Manuál k cyklomapě

Ovládání mapy

Podkladová mapa Prahou na kole a její značky

Zvláštní mapy


Ovládání mapy

Pohyb v mapě a základní funkce

Pro pohyb v mapě se používají postupy běžné pro OpenLayers:

 • S mapou se pohybuje kliknutím do mapy (mimo značku) a tažením.
 • Změna měřítka se dělá tlačítky ‚+‘ a ‚–‚ v levém horním rohu.
 • Přiblížení mapy na určité místo získáte dvojklikem na dané místo.
 • Na dotykových displejích funguje pro změnu měřítka přitažení nebo odtažení dvěma prsty.
 • Výřez mapy získáte tažením při současném stisku klávesy ‚shift‘
 • Mapu pro aktuální město získáte kliknutím na ‚kolečko s tečkou‘ v levém horním rohu mapy.

Další základní funkce, které mapa nabízí:

 • Levý panel můžete minimalizovat kliknutím na šipku v jeho pravém horním rohu.
 • Zobrazenou mapu měníte tlačítkem v pravém horním rohu (více zde).
 • Mezi jednotlivými městy přepínáte tlačítkem ‚více teček v kroužku‘ v levém horním rohu (více zde).

Mapové značky

V mapě najdete tisíce bodů zájmu (značek), na které můžete kliknout. V základní mapě jsou to varování před problémy a nebezpečími, neprůjezdné úseky a objížďky, fotografie míst a také externí odkazy. Některé značky uvidíte jen ve specializovaných režimech mapy.

Klikací nejsou jen ikonky, ale také některé linie – to se využívá především u uzavírek a objížděk. Značky mohou být dokonce i plošné.

Po kliknutí na značku se v levém panelu zobrazí jméno, popis a fotogalerie ke značce. U většiny značek můžete provádět následující akce:

 1. Přejít na pevný odkaz na místo (vhodné pro odeslání či sdílení). Pro získání odkazu na místo bez akce můžete kliknout na permalink druhým tlačítkem myši a zkopírovat pevný odkaz do schránky.
 2. Zobrazit v mapě Google. Vhodné například pro přechod do StreetView, chcete-li se podívat na okolí.
 3. Přejít na odkaz spojený se značkou. K mnohým odkazům je připojený externí odkaz – na články či další informace vztahující se k místu. Odkaz je na kliknutí pod popisem značky.
 4. Komentář. Každé místo můžete okomentovat, dopsat k němu své zpřesnění, apod. Chcete-li ale něco k místu vzkázat přímo editorům mapy, napište raději mail.

Kromě našich („interních“) značek v mapě zobrazujeme také některé značky z externích zdrojů. U těchto speciálních značek nemusí být k dispozici všechny funkce.

Význam jednotlivých značek najdete ve zvláštní sekci manuálu.

Režimy mapy

Naše cyklomapa nabízí především základní režim — cyklomapu se značkami. Kromě toho nabízíme řadu dalších map: mapu uzavírek, zimní údržby, letecké snímky a další. Mezi jednotlivými režimy se můžete přepínat ikonou vpravo nahoře.

Nevyhovuje-li vám přednastavený režim, můžete si podkladové vrstvy a zobrazené skupiny značek nakombinovat podle libosti.

Vyhledání trasy

Podrobný návod pro vyhledání trasy najdete na zvláštní stránce zde.

Vyhledávač trasy nemusí být k dispozici ve všech městech – zapínáme jej jen tam, kde je dostatečná kvalita mapového podkladu pro solidní výsledky vyhledávání.

Přepínání měst

Mapu nabízíme pro města, která se zapojují do kampaně Do práce na kole. Přepínání měst se provádí tlačítkem „souhvězdí“ v levém horním rohu mapy.

V některých městech nemusejí být žádné klikací značky (nebo jich může být jen minimum) – jejich přidávání závisí na spolupráci s místními lidmi podporujícími městskou cyklistiku. Stejně tak nemusí být ve některých městech zobrazené doporučené trasy (pokud je nikdo nezadal).

Chcete-li se zapojit do opravování chyb v mapě, zkvalitňování kresby, nebo přidávání mapových značek ve vašem městě, kontaktujte nás na adrese redakce@prahounakole.cz .

Nalezení ulice nebo adresy

Funkce pro vyhledání místa pracuje poloautomaticky po napsání názvu ulice nebo adresy. Postup je následující:

 1. Do okénka vyhledávání napíšete CELÝ název ulice
 2. Vyčkejte, než se v seznamu pod okénkem objeví nalezené adresy
 3. Klikněte na tu z adres, která vás zajímá. Mapa se přesune na místo vyhledané ulice či domu.

Neodesílejte příkaz k vyhledání pomocí tlačítka Enter, dokud se neobjeví výběr. Neobjeví-li se po napsání názvu ulice žádná možnost, zkontrolujte překlepy.

Stejně funguje doplňování adresy i při vyhledávání trasy.

Zobrazení informací o mapě a městě

Každé město, které spravuje vlastní mapový výřez, může do sekce uvedené názvem města doplnit libovolný obsah. Tato sekce je viditelná ihned po zapnutí mapy.

Základní informace společné pro všechna umístění mapy najdete po kliknutí na sekci „Informace“ v levém panelu, a potom na sekci „O mapě“.

Zobrazení aktuálních uzavírek

V panelu „Informace“ si můžete rychle zobrazit seznam uzavírek a omezení provozu aktuálních ve vašem městě. Kliknutím na značku se mapa přesune na dané místo.

Zobrazení posledních změněných značek a komentářů

V panelu „Informace“ si můžete rychle zobrazit seznam deseti posledních značek, u kterých se v mapě něco změnilo – byl změněn text nebo doplněn komentář. Kliknutím se mapa přesune na dané místo.

Zobrazení legendy

V panelu „Informace“ si můžete rychle zobrazit legendu – pouze kresby v mapovém podkladu.


Podkladová mapa Prahou na kole a její značky

Podkladová mapa Prahou na kole

Pro cyklomapu používáme speciálně nakreslený mapový podklad, založený na databázi OpenStreetMap. Podkladová mapa zakresluje všechny cyklostezky a cesty s povoleným průjezdem cyklistů. V menších měřítkách uvidíte jen vybrané doporučené nebo značené trasy.

Dále je v mapě většina chodníků a pěších cest (stav se může v různých městech liších podle stupně zmapování, v Praze jsou chodníky podél komunikací často značeny jen tehdy, jsou-li oddělené travnatým pásem).

Podkladová mapa dále zobrazuje provoz na komunikacích několika stupni postupně tmavnocí hněné (rychlostní komunikace jsou značeny tmavě šedou). Chodníky a pěší zóny, kde není povolený provoz cyklistů, jsou zobrazeny žlutě. Ulice, kde je slabý provoz, jsou bíle. Šedý čtvrtcový rastr znázorňuje dlažbu. Vede-li praktická trasa po chodníku, zobrazí se tenčí linkou.

Výškopis je řešený vrstevnicemi a stínováním. Přesnost vrstevnic (zvlášť v podrobných měřítcích) není ovšem příliš vysoká (pro Prahu pracujeme na začlenění lepšího podkladu).

Souhrn značek pro infrastrukturu, značené a praktické trasy

Podrobný popis mapy a značek

Silný provoz

Značené nebo doporučené trasy vedené po sběrných (hlavních) městských komunikacích. Stupeň komunikace dále odlišuje podkladová barva ulice, čím tmavší barva, tím důležitější ulice a tím silnější provoz můžete očekávat. Šedou barvou jsou značeny komunikace, které mají rychlostní charakter (i když na některé z nich může být vjezd dovolen). Komunikace s vyloučenm provozu cyklistů jsou zpravidla označeny červenou „klikaticí“ (ne všude je to 100% platné, budeme ještě upravovat).

Místa, kde je provoz výrazně silnější, než by odpovídalo charakteru komunikace, objevují se kolony, nebo jiný problém související se silnou automobilovou dopravou, upozorňuje zvláštní značka provoz. (po kliknutí můžete získat další informace o charakteru problému).

Slabý provoz

Komunikace s povoleným vjezdem motorové dopravy, zpravidla místní ulice a silničky posledního řádu. I na takovýchto komunikacích lze výjimečně očekávat silnější provoz, například na obslužných komunikacích obchodních center. Některé komunikace mohou být průjezdné jen pro dopravní obsluhu, což je pro cyklisty spíš výhoda; značí se žlutou „klikaticí“.

Žádný provoz

Komunikace s vyloučením motorové dopravy. Cyklostezky, pěší zóny s provozem cyklistů, lesní cesty apod. Může jít i o komunikace, kam je povolen vjezd pouze vyjmenovaným vozidlům nebo, zcela výjimečně, dopravní obsluze.

Nezpevněný, mírně nerovný povrch

Přerušovaná čára značí zpevněné komunikace s horší kvalitou povrchu, obvykle s dlažebními kostkami, mlatové cyklostezka, vyježděné ale celkem rovné koleje, nebo hodně nerovný asfalt, který je ale ještě sjízndý v tempu. Ulice, na kterých se vyskytuje dlažba, jsou navíc vyznačené šedým čtverečkovaným rastrem. Ačkoliv jsme pro potřebu cyklomapy do OSM dost dlážděných ulic doplnili, není tato značka doposud 100% – tj. mohou se vyskytnout ulice, kde není dlažba vyznačená.

Velmi nerovný povrch

Nezpevněný povrch znamená zpravidla velmi nerovné vozové cesty, vyjeté či vyšlapané pěšiny, které mohou být výjimečně „zpevněny“ například nasypaným štětkem, vždy ale platí, že v plné rychlosti jsou sjízdně pouze na MTB kole, s běžným bicyklem se na nich musí zvolnit.

Zvlášť nerovný povrch s ohledem na značku v okolí zdůrazňujeme klikací značkou hrboly. Značka poukazuje zejména na boule od kořenů na asfaltu, extrémně nerovné kočičí hlavy, „pasti“ nebo hodně rozbité cesty.

Značená cyklotrasa

Jedná se o všechny cyklotrasy značené v terénu. Zpravidla je jejich správcem Hlavní město Praha, část značení dálkových tras je nicméně stále v rukách Klubu Českých turistů. Gerilově vyznačené cyklotrasy (původní vedení Greenway Botič, nebo pokračování A26 skrz Hloubětín) v mapě najdete jako značené, pokud je značení použitelné.

Plánovaná trasa Hlavního města Prahy

Cyklomapa Prahou na kole je mapou praktických tras. Doposud nevyznačené trasy HMP (podle konceptu územního plánu z roku 2009) jsme proto v co největší míře převedli do aktuálně průjezdných koridorů. Někdy se tak zákres praktické trasy s „městským“ číslem může od koridoru plánovaného v Konceptu územního plánu i značně lišit, třeba pro nepřítomnost mostu, či integračních opatření na rušné komunikaci. Při postupném proznačování se trasy budou překlápět do skupiny značených cyklotras.

Praktická trasa Prahou na kole

Pro zahuštění sítě je navržena řada praktických tras. Někdy jsou to jen zkratky či spojky, jindy dlouhé trasy v koridorech, kde není plánována městská trasa, ale je zde možný kvalitní průjezd.

Cyklopruhy, piktokoridory, vyhrazené pruhy

Jednotlivé druhy integračních opatření pro cyklisty se od sebe značně liší; zvlášť vyhrazené pruhy pro autobusy, taxi a cykklisty jsou využitelné spíše zdatnými jezdci. V mapě je tato infrastruktura vyznačena, i když neleží na žádné doporučené trase a napomáhá tak v orientaci i cyklistům upřednosťnujících rychlá spojení bez většího ohledu na sílu provozu.

Jednosměrky

Drtivá většina místních ulic v širším centru Prahy byla zjednosměrněna pro získání většího počtu parkovacích míst. Směr provozu je znázorněn malou modrou šipkou. Pokud vede praktická trasa jednosměrnou ulicí v protisměru, je vždy doplněna klikací značkou stoupání, po nakliknutí můžete získat další informace o charakteru místa, někdy též fotografii či slovní doporučení pro průjezd.

Cykloobousměrky

Ulice, kde je povolený provoz cyklistů v obou směrech, jsou značené druhou, fialovou šipkou, postavenou proti šipce modré. Úsek, kde je povolený provoz cyklistů v obou směrech, je také zpravidla výrazně označen cyklopruhem, řešení cykloobousměrky pouze svislým značením bez vyhrazeného pruhu či piktokoridoru je v Praze velmi vzácné. Drtivá většina cykloobousměrek je dále doprovázena klikací značkou stoupání.

Strmé klesání a stoupání

Na značených a praktickcých trasách najdete značky červených „šipeček“. Jednoduchá značka znamená výrazné stoupání, dvojitá stoupání strmé (nad 10%ˇ). Pokrytí značkami není stoprocentní a nejsou tak značené alternativní ulice. Trasy v mapě jsou ovšem zpravidla nejpohodlnější možností – proto i když jsou někdy označeny značkami stoupání, možné trasy sousedními ulicemi jsou zpravidla sjízdné ještě hůř. Svahy, kde hrozí ještě jiné riziko, nebo jsou opravdu velmi strmé, jsou zpravidla ještě doprovázeny značkou stoupání, po jejímž nakliknutí získáte o místu podrobnější informace.

Trasy jedním směrem

Malé žluté šipky uvnitř linií tras v mapě naznačují, že trasa zde je vedena pouze jedním směrem. Pro opačný směr hledejte správnou trasu v blízkém okolí. Mohou se objevit složitější situace, kdy je jeden směr trasy vedený v souběhu s jinou trasou, v tom místě obousměrnou. Pak se šipky v mapě také objevují, vztahují se ale k té jednosměrné trase.

Regionální trasy

V menších měřítcích (13 a méně OSM) se kvůli přehlednosti přestane zobrazovat kompletní síť tras. Vynechají se lokální trasy (lcn), zůstávají trasy na úrovni regionální (rcn), národní (ncn) nebo vyšší. Hranice pro zobrazení byla přizpůsobena tak, aby po vynechání lokáních tras zůstala na mapě funkční síť tras regionálních a vyšších. V městských trasách (A1-A999) jsou páteřní trasy (A1-A50) klasifikovány převážně jako regionální, hlavní trasy (A101+) se klasifikují podle potřeby a trasy PNK (X…) převážně jako lokální. V oprávněných, ale nepříliš častých případech je městská páteřní trasa v nevyznačeném úseku ponížena na „lokální“ úroveň a naopak, některé strategické spojky mimo městský systém jsou značené jako regionální, aby byly na mapě v menších měřítkách vidět.

Stezky s povolenou jízdou cyklistů

Cesty a stezky, kde je povolena jízda cyklistů jsou značené i mimo zakreslené trasy. Cyklostezky se značí jako (užší) komunikace se světle fialovým podkresem. Open Street Map má poměrně nejednoznačné vyjádření charakteru cest, proto se dá předpokládat povolená jízda cyklistů i po cestách vyjádřených trochu jinými značkami:

 • Obslužné komunikace a vozové cesty (dvojitá plná nebo čárkovaná čára, bílá nebo šedá výplň)
 • Vozové cesty horší kvality (jednoduchá tlustá šedá čára plná, čárkovaná, čerchovaná, tečkovaná)
 • Pěšiny (jednoduchá tenká šedá čára, čárkovaná)
 • Cesty, které jsou v mapě označené jako chodníky, ačkoliv se jedná o stezky nebo pěšiny (dvojitá šedá čára, žlutá tenká výplň, ale jen ve volné krajině, kde z kontextu okolí nepůjde o chodník)

U parkových cest nicméně může být jízda na kole zakázána. Jistotu průjezdu máte jen na těch značených světle fialovou barvou. Explicitní zákaz jízdy bývá někdy značený červenou „klikaticí“ (Petřín), není to ale všude.

Chodníky a cesty se zákazem vjezdu cyklistů

V mapě se značí jako velmi úzké komunikace se žlutou výplní. Široké cesty pro pěší mohou být značené podobně jako cyklostezky, ale se žlutou výplní, případně s výplní šedé barvy. Řada praktických cest v současnosti vede po chodnících (především po pustých chodnících podél rušných ulic). Praktické trasy v místech, kde je povolen pouze provoz pěších, jsou značené tenkou fialovou linkou.

V mapě nejsou zakreslené všechny chodníky! Stav zmapování v Praze pokrývá drtivou většinu chodníků a pěších cest vedoucích mimo souběh s jinými komunikacemi. Chodníky v souběhu s jinou komunikací jsou kreslené především podél hlavních komunikací a v centru města. Podél místních ulic nejsou chodníky často ještě zmapované.

Pěší provoz

Zvláštní značkou chodci upozorňujeme na nezbytnost ohleduplnosti k chodcům. Na cyklotrasách je to zpravidla tam, kde se vyskytuje velmi silný pěší provoz, na praktických trasách pak všude, kde je zvýšená pravděpodobnost výskytu chodců, například na autobusových zastávkách.

Úseky s příkazem vedení kola

Příkaz k vedení kola je na praždkých cyklotrasách nepříjemně častý. Všechna místa, kde je vedení kola přikázáno značkou, označujeme klikací ikonou stoupání, s doprovodnou informací o délce úseku, případném časovém omezení a ohodnocení, nakolik je instalace značky oprávněná. Cesty, kde je zakázáno kolo s sebou i vést (například pasáže v hypermarketech), jsou označeny zvláštním zákazem .

V místech, kde je cyklostezka přerušena nevhodně přechodem pro chodce, pak najdete značku „problémový přechod“ probl.přechod, znázorňující buď, že je na místě zbytečné vést kolo, nebo že se jedná o náročné křížení komunikace. Někdy jsou problémové přechody dokonce vybaveny vysokými obrubami.

Bezpečný přechod, přejezd pro cyklisty

V mapě jsou značené pokud možno všechny přejezdy pro cyklisty přejezd pro cyklisty (je jich zhruba stejně, jako příkazů k vedení kola, což něco vypovídá o zdejším způsobu navrhování cyklostezek). Značkou bezpečného přechodu pro chodce přechod pro chodce se označují místa, kde je přechod adekvátním řešením, zvlášť na kříženích s velmi frekventovanými komunikacemi, kde si cyklista vedením kola může vynutit přechod komunikace. Je-li přechod světelný, je zpravidla vyjjádřený značkou „světelná křižovatka“ přejezd pro cyklisty.

Nebezpečná místa

nebezpečí Nebezpečná místa jsou především taková, kde hrozí značně zvýšené riziko, případně taková, která lze překonat jen s maximální možnou opatrností a jsou téměř bezpochyby nesjízdná pro dětské cyklisty s doprovodem, nebo samostatně jedoucí jezdce nezkušené v dopravě. Jako nebezpečná místa značíme především křížení tras s rychlostními komunikacemi nebo komunikacemi s velmi rychlým a přitom intenzivním provozem. Dále místa extrémně nepřehledná, nebezpečná klesání, případně jiné, atypické hrozby.

Problémová místa

Nižší stupeň nebezpečnosti vykazují místa problémová. Řada problémů je přímo vyjádřena specifickými značkami. Část značek (auta, pěší, stoupání, vedení kola, problémové přechody) již byla popsána výše, zvláštní značku si zasloužily ještě tyto:

 • zúžení Úzké místo (místa výrazně zúžená, zpravidla na méně než 1 m, někdy i širší, s ohledem na provoz a přehlednost.
 • schodiště Schodiště
 • problém Jiný problém (především nepřehledná místa bez přechodů, křižovatky se složitým manévováním apod.)

Orientace

Pro zlepšení orientace na zobrazených trasách nabízíme výběrově fotografie míst a informace o důležitých rozcestích. Fotografie sloužící ke zorientování se, se zpravidla skrývají pod značkami „Křižovatka s fotografií“ krizovatka , „fotografie“ fotografie , nebo „světelná křižovatka“ světelná křižovatka . V mapě se snažíme ukázat všechna důležitá rozcestí značených cest schodiště .

Stojany

Stání kol na veřejnosti jsou v Praze stále ještě natolik nedostačující, že se v mapě snažíme mít všechny stojany na území Prahy stojany . Stojany u obchodů určené primárně pro jejich zákazníky, jsou značeny odlišně  .   Místa, kde stojan není, ale je možné tam bezpečně zaparkovat, označujeme jako neoficiální parkování .  Hlídaná stání (B+R) zobrazujeme zvláštní značkou hlídaný stojan . Označujeme také místa, kde je parkování kol výslovně zakázáno .

Specifický symbol má i automatický systém půjčovny kol (v Praze karlínský Homeport, protože ostatní systémy – Rekola a Ofo jsou primárně bezstaniční) homeport .

Veřejná doprava

V mapě jsou zobrazeny všechny zastávky veřejné dopravy relevantní pro přepravu jízdních kol. Zvláštní značku mají zastávky vlakové vlak, metra metro , tramvajových výtahů schodiště, zastávek autobusu , lanovky  a přívozu .

Přístupnost jednotlivých stanic metra se případ od případu velmi liší. V našem výpisu můžete vidět hodnocení jednotlivých stanic od nuly do pěti hvězdiček.

Informace

V mapě najdete odkazy na externí informace, zejména:

 •  články o infrastruktuře na webu Prahou na kole,
 •  články o infrastruktuře na jiných webech,
 •  poznámky a další textové informace a zprávy, na které není odkaz,
 • videa s natočenými průjezdy,
 • sčítač sčítače cyklistů s výstupem na internet.

Výluky a dopravní omezení

Dopravní omezení na značených i praktických cyklotrasách zobrazujeme značkou práce na silnici: výluka.


Zvláštní mapy

Mapa Prahou na kole nabízí také řadu dalších map, které můžete použít. Mapy se přepínají pomocí přepínače režimů.

Uliční mapa

V tomto režimu se zobrazují stejné klikací značky jako v základní mapě, ale nad standardní Open Street Map, která je svým vzhledem víceméně univerzální silniční a městskou mapou.

[Výřez Praha]

Cyklomapa (UK)

V tomto režimu se zobrazují stejné klikací značky jako v základní mapě, ale nad britskou cyklomapou Open Cycle Map, používané jak ve vyhledávači tras CycleStreets, tak jako podklad v britské obdobě Cyklisté sobě, Cyclescape.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že pro cyklomapu používáme náš mapový podklad, není tento režim mapy ve výběru hlavních režimů, mapu si ale můžete zobrazit v detailním nastavení.

[Výřez Praha]

Letecká mapa

V tomto režimu se zobrazují stejné klikací značky jako v základní mapě, ale nad leteckými snímky Google. Tento režim nabízí oproti ostatním mapám ještě dva další stupně přiblížení.

[Výřez Praha]

Mapa uzavírek

Tento režim zobrazuje pouze uzavírky, a to červenou barvou. Již otevřené úseky jsou po nějakou dobu znázorněny zeleně.  Objízdné trasy jsou značeny tenčí modrou čárou.

[Výřez Praha]

Mapa zimní údržby

Tento režim zobrazuje pouze značky zimní údržby, a to nad leteckými snímky, aby byly dobře patrné. Neprůjezdné úseky jsou podobně jako v „letní“ mapě znázorněny červeně, sjízdné úseky zeleně.

Zvláštní zimní mapu jsme nakreslili pouze ručně, najdete ji zde.

[Výřez Praha]

Mapa řešení problémových míst

Tento režim je určený pro řešení problémových míst. Nabízí oba existující systémy značek soustřeďujících se na cyklo. První je původní vrstva „cykloopatření“ Prahou na kole, doplňovaná cca do konce roku 2013. V ní najdete například do té doby zadané zadávací karty, i návrhy na zlepšení podmínek pro cyklodopravu z let 2012 a 2013. V současnosti se nepoužívá pro zadávání nových míst, ale slouží jako reference pro „živý“ systém Cyklisté sobě. Druhou skupinou podnětů, kterou v tomto režimu zobrazíte, jsou právě podněty z Cyklisté sobě.

Mapu tak můžete použít jako doplňkový podklad při zjišťování historie řešení problémového místa, nebo se s její pomocí rovnou zorientovávat v platformě Cyklisté sobě.

Základní bodové značky:

 • Problémové místo na stránkách Cyklisté sobě (nevyřešené, linie hnědá).
 • Problémové místo na stránkách Cyklisté sobě – vyřešené (linie světle zelená)
 •  …: Návrh k řešení v cyklomapě Prahou na kole, různé typy podle charakteru a zdroje (Prahou na kole, Auto*Mat – Do práce na kole, cykloobousměrka ze staršího seznamu cyklokomise, návrh na stojan, apod.)
 • Problémové místo přímo v cyklomapě – vyřešené.
 • Zadávací karta Technické správy komunikací

[Výřez Praha]

Mapa polohy Rekol

Tento režim zobrazuje polohu kol systému Rekola.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že uživatelé mají pro tento účel vlastní nástroje, není tento režim mapy již k dispozici.

Heatmapa Do práce na kole

Heatmapa Do práce na kole zobrazuje dvěma různými barvami jednak trasy naklikané ručně účastníky soutěže Do práce na kole jako trasa do zaměstnání, jednak trasy vložené do téhož systému z logů GPX, což jsou převážně denní průjezdy (výjimečně jde o trasy vyhledané naším vyhledávačem). Trasy jsou anonymizované, ořezané o začátek a konec.

Heatmapa je vhodným zobrazením zájmu o jednotlivé trasy či ulice ze strany lidí, kteří se na kole pohybují dopravně a může být důležitým podkladem pro dopravní analýzy. „Sportovní“ alternativou je například heatmapa výrobce osobních navigací Strava.

Mapa dopravního stresu

Tato mapa je k dispozici pouze pro Prahu a to jako statický vyerenderovaný obrázek zde.

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře

 1. Tenhle článek mi připomněl ikonku stojanu před OC Chodov. Nikdy jsem ho tam neviděla a v sobotu jsem ho nenašla, ač jsem se snažila. Podle manžela býval napravo od vchodu schovaný v zákrytu, později nahrazen staveništěm kdo ví čeho a nyní „kdovíčím“. Ne, že by tam chyběl, lampa přímo před vchodem funguje možná i líp. Ale člověk má lepší pocit, když kolo nechává na místě k tomu určeném; věří, že nebude překážet.

 2. na tom jihozápadnějším místě se něco staví..
  (jinak úplně nové (aspoň pro mě) mají stojany v poděbradech na náměstí – takové nerezové vysoké oblouky ale spojené v jeden kus cca po 10, a je to na pár šroubech přivrtané k zemi. Tak jsem si je prohlížel a imho to musí být na aspoň na montáž rychlé a levnější…? než ty jednotlivě zabetonované v zemi)

 3. Pylma: Ten východní by tam měl být pořád (a je označený HODNĚ velkým piktogramem kola), od té doby, co ho udělali, k tomu západnímu nejezdím. Nebyla by fotka toho, jak to teď vypadá u toho západního vchodu?

 4. Zdravím, neví nějaká dobrá duše, čeho je zkratka PČK (na cyklotrase podél Berounky, třeba okolo Karlštejna) a našel by se někde seznam cyklotras s čísly a těmi obskurními zkratkami, nejlépe vysvětlenými?

  Díky všem rychlejším za nás ostatní pomalejší

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*


FacebookInstagramTwitterYouTube

Nejnovější články

Patočkova: ochranné cyklopruhy u střešovické vozovny

14. 10. - Zprávy
Na rozhraní ulic Patočkova a Milady Horákové u zastávek tramvají Vozovna Střešovice vznikly na konci září nové cyklopruhy. Jedná se o jeden z posledních úseků,..více

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru