Kolo a stanice metra

Nabízíme hodnocení přístupnosti stanic metra a důležitých železničních stanic pro cyklisty pomocí hvězdiček. Hodnocení pracuje dle následujícího klíče:

0Stanice či některá její nástupiště jsou přístupné pouze po schodech.
*Ve stoupání (zpravidla při výstupu ze stanice) je možné použít eskalátor, směrem dolů je ale nutné snášet schody.
**Nástup nebo výstup na některé nástupiště je možný pouze s pomocí eskalátoru. Případně zde existuje malý či neprověřený výtah
***Přístupnost výtahy, které jsou pro přepravu běžných jízdních kol bez větších problémů použitelné (byť přeprava není dovolena).
****Přístupnost stanice výtahy s povolenou přepravou jízdních kol.
*****Přístupnost stanice přímo z úrovně terénu nebo rampami.

Poslední aktualizace proběhla v únoru 2019. Uvítáme, pokud si „vaši“ stanici metra či dráhy zkontrolujete a napíšete nám, zda by z nějakého důvodu nemělo být hodnocení jiné.

Linka A

**** Nemocnice Motol: Částečně povrchová stanice, ve směru centrum přístupná z uliční úrovně. Při příjezdu od centra lze využít legálně výtahy.
*** Petřiny: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň ( k obchodnímu domu Petřiny). Výtahy do ulice Brunclíkova mají přepravu kol zakázanou, jsou ale použitelné.
*** Nádraží Veleslavín: Stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu a z vestibulu na uliční úroveň, a s výtahem až na uliční úroveň. Ve výtahu není povolena přeprava kol, je ale možná.
**** Bořislavka: Hluboká stanice se dvěma vestibuly. Východní vestibul je dostupný eskalátory a dále přístupný úrovňově z ul. Liberijská. Východní vestibul (také povrchově přístupný) je k peronům připojen pouze výtahy, ve kterých není povolena přeprava jízdních kol.
*** Dejvická : Podpovrchová stanice s vestibulem nad celou stanicí. Stanice je bezbariérová výtahy bez povolené přepravy kol. Eskalátory z nástupiště západním směrem, navazuje několik schodů a eskalátor pouze ven.
** Hradčanská: Hluboká stanice bez výtahu, s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Vestibul má obousměrné eskalátory na uliční úroveň.
** Malostranská: Hluboká stanice bez výtahu, dvojí eskálatory až na povrch.
0 Staroměstská: Hluboká stanice bez výtahu, eskalátor pouze z nástupiště do vestibulu a z vestibulu ven. Do vestibulu vede pevné schodiště.
*** Můstek A – dolní Václavské nám : Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu jednosměrné eskalátory, v jednom z východů otočené směrem dolů. Bezbariérový přístup je pro cyklisty zakázanými výtahy.
** Můstek A – Vodičkova: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu jednosměrné eskalátory, v jednom z východů otočené směrem dolů.
** Muzeum A: Hluboká stanice, od peronů s eskalátory a segmentem pevného schodiště. Pro jízdní kolo prověřené, ale nedovolené výtahy z peronu do ulice. Výtahy ústí pří staré budově Muzea. Pevné schodiště z nástupiště lze objet po eskalátorech pouze směrem nahoru, přes stanici C. Ze společného vestibulu vedou pouze pevné schody.
0 Náměstí Míru: Hluboká stanice bez výtahu, s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu na povrch vedou pouze pevná schodiště.
** Jiřího z Poděbrad: Hluboká stanice bez výtahu, s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu na povrch vedou jednosměrné eskalátory. Jeden z jednosměrných eskalátorů vyvedených do parku byl otočen směrem dolů, aby se dalo sjet s kočárkem.
** Flora : Hluboká stanice bez výtahu, s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Eskalátory na uliční úroveň vedou pouze přes obchodní centrum Flora (není ověřeno, zda je možné projít s kolem).
* Želivského: Hluboká stanice bez výtahu, s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Eskalátor z nástupiště, pevné schody do vestibulu. Dva jednosměrné eskalátory vedou směrem na ulici.
0 Strašnická: Podpovrchová stanice s pevným schodištěm z nástupiště do vestibulu. Vestibul z povrchu přístupný rampami. Pevné schodiště od nástupiště je bezbariérově upravené pojízdnou plošinou, která ale není použitelná pro přepravu kol.
**** Skalka : Hluboká stanice s výtahem legálně použitelným pro jízdní kolo. Vestibul je bezbariérově přístupný rampou na východní straně.
***** Depo Hostivař : Povrchová stanice, nástupiště v úrovni chodníku.

Linka B

0 Zličín: Podpovrchová stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu na úrovni chodníku. Výtah od perónu k vestibulu je příliš malý a nemá dovolenou přepravu kol.
** Stodůlky západ: Podpovrchová stanice s eskalátory přímo na povrch do pěší zóny. V budoucnu by mělo nedaleko vyrůst záchytné parkoviště s B+R.
0/*** Stodůlky východ: Podpovrchová stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu. Pro cyklisty neprověřený výtah.
0 Luka: Podpovrchová stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu na úrovni 1. patra. Výtah od perónu k vestibulu je příliš malý.
0/*** Lužiny: Podpovrchová stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu. Pro cyklisty neprověřený výtah.
*** Hůrka : Podpovrchová stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu. Pro cyklisty prověřený, ale nelegální výtah.
0 Nové Butovice : Podpovrchová stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu. Bezbariérovost zajištěna plošinou nevhodnou pro přepravu kol.
** Jinonice: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň.
0 Radlická: Podpovrchová stanice s pevnými schody z nástupiště do vestibulu v uliční úrovni.
** Smíchovské nádraží: Podpovrchová stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Pak další eskalátory na povrch. Bezbariérovost je zajištěna pro cyklisty nevhodnými plošinami.
* Anděl – Knížecí: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Vestibul přístupný pevnými schodišti, eskalátory pouze směrem nahoru.
**** Anděl – Lidická : Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na úroveň ulice. Od podzimu 2015 vedou do stanice výtahy s povolenou přepravou kol. Výtah končí na rohu Nádražní a Bozděchovy.
** Karlovo náměstí – Palackého nám.: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu s východem v úrovni ulice.
* Karlovo náměstí – Karlovo nám.: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Eskalátory z vestibulu pouze nahoru a ne do všech ramen křižovatky.
** Národní třída – Quadrio: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na úroveň ulice (2x).
**** Národní třída – Lazarská: Bezbariérový přístup do stanice pro cyklisty legálně použitelnými výtahy k zastávkám tramvají Lazarská.
** Můstek B: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Eskalátory vedou i z ulice do vestibulu, je možné najít eskalátor jedoucí nahoru i dolů.
* Náměstí Republiky – náměstí: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu vede eskalátor pouze směrem nahoru (2x na náměstí, jednou do ulice U Obecního domu). Přímý bezbariérový vstup z vestibulu do OC Palladium, kde jsou eskalátory, ale kam je ale s koly vstup zakázán.
* Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z úrovně ulice vedou do vestibulu pevné schody, eskalátor pouze směrem nahoru.
** Florenc B: Hluboká stanice s eskalátory (2x) z nástupiště na uliční úroveň.
0 Křižíkova: Hluboká stanice s eskalátory a pevným schodištěm z nástupiště na uliční úroveň.
** Invalidovna: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň.
**** Palmovka – západ: Podpovrchová stanice, od listopadu 2017 dvojice výtahů (do vestibulu a na povrch) s povolenou jízdou kol.
** Palmovka – východ: Podpovrchová stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu vede úrovňový východ do ulice Na Hrázi.
** Českomoravská: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň.
0 Vysočanská – k nádraží: Hluboká stanice s pevným schodištěm od nástupiště a eskalátory na uliční úroveň.
*** Vysočanská – nám. OSN, : Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu vedou eskalátory pouze směrem nahoru. Výtahy nemají povolení pro jízdu na kole.
** Kolbenova: Hluboká stanice bez výtahu, s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň.
*** Hloubětín: Hluboká stanice s výtahem a eskalátory z nástupiště do vestibulu přístupného z obou stran Poděbradské ulice rampami. Výtah bez povolení přepravy jízdních kol.
***** Rajská Zahrada : Povrchová stanice s nástupišti přístupnými po rampách z ulice i z cyklostezky A26 na tubusu.
**** Černý Most : Povrchová stanice s postranními nástupišti v úrovni chodníku. Z lávky pro pěší v prvním nadzemním, vedou výtahy legálně použitelné pro přepravu kol. Bezbariérový přístup na cyklostezku nad tubusem je pouze z jižní strany stanice.

Linka C

*** Háje – pasáž: Mělká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu, který je v nadzemním podlaží. Šikmý výtah (legálně využitelný s kolem) je velmi pomalý. Vestibul je bezbarierově přístupný pouze dlouhou obchodní pasáží od severu (od kina a Kosmické ulice), delší lávkou z jihu (přes Opatovskou) nebo průchodem přes celou pasáž směrem na východ.
0 Háje – bus. terminál: Podpovrchová stanice s výstupem pevným schodištěm. Z vestibulu vede eskalátor oběma směry. Vhodnější je druhý vestibul.
0 Opatov: Podpovrchová stanice s výstupem pevným schodištěm do vestibulu na úrovni terénu (přímo cyklotrasa A22).
**** Chodov : Podpovrchová stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Výtah od peronu do vestibulu a z vestibulu na uliční úroveň je legálně použitelný pro kola. Z vestibulu západním směrem se lze dostat i eskalátory přes obchodní centrum, není to ale povoleno.
**** Roztyly: Podpovrchová stanice s výstupem pevným schodištěm do vestibulu na úrovni terénu, doplněné výtahem s povolenou přepravou kol.
* Kačerov: Eskalátor z nástupiště vede pouze ven z metra. K cyklotrase na druhé straně ulice vede podchod se dvěma pevnými schodišti; směrem na Spořilov je vhodnější dojet po chodníku k přechodu za magistrálou.
0 Budějovická – sever: Podpovrchová stanice s vestibulem nad celým nástupištěm. V severní části vestibulu schodiště a malý výtah na nástupiště. Do uliční úrovně pak pevná schodiště nebo eskalátor nahoru.
*** Budějovická – jih: Podpovrchová stanice s vestibulem nad celým nástupištěm. Rampa z uliční úrovně do vestibulu (z jižního rohu křižovatky Budějovické a Antala Staška), do stanice eskalátory. Lze využít malý výtah na severní straně nástupiště.
**** Pankrác: Z povrchu vede na nástupiště velmi prostorný (a pomalý) výtah, kde je jízda kol legální. Podpovrchová stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu na povrch vedou pouze pevná schodiště.
0 Pražského povstání: Podpovrchová stanice s výstupem pevným schodištěm do vestibulu. Mezi vestibulem a ulicí obousměrně eskalátory (na jih) nebo pevné schodiště (na východ).
**** Vyšehrad: Povrchová stanice, z uliční úrovně bezbariérově přístupná pouze směrem z centra. Ve směru do centra přístupná bezbariérově pro cyklisty z obslužné komunikace k hotelu Corinthia (není to přístupné pro pěší, ti se totiž z té obslužky bezbariérově nikam nedostanou).
*** I.P.Pavlova: Podpovrchová stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu je přístup po eskalátorech pouze směrem vzhůru. Do stanice vede od roku 2015 i funkční výtah (vyústěný poblíž rohu s ul. Rumunskou), přeprava kol je v něm ale zakázána.
* Muzeum C: Podpovrchová stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu – pouze směrem vzhůru. Z vestibulu na povrchu vždy pevná schodiště. Pro jízdní kola nelegální výtah (poměrně malý) vede z peronu do parčíku mezi Washingtonovou ulicí a magistrálou. Přestup na trasu A je možný po eskalátorech.
* Hlavní nádraží: Z nástupiště do dolní haly nádraží (v úrovni ulice) vedou pro běžné kolo bez bagáže použitelné (byť poněkud těsné) výtahy. Jejich použití s kolem je ale zakázáno a jedná se o jednu z mála stanic, kde bývá zákaz kontrolován. Z nástupišť vedou do haly eskalátory, ale pouze směrem vzhůru. Vlastní nádraží (přístup k vlakům) je méně problémový (hodnocení ***).
0 Florenc C k autobusovému nádraží: Podpovrchová stanice. Obě úrovně (ze stanice a z vestibulu) je na této straně třeba překonat po pevných schodech. Vhodnější použít severní východ (k tramvaji)
*** Florenc C – k tramvajím na Sokolovské: Podpovrchová stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu na úrovni ulice. Stanice má také výtah, bez legální použitelnosti pro kola.
*** Vltavská: Z nástupiště do vestibulu eskalátory nebo šikmý výtah bez povolení pro přepravu jízdního kola. Z vestibulu na úroveň tramvaje prověřený a relativně prostorný výtah, s kolem opět nelegální.
** Nádraží Holešovice – k tramvaji: Podpovrchová stanice s eskalátory z nástupiště na uliční úroveň.
* Nádraží Holešovice – k vlakům: Podpovrchová stanice s pevnými schody od peronu do vestibulu na uliční úrovni. Výtah je ve skutečnosti svisle se pohybující plošinou. Jízdní kolo je možné nouzově přepravit, ale není to povolené ani snadné (a velmi, velmi pomalé).
0 Kobylisy – západ: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu na ulici vedou pouze pevná schodiště. Vhodnější je použít východní vestibul.
*** Kobylisy – východ: Hluboká stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu na uliční úrovni. Další podchod umožňuje dostat se s jistými oklikami bezbariérově až za ulici Pod Sídlištěm (přejetí po tramvaji je ale rychlejší). Výtah není povolen pro přepravu kol a bývá velmi vytížen.
**** Ládví: Podpovrchová stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu, který má výstup rampou. Dostatečně prostorný s legálně využitelný výtah vede z peronu na povrch.
**** Střížkov: Podpovrchová stanice, ve směru do centra je peron přístupný z povrchu rampami, ve směru z centra je možné vyjet prostorným a legálně využitelným výtahem.
**** Prosek: Podpovrchová stanice s eskalátory z nástupiště do vestibulu. Peron přístupný výtahem, který lze pro přepravu kola legálně využít.
**** Letňany: Podpovrchová stanice s eskalátory a výtahem z nástupiště do vestibulu. Z vestibulu na uliční úroveň několik prostorných výtahů a pevná schodiště. Vstupy ze všech stran této křižovatky. Všechny osobní výtahy lze legálně využít pro přepravu kola.

Železnice – významná nádraží a bezbariérové stanice

*** Hlavní nádraží: Z dolní haly v úrovni ulice vedou do horní haly šikmé travelátory (uprostřed nádraží) a výtah. K pokladnám pod horní halou vede bezbariérová rampa. Na nástupiště 1–4 vedou menší výtahy ze severního podchodu a obousměrné eskalátory ze středního podchodu. Na nástupiště č. 5–7 vedou rampy ze severního podchodu a eskalátory ze středového podchodu (pouze směrem vzhůru).
***** Masarykovo nádraží: Nádraží je v úrovni terénu a všechny peróny jsou bezbariérově přístupné od severu z ulice Na Florenci. Jinde vedou do vstupní haly 1–2 schody.
***** Praha – Holešovice: Nástupiště jsou z haly přístupná bezbariérovými rampami.
0 Praha – Smíchov: Nádraží je bariérové, podchody jsou doplněny plošinami pro invalidy, které nejsou použitelné pro přepravu jízdních kol.
* Praha – Vršovice: Nádraží je bariérové, schodiště v podchodech jsou doplněna lištami pro vedení kočárků a jízdních kol. První nástupiště (příjezd vlaků od Benešova) je bezbariérově propojené s uliční sítí.
0 Praha – Libeň: Nádraží je bariérové. Podchod je bezbariérově propojený s uliční sítí.
* Praha – Vysočany: Nádraží je bariérové, přístupné pouze podchodem se schodišti. Podchod je bezbariérově propojený s uliční sítí. Neoficiálně lze nádraží dosáhnout přes rampu a služební přechod přes jednu užívanou kolej východně od výpravní budovy.
**** Praha – Dejvice: Nádraží je úrovňové, bez podchodů, s nízkými perony.
***** Praha – Kačerov: Peron zastávky je přístupný rampami přímo od cyklostezky pokračující směrem na Spořilov.

Zastávky a stanice se zhoršenou dostupností

Seznam obsahuje zastávky a stanice, kde jsou některá nástupiště dostupná pouze po schodech nebo kde je některý peron dostupný bezbariérově pouze z jedné strany:

Praha – Běchovice: Ostrovní nástupiště jsou přístupná bariérovým podchodem, s rampami pro kočárky.
Praha – Dolní Počernice: Podchod se schodištěm.
Praha – Krč: Přístup na nádraží je se schodištěm ve výpravní budově, lze objet zajížďkou po cestě z východní strany.
Praha – Velká Chuchle: Ostrovní nástupiště jsou přístupná pouze bariérovým podchodem.
Praha – Radotín: Poloperonizovaná stanice, ostrovní nástupiště je přístupné pouze bariérovým podchodem.
Praha – Sedlec: Směr do centra je od Roztocké ulice přístupný pouze po schodech.

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře

 1. Na zastávku Praha Krč, pokud se myslí ta „nová“ hned u metra, je přístup pohodlný bezbariérový po vrstevnici, po které je tu zámková dlažba. Peron nemá dvě nástupní strany, tudíž bych doporučil změnit hodnocení této zastávky :-)

 2. PM: Možná by nebylo od věci si zjistit (třeba na mapách.cz) přesný název stanice. Pak by nemohlo dojít k záměně s Prahou Kačerovem.

  Mimochodem v Krči (skutečné) se dá dostat na první nástupiště úrovňově od zámečku (i autem).

  Mimochodem o existenci stanice Praha Hostavice jsem dodnes neměl tušení :-)

 3. Pánové, díky za komentáře, udělal jsem aktualizaci a doplnil zastávku Kačerov do seznamu „významných“ (když už má ten skoro přestup na metro).

 4. @ Zbyněk
  – pravda, to by určitě nebylo od věci, bohužel v danou chvíli mě vůbec nenapadlo, že to staré nádraží u Havla vlastně ještě může dnes fungovat, když to tam v jeho okolí vypadá silně jako, no jak to říct slušně, nefunkčně a myslel jsem, že ta poslední aktualizace článku byla právě v souvislosti spuštěním zastávky na Kačerově. Příště více zapojím hlavu a ideálně ne těstě před spaním po návratu z restauračního zařízení :-D

  @ Filler
  – peckoidně

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*


FacebookInstagramTwitterYouTube

Nejnovější články

Patočkova: ochranné cyklopruhy u střešovické vozovny

14. 10. - Zprávy
Na rozhraní ulic Patočkova a Milady Horákové u zastávek tramvají Vozovna Střešovice vznikly na konci září nové cyklopruhy. Jedná se o jeden z posledních úseků,..více

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru