Napište svým politikům

obalky

Tlak veřejnosti je velmi důležitý! I jediný dopis může politika nebo úředníka přimět změnit svůj názor nebo rozhoupat se a podniknout konkrétní krok. Možná více než neosobní petice. Lidé, kteří se snaží prosazovat rozvoj cyklodopravy v Praze, se shodují, že jakýkoliv zájem veřejnosti jim velmi pomáhá. Přitom mnohdy stačí krátký email.

Dáváme vám návod, jak napsat dopis, kterým se adresát chtě nechtě bude muset zabývat. Naleznete zde seznam relevantních adres i modelové dopisy.

Možná témata

Cykloobousměrky

Zprůjezdnění i jen několika vybraných jednosměrek pro kola by zajistilo legální průjezd v řadě míst, kde se na kole dnes už stejně jezdí. Od podzimu 2010 platí novela vyhlášky č. 30/2001 Sb., podle které už pro značení cykloobousměrek není třeba vodorovné dopravní značení (postačí dodatková tabulka). Nebojte se tedy žádat úpravu a to s poukazem na tuto normu. Cykloobousměrky jsou bezpečné!

Nebezpečná a problémová místa

Na místa, kde objektivně hrozí nebezpečí je třeba poukazovat. O zkosené nájezdy, opravu špatných povrchů, úpravu přerostlé zeleně, apod. poproste TSK jejich webovým formulářem. Nejdřív si podle plánu letní údržby zkontrolujte, zda je ulice ve správě TSK (může se o ni starat i městská část, nebo i jiná instituce)

Legalizace průjezdu

V Praze existují desítky, spíše stovky bočních ulic, parkových, lesních i polních cest, kde je pohyb na kole logický a tolerován, přesto tam je pro všechny zákaz vjezdu či průjezd zakázán. Ještě více je slepých, do kterých sice můžeme, ale nevíme, jestli někam dojedeme. Na desítkách takových míst již bylo značení upraveno (odborem dopravy městské části nebo přímo TSK).

Našli jste například zákaz vjezdu na trase městského systému (na trase vyznačené žlutými cedulkami)? Zaneste místo do mapy na cyklistesobe.cz . a napište přímo na Oddělení dopravního značení na TSK (vaclav.kriz@tsk-praha.cz). Není třeba, aby o zákazu vjezdu z opomenutí věděla městská část. Máte velkou šanci na úspěch.

Retardéry

Ve Kbelích vyměnili žluté souvislé retardéry za polštářové, které jdou na kole snáze objet. Zkušenost je taková, že polštářové jsou pohodlnější i pro řidiče. Vyznačte místa, kde vám vadí retardéry do cyklistesobe.cz. Ptejte se po možnosti výměny. Na kole nebude nutno brzdit téměř do kroku, z kol nebude nic padat.

Stojany

Městské části mají možnost umístit na vybraná místa cyklistické stojany instalované a placené TSK. Je slušná šance na umístění stojanu, pokud o to městskou část požádáte. Chtějte stojan na veřejném místě, kde chybí: Před úřady, školami, velkými obchodními centry, na náměstích. Více na magistrátním webu Čistoustopou.cz.

Jak napsat dopis v desíti krocích

 1. Dopis stačí poslat emailem přes elektronickou podatelnu. Pokud bude mít patřičné náležitosti, dostanete podací číslo. Ve chvíli, kdy dopis získá číslo jednací, musí se jím adresát zabývat. Většina městských částí vyžaduje elektronický podpis nebo datovou schránku. Pokud nedisponujete ani jedním z těchto nástrojů elektronické identifikace, i tak můžete zkusit „obyčejný“ e-mail. Dostanete-li jednací číslo, máte vyhráno.
 2. Dopis adresujte úřadu nebo konkrétnímu člověku (viz níže Kontakty), kopii můžete zaslat na Komisi pro cyklistickou dopravu Rady hl. města Prahy na cyklokomise@praha.eu a chcete-li, také nám na redakce@prahounakole.cz. Je dobré odeslat dopis současně orgánu zodpovědnému za situaci jak politicky (obvykle patřičný radní pro dopravu), tak administrativně (příslušný odbor dopravy), a technicky (TSK). Do kopie vyplňte všechna relevantní místa, aby nikdo nemohl váš dopis jen tak zamést pod koberec.
 3. Musíte uvést své plné jméno, adresu bydliště i adresu elektronické pošty. Elektronický podpis není nutný, alespoň ne pro podněty a dotazy, nelamte si s ním tedy hlavu. Něškteré městské části rozlišují adresu pro podněty s elektronickým podnětem a bez něho.
 4. Pro podatelnu na začátek zprávy ještě před adresáta uveďte větu: „Prosím o potvrzení přijetí podání.“
 5. Své dopisy neformulujte jako bezhlavou kritiku, spíše jako návrhy na zlepšení. Tón, jakým povedete komunikaci, výrazně ovlivní to, nakolik se budou úřady vaším podnětem zabývat. Věcným popisem situace a použitím odborných termínů (základní poučení zde) převedete komunikaci s úředníkem na kvalitativně vyšší úroveň.
 6. Podložte svůj podnět důvěryhodným materiálem. Fotografie z mobilu, letecký snímek křižovatky z webové mapy, odkaz na Google street view, jsou pro začátek dostačující. Další materiál si můžete nechat v záloze (třeba odkazy na pražský cyklogenerel nebo jiné koncepční materiály).
 7. Podívejte se do mapy cyklistických tužeb (link) nebo na weby Cyklisté sobě (link) a Chodci sobě (link), zda už „vaše“ místo nebylo řešeno. Můžete získat další podklady pro argumentaci. Odkazujete-li na minulá jednání, uveďte, v čem se situace změnila, nebo poukažte na dlouhodobou neudržitelnost současného stavu.
 8. Aby nemohl být váš podnět odmítnut s banální záminkou, zbavte se předem těch nejobvyklejších. Uveďte číslo cyklotrasy. Napište, kolik cyklistů místem projede ve špičkové hodině (mohou vám pomoci naše sčítače – zde). Vysvětlete, že řešení považujete za možné, protože se v Praze už vyskytuje, nebo proto, že je běžné v zahraničí.
 9. Chcete-li mít jistotu, že dostanete odpověď, položte konkrétní otázku. Jde-li o podnět, ptejte se, jakým způsobem byl váš podnět vyřízen. Odpověď byste měli dostat do 30 dnů, pro úřady je to i zákonná lhůta.
 10. Nedostanete-li do 30 dnů odpověď, požádejte podatelnu o vysvětlení a nápravu. Nejlépe telefonicky. Pokud se vám nedostane rozumné odpovědi, použijte metodu dotazu podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím.
 11. A na závěr jeden důležitý tip: chcete-li podat více podnětů, napište každý do zvláštního dopisu. Tím se korespondence u těch problémů, které mohou běžet rychleji, nebude zdržovat těmi ostatními.

Pro běžný dopis můžete použít následující patřičně upravený vzor.

Pro (TO): (viz tabulka níže)
Kopie (CC): cyklo@praha.eu
Předmět (Subject): Podnet: Instalace stojanu pro kola

Prosím podatelnu o potvrzení příjmu.

Vedoucí Odboru dopravy MČ Praha XX

Vážený pane vedoucí Odboru dopravy MČ Praha XX,

jako člověka, který se po Praze dopravuje často za každodenními záležitostmi na kole, mne velmi těší, že se v poslední době po vzoru západoevropských měst i v naší metropoli objevují opatření pro cyklistickou dopravu. Jedním z velmi důležitých kroků atd…

Prosím o informaci jakým způsobem byl tento podnět vyřízen. Odpověď emailem bohatě stačí.

Děkuji a s pozdravem,

Jméno Příjmení
Ulice číslo
Praha XX
elektronicka@adresa.cz

Kontakty

Magistrát

Sem se obracejte ve věci koncepčních záležitostí, stížností na dlouhodobé uzavírky atd. Nejlépe, když o vašich cyklostrastech budou vědět pražští cyklokoordinátoři z oddělení rozvoje dopravy: cyklo@praha.eu.

Magistrát se stará především o tzv. vybranou komunikační síť, (zpravidla ulice, kde jezdí MHD). Na magistrát tedy patří zejména návrhy ohledně celoměstských opatření a zlepšení na hlavních ulicích.

Dopis lze adresovat náměstkovi primátora pro dopravu (v roce 2020 má cyklistickou dopravu v gesci Adam Scheinherr, adam.scheinherr@oraha.eu ), který ji ale předá na Oddělení rozvoje dopravy ( https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=939 , kontakt cyklo@praha.eu). Kopii můžete poslat na výše zmíněnou Komisi pro cyklistickou dopravu (odborný poradní orgán Rady).

Výstavbu velkých staveb (např. Blanku či připravované rekonstrukce Libeňského a Hlávkova mostu) má zpravidla na starosti Odbor městského investora magistrátu. Poté, co stavby dokončí, předá je obvykle do správy TSK.

Podatelna: posta@praha.eu

Datová schránka: ktdeucu

Městské části

Na MČ se obracejte mimo jiné ve věci stojanů, zprůjezdnění jednosměrek v protisměru, úprav značení. Dopis adresujte vedoucímu odboru dopravy, jde-li o konkrétní záležitost, nebo starostovi (případně radnímu pro dopravu), jde-li o koncepční záležitost. Dávejte si pozor, aby váš podnět podatelna nepřesměrovala k vyřízení někam na životní prostředí nebo sport. V takovém případě podatelnu upozorněte, že jde o omyl.

( Seznam byl aktualizován 27. 4. 2020. )

Správní obvodemail podatelny a datová schránkaPříslušné MČ
Praha 1posta@praha1.cz
b4eb2my
Praha 1 (podmínky)
Praha 2posta@praha2.cz
y7yb44i
Praha 2 (podmínky)
Praha 3podatelna@praha3.cz
eqkbt8g
Praha 3 (podmínky)
Praha 4posta@praha4.cz *
radnice@praha4.cz
ergbrf7
Praha 4, Kunratice (podmínky)
Praha 5podatelna@praha5.cz
yctbyzq
Praha 5, Slivenec (podmínky)
Praha 6podatelna@praha6.cz
bmzbv7c
Praha 6, Suchdol, Nebušice, Přední Kopanina, Lysolaje (podmínky)
Praha 7podatelna@praha7.cz
r44b2x7
Praha 7, Troja (podmínky)
Praha 8e-podatelna@praha8.cz *
posta@praha8.cz
g5ybpd2
Praha 8, Dolní Chabry, Březiněves, Ďáblice (podmínky)
Praha 9podatelna@praha9.cz
posta@praha9.cz *
nddbppc
Praha 9 (podmínky)
Praha 10posta@praha10.cz
irnb7wg
Praha 10 (podmínky)
Praha 11podatelna@praha11.cz
nr5bpci
Praha 11, Křeslice, Šeberov, Újezd (podmínky)
Praha 12podatelna@praha12.cz
ktcbbxd
Praha 12, Libuš (podmínky)
Praha 13epodatelna@praha13.cz
zv6bsur
Praha 13, Řeporyje (podmínky)
Praha 14posta@praha14.cz *
podatelna@praha14.cz
pmabtfa
Praha 14, Dolní počernice (podmínky)
Praha 15podatelna@praha15.cz
nkybvp5
Praha 15, Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice, Štěrboholy (podmínky)
Praha 16elpodatelna@praha16.eu
ntsbt5z
Praha 16 (Radotín), Velká Chuchle, Lochkov, Zbraslav, Lipence (podmínky)
Praha 17podatelna@praha17.cz
4mnbvza
Řepy, Zličín (podmínky)
Praha 18epodatelna@letnany.cz
87ubtf2
Letňany (podmínky)
Praha 19podatelna@kbely.mepnet.cz
ji9buvp
Kbely, Vinoř, Satalice, Čakovice (podmínky)
Praha 20urad@pocernice.cz
seibq29
Horní Počernice (podmínky)
Praha 21podatelna@praha21.cz
bz3bbxj
Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje, Běchovice (podmínky)
Praha 22podatelna@praha22.cz *
formulář na dotazy bez el. podpisu
dotazy@praha22.cz
42ebvne
Uhříněves, Královice, Nedvězí, Kolovraty, Benice (podmínky)

*) Adresa určená pro elektronicky podepsané dopisy. 

Policie

Sem se obracejte se stížnostmi na chování řidičů na určitém místě, nebezpečné situace v důsledku stavební úpravy, se stížností na nesmyslné dopravní značení ,,cyklisto sesedni z kola“ a s podobnými záležitostmi.

Podatelna: posta.policie@mvcr.cz (další informace o elektronické podatelně zde)

Dopravní podnik

Sem se obracejte s podněty na přepravu kol v MHD, stížnostmi na chování řidičů atd.

Musíte použít formulář, co se týče obsahu ale postupujte úplně stejně.

Technické závady na komunikacích

Technické závady na komunikacích (rozbitý asfalt, spadané větve, sklo apod.) můžete hlásit na webu Technické správy komunikací (TSK) na této adrese. TSK má ve správě většinu ulic v Praze, hlavních i vedlejších, stará se tedy i o dopravní značení. Některé místní ulice patří městským částem či developerům, ale není jich mnoho.

Eltodo – semafory

Semafory v Praze staví či staré za nové vyměňuje TSK, za jejich provoz pak odpovídá firma Eltodo. Pokud některý semafor nefunguje, např. detekční smyčka neregistruje cyklisty, dejte vědět přímo Eltodu. Ideálně přes non-stop dispečink na telefonu 800 101 109 nebo e-mailem poruchy@eltodo.cz

Správa železniční dopravní cesty

SŽDC se stará o železniční tratě. Patří jí zastávky i nádraží. Při rekonstrukci a výstavbě nových zastávek by se nemělo zapomínat na dobře umístěné, kvalitní a zastřešené stojany umožňující výhodnou a rychlou kombinaci kolo+vlak. V projektech rekonstrukcí tratí se také rozhoduje, jak budou vypadat podjezdy, nadjezdy, podchody a nadchody. Na území Prahy a Středočeského kraje působí oblastní ředitelství Praha ORPHAsek@szdc.cz

Ředitelství silnic a dálnic

Nové dálnice i silnice mohou nešikovně zpřetrhat používané cesty. Projekty často lze upravit tak, aby byl dopad co nejmenší. Komunikace pro vozidla údržby mohou nabídnout komfortní spojení podél nových silnic. Je možné se ještě před výstavbou ptát a hledat způsoby, jak fragmentaci omezit. Kontakty na ŘSD.

Poslanci a senátoři

Mnohé zákony stále brzdí rozvoj cyklodopravy, což se projevuje i absurdním řešením na konkrétních místech. Kontaktovat poslance podle jejich obvodu či tématu umožňuje například: http://napistejim.cz/, ale můžete si s nimi domluvit i schůzku v jejich poslanecké kanceláři nebo jim napsat na jejich služební mailovou adresu. Kontakty najdete přímo na stránkách sněmovny a senátu.

Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře

 1. Několik důležitých vyhlášek/usnesení, kterými se dá argumentovat:
  -usnesení Rady č. 1776 ze dne 26. 10. 2010 (koncepce rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020), která předpokládá růst podílu cyklistické dopravy na 5-7% za pomoci m.j. vybudování min. 10 km cyklostezek za rok
  Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality přijatý jako usnesení Rady HMP č. 1461 ze dne 12.9. 2006, předpokládá investice do sítě tras 1,1 mld. Kč (v neurčitém časovém horizontu)
  -usnesení Rady HMP ze dne 29.4.2003 č. 0544, které ukládá Odboru městského investora MHMP a TSK „zajišťovat při přípravě rekonstrukcí a nové výstavbě komunikací případně i při přípravě dalších investičních akcí vytváření vhodných podmínek pro cyklistickou dopravu“

FacebookInstagramTwitterYouTube

Nejnovější články

Co si myslíte o našem webu?

13. 01. - Redakční blog
Přes 150 respondentů bylo na začátku roku 2020 součástí našeho průzkumu, jehož cílem bylo zjistit zpětnou vazbu na platformu Prahou na kole. A to jak..více

Poslední komentáře

 • Pavel Masek: Co si myslíte o našem webu?

  @antonio - PNK se prezentuje jako nezavisle a jakmile si ziska dotace od kohokoliv, vznika tim nejaky zavazek, vetsinou to…

 • Antonio: Co si myslíte o našem webu?

  Ano, líbí se mi co píšete na FB - centrum a komunita. PNK by se mohlo stát značkou, která bude…

 • Jan Fiala: Co si myslíte o našem webu?

  V posledních letech se výrazně zlepšily mapy.cz, turistická vrstva. Dobře se tu plánuje trasa, včetně manipulace s průjezdními body. Je…

webdesign by 2046
↑ nahoru