci očekáváme ještě v tomto roce.

Red.: Řešíte nějaká jiná pro cyklisty problémová místa?

PH: Rádi bychom posílili vazby mezi severem a jihem naší MČ. K tomu by měl pomoci systém staveb a dopravních opatření podél Průmyslové ulice, opatření na A44 v oblasti křížení s Chlumeckou a ve střednědobém výhledu i cyklopřejezd přes Chlumeckou mezi Pospíchalovou a Blatskou, který propojí Severovýchodní cyklomagistrálu s centrálním parkem Černý Most.

Red.: V roce 2019 se očekává nástup dalších bikesharingových společností. Oslovila vás některá se zájmem působit na Praze 14? Pokud ano, jak s nimi vyjednáváte?

PH: Ano, jednali jsme s Homeportem, vytipovali přes 20 stanovišť, ale nakonec jsme obdrželi informaci, že se stahují více do centra města. Osobně mne to velmi mrzí, protože jsem přesvědčen, že bikesharing (zejména ve spojení s elektrokoly) má v Praze ohromný potenciál. Větší, než si většina lidí aktuálně připouští.

Red.: I když vaše městská část zřídila v posledních letech řadu stojanů pro kola, stále ještě je mnoho lokalit, kde chybí. Kde se chystáte zřídit v nejbližších letech nové stojany? Připravujete i nějaká lépe chráněná parkoviště?

PH: Máme vytipováno několik frekventovaných lokalit, kde bychom rádi umístili kolostavy a přemýšlíme i o umístění cykloboxů. Poslední dobou se objevuje čím dál více zajímavých možností, které jak provozně, tak i vizuálně zapadají na konceptu města.

Red.: Jak jinak hodláte zlepšovat na vaší městské části podmínky pro jízdu na kole?

Obecně svým aktivním přístupem přesunem energie od dílčích opatření k ucelené koncepci.

Ale nyní konkrétněji. Chceme být proaktivní při naplňování celoměstského generelu cyklodopravy zejména v oblasti cyklomagistrál a drážních stezek, zaměřit se z úrovně MČ na kompletní přípravu a projednání projektů, ale také posílit osvětovou činnost v oblasti bezmotorové dopravy. Rozvíjet cyklistickou infrastrukturu, včetně míst pro parkovaní kol až po spolupráci s bikesharingovími společnostmi. A samozřejmě být vždy o krok napřed před ostatními.

Děkujeme za rozhovor.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře

  1. Tomu říkám super odpovědi. :-) Závidím lidem z Prahy 14.

  2. Konečně někdo, kdo ví, o čem mluví a vyjadřuje se konkrétně. Skvěle!

  3. Ano na této MČ je krásně vidět, jak pracují s cyklodopravou, nadprůměrné proznačení cyklotras, legalizace chodníků atd., takže mě ani nepřekvapilo, že v parku U Čeňku je cyklopumpa (ta co známe od BikeTower) a jelikož je to nedaleko velkého dětského hřiště, můžou zde rodiče dofouknout kola u kočáru.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*


Další z rubriky

Cyklomagistrála na Hlávkově mostě? Zatím jen apel na řidiče 31

Zhruba třicet lidí se ve čtvrtek 26. září účastnilo happeningu „Otevíračka cyklomagistrály“ pořádaného kolektivem Bike..více

Cyklostojany ve vozovce 1

Cyklostojany umisťované ve vozovce. V jiných městech a zemích běžná praxe, v Praze po dlouhou..více

Adam Scheinherr: Pokud cyklodopravě prostor nezačneme dávat, tak na kole jezdit nikdy nebudeme 70

Po celé jaro jsme vám přinášeli ankety o plánech jednotlivých městských částí v oblasti cyklistické..více

Co chystají městské části: Praha 19 (Kbely) 12

22. 07. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Co chystají městské části: Praha 7 3

17. 06. - redakce - Zprávy
Počátkem března jsme rozeslali městským částem Praha 1 – Praha 22 sadu otázek ohledně rozvoje..více

Přichází růžová sdílená elektrokola 7

13. 06. - Martin - Zprávy
Česká společnost pro sdílení jízdných kol Rekola představila 12. června 2019 dlouho očekávaná elektrokola. Ke klasickým..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru