Dokumentace cyklomapy

Úvod

První cyklomapa Prahou na kole vznikla už v roce 2005. Cyklodoprava v Praze od té doby výrazně pokročila, stále ale platí, že teprve se znalostí vhodných vedlejších uliček, parkových cest, nepoužívaných chodníků a vtipných zkratek se Praha stává pro cyklisty přijatelně průjezdnou. Filosofie mapy je tak stále velmi podobná (srovnej filosofii z roku 2005):

 1. Infrastruktura je při denní cestě dobrou pomocí, ale nedá se na ni plně spolehnout.
 2. Trasy potřebují především cyklisté, kteří se necítí dobře v silnějším provozu. Kdo to umí, může jet prakticky po jakékoliv ulici.
 3. Skutečně dobrá cyklomapa může vzniknout pouze ze zkušenosti praktických cyklistů

Tyto tři zásady se promítají do současné podoby cyklomapy.

Historie

Mapa se na internetu objevila v roce 2005, postupně pod názvy PrahouNaKole, Neoficiální cyklomapa Prahy, a Neoficyklomapa Prahy. V roce 2008 byla začleněna do vznikajícího webu Prahou na kole. V létě 2011 byla mapa převedena do Open Layers, čímž se výrazně zmodernizovalo její ovládání. V zimě 2011 byla mapa zprovozněna na novém podkladu, založeném na OpenStreetMap.

Historie umístění:

 • http://klobouk.fsv.cvut.cz/~vrf/praha_cyklo
 • http://klobouk.fsv.cvut.cz/~vrf/mapa
 • https://prahounakole.cz
 • (od 18.4.2008): https://prahounakole.cz/mapa
 • (od 4.2011): http://mapa.prahounakole.cz

Legenda

Cyklomapa zakresluje všechny cyklostezky, cesty s povoleným průjezdem, cyklopruhy a jejich modifikace (piktokoridor, vyhrazené pruhy pro MHD, taxi a cyklisty). Základní legenda je zobrazena zde:

Podkladová mapa dále zobrazuje provoz na komunikacích několika stupni postupně tmavnocí hněné (rychlostní komunikace jsou značeny tmavě šedou). Chodníky a pěší zóny, kde není povolený provoz cyklistů, jsou zobrazeny žlutě. Ulice, kde je slabý provoz, jsou bíle. Šedý čtvrtcový rastr znázorňuje dlažbu. Vede-li praktická trasa po chodníku, zobrazí se tenčí linkou.

Na řadě míst najdete na trasách červené šipky znázorňující stoupání. Výškopis je klasicky vrstevnicemi, jejich přesnost ale zvlášť v podrobných měřítkách není nijak oslnivá. Jednosměrnost tras vyjadřují žluté trojúhelníkové šipky uvnitř linek. V menších měřítkách uvidíte jen vybrané trasy, které slouží k přesunu na větší vzdálenosti.

Klikací značky zůstávají skoro stejné jako v předchozí verzi mapy. Pokud vám překážejí, můžete si je po vrstvách vypnout v menu vpravo.

Podrobné informace o značkovém klíči najdete v detailní legendě mapy.

Trasy v mapě

Plánovaný systém městských cyklotras je již rozestavěný do té míry, že není nutné překrývat jej vlastní sítí páteřních tras. Rychlé a praktické neznačené trasy se v mapě ukrývají do vedení navrhovaných tras městského systému („áčkové“ trasy, v mapě bez žlutého lemování) a do doplňkové sítě tras praktických („xkové“ trasy).

Síť praktických tras by svojí hustotou měla nabídnou vhodnou trasu pro téměř jakoukoliv cestu po městě. Náročnost praktických tras se může výrazně lišit, především v centru se vyskytuje řada míst, kde se nedá vyhnout silnějšímu provozu. Podstatné ale je, aby bylo pokryto celé město. V mapě se proto popisují nejen místa nebezpečná, ale i složitější křižovatky a různé prověřené triky a fígle.

Jak konkrétně jsou v mapě značeny které trasy, ukazuje následující tabulka.

TrasaRealitaMapová značkaZpůsob značení mapě
Dálková mezinárodní (Greenway, EuroVelo)Dálkové trasy vedou v Praze v souběhu s páteřními nebo hlavními městskými a nejsou značené v terénu (!). Na hranici Prahy jsou cedule „Cyklisto, pokračuj po páteřní trase A[##]“.GNWVždy, i když nejsou značené cedulemi v terénu.
Dálková KČT (1-9999)Systém značení KČT se v Praze postupně opouští, nahrazuje se městským a navázáním na hranici Prahy0074Zakresleno.
Městská páteřní (A1-A50)Základní městské trasy. Mají nabízet spojení mezi vzdálenějšími částmi města. Systém je hotový asi ze třetiny.A22Zakresleno.
Městská hlavní (A101-A999)Hlavní městské trasy. Doplňují síť páteřních tras. Trasa AXX0 nebo AXX1 je často rychlejší alternativou trasy AXX, vedená více v provozu.A225Zakresleno.
Městská místní, starý systém (ŘE-HL)Některé trasy starého systému stále fungují, i když se v terénu již neudržují.ŘE-HLZakresleno vše.
Městská místníDoplňková síť tras ve správě městských částí. Značí se směrovými cedulemi bez čísla trasy. Prakticky se nevyskytují.(X…)Pro velmi vzácný výskyt značíme jako praktické trasy.
Městská, připravovaná (A1…)V terénu není vyznačeno cca 2/3 sítě páteřních a hlavních tras.A24, A147V mapě značíme existující praktické trasy, vedoucí přibližně v koridoru navrhovaných tras.
Praktická trasa (Prahou na kole)Existující trasy neznačené v terénu.(X1), (X231)V mapě se používají
a) jako zkratky u existujících značených tras (pak mají stejné číslo, např. A2->X2 ,apod.)
b) jako doplňek sítě tam, kde pro praktické trasy nelze využít číselník městského systému.

O praktických trasách

Síť značených tras je v Praze (zvlášť v centru) stále natolik nesouvislá, že se bez praktických tras není možné prakticky obejít. Jejich vedení se velmi liší v centru a na okraji.

Na okraji města mapa pokrývá vhodné cykloturistické trasy. Zde nebývá problém vybrat si podle potřeby neznačenou ulici, praktické trasy se věnují spíš klidnějším spojnicím mezi obcemi. Spojnice okrajů a centra mají být atraktivní pro každodenní dojíždění Jsou navrženy pokud možno tak, aby byly rychlé a neplýtvaly převýšením. Vedou tak zpravidla po již vyřešených značených trasách, v mnoha případech je ale výrazně zkracují a jinak vylepšují.

V širším centru města jsou mimo značené trasy voleny především ulice se slabším provozem, parkové cesty a neužívané chodníky. Jejich propojením vzniká ucelený systém propojených cest. V centru jsou pak značeny v podstatě všechny použitelné průjezdy — bohužel často i v rušných ulicích nebo na chodnících.

Kopce

Jakkoliv výšková členitost není pro dopravní cyklistiku tou největší překážkou (tou je bezpečnost jízdy v provozu), je v Praze důležité volit trasu tak, aby se co možno vyhnula zbytečným převýšením. Velká péče se proto věnovala nalezení vhodných tras pro stoupání. Ta jsou vedena pokud možno vedlejšími ulicemi s dobrým povrchem. Zatímco pro sjezd z kopce se cyklistovi často vyplatí sdílet i velmi rušnou komunikaci, ve stoupáních se trasy provozu pokud možno vyhýbají.

Chodníky

Jízda po chodníku není v ČR legální. Zvlášť pro začínající cyklisty je ale v Praze chodník rozdílem mezi reálnou možností na kole jet a nejet. Praktické trasy slouží hlavně pro začátečníky, proto se často vedou po chodníku i tam, kde je legální průjezd po silnici možný, byť značně náročný.

Soukromé pozemky

Nelze požadovat, aby bylo předem ověřeno, zda jsou praktické trasy vedeny po pozemcích nemajících charakter veřejné cesty. Z hlediska občanského zákoníka je veřejnou cestou každá cesta, která je takto užívána, a to vždy, pokud v případě sporu obecní úřad nerozhodne jinak (další informace zde).

Doplňování obsahu

Aby si mapa udržela svou kvalitu, je zapotřebí, abyste jí vy, cyklisté po Praze jezdící, podpořili tím, že jí doplníte. Od roku 2005 přispělo do cyklomapy přes padesát lidí. Nyní je cyklomapa přímo součástí projektu OpenStreetMap, který je přímo postaven na tom, že každý může do mapy přímo zasáhnout.

Podrobnosti k doplňování obsahu najdete zde.

Nezávislost, licence, garance

Mapa je v současnosti týmový projekt, k jehož realizaci přispělo už více než 50 cyklistů a jejímž vlastním vývojem se nyní zabývá už pětice lidí za podpory sdružení Auto*Mat. Přesto stále platí původní předsevzetí – Tato cyklomapa je postavena na nekomerční bázi. Jejím základním cílem je poskytnout službu, kterou jiné mapy poskytují nedostatečně.

Také z tohoto důvodu jsme se přihlásili k dalšímu vývoji cyklomapy jako součásti OpenStreetMap. Mapa má tedy copyright přispěvatelů do OpenStreetMap a je šiřitelná pod licencí CC-BY-SA. U bodových značek ležících mimo OSM, fotografií, atd. je pak správcem obsahu sdružení Auto*Mat.

Projekt nové cyklomapy v letech 2011-12 vznikal za finančního přispění hlavního města Prahy, v rámci projektu „Nová cyklomapa a vyhledávač tras Prahou na kole“, financovaným v rámci grantového programu Odboru ochrany prostředí MHMP.

V zájmu zachování konzistence a kvality obsahu se tým cyklomapy zavazuje udržovat maximální kvalitu obsahu cyklomapy i v rámci OSM. Pokud máte návrhy na výrazné změny obsahu mapy nebo přístupu k věci, pokuste se nás kontaktovat.

Renderer

Renderer mapy byl založen na MTB mapě Martina Tesaře, upravený pro městské podmínky, se změnou barevnosti a zvláštním značením cyklotras. Zdrojové kódy našeho rendereru najdete zde.

Zasílání fotografií

Licence pro fotografie zasílané do cyklomapy bude upřesněna.

Zodpovědnost

Neznačené trasy zakreslené v mapě jsou existujícími praktickými průjezdy. Mapa o jejich existenci informuje na základě volně dostupných informací. Prahou na kole nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za právní následky způsobené jízdou v rozporu se stávajícími právními předpisy.

Tým cyklomapy (10/2011)

Vratislav Filler (garant obsahu, vedení projektu)
Václav Řehák (Django specialista)
Petr Dlouhý (vývoj aplikace v OpenLayers a renderer, OpenStreetMap specialista)
Petr Studený (WordPress specialista)
Václav Kříž (revize obsahu)

Fotografie

 • Vratislav Filler (prahounakole)
 • Petra Vlášková (Jižním Městem na kole)
 • Oživení (projekt cyklistický slabikář)
 • Přispěvatelé do Zelené mapy (Jiří Bernášek, Václav Kříž a další)

Spolupráce:

Design – css:

Grafický návrh pro web prahounakole.cz: 2046.

Stav vývoje a výhled

Původní cyklomapa nabízela nejkvalitnější a nejpodrobnější dostupný obsah. Po převedení do OpenStreetMap byla mapa několikrát revidována, byly upraveny popisy problémových míst a překážek. Bylo aktualizováno cca 700 fotografií.

Koncem roku 2012 byl veřejnosti představen vyhledávač tras zohledňující členitý reliéf Prahy a řadu dalších prvků (více zde).

Zdrojový kód aplikace je k dispozici na GitHubu. Uvítáme jakoukoliv pomoc s rozvojem aplikace – pár tipů je v sekci Issues, ale netřeba se omezovat jen na ně.

Závěr

Tým cyklomapy doufá, že v budoucnu tato mapa nabídne nikoliv atomizovaný soubor parkových smíšených cyklostezek propojených poloilegálními průjezdy, ale naopak ucelený systém tras, stezek a dalších zařízení (cyklopruhy, světelná signalizace pro cyklisty, atd.) umožňující cyklistům zapojit se plnohodnotně do dopravy ve městě a cyklistice jako takové převzít nezanedbatelnou část dopravní zátěže.

Věříme, že i tato mapa je příspěvkem k tomu, aby se Praha jednou tím cyklisticky příjemným městem stala.

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit
FacebookInstagramTwitterYouTube

Nejnovější články

Co s cyklopruhy?

Jsou cyklopruhy bezpečné a užitečné? Měly by být standardní výbavou silnic po rekonstrukci jejich povrchu? Za vhodností cyklopruhů (i ochranných) při obnovách povrchů si stojím...více

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru