Jak při dopravní nehodě

Dopravní nehoda je záležitost, které se snažíme vyhnout — když už ale nastane, měli bychom vědět, jak se zachovat.

Zkušenosti ukazují, že i velmi zkušený cyklista se po nehodě (v důsledku šoku a nepředpokládané situace) může zachovat způsobem, který pro něj bude mít nepříjemné následky — a to jak pro jeho zdraví, tak pro následné vyšetření nehody v jeho neprospěch. Tipy pro řešení událostí po dopravní nehodě jsou zde proto formulovány tak, abyste si na ty základní zásady pokud možno vzpomněli i v sebevíce stresující a nepříjemné situaci.

Univerzální postup

Ať už se stalo cokoliv, měli byste se držet zhruba následujícího postupu, jak při nehodě postupovat:

 1. Zabezpečit místo nehody, aby se něco nestalo někomu dalšímu. Můžete i zastavovat vozidla.
 2. Ke zranění zavolat záchranku a policii a poskytnout první pomoc.
 3. Označit a zdokumentovat místo nehody.
 4. Obnovit provoz na pozemní komunikaci, zvláště, pokud tamtudy jezdí hromadná doprava.
 5. Dohodnout se s účastníky nehody na dalším postupu a předat si kontaktní údaje a případně údaje o vozidlech.

Co dělat, když došlo při nehodě ke zranění

VŽDY volejte policii a záchranku

I když jste zraněni sami, svíjíte se bolestí, jste v šoku a nevíte vůbec, co se stalo, máte trochu černé svědomí, máte dojem, že to není nutné, i když vám jiný účastník nehody nebo svědek nabízí, že vás může k ošetření odvézt, na to všechno zapomeňte a volejte policii a záchranku. K nehodě se zraněním přijede policie během několika (v Praze maximálně deseti) minut. Policejní auto je vybavené jako pohodlná kancelář, první šetření je velmi rychlé a ke zraněným ohleduplné.

Uvědomte si, že těsně po nehodě vypovídají všichni nejpravdivěji a nemají obvykle čas si vymyslet sebeospravedlňující historku. Neberte ohledy na protistranu, ani když vypadá zhrouceně a vzbuzuje soucit, nedbejte na domluvy např. spolujezdce v autě apod. Druhý den může být všechno jinak a na místě nehody vinu kajícně přiznávající řidič po vás bude vymáhat škodu za poškození auta, kterým vás smetl.

Záchranku volejte, jakmile vás bolí víc než jen odřené koleno. I když jsme tvrďáci, ale máme nějaké pochybnosti, tak je lepší záchranku volat, zvlášť, pokud se plachtilo přes řídítka na asfalt a je rozbitá přilba. V šoku je vnímání bolesti potlačené a stav mysli zmatený. Takže, když nevíte, jak na tom jste, raději záchranku volejte.

Poskytněte první pomoc!

Tedy, jestli to umíte (když ne, tak se můžete zkusit poučit). Je to vaše povinnost.

Co dělat, když zavoláte policii

Zabraňte ujetí

U nehod s cyklistou je riziko, že řidič od nehody ujede. Zabraňte odjetí vozidla, dejte před něj kolo, případně i sebe. Zkušenosti praví, že i když do vás řidič agresivně najíždí, nepřejede vás. Jestliže už řidič ujíždí, zapamatujte si SPZ, nebo aspoň barvu a značku auta.

Zajistěte si svědky

Jako cyklista jste většinou sami, naopak v posádce auta je často víc lidí, jejichž pohled na věc nebude zcela nezaujatý. Když neoslovíte nezúčastněné svědky nehody hned, za chvíli budou pryč. Požádejte je o jméno a předběžný souhlas s dosvědčením. Policie přijede rychle.

Zavolejte ,,přítele na telefonu“

Někoho, na koho je spolehnutí, ať vám pomůže, po telefonu poradí, nebo, pokud je to možné, rovnou přijede. Lepší než partner(ka) je kamarád, co ho jen tak něco nerozhodí, ideálně člověk zkušený, nebo i právník (máte-li). Popište mu, co se stalo, a nechte si hned poradit. On není v šoku a tak vám skoro jistě poradí rozumněji, než jak si můžete v danou chvíli poradit sami.

Co dělat, když řidič od nehody ujede

Volejte policii a vyžadujte sepsání protokolu

Jestliže máte alespoň SPZ, a nerozhodnete se to vzdát, pak volejte policii. Ta se může odmítnout věcí zabývat, protože by to prý bylo tvrzení proti tvrzení. V takovém případě vyžadujte sepsání protokolu. Pokud jednáte s městským policistou, který nemá pravomoc vyšetřovat dopravní nehodu, chtějte, aby zavolal policii státní. Vaše žádost o písemné řešení naznačuje, že si za svými právy umíte stát, a měla by fungovat. Pokud se i přesto policista odmítne dopravní nehodě věnovat, nezbývá, než si zapamatovat jeho služební číslo a podat na jeho jednání stížnost.

Kamera na řídítkách

Kamera na řídítkách je stále populárnější a v případě nehody může poskytnout důležitý důkaz. Obzvlášť dobře poslouží ke zdokumentování zmiňovaných nehod, od nichž viník ujel. Úřad na ochranu osobních údajů ale upozorňuje, že i záznamy z těchto kamer podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. Kameru nemusíte na úřadu předem ohlašovat, pokud záznam slouží jen pro dokumentaci případné mimořádné události. Záznam byste ale měli předat jen policii vyšetřující nehodu, rozhodně ho nezveřejňujte sami na internetu a nepředávejte ho dalším osobám. Pokud natáčíte pravidelně, tak byste nerelevantní záznam měli uchovávat maximálně dva dny.

Spoluvina?

V průběhu komunikace s policií po nehodě může dojít i na to, zda jste vy sami jeli v souladu s dopravními předpisy. Pokud jste si vědomi toho, že jste se sami dopustili něčeho, co k nehodě mohlo přispět, je na vás, jak se v této situaci zachováte. Doporučeníhodné je policii vylíčit vše tak, jak to ve skutečnosti bylo, protože tak je nejvyšší šance, že se nehoda skutečně vyšetří. Při tom však postupujte co nejobjektivněji a hodnocení své předchozí jízdy si nechte pro sebe. I pokud jste si vědomi, že jste nejeli podle předpisů, nemusíte to na sebe říkat – ovšem s tím rizikem, že to policie může zjistit i jinak (z výpovědí ostatních účastníků či svědků nehody, z bezpečnostních kamer apod.) a pak bude důvěryhodnost všeho ostatního, co jste pravdivě vylíčili, oslabena. Právní kvalifikace přestupkového jednání (ať už vašeho nebo ostatních účastníků nehody) je prací policie. Mějte však na paměti, že se při vyšetřování přestupku nemusíte sebeobviňovat a nikdo vás k tomu nesmí nutit. Nereagujte proto na případné návodné otázky policie a nenechte se zastrašit tvrzením, že za nehodu můžete vy svou předchozí jízdou; většinou má dopravní nehoda celou řadu faktorů (pokud vás srazil na plech opilý řidič, který jel nedovolenou rychlostí jednosměrkou v protisměru, těžko za to může skutečnost, že na vašem kole chybí bílá přední odrazka).

Pojistěte se „na blbost“

Skutečnost, že jste pojištěni obdobou povinného ručení vozidla, vám přinese jistotu při jednání těsně po nehodě. Nemusíte se obávat náhrady škody, a to ani když k nehodě došlo za okolností, které vám před zákonem přiřknou spoluzavinění.

Pro takové případy je určené pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, všeobecně známé jako pojištění na blbost. Poskytuje jej většina pojišťoven a v drtivé většině případů se vztahuje i na škody způsobené při jízdě na kole. Limit plnění se pohybuje řádově kolem 1 000 000,- a stojí několik stovek korun ročně. Může se vztahovat na jednotlivce nebo všechny rodinné příslušníky. Leckdy nebývá nabízeno samostatně, ale jako součást nebo nadstavba pojištění domácnosti. Silně doporučujeme si toto pojištění pořídit.

Než ale smlouvu uzavřete, prostudujte si pojistné podmínky. Mohou obsahovat klauzule typu ,,nevztahuje se na případy, kdy pojištěný porušil obecně platné předpisy,“ čímž se pro městského cyklistu za současných podmínek stávají prakticky nepoužitelnými.

Co dělat, když došlo ke hmotné škodě

Volejte policii

Dopravní policie se má volat pouze k nehodám, při nichž došlo ke zranění nebo celková škoda přesahuje 100 000 Kč. Pokud jste byl jako cyklista účastník nehody, je lepší na policii zavolat vždy. Nemějte obavy, že vám to pak někdo vytkne – není vaší povinností umět odhadnout škodu nebo posoudit závažnost zranění. Volat policii je tím spíše na místě v případě, pokud se s druhým účastníkem neshodnete na tom, jak k nehodě došlo – v tom případě je lepší, když vás policie oba co nejdříve po nehodě vyslechne, dokud jsou vzpomínky čerstvé.

Zdokumentujte situaci

K nehodám, u kterých nedošlo ke zranění, policie příliš nespěchá. Proto pokud možno ještě předtím, než přemístíte své kolo, zdokumentujte, kde skončilo, kde jste stáli, než došlo ke střetu, a podobně. Pokud nemáte foťák, nedovolte, aby se s kolem nebo autem hýbalo, dokud se jinak nezdokumentuje, kde vaše kolo po nehodě skončilo. Pokud má mobil funkci diktafonu, zapněte jej a nahrávejte. Každý dokument je dobrý.

Shoda na příčině nehody

Nedošlo k žádnému zranění a s protistranou máte stejný pohled na příčinu a průběh nehody? Ani stín pochybností? Pak policii volat nemusíte, ale měli byste sepsat společný záznam o dopravní nehodě. V ideálním případě by každý měl mít svou kopii. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Obě strany ho musí podepsat a předat pojistiteli.

Co dělat, když se šetření nezdá být nestranné

Buďte asertivní

Jestliže policie přijímá verzi druhé strany, odmítněte souhlas a žádejte řešení ve správním řízení. V takovém případě ale musíte dosáhnout toho, aby se vaše verze dostala do protokolu. Ve správním řízení už nebude nikoho moc zajímat, co se stalo, ale jen to, co je napsáno na papíře. Pokud tedy se zněním protokolu nesouhlasíte, musíte k němu doplnit vlastní vyjádření a do něj uvést své výhrady.

Co dělat, když nevznikla škoda na kole ani na autě

Lze se dohodnout, že se nic nestalo

Pouze a jedině v takovém případě se můžete s druhým účastníkem nehody dohodnout, že se vůbec nic nestalo a že se rozejdete v dobrém. Když se oklepete, zjistíte, že se opravdu nestalo nic závažného, můžete si říct gentlemansky „ok“ a odjet, dokonce aniž byste se navzájem identifikovali. Největším rizikem je to, že se vám bezprostředně po nehodě může zdát, že se nic nestalo, ale večer se zranění rozbolí nebo zjistíte, že jste si v batohu rozbili počítač. Pokud jste nehodu nenahlásili a nemáte ani kontakt na druhého účastníka, žádného odškodnění se už nedomůžete.

Závěr

Na závěr stručné shrnutí. Jsou to třikrát tři zásadní pravidla:

 1. Tři telefonáty: Policie, záchranka, spolehlivý přítel. Nasaďte tuto mantru, jakkoliv jste v šoku (resp. nasaďte jí právě proto, že jste v šoku) a melte jí, dokud se neuklidníte a nebudete zcela přesvědčeni, že nastal ten velmi vzácný případ, kdy to není nutné – tedy že nedošlo k žádnému zranění ani hmotné škodě, která by stála za řeč.
 2. Tři akce pro zajištění místa nehody: Zabránit ujetí, zajistit svědky, dokumentovat. Maximalizujte šanci na korektní vyšetření nehody.
 3. Tři věci pro vlastní prospěch: Pojištění, klidné svědomí a asertivita Skutečným původcem stavu neumožňujícího bezpečnou a současně legální jízdu je často špatná infrastruktura. Neobviňujte se z něčeho, za co nemůžete. Ideální je se pro tyto případy předem pojistit. Pak nebude zatíženo ani vaše svědomí, ani peněženka. A nezapomeňte: Budete-li se ve sporné situaci sami stavět do pozice viníka, ulpí na vás té viny rozhodně víc, než byste si přáli.

I když by se to mohlo z tohoto článku zdát, městská cyklistika není zase tak nebezpečná. I ti nejpravidelnější cyklisté jezdí po městě léta bez vážnější nehody. Chovejme se tak, abychom předcházeli potenciálně rizikovým situacím, zvládněme umění bezpečné jízdy: a informace zde shrnuté nebudeme skoro určitě potřebovat.

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit
FacebookInstagramTwitterYouTube

Nejnovější články

Co s cyklopruhy?

Jsou cyklopruhy bezpečné a užitečné? Měly by být standardní výbavou silnic po rekonstrukci jejich povrchu? Za vhodností cyklopruhů (i ochranných) při obnovách povrchů si stojím...více

Poslední komentáře

 • LukášM: Co s cyklopruhy?

  Hýbe se tam s obrubníky a zadahuje i na cyklostezku/pás. Zdá se mi, že se tam rozšiřuje silnice, aby bylo…

 • Jan Herda: Freebike obsáhle hodnotí první sezónu v Praze.

  Alternativu bych právě viděl v tom, nemuset se přepravovat vůbec :-) Abych stál skoro pokaždé v uličce vlaku linky S1…

 • Pavel Mašek: Co s cyklopruhy?

  @článek - líbí se mi zvolený tón textu, tak by to mohlo vypadat. @LukášM -…

webdesign by 2046
↑ nahoru