Na stezce A2 v Podolí se dosavadní přechody upravují na sdružené přechody a přejezdy

Na cyklostezce podél Podolského nábřeží, po které vede páteční cyklotrasa A2, byly po dlouhých letech snah o legalizaci doplněny přejezdy pro cyklisty na místa přechodů pro chodce. Jedná se o čtyři nesignalizované přechody: výjezd z Veslařského ostrova a z přilehlého parkoviště, a především o dvojici přechodů s mezilehlým chodníkovým úsekem u benzínky Agip. Vodorovné značení je už dokončeno, svislé značení bude upraveno v nejbližších dnech.

Po finálním dokončení proznačení přejezdů budou moct lidé na kolech projet přes tyto přechody legálně. Záměr legalizovat tyto přechody dohledáte v materiálech cyklokomise již kolem roku 2009, po dlouhých letech se tedy konečně povedlo. Oficiálně již nebudou vedeny spory, zda je nutné v těchto místech z kola sesedat, což bylo nedůstojné jedné z nejdůležitějších pražských cyklotras.

Pravidly jízdy přes přejezd pro cyklisty:

Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

§ 57, zákona 361/2000 Sb.

Fotografie poslali Tomáš Prousek a Marek Bělor, děkujeme.

Líbil se Vám článek?

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Podpořit

Komentáře

 1. Já jsem každopádně zvědavý, jestli zmizí dodatková tabulka „Cyklisto veď kolo“…

 2. Ten výjezd z parkoviště má být v rovině se zbytkem stezky a žádný přejezd tam být nemusí, jen přednost účastníků na stezce, kterých tam projde mnohonásobně víc.

  Podobně by to mohlo být u té pumpy, kde auta křižují dráhu stezky (zvýšené do úrovně stezky a takové ty nízké prahy, jako jsou v občas centru když se vyjíždí na vyvýšená místa) a možná i u vjezdu na ostrov.

 3. Neo Moucha: Ano, to je ve stanovení, tak se toho dočkáme.

  Mus: Souhlasím. U pumpy by měl při tom také úplně zmizet ten řaďák, nejsme na dálnici. Na stavební úpravy dojde v další iteraci úprav, magistrát zadal studii na větší úpravy trasy A2, to tam předpokládám bude. Ovšem potrvá to několik let.

 4. pozn. obecně bývá bezpečnější, když přednost mají účastníci, kterých je mnohonásobně méně.. a zde na přejezdech to dosud byla auta.

  Tak snad se tam nic vážného nestane..

 5. Vlastně mi to přijde dost k ničemu a v podstatě se nic nemění. Cyklisté sice ofiko nemusejí sesedat z kola, což stejně nedělali, a řada z nich navíc tak nějak počítala s tím, že dostane od případného auta přednost a vynucovala si ji. A předpokládám, že to tak brala i řada řidičů. Nyní je explicitně uvedeno, že přednost musí dát uživatel stezky.

  Z praktického hlediska je to jako předtím, pokud povedu kolo, budu chodcem a přednost na přechodu mám já, pokud na kole pojedu, budu cyklistou a přednost musím dávat.

  josuk: Podle logiky, že „obecně bývá bezpečnější, když přednost mají účastníci, kterých je mnohonásobně méně“, by měli uživatelé jedoucí třeba po Plzeňské či Strakonické dávat přednost uživatelům, kteří na tyto ulice vjíždějí z ulic vedlejších. Nebo uživatelé vozovky, kterou kříží málo frekventovaná cyklostezka uprostřed polí, by měli dávat přednost cyklistům. To je přece absurdní.

  Na nejfrekventovanější pražské cyklostezce by měl být nějaký komfort této stezce náležící, aby po ní člověk mohl plynule jet a mohl se věnovat především tomu, co se děje na ní samotné. Neboť i to samo vyžaduje v pěkných dnech opravdu zvýšenou pozornost.

  Také mě dosavadní stav dlouhodobě štval a i jsem se několikrát nějakými maily snažil o změnu, ale že to skončí s velkou slávou takhle, to jsem teda nečekal…

 6. Nadbytečné plechy (o sesedání nebo ukončení cyklostezky) dnes ráno v terénu už nebyly.
  Otazník nad vodorovně realizovaným a signalizací nezohledněným místem u podolského přístavu zůstavá (nejspíš někdo s barvou byl moc rychlý).

  Další přechodopřejezd je nově ještě na křížení ulice Lodnické.

 7. Rudy: Myslím, že i zodpovědní na RFD jsou si vědomi toho, že toto není finální stav, a že „velká sláva“ není na místě. Je to prostě jen odstranění stavu obecně nežádoucího. Proto byla také v září TSK zadána studie na stavební úpravu celé stezky, v jejímž rámci by se problémová místa měla vyřešit pořádně.

 8. @ Rudy
  @Vratislav Filler
  – rád bych Vás vyvedl z omylu, cyklista na přejezdu má absolutně stejná práva a povinnosti jako chodec na přechodu. Chápu, že spousta lidí toto neví, jelikož přejezdy pro cyklisty jsou u nás dle legislativy možné teprve od roku 2016, chtělo by to osvětu. Pan Filler bohužel nepostnul „veškeré“ paragrafy, které s touto situací souvisí.

 9. – Toto je super zpráva, zajímalo by mě, jestli termín na konci sezony je úmyslný, aby tato úprava neprobíhala v sezoně a nebyli cyklisté omezeni při malování značení, jestli ten datum takto prostě vyšel nebo jestli je to špatné plánování.
  – Snad než dojde k nějakému komplexnějšímu opravení A2 v Podolí, budou alespoň dočasně upraveny sjezdy-nájezdy z-na chodníky, aby stezka byla bezpečně a přívětivě sjízdná i pro lidi na silničce.

 10. Pavel Mašek: Práva a povinnosti chodců a cyklistů na přechodu / přejezdu byla sice poslední zákonnou úpravou sblížena, jsou ale i nadále v některých bodech řešena odlišně, a to zejména pro nesignalizované přechody.

  Obecně:

  §57(5) (…) Je-li v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na pozemních komunikacích obdobně ustanovení upravující chování těchto účastníků provozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro cyklisty.

  Totožná úprava:

  §17 (5) Řidič nesmí předjíždět d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi,

  §24 (4) Řidič nesmí otáčet a couvat c) na přechodu pro chodce, d) na přejezdu pro cyklisty

  §27 (1) Řidič nesmí zastavit a stát c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,

  §70 (2) c) (…) c) signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“ (…) může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.

  Odlišnosti – povinnosti řidiče:

  §5 (2) Řidič nesmí
  f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje,
  h) ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty,

  §5 1) Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen h) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem (pro přejezd pro cyklisty neplatí)

  4 body: při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky. (ohrožení cyklisty na přejezdu není bodovaný přestupek)

  – tj. zjevně odlišná úprava, ochrana chodce je vyšší.

  Povinnosti chodce / cyklisty:

  §57 (8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

  §53 (3) (…) Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.

  §53 (1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce (…) musí chodec přecházet jen na těchto místech. (…)

  – opět řada odlišností.

 11. @ Vratislav Filler
  – dohledal jsem si ještě článek citující PČR https://www.novinky.cz/domaci/410708-na-prejezdu-pro-cyklisty-kola-prednost-nemaji.html
  – uznávám tímto svoji chybu, opravdu je to tedy nešťastne napsané a spousta lidí je ve zmatku, evidentně jako já, kort když jsem byl na přeškolení řidičů, kde jsem byl informován, jak jsem psal, že to obdobné je:
  – – – § 5 Povinnosti řidiče (2) Řidič nesmí f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje
  – – – takže právě obdobně podle paragrafu 5 mi tvrdili, že řidič musí dát přednost.

  Je to na hlavu, když jsem na přejezdu, už mě nesmí ohrozit stejně jako chodce, který zastaví nebo uhne snadněji, zatímco když se blížím k přejezdu a je pro mne náročnější se znova rozjet, než rozejít, mi přednost dát nemusí. Čert aby se v těch paragrafech vyznal.

 12. Možná by bylo lepší, kdyby jenom bývali byli sundali to slejzání z kola, bez vyznačení přejezdu. To by pak cyklisté jedoucí proti proudu řeky měli přednost zprava od vozidel na Podolskym nábřeží. (A ti jedoucí po proudu od vozidel od pumpy.) Což dává, podle mě, o dost větší smysl, protože takhle se cyklista jedoucí proti proudu musí ohlížet o 180° za sebe na tu silnici (Podolské nábřeží).

 13. @ Mus
  – nesouhlasím, cituji:

  „POZOR NA PŘEDNOST V JÍZDĚ

  Ačkoliv jako cyklista obecně vzato můžete překonat přechod pro chodce, aniž byste přitom museli sesednout z kola, je nutné si vždy uvědomit jednu důležitou věc: v dané situaci coby řidič nemáte stejnou přednost jako pěší. Z pohledu pravidel při přejíždějí přechodu pro chodce vjíždíte do vozovky z místa mimo pozemní komunikaci, a tak na přechodu bez světelné signalizace musíte dát přednost v jízdě ostatním řidičům.“

 14. Jo pardon, zapomněl jsem napsat, ze by ještě museli sundat ty značky konec sdružené stezky pro chodce a cyklisty. To taky nemá logiku. To je jako kdyby v každém křížení dálnice s jinou silnicí nebyla mimoúrovňová křižovatka, ale přerušení dálnice na 100 m a semafory.
  Nevycházel jsem tedy z přednosti (ne)plynoucí z pohybu cyklisty u/po přechodu, ale z toho, že by stezka byla po celé délce normální komunikací a platila by (snad) tedy obecně přednost zprava.

 15. Před přechody okolo pumpy přibyly na chodníku namalované veliké trojúhleníky „dej přednost v jízdě“. Tak je nyní zcela jasné, kdo má na přejezdu přednost. Já si myslím, že bezhlavý přejezd přes ten přechod, jak to mnozí převádějí, je přednost nepřednost sebevražedný. Zejména auta vjíždějící přes ten přechod z ulice k pumpě musí řešit mnohem více problémů než ten cyklista na stezce. A i řidiči musí otáčet hlavu skoro o 180 stupňů, aby viděli rychlého cyklistu, který jim plnou rychlostí vjede před čumák. Zrcátko je pro tohle sledování skoro nepoužitelné. Jezdím přes ten přechod, přejezd v obou rolích, moc dobře to tam znám. A v zimě přes ten přechod jezdím se studeným autem s orosenými bočními zrcátky a bočním sklem a rozhodně nejsem sám.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*


Podpořte nás

Podpořte další rozvoj nezávislého online magazínu o cyklistické dopravě. Pomůžete nám udržet kvalitu obsahu s minimem reklamy.
nebo
Daruj
FacebookInstagramTwitterYouTube

Anketa

Využíváte v Praze sdílení kol (bikesharing)?

Výsledky →

Nahrávání ... Nahrávání ...
Archív anket →

Poslední komentáře

webdesign by 2046
↑ nahoru