Důležité právní informace

Online magazín Prahou na kole (nezávislý projekt spolku Auto*Mat, z.s.) se zavazuje chovat odpovědně, transparentně, vyhýbat se střetu zájmů a respektovat soukromí svých čtenářů, uživatelů a příznivců. K dosažení těchto cílů nám slouží následující pravidla, kterými se snažíme řídit:

Etický kodex

Prahou na kole se zavazuje dodržovat etický kodex Zeleného kruhu (text etického kodexu zde) – jedná se o etický kodex sloužící nestátním neziskovým organizacím (NNO) zabývajících se ekologickou problematikou. Prahou na kole je nezávislým projektem spolku Auto*Mat, který se zavázal etický kodex Zeleného kruhu dodržovat.

Nezávislost Prahou na kole na ostatních aktivitách iniciativy Auto*Mat je garantována a kontrolována osobou šéfredaktora, který není členem vnitřního týmu Auto*Matu.

Roční přehled o naší činnosti a odkazy na výroční zprávy naleznete v našich ročenkách.

Etický kodex Zeleného kruhu

Hodnoty

 • Dbát dobrého jména ekologických organizací a posilovat tak jejich důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
 • Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
 • Navzájem se informovat, spolupracovat a postupovat společně v záležitostech, které se dotýkají všech ekologických organizací
 • Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
 • V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o své organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování, ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na internetu.
 • Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
 • Respektovat základní lidská práva a svobody.
 • V rámci činnosti dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní.

Financování

 • Při zajišťování financování postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
 • Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
 • Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
 • Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.
 • V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které se hlásí k odpovědnosti za dopad své činnosti na životní prostředí, usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí.

Dodržování Kodexu

 • Ekologické organizace, které k tomuto kodexu přistoupily, berou na vědomí jeho závaznost i fakt, že mohou být v důsledku jeho hrubého porušení ze Zeleného kruhu či oborové platformy ekologických organizací vyloučeny. O závažnosti pochybení rozhoduje etická komise, která je zřízena za účelem dodržování tohoto etického kodexu.
 • Etická komise je pětičlenná a je volena na oborovém setkání. Funkční období komise je jeden rok. Jednací řád etické komise je přílohou tohoto kodexu.

Férová reklama

Online magazín Prahou na kole ctí zásady Férové reklamy. Veškerá reklamní sdělení na jakýchkoliv kanálech Prahou na kole jsou přiznaná a viditelně označená. Chcete u nás inzerovat? Základní možnosti naleznete zde, na e-mailu redakce@prahounakole.cz se lze domluvit i na individuálních podmínkách.

Ochrana osobních údajů

Online magazín Prahou na kole (nezávislý projekt spolku Auto*Mat, z.s.) je závázán respektovat soukromí svých čtenářů, uživatelů a příznivců. Snažíme se vaše soukromí narušovat co nejméně, přesto se sběru osobních údajů při našem denním provozu nevyhneme. Níže najdete informace o tom, s jakými osobními údaji přicházíme do styku a jak s nimi nakládáme.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře: Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář – především jméno a e-mailová adresa, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Na vámi zadanou e-mailovou adresu může přijít e-mail ověřující, že je e-mailová adresa funkční, případně vás redakce může e-mailem kontaktovat s tématem týkajícím se vašeho komentáře.

Bližší pravidla pro přispívání do diskuze a informace o moderování diskuze naleznete zde.

Účet: Účet na tomto webu mají zpravidla lidé, kteří jsou současnými nebo bývalými členy redakce, případně přispívali článkem na tento web. Tato možnost není určena pro běžné návštěvníky webu. Účet vám mohl být zřízen také zprostředkovaně členem redakce při zaslání článku e-mailem a jeho zařazením k publikování. Zřízení účtu slouží pro přiřazení článků k jejich autorům v redakčním systému. Při zřízení účtu je zpravidla zaneseno jméno a e-mailová adresa, případně další údaje, které uživatelé uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Cookies: Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Vložený obsah z dalších webů: Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika: Online magazín Prahou na kole využívá ke sledování aktivity návštěvníků nástroj Google Analytics. Nástroj Google Analytics může o návštěvnících shromažďovat anonymizované údaje a používat soubory cookies. Jsou tak získávány přehledové statistiky o počtu návštěvníků, době návštěvy webu, statistiky o čtených článcích. V rámci těchto dat jsou sbírány i anonymizované údaje o typu zařízení čtenáře, internetovém prohlížeči, jazyku, typu operačního systému, o geografické pozici a dalších obdobných údajích. Neagregovaná konkrétní data o vaší aktivitě získaná na základě souborů cookies jsou službou Google Analytics uchovávána po 26 měsíců od vaší poslední návštěvy webu Prahou na kole.

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google.

E-mailový a jiný kontakt: Pokud nám zašlete e-mail nebo jinou zprávu, získáme tím informace o vaší e-mailové adrese a vše ostatní, co ve zprávě uvedete. Takto získané kontakty využíváme pouze při odpovědi na danou zprávu. V ojedinělých případech si dovolíme se vám v budoucnu ozvat v případech, které úzce souvisí s předmětem vaší zprávy. Uvedeme konkrétní příklad: Pokud nám např. napíšete zprávu o změnách v terénu na Praze 4, které máme aktualizovat v mapě, můžeme vás v budoucnu opět kontaktovat s žádostí o radu, až budeme řešit téma jiných aktualizací mapy na Praze 4.

Dárcovství: Díky finančním darům může online magazín Prahou na kole nadále fungovat. Pokud se rozhodnete Prahou na kole finančně podpořit, požádáme vás o několik identifikujících údajů. Dary pro Prahou na kole nejsou anonymní. V případě, že požadujete zaslání potvrzení o daru, budeme po vás požadovat i vaši poštovní adresu. Na vámi zadané e-mailové adrese vás můžeme v budoucnu kontaktovat s poděkováním za dar, můžeme vám na ni zaslat výroční zprávu nebo potvrzení o daru, také vás můžeme na ní požádat o zařazení kontaktu do našeho newsletteru nebo informovat o tom, na co byly vaše prostředky využity.

Více o nakládání s osobními údaji v případě dárcovství si můžete přečíst na této stránce.

Newsletter: Prahou na kole provozuje vlastní příležitostný e-mailový newsletter. Do automaticky rozesílaného newsletteru může být váš e-mailový kontakt zařazen jen na vaši výslovnou žádost o zařazení kontaktu do této služby. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, ať již automatizovaným odhlášením z newsletteru, nebo zasláním požadavku na e-mail: redakce@prahounakole.cz. Newsletter Prahou na kole je zajišťován databázovým softwarem spolku Auto*Mat nebo řešením společnosti MailChimp. Více o podmínkách společnosti MailChimp se můžete dozvědět zde. Automaticky se přihlásit do newsletteru můžete zde.

S kým sdílíme vaše údaje

K vašim osobním údajům mají přístup vybraní členové redakce, zejména šéfredaktor. Určité údaje mohou být sdíleny i se spolkem Auto*Mat, který je mateřskou organizací Prahou na kole. Vždy byste ale měli být kontaktováni primárně skrze redakci Prahou na kole. Obecné zásady ochrany osobních údajů spolku Auto*Mat si můžete prostudovat pod tímto odkazem.

K e-mailům, zprávám a dalším osobním údajům (včetně adresáře kontaktů) Prahou na kole má přístup šéfredaktor a vybraní redaktoři Prahou na kole. E-mailový server Prahou na kole je součástí domény spolku Auto*Mat, k e-mailovému serveru mají tak přístup i vybraní pracovníci spolku Auto*Mat.

To samé platí i pro databázi dárců, která je z administrativních důvodů sdílena se zodpovědnými pracovníky spolku Auto*Mat. Pracovníci spolku Auto*Mat také rozesílají každoroční potvrzení o darech. Pokud k darování využijete službu Darujme.cz, pak jsou vaše data navíc sdílena i s touto službou, konkrétně s Nadací Via, která portál Darujme.cz provozuje. O zpracování osobních údajů daným portálem si můžete přečíst přímo na stránce Darujme.cz, zde je pak informace, jak s údaji z Darujme.cz nakládá spolek Auto*Mat.

Vámi sdílené údaje slouží jen k výše popsaným účelům, vaše osobní údaje nejsou bez vašeho vědomého souhlasu zařazovány do žádných newsletterů, ani předávány třetím stranám mimo Prahou na kole a Auto*Mat. Vaše osobní údaje mohou být použity jen za účelem, za jakým nám byly poskytnuty.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Zprávy, e-maily a jiné kontaktní údaje, které nám poskytnete, jsou uchovávány po dobu neurčitou, nebo po dobu dokud neuplyne účel, za jakým byla tato data shromážděna.

V případě Google Analytics jsou neagregovaná konkrétní data o vaší aktivitě získaná na základě souborů cookies uchovávána službou Google Anaylytics po 26 měsíců od vaší poslední návštěvy webu Prahou na kole.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí. E-mailový server a cloudové databáze Prahou na kole mohou být umístěny v zahraničí. Veškerý obsah webu je provozován na serverech, které si pronajímá spolek Auto*Mat.

Kontaktní údaje a postup při stížnosti

Snažíme se vás zbytečně nekontaktovat a s vašimi osobními údaji nakládat co nejzodpovědněji, pokud přesto máte jakoukoliv připomínku nebo si myslíte, že bychom s vašimi osobními údaji měli zacházet jinak, neváhejte napsat šéfredaktorovi Prahou na kole: redakce@prahounakole.cz.

V případě závažnější stížnosti se neváhejte obrátit na naši zastřešující organizaci: spolek Auto*Mat (auto-mat@auto-mat.cz), nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je ze zákona dozorovým orgánem.

Ochrana autorských práv

Obsah online magazínu Prahou na kole je šířen pod mezinárodní licenci CC-BY-NC 4.0. Dílo smíte sdílet pro nekomerční účely, případně dále upravovat, ale musíte uvést původní zdroj. Jako zdroj uvádějte „Online magazín Prahou na kole“ nebo „Prahou na kole“ s odkazem na tento web. V případě aktuálních zpravodajských článků úvadějte odkaz na konkrétní článek a přidávejte i jméno autora konkrétního článku.

Některé části webu, především ilustrace a fotografie u článků a v mapě, mohou podléhat jiné licenci a být určeny jen pro výhradní použití na Prahou na kole. Pokud je u fotografie uveden jiný autor než Prahou na kole, zeptejte se na e-mailu redakce@prahounakole.cz na možnosti dalšího sdílení.

Pokud byste součást webu Prahou na kole rádi využili za jiných podmínek, například komerčně, kontaktujte nás na e-mailu redakce@prahounakole.cz

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Online magazín Prahou na kole spravuje redakce Prahou na kole, nezávislost na ostatních aktivitách iniciativy Auto*Mat je garantována osobou šéfredaktora, který není členem vnitřního týmu Auto*Matu. Cílem Prahou na kole je zajištění přístupu k informacím o dění na poli cyklistické dopravy v Praze, Česku i zahraničí. Naším cílem je poskytovat přesné, řádně ověřované, aktualizované informace. Budeme-li upozorněni na chyby, pokusíme se je opravit.

I když text prochází redakční kontrolou a editací, nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Na Prahou na kole publikují i autoři bez vazeb na redakci Prahou na kole a redaktoři mohou publikovat komentáře, které nejsou stanoviskem celé redakce.

Redakce Prahou na kole však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

 • Jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů.
 • Nejsou nutně kompletní, přesné nebo aktuální.
 • Někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah redakce Prahou na kole nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost.
 • Nelze je považovat za odbornou či právní radu (v těchto případech byste se měli vždy obracet na kvalifikovaného odborníka).

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Redakce Prahou na kole se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost redakce Prahou na kole v případě porušení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit její odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit
FacebookInstagramTwitterYouTube

Nejnovější články

Cyklistická novela jde do finále. Její iniciátor vyzývá k akci

23. 01. - Kampaně
Tento červen jsme psali o plánované změně zákonů ve prospěch cyklistů. Návrh cyklonovely prošel 20. ledna 2021 druhým čtením, což znamená, že přichází čtení třetí...více

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru