Tag: stojany

Městské části instalují vlastní cyklistické stojany 2

Snaha komise pro cyklistickou dopravu rozmístit na co nejvíce místech v Praze kvalitní cyklistické stojany, doznala nečekané odezvy u městských částí, které původní výzvu ignorovaly. Dotyčné městské části se rozhodly budovat stojany vlastní, nezávisle na magistrátu, a nabídnout tak cyklistická stání vyladěná podle specifických požadavků té které městské části.

Poslední komentáře

↑ nahoru