Poslanecká sněmovna: další návrhy u cyklistické novely

O připravované cyklistické novele zákona č. 361/2000 Sb. (o silničním provozu) jsme již vícekrát informovali (1, 2, 3). Poslanec Petr Dolínek (ČSSD) ve spolupráci s právníkem Tomášem Kindlem navrhuje definici bezpečného vzdálenosti při předjíždění cyklisty. Ta by v případě schválení návrhu sněmovnou a poté i senátem nově měla být 1,5 metru, případně 1 metr při maximální rychlosti 30 km/h.

Nejedná se ale o jediné návrhy dotýkající se cyklistů, které budou projednávány. Další poslanci se chopili příležitosti a k návrhu poslance Dolínka přidali vlastní pozměňovací návrhy, které mohou ovlivnit znění zákona o silničním provozu. Spektrum návrhů je široké, pojďme se ale podívat na ty, které se mohou výrazněji dotknout cyklistů (nebo vozidel, která nějakým způsobem mají ke kolům blízko).

Zdroj: PSP

Lehká elektrická vozidla a řidičské oprávnění

Poslankyně Zuzana Ožanová (ANO) navrhuje aktualizovat výčet vozidel, pro jejichž řízení je potřeba řidičské oprávnění kategorie AM. Konkrétně navrhuje výčet doplnit o odkaz na lehká elektrická vozidla kategorií L1e, L2e a L6e. Kategorie L1e se dotýká vozidel připomínajících jízdní kola (více jsme psali zde), která ale na rozdíl od kol dosahují buďto rychlosti motoru přes 25 km/h, nebo jejich motor neslouží pouze jako dopomoc při šlapání (jedná se o motokola a dvoukolové mopedy). Poslankyně Ožanová navrhuje, aby řidičské oprávnění kategorie AM museli mít jezdci na těchto vozidlech, která mají maximální konstrukční rychlost mezi 25 a 45 km/h.

Jízdní kolo, motokolo a moped: vypadají podobně, rozdíly jsou ale pod kapotou. Zdroj: Europa.eu, Presto Fact Sheet

Návrh vyvolal kritiku z řad prodejců elektrokol, silně ho kritizuje například Jakub Ditrich ze společnosti ekolo.cz. Prodejci elektrokol by rádi v rámci Evropské unie naopak prosadili, aby se zvýšil limit výpomoci elektromotoru u klasických elektrokol ze současných 25 km/h na 32 km/h.

Poslankyně Zuzana Ožanová pro PNK v reakci na zmiňovanou kritiku argumentuje, že její návrh naopak současné ustanovení českého zákona č. 361/2000 Sb. zpřesňuje a dává ho do souladu se směrnicí 2006/126/ES o řidičských průkazech, jež v článku 4 odstavce 2 výslovně zmiňuje spodní i horní hranici konstrukční rychlosti vozidel, která spadají do skupiny řidičských oprávnění AM. Český zákon doposud stanovoval jen horní maximální konstrukční rychlost pro skupinu AM, nikoliv maximální konstrukční rychlost spodní, z hlediska poslankyně je tak současná úprava obecnější a širší než přináší její návrh, který ji jen uvádí do souladu s evropskou směrnicí. Zároveň ubezpečuje, že elektrokol, u kterých motor slouží jen jako výpomoc při šlapání do 25 km/h se řidičské oprávnění skupiny AM nijak nedotýká.

K řízení vozidel splňujících požadavky obsažené v pozměňovacím návrhu (tedy i parametry vymezené pro vozidla kategorie L1e v nařízení (EU) 168/2013, nepůjde-li  o vozidla dle výše zmíněné výjimky) bude třeba řidičského oprávnění, na což s ohledem na unijní předpisy nelze rezignovat. Opět však zdůrazňuji – úprava doposud obsažená v § 80a odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. je v tomto ohledu obecnější a širší (žádný spodní limit konstrukční rychlosti neobsahuje. Pro srovnání níže uvádíme stávající znění a nově navrhované znění předmětného ustanovení:

Do skupiny

a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

Do skupiny

AM jsou zařazena

1. dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h-1 a nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L1e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L,

Zdroj: Jana Ožanová (ANO)

Definice cyklisty

Poslanec Jan Čižinský (klub KDU-ČSL, v Praze působí jako lídr sdružení nezávislých kandidátů Praha sobě) navrhuje definovat pojem cyklista, s kterým zákon na vícero místech operuje. Nikoho asi nepřekvapí, že v případě schválení se „cyklistou bude rozumět řidič jízdního kola“. Definice cyklisty je podstatná z mnoha důvodů, řada povinností je totiž uložena cyklistovi, ten se ale nikde nijak nedefinuje. Mají např. u značky „Cyklisto sesedni z kola“ vysedat i děti ze sedaček na kole? Mají cyklistické přilby nosit i děti jedoucí v rikše? To je jen výběr otázek, které může přesná definice cyklisty ovlivnit.

Na pivním kole bez piva

Dalším již letitým tématem jsou pivní kola (psali jsme zde). Opět Jan Čižinský navrhuje doplnit k paragrafu 9 o povinnostech přepravované osoby nový odstavec, který by stanovil, že „Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, bržděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.“ Jedná se o otevřenou snahu znemožnit pití alkoholu na turistických pivních šlapacích výčepech, tzv. beer bike.

Světelné signalizace pro cyklisty

Do třetice Jan Čižinský navrhuje sérii opatření, která by ovlivnila pravidla pro zřizovaní světelných signalizací (semaforů) pro cyklisty. Celé znění navrhovaných změn naleznete v přiloženém dokumentu. Obecně se ale jedná o řadu dílčích změn, které by mimo jiné dohromady umožnily zřizovat nepřímá levá odbočení v signalizovaných křižovatkách. Díky tomu by pro levé odbočení nemuseli cyklisté v provozu překonávat několik jízdních pruhů a zbytečně a nebezpečně kličkovat mezi rychlejšími vozidly. Nepřímá levá odbočení již v Česku známe, dokonce pro ně máme ve vyhlášce značku, ale vzhledem k přetrvávajícím předpisům je reálně možné je zřizovat jen v nesignalizovaných křižovatkách. Navrhované změny by ale neměly vliv jen na nepřímá levá odbočení, umožnily by počítat s cyklisty i ve světelných křižovatkách, kde je to za stávajících podmínek jen obtížně řešitelné (např. pokud je v křižovatce pouze ochranný cyklopruh či pouhý cyklobox, nikoliv cyklopruh vyhrazený).

Příklad nepřímého levého odbočení na křižovatce ve městečku Stein u Norimberku (zdroj: Stadt Stein)


Aktualizováno 15.2.2021 na základě připomínek čtenářů.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Dočasně zamčené diskuze

Z důvodu budoucích změn našeho webu je od 16. ledna 2021 z technických důvodů plošně vypnuta možnost komentování na stávajícím webu. Na sociálních sítích můžete komentovat i nadále. S komentáři se opět setkáte na nové verzi webu, která se intenzivně připravuje. Za vzniklé obtíže se omlouváme.

Další z rubriky

Brno spouští veřejnou půjčovnu nákladních kol :)

V Brně funguje od 15. února letošního roku půjčovna nákladních elektrokol. Jednotlivec či firma si..více

Nová lávka přes Bělehradskou zpřístupní Vinohrady cyklodopravě :)

Praha postaví lávku přes Bělehradskou ulici a propojí tak ulice Wenzigova a U Zvonařky na..více

Slovensko dá z fondu obnovy 2,5 miliardy na cyklodopravu :)

Státy Evropské unie nyní plánují vlastní Národní plány obnovy, které rozhodnou, kam půjdou evropské peníze..více

Rekola doplňují flotilu sdílenými kluzáky :)

Vzhledem k rekordní sněhové nadílce přišel bikesharing Rekola s dalším prostředkem sdílené mikromobility. Jsou jím..více

Dvě miliardy na cyklostezky? Nakonec nepadne ani koruna :)

V červenci roku 2020 přišla zpráva, že česká vláda dá z balíku React-EU dvě miliardy..více

Kilometr nové cyklomagistrály na Praze 14 :)

Na Praze 14 byla slavnostně otevřena další část Severovýchodní cyklomagistrály, konkrétně etapa 6.4. Jde o..více

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Jezdíte v době pandemie po Praze na kole?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

  • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

    @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

  • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

    Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

  • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

    V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru